Tham gia ngay

Tuần này có ngày đặc biệt 20-11, ngày tri ân Thầy Cô, tất cả Gunner có được những thành tích như hôm nay đều nhờ những người đã khai sáng thuở ban đầu, tham gia Tuần Lễ Tri Ân để ghi nhớ một thời tân binh nay thành cao thủ và không quên tri ân người đã hướng dẫn ta nhé.

Sự kiện: TUẦN LỄ TRI ÂN
Hoạt động hấp dẫn từ 16/11 đến 22/11/2020
Server áp dụng: 1-644 (645 áp dụng thứ 4)
Lưu ý: Vật phẩm và số lượng được áp dụng chuẩn như trong game (ingame)


Gunny Mobi

Event Điều kiệnThưởngSố lượng
Online nhận thưởng
Reset
16.11 - 22.11
Đăng nhập vào game là phải nhận ngay quà này từ Gà Vàng Gunner nhé.
-- Gà Vàng --
Online 30 minBúa Chăm Chỉ5
Bia1
Lương Thực10
Lệnh Bài Thú Cưng1
Quà mỗi ngày
T2
16.11
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Búa Chăm Chỉ đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuVàng200000
Đá Cường Hóa120
Bùa Ma Thuật10
Tinh Thần500
Bình Tu Luyện Lv215
Đá Chúc Phúc Lv110
Búa Chăm Chỉ10
Nạp nhanh 1000 XuKhí Hồn999
Bình Tu Luyện Lv250
Đá Cường Hóa250
Đá Chúc Phúc Lv120
Tinh Thần999
Lương Thực60
Búa Chăm Chỉ20
Nạp nhanh 2000 XuĐá Đỏ Lv91
Đá Lục Lv91
Đá Lam Lv91
Quà Tăng Cấp Hình2
Đá Chúc Phúc Lv27
Búa Chăm Chỉ50
Nạp Tích Lũy
T2
16.11
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng50000
Phiếu rút thưởng2
Bản đồ kho báu2
Búa Chăm Chỉ1
Nạp tích lũy 999 xuVàng200000
Vòng Tay Venus +12
Hạnh Phúc +12
Búa Chăm Chỉ5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính50
Quà Tăng Cấp Hình2
Búa Chăm Chỉ15
Nạp tích lũy 4999 xuĐá Đỏ lv91
Đá Lục lv91
Đá Vàng lv91
Nhẫn Bạch Kim +11
Vòng Tay Venus +23
Hạnh Phúc +23
Búa Chăm Chỉ25
Quà mỗi ngày
T3
17.11
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Búa Chăm Chỉ đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuLương Thực50
Bình Tu Luyện Lv220
Vòng Tay Venus +12
Hạnh Phúc +12
Đá Chúc Phúc Lv18
Búa Chăm Chỉ10
Nạp nhanh 1000 XuMảnh Rồng Con5
Mảnh Nai GB5
Đá Chúc Phúc Lv120
Lương Thực80
Quà Tăng Cấp Hình1
Hạnh Phúc +21
Búa Chăm Chỉ20
Nạp nhanh 2000 XuHạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Lương Thực200
Mảnh Nai GB10
Mảnh Rồng Con10
Đá Chúc Phúc Lv210
Búa Chăm Chỉ50
Nạp Tích Lũy
T3
17.11
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Bùa Ma Thuật3
Bùa May Mắn 25%3
Vé Vào Cửa1
Búa Chăm Chỉ1
Nạp tích lũy 999 xuLương Thực50
Đá Chúc Phúc-Công30
Đá Chúc Phúc-Thủ30
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính30
Túi Hoạt Lực1
Búa Chăm Chỉ5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Đỏ Lv91
Đá Lục Lv91
Đá Vàng Lv91
Mảnh Nai GB5
Mảnh Rắn Tinh5
Búa Chăm Chỉ15
Nạp tích lũy 4999 xuMảnh Rồng Con5
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Quà Tăng Cấp Hình3
Nhẫn Kim Cương1
Vòng Tay Venus +23
Hạnh Phúc +23
Búa Chăm Chỉ25
Quà mỗi ngày
T4
18.11
