Đại Chiến Rồng (12 -18/10/2020)

--

Tham gia chơi ngay

Cuộc chiến của những chú Rồng, các Gunner đã sẵn sàng tiếp chiêu chưa? Chơi thôi, bắn tung mọi chướng ngại vật, san bằng tất cả, thỏa niềm đam mê tại Gunny Mobi.

Sự kiện: ĐẠI CHIẾN RỒNG
Hoạt động hấp dẫn từ 12/10 đến 18/10/2020
Server áp dụng: 1-634 (635 áp dụng thứ 4)
Lưu ý: Vật phẩm và số lượng được áp dụng chuẩn như trong game (ingame)


Gunny Mobi

EventĐiều kiệnThưởngSố lượng
Online nhận thưởng
Reset
12.10 - 18.10
Online 30 minHoa Phù Dung5
Bia1
Lương Thực10
Lệnh Bài Thú Cưng1
Quà mỗi ngày
T2
12.10
Nạp nhanh 500 XuVàng200000
Đá Cường Hóa120
Bùa Ma Thuật10
Tinh Thần500
Bình Tu Luyện Lv215
Đá Chúc Phúc Lv110
Hoa Phù Dung10
Nạp nhanh 1000 XuKhí Hồn999
Bình Tu Luyện Lv250
Đá Cường Hóa250
Đá Chúc Phúc Lv120
Tinh Thần999
Lương Thực60
Hoa Phù Dung20
Nạp nhanh 2000 XuĐá Đỏ Lv91
Đá Lục Lv91
Đá Lam Lv91
Quà Tăng Cấp Hình2
Đá Chúc Phúc Lv27
Hoa Phù Dung50
Nạp Tích Lũy
T2
12.10
Nạp tích lũy 199 xuVàng50000
Phiếu rút thưởng2
Bản đồ kho báu2
Hoa Phù Dung1
Nạp tích lũy 999 xuVàng200000
Vòng Tay Venus +12
Hạnh Phúc +12
Hoa Phù Dung5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính50
Quà Tăng Cấp Hình2
Hoa Phù Dung15
Nạp tích lũy 4999 xuĐá Đỏ lv91
Đá Lục lv91
Đá Vàng lv91
Nhẫn Bạch Kim +11
Vòng Tay Venus +23
Hạnh Phúc +23
Hoa Phù Dung25
Quà mỗi ngày
T3
13.10
Nạp nhanh 500 XuLương Thực50
Bình Tu Luyện Lv220
Vòng Tay Venus +12
Hạnh Phúc +12
Đá Chúc Phúc Lv18
Hoa Phù Dung10
Nạp nhanh 1000 XuMảnh Rồng Con5
Mảnh Nai GB5
Đá Chúc Phúc Lv120
Lương Thực80
Quà Tăng Cấp Hình1
Hạnh Phúc +21
Hoa Phù Dung20
Nạp nhanh 2000 XuHạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Lương Thực200
Mảnh Nai GB10
Mảnh Rồng Con10
Đá Chúc Phúc Lv210
Hoa Phù Dung50
Nạp Tích Lũy
T3
13.10
Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Bùa Ma Thuật3
Bùa May Mắn 25%3
Vé Vào Cửa1
Hoa Phù Dung1
Nạp tích lũy 999 xuLương Thực50
Đá Chúc Phúc-Công30
Đá Chúc Phúc-Thủ30
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính30
Túi Hoạt Lực1
Hoa Phù Dung5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Đỏ Lv91
Đá Lục Lv91
Đá Vàng Lv91
Mảnh Nai GB5
Mảnh Rắn Tinh5
Hoa Phù Dung15
Nạp tích lũy 4999 xuMảnh Rồng Con5
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Quà Tăng Cấp Hình3
Nhẫn Kim Cương1
Vòng Tay Venus +23
Hạnh Phúc +23
Hoa Phù Dung25
Quà mỗi ngày
T4
14.10
Nạp nhanh 500 XuBản đồ kho báu5
Phiếu rút thưởng5
Búa Ma5
Bùa Ma Thuật10
Lương Thực30
Hoa Phù Dung10
Nạp nhanh 1000 XuTúi Quà Đá Đỏ15
Túi Quà Đá Lục15
Túi Quà Đá Lam15
Túi Quà Đá Vàng15
Túi Quà Đá Tím15
Hoa Phù Dung20
Nạp nhanh 2000 XuMảnh Rồng Con10
Hạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Lương Thực200
Đá Chúc Phúc Lv28
Hoa Phù Dung50
Nạp Tích Lũy
T4
14.10
Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Đá cường hóa30
Hoa Phù Dung1
Nạp tích lũy 999 xuPhiếu rút thưởng5
Bản đồ kho báu5
Bùa Ma Thuật10
Búa Ma5
Hoa Phù Dung5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính50
Hoa Phù Dung15
Nạp tích lũy 4999 xuHạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Nhẫn Kim Cương1
Mảnh Rắn Tinh10
Mảnh Nai GB10
Quà Tăng Cấp Hình3
Hoa Phù Dung25
Quà mỗi ngày
T5
15.10
Nạp nhanh 500 XuVàng200000
Đá Cường Hóa120
Lương Thực30
Khí Hồn500
Tinh Thần500
Đá Chúc Phúc Lv110
Hoa Phù Dung10