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Búa Chăm Chỉ đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuBản đồ kho báu5
Phiếu rút thưởng5
Búa Ma5
Bùa Ma Thuật10
Lương Thực30
Búa Chăm Chỉ10
Nạp nhanh 1000 XuTúi Quà Đá Đỏ15
Túi Quà Đá Lục15
Túi Quà Đá Lam15
Túi Quà Đá Vàng15
Túi Quà Đá Tím15
Búa Chăm Chỉ20
Nạp nhanh 2000 XuMảnh Rồng Con10
Hạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Lương Thực200
Đá Chúc Phúc Lv28
Búa Chăm Chỉ50
Nạp Tích Lũy
T4
18.11
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Đá cường hóa30
Búa Chăm Chỉ1
Nạp tích lũy 999 xuPhiếu rút thưởng5
Bản đồ kho báu5
Bùa Ma Thuật10
Búa Ma5
Búa Chăm Chỉ5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính50
Búa Chăm Chỉ15
Nạp tích lũy 4999 xuHạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Nhẫn Kim Cương1
Mảnh Rắn Tinh10
Mảnh Nai GB10
Quà Tăng Cấp Hình3
Búa Chăm Chỉ25
Quà mỗi ngày
T5
19.11
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Búa Chăm Chỉ đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuVàng200000
Đá Cường Hóa120
Lương Thực30
Khí Hồn500
Tinh Thần500
Đá Chúc Phúc Lv110
Búa Chăm Chỉ10
Nạp nhanh 1000 XuKhí Hồn999
Mảnh Rồng Con5
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Mảnh Rắn Tinh5
Mảnh Nai GB5
Đá Chúc Phúc Lv120
Búa Chăm Chỉ20
Nạp nhanh 2000 XuQuà Tăng Cấp Hình2
Đá Chúc Phúc Lv27
Đá Lam Lv91
Đá Vàng Lv91
Đá Tím Lv91
Vàng600000
Búa Chăm Chỉ50
Nạp Tích Lũy
T5
19.11
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Bùa Ma Thuật5
Bản đồ kho báu5
Búa Chăm Chỉ1
Nạp tích lũy 999 xuĐá Chúc Phúc-Công30
Đá Chúc Phúc-Thủ30
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính30
Vòng Tay Venus +12
Hạnh Phúc +12
Búa Chăm Chỉ5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Chúc Phúc-Công60
Đá Chúc Phúc-Thủ60
Đá Lam Lv91
Đá Tím Lv91
Vàng300000
Búa Chăm Chỉ15
Nạp tích lũy 4999 xuQuà Tăng Cấp Hình3
Túi Hoạt Lực7
Đá Chúc Phúc Lv210
Nhẫn Kim Cương1
Vòng Tay Venus +23
Hạnh Phúc +23
Búa Chăm Chỉ25
Quà mỗi ngày
T6
20.11
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Búa Chăm Chỉ đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuLương Thực50
Bản đồ kho báu5
Bình Tu Luyện Lv220
Lệnh Bài Thú Cưng6
Đá Chúc Phúc Lv18
Búa Chăm Chỉ10
Nạp nhanh 1000 XuMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Mảnh Rắn Tinh5
Đá Chúc Phúc Lv120
Lương Thực80
Lệnh Bài Thú Cưng9
Búa Chăm Chỉ20
Nạp nhanh 2000 XuHạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Lương Thực200
Mảnh Rắn Tinh10
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh10
Búa Chăm Chỉ50
Nạp Tích Lũy
T6
20.11
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Túi quà pet trưởng thành5
Túi quà đá ngẫu nhiên10
Búa Chăm Chỉ1
Nạp tích lũy 999 xuLương Thực50
Vòng Tay Venus +21
Hạnh Phúc +21
Búa Chăm Chỉ5
Nạp tích lũy 2999 xuMảnh Rồng Con3
Mảnh Nai GB3
Lương Thực99
Búa Chăm Chỉ15
Nạp tích lũy 4999 xuMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Mảnh Rắn Tinh5
Quà Tăng Cấp Hình5
Túi Hoạt Lực10
Vòng Tay Venus +23
Hạnh Phúc +23
Búa Chăm Chỉ25
Quà mỗi ngày
T7
21.11
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Búa Chăm Chỉ đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuTúi Quà Đá Đỏ7
Túi Quà Đá Lục7
Túi Quà Đá Lam7
Túi Quà Đá Vàng7
Túi Quà Đá Tím7
Búa Chăm Chỉ10
Nạp nhanh 1000 XuQuà Lương Thực1
Túi Hoạt Lực1
Túi Quà Đá Lam15
Túi Quà Đá Vàng15
Túi Quà Đá Tím15
Búa Chăm Chỉ20
Nạp nhanh 2000 XuMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh10
Hạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Lương Thực100
Đá Chúc Phúc Lv28
Búa Chăm Chỉ50
Nạp Tích Lũy
T7
21.11
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Đá cường hóa30
Búa Chăm Chỉ1
Nạp tích lũy 999 xuPhiếu rút thưởng5
Bản đồ kho báu5
Búa ma5
Búa Chăm Chỉ5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính50
Búa Chăm Chỉ15
Nạp tích lũy 4999 xuQuà Tăng Cấp Hình3
Túi Hoạt Lực7
Đá Chúc Phúc Lv210
Nhẫn Kim Cương1
Vòng Tay Venus +23
Hạnh Phúc +23
Búa Chăm Chỉ25
Quà mỗi ngày
CN
22.11
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Búa Chăm Chỉ đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuTinh thần400
Đá cường hóa100
Khí hồn400
Lương thực50
Hạnh Phúc +11
Búa Chăm Chỉ10
Nạp nhanh 1000 XuHạnh Phúc +21
Lương thực80
Lệnh bài thú cưng6
Đá cường hóa250
Đá Chúc Phúc Lv120
Búa Chăm Chỉ20
Nạp nhanh 2000 XuHạnh Phúc +23
Mảnh Rồng Con10
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh10
Đá Vàng Lv91
Đá Đỏ Lv91
Búa Chăm Chỉ50
Nạp Tích Lũy
CN
22.11
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Đá Chúc Phúc Lv14
Búa Chăm Chỉ1
Nạp tích lũy 999 xuĐá cường hóa100
Lương thực50
Bình tu luyện lv230
Búa Chăm Chỉ5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính50
Búa Chăm Chỉ15
Nạp tích lũy 4999 xuHạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Đá Chúc Phúc-Công70
Đá Chúc Phúc-Thủ70
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính70
Túi Hoạt Lực15
Búa Chăm Chỉ25
Tiêu Mỗi Ngày
18.11 - 22.11
Reset
Tiêu đúng mốc nhận thưởng hấp dẫn. Tiêu càng nhìu Xu, phần thưởng càng lớnTiêu 500 XuBúa Chăm Chỉ5
Bùa May Mắn 15%2
Bùa Ma Thuật2
Vòng Tay Venus2
Bình kinh nghiệm lv520
Tiêu 1500 XuBúa Chăm Chỉ5
Vòng Tay Venus +11
Phiếu Rút Thưởng2
Bản Đồ Kho Báu2
Vàng50000
Tiêu 3000 XuBúa Chăm Chỉ5
Vòng Tay Venus +12
Lương Thực20
Đá Cường Hóa50
Bình Tu Luyện Lv210
Tiêu 5000 XuBúa Chăm Chỉ5
Vòng Tay Venus +21
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính50
Nhiệm vụ 7 Ngày
Không reset
16.11 - 22.11
Hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày nhận quà hấp dẫn.
Event không reset khi qua ngày
Đăng nhập liên tiếp 5 ngàyBúa Chăm Chỉ30
Phiếu Rút Thưởng1
Túi quà Vip-Boomerang10
Vé Vào Cửa1
Ôm 99 lầnBúa Chăm Chỉ30
Túi Quà Đá Tím10
Túi Quà Đá Đỏ10
Túi Quà Đá Lục10
Hoàn thành 50 trận PVEBúa Chăm Chỉ30
Vàng50000
Lương Thực20
Đá Cường Hóa50
Hoàn thành 99 trận chiến đấu PvPBúa Chăm Chỉ30
Vàng100000
Lương Thực50
Đá Cường Hóa50
Tích lũy đạt 1.500.000 điểm sát thươngBúa Chăm Chỉ30
Đá Cường Hóa99
Bùa Ma Thuật9
Lương Thực99
Cống hiến doanh địa 10 lầnBúa Chăm Chỉ30
Vòng Tay Venus +21
Hạnh Phúc +21
Lương Thực50
Cống Hiến Guild 500 điểmBúa Chăm Chỉ30
Đá Đỏ LV81
Đá Lam Lv81
Đá Tím Lv81
Thử Thách Vương Quốc Gà
Reset
16.11 - 22.11
Vượt qua từng thử thách, Gunner sẽ nhận quà từ vua gà ban tặng, tích lũy Búa Chăm Chỉ có thể đổi thưởng.
--Gà Vàng--
Liên thắng 3 trậnBùa Ma Thuật5
Búa Chăm Chỉ5
Đá Cường Hóa20
Vàng20000
Hoàn thành 20 trận chiến đấu PvPBúa Chăm Chỉ5
Vàng20000
Tinh Thần100
Khí Hồn100
Khiêu chiến 2vs2 5 lầnBúa Chăm Chỉ5
Túi Quà VIP-Ná Gà7
Túi quà thời trang7
Vàng20000
Đánh bại 15 đối thủĐá Cường Hóa20
Búa Chăm Chỉ5
Bùa Ma Thuật3
Vàng20000
Tham gia 10 trận PvEBúa Chăm Chỉ5
Bình Tu Luyện Lv25
Túi quà trang sức10
Vàng20000
Dùng 50 Đá Cường HóaBúa Chăm Chỉ5
Túi quà Pet Trưởng Thành10
Túi quà sức mạnh10
Vàng20000
Tham gia doanh địa chiến 1 lầnBúa Chăm Chỉ5
Đá Chúc Phúc-Công10
Đá Chúc Phúc-Thủ10
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính10
Phó bản Đấu Trường anh hùngĐá Chúc Phúc Lv12
Vàng20000
Túi quà đá ngẫu nhiên10
Búa Chăm Chỉ5
Dẫn Pet Gà Độc chiến đấu 3 lầnTinh Hoa Kỹ Năng5
Búa Chăm Chỉ5
Lương Thực10
Vàng30000
Đập Bình Ma
16.11 - 18.11
Reset
Đập Bình Ma đủ số lần yêu cầu có thể nhận thưởng hấp dẫn.
Sự kiện reset khi qua ngày
Đập 10 Bình MaVàng50000
Túi quà VIP-Búa Minotaure5
Túi quà Vip-Boomerang5
Túi quà VIP-Thương cổ5
Đập 20 Bình MaLương Thực20
Đá Cường Hóa40
Đá Chúc Phúc Lv14
Phiếu Rút Thưởng1
Đập 30 Bình MaLương Thực50
Túi Quà Super Sấm Sét5
Bản Đồ Kho Báu5
Túi quà đá lục10
Đập 40 Bình MaĐá Đỏ Lv81
Đá Lục LV81
Vòng Tay Venus +22
Hạnh Phúc +22
Hôn
18.11 - 20.11
Reset
Hôn càng nhiều, phần thưởng càng lớn.
Nhiệm vụ reset khi qua ngày.
Hôn 5 lầnLương Thực10
Vàng50000
Bình Tu Luyện lv25
Túi quà đá tím5
Hôn 10 lầnTúi quà đá vàng5
Túi quà đá lục5
Túi quà đá đỏ5
Túi quà đá lam5
Hôn 15 lầnLương Thực30
Đá Chúc Phúc-Thủ20
Đá Chúc Phúc-Công20
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính20
Mở Thẻ Thần
20.11 - 22.11
Reset
Mở thẻ thần đủ số lần yêu cầu có thể nhận thưởng hấp dẫn.
Nhiệm vụ reset khi qua ngày
Mở thẻ thần huy chương 50 lầnVàng20000
Hoạt Bát50
Hộp Vòng Tay Hoàng Đế5
Hộp Nhẫn Hoàng Đế5
Mở thẻ thần huy chương 80 lầnBùa Ma Thuật2
Túi Quà VIP-Ná Gà5
Túi quà thời trang5
Túi quà Vip-Boomerang5
Mở thẻ thần huy chương 110 lầnBình Tu Luyện Lv210
Túi quà VIP-Búa Minotaure10
Túi quà Vip-Boomerang10
Khí hồn100
Mở thẻ thần xu 10 lầnĐá Chúc Phúc Lv14
Tinh Thần100
Bình kinh nghiệm lv530
Vàng50000
Mở thẻ thần xu 25 lầnPhiếu Rút Thưởng1
Bản Đồ Kho Báu3
Lương Thực20
Đá Chúc Phúc Lv18
Mở thẻ thần xu 40 lầnTúi quà đá lục7
Túi quà đá lam7
Túi quà đá đỏ7
Túi quà đá vàng7
Túi quà đá tím7
Lôi Đài
16.11 - 22.11
Không reset
Tham gia Lôi Đài đủ số trận nhận thưởng hấp dẫn
Event không reset khi qua ngày
Tham gia 20 trận Lôi ĐàiVàng20000
Bùa Ma Thuật2
Bùa May Mắn 25%2
Lương Thực10
Búa Chăm Chỉ5
Tham gia 30 trận Lôi ĐàiVàng40000
Bình Kinh Nghiệm Lv530
Búa Ma5
Búa Chăm Chỉ5
Lương Thực20
Tham gia 40 trận Lôi ĐàiMảnh Nai GB3
Vòng Tay Venus +11
Hạnh Phúc +11
Đá Cường Hóa60
Búa Chăm Chỉ10
Tham gia 50 trận Lôi ĐàiĐá Lam LV82
Đá Vàng LV82
Đá Tím Lv82
Mảnh Rồng Con5
Búa Chăm Chỉ15
Đệ Nhất Sát Thương
18.10 - 22.10
Không Reset
Tích lũy sát thương càng nhiều, phần thưởng nhận được càng lớn.
Sự kiện không reset khi qua ngày
Tích lũy 1.111.111 sát thươngBùa Ma Thuật2
Bùa May Mắn 25%2
Vàng20000
Búa Chăm Chỉ5
Tích lũy 1.555.555 sát thươngPhiếu Rút Thưởng1
Bản Đồ Kho Báu1
Vàng50000
Búa Chăm Chỉ5
Tích lũy 2.222.222 sát thươngBúa Ma3
Tinh Thần99
Đá Chúc Phúc Lv24
Búa Chăm Chỉ5
Tích lũy 2.400.000 sát thươngĐá Cường Hóa99
Lương Thực50
Bình Tu Luyện Lv220
Búa Chăm Chỉ5
Tích lũy 2.800.000 sát thươngQuà Đá Lv8-Siêu2
Quà Tăng Cấp Hình1
Túi Hoạt Lực2
Búa Chăm Chỉ5
Dùng Khí Hồn
16.11 - 22.11
Dùng Khí Hồn nhận thưởng ngay hôm nay!!Sử dụng 1111 khí hồnVàng50000
Mảnh Super-Pháo (Cao)8
Mảnh Super-Tủ Thuốc (Cao)8
Búa Ma3
Sử dụng 3333 Khí hồnTúi quà đá lục10
Túi quà đá vàng10
Túi quà đá lam10
Túi quà đá đỏ10
Sử dụng 5555 Khí hồnMảnh Rắn Tinh3
Mảnh Nai GB3
Túi Hoạt Lực3
Quà Tăng Cấp Hình1
Sử dụng 6666 Khí hồnMảnh Rồng Con5
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Đá Đỏ Lv91
Đá Vàng Lv91
Đá Lục Lv91
Đổi Khí Hồn
16.11 - 22.11
Đổi Khí Hồn nhận thưởng ngay hôm nay!!Đổi 2222 khí hồnVàng50000
Mảnh Super-Pháo (Cao)8
Mảnh Super-Tủ Thuốc (Cao)8
Búa Ma3
Đổi 4444 Khí hồnTúi quà đá lục10
Túi quà đá vàng10
Túi quà đá lam10
Túi quà đá đỏ10
Đổi 7777 Khí hồnMảnh Rắn Tinh3
Mảnh Nai GB3
Túi Hoạt Lực3
Quà Tăng Cấp Hình1
Đổi 9999 Khí hồnMảnh Rồng Con5
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Đá Đỏ Lv91
Đá Vàng Lv91
Đá Lục Lv91
Guild Chiến
16.11- 22.11
Không reset
Tham gia Guild Chiến nhận nhiều điểm cống hiến, Guild vừa mạnh, Gunner càng được nhiều quà.
Nhiệm vụ không reset khi qua ngay
Guild chiến thắng 5 lầnĐá Chúc Phúc Lv14
Bình Kinh Nghiệm Lv520
Đá Thánh Thú Lv510
Búa Chăm Chỉ5
Vàng20000
Guild chiến thắng 10 lầnĐá Cường Hóa20
Vàng50000
Búa Ma3
Búa Chăm Chỉ5
Đá Chúc Phúc Lv18
Guild chiến thắng 20 lầnTúi quà sức mạnh10
Túi Quà Thời Trang10
Xu Khóa100
Búa Chăm Chỉ10
Guild chiến thắng 30 lầnHạnh Phúc +12
Vòng Tay Venus +12
Búa Chăm Chỉ10
Xu Khóa200
Guild chiến thắng 60 lầnHạnh Phúc +22
Vòng Tay Venus +22
Đá Chúc Phúc Lv28
Búa Chăm Chỉ15
Lệnh bài thú cưng9
Tiêu Tích Lũy
18.11 - 22.11
Không reset
Tiêu Xu càng nhiều - nhận quà càng hấp dẫn.
Event không reset khi qua ngày
Tiêu 3000 XuThắt Lưng Lam1
Tinh thần300
Hạnh Phúc +11
Vòng Tay Venus +11
Tiêu 6000 XuPhiếu Rút Thưởng5
Búa Ma10
Bản Đồ Kho Báu5
Vé Vào Cửa2
Tiêu 10000 XuLương Thực100
Đá Cường Hóa200
Khí Hồn999
Tinh Thần999
Tiêu 15000 XuĐá Chúc Phúc Lv25
Túi quà đá lam20
Túi quà đá vàng20
Túi quà đá tím20
Tiêu 25000 XuTúi quà đá lục30
Túi quà đá đỏ30
Đá Chúc Phúc Lv210
Năng Lượng Thời Gian999
Tiêu 35000 XuMảnh Rắn Tinh10
Mảnh Nai GB10
Mảnh Rồng Con10
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh10
Tiêu 50000 XuHạnh Phúc +32
Vòng Tay Venus +32
Quà Tăng Cấp Hình25
Nhẫn Kim Cương +11
Tiêu 100000 XuMảnh Alpaca20
Đá Đỏ Lv111
Đá Tím Lv111
Đá Vàng Lv111
Tiêu 200000 XuNhẫn Kim Cương +31
Đá Lam Lv112
Đá Lục Lv112
Đá Đỏ Lv112
X2 Boss TG
16.11
x2 Boss TG trong hôm nay   
x2 Hôn
18.11
x2 Hôn trong hôm nay   
Sử dụng Kiêu Ngạo
21.11 - 22.11
Reset
Sử dụng Kiêu Ngạo được bán trong Shop Đạo Cụ. Thách thức toàn server nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Sử dụng Kiêu Ngạo 5 lầnKhí Hồn100
Tinh Thần100
Phiếu Rút Thưởng1
Bình Kinh Nghiệm Lv530
Sử dụng Kiêu Ngạo 10 lầnĐá Chúc Phúc-Thuộc Tính15
Mảnh Super-Lựu Đạn (Cao)8
Đá Chúc Phúc-Công15
Đá Chúc Phúc-Thủ15
Sử dụng Kiêu Ngạo 20 lầnHạnh Phúc +12
Vòng Tay Venus +12
Bình Tu Luyện Lv230
Túi quà đá tím10
Sử dụng Kiêu Ngạo 50 lầnTúi quà đá lục15
Túi quà đá đỏ15
Túi quà đá lam15
Túi quà đá vàng15
Lương Thực60
Thu thập Búa Chăm Chỉ
16.11 - 22.11
Không reset

Vật phẩm Đổi Búa Chăm Chỉ có thể nhận được từ sự kiện.
Thu thập đủ Búa Chăm Chỉ có thể đổi sang vật phẩm khác.
-- Gà Vàng --
Thu Thập 30 Búa Chăm ChỉVàng30000
Đá Cường Hóa15
Bùa Ma Thuật1
Tinh Thần30
Thu Thập 80 Búa Chăm ChỉBình Kinh Nghiệm Lv515
Mảnh VIP-Thương Cổ (Cao)4
Mảnh VIP-Búa Minotaure (Cao)4
Mảnh VIP-Boomerang (Cao)4
Thu Thập 200 Búa Chăm ChỉBúa Ma5
Lương Thực30
Vòng Tay Venus +12
Hạnh Phúc +12
Thu Thập 350 Búa Chăm ChỉVòng Tay Venus +22
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính60
Đá Chúc Phúc-Công60
Đá Chúc Phúc-Thủ60
Thu Thập 500 Búa Chăm ChỉMảnh Nai GB3
Mảnh Rắn Tinh3
Túi quà đá đỏ15
Túi quà đá lục15
Thu thập 1111 Búa Chăm ChỉVòng Tay Venus +31
Mảnh Rồng Con5
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Hạnh Phúc +31
Thu Thập 2222 Búa Chăm ChỉNhẫn Bạch Kim +31
Thu Thập 3333 Búa Chăm ChỉNhẫn Kim Cương +31
Thu Thập 3333 Búa Chăm ChỉĐá Đỏ Lv92
Đá Lục Lv92
Đá Lam Lv92
Đá Vàng Lv92
Đá Tím Lv92
Thu Thập 3333 Búa Chăm ChỉMảnh Alpaca5
Thu thập 4444 Búa Chăm ChỉĐá Đỏ Lv101
Đá Lục Lv101
Đá Lam Lv101
Đá Vàng Lv101
Đá Tím Lv101
Thu thập 4444 Búa Chăm ChỉThẻ Ma Pháp1
Thu thập 5555 Búa Chăm ChỉSuper Lu Gạch (30 ngày)1
Thu thập 5555 Búa Chăm ChỉSuper Tủ Thuốc (30 ngày)1
Thu thập 5555 Búa Chăm ChỉSuper Phi Tiêu (30 ngày)1
Lễ hội Ngọc Quý
16.11 - 22.11
Không reset
 Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1
Thu thập 5 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Liên Kích1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Liên Kích1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Liên Kích1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Thần Báo1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Thần Báo1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Thần Báo1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Dẫn Dắt1
Thu thập 5 cối xoay gióNgọc Dẫn Dắt1
Đẳng cấp thú cưng
16.11 - 22.11
Không reset
 Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Con2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Độc Nhỏ2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Lam2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Hồng2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Mầm Xanh2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Cỏ Ma2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Xanh2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Đỏ2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Lam3
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh1
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Nai GB1
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Rồng Con1
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Rắn Tinh1
Vượt Ải Viễn Chinh 1
Reset
16.11 - 18.11
Tham gia PvE nhận nhiều phần quà hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Phó bản Vòng Xoáy ThườngTinh thần100
Búa Chăm Chỉ5
Bình tu luyện lv130
Bình kinh nghiệm lv520
Phó bản Vòng Xoáy KhóKhí Hồn50
Búa Chăm Chỉ5
Bình tu luyện lv130
Tinh Thần100
Phó bản Vòng Xoáy Anh HùngLương Thực10
Búa Chăm Chỉ5
Bình Tu Luyện Lv25
Khí Hồn100
Vượt Ải Viễn Chinh 2
Reset
19.11 - 22.11
Tham gia PvE nhận nhiều phần quà hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Phó bản Đảo Hải Tặc ThườngVàng10000
Lương thực5
Bình Kinh nghiệm Lv520
Búa Chăm Chỉ5
Phó bản Đảo Hải Tặc KhóBùa ma thuật1
Bình Tu Luyện Lv130
Khí Hồn50
Búa Chăm Chỉ5
Phó bản Đảo Hải Tặc Anh HùngTúi quà trang sức2
Đá Cường Hóa20
Tinh Thần200
Búa Chăm Chỉ5
Nhiệm Vụ Sư Tử
16.11 - 18.11
Không reset
Gunner khi đạt level 50 sẽ mở tính năng Chòm Sao, Thu thập Năng Lượng Thời Gian và Năng Lượng Chòm Sao sẽ nâng cấp được chòm sao tương ứng.Level 50 trở lên & Tham Gia Lôi Đài 5 trậnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Sư Tử6
Level 50 trở lên & Liên thắng 5 trậnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Sư Tử6
Level 50 trở lên & Guild Chiến thắng 20 lầnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Sư Tử6
Level 50 trở lên & Đấu Tự Do thắng 20 lầnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Sư Tử6
Level 50 trở lên & Tham gia 10 trận Quần ĐùiNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Sư Tử6
Nhiệm Vụ Xử Nữ
19.11 - 22.11
Không reset
Gunner khi đạt level 50 sẽ mở tính năng Chòm Sao, Thu thập Năng Lượng Thời Gian và Năng Lượng Chòm Sao sẽ nâng cấp được chòm sao tương ứng.Level 50 trở lên & Tham Gia Lôi Đài 5 trậnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Xử Nữ6
Level 50 trở lên & Liên thắng 5 trậnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Xử Nữ6
Level 50 trở lên & Guild Chiến thắng 20 lầnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Xử Nữ6
Level 50 trở lên & Đấu Tự Do thắng 20 lầnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Xử Nữ6
Level 50 trở lên & Tham gia 10 trận Quần ĐùiNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Xử Nữ6

Xin chân thành cảm ơn các Gunner đã ủng hộ Gunny Mobi, hy vọng những hoạt động hấp dẫn này sẽ đem lại thật nhiều niềm vui cho các Gunner.

-- Gà Vàng --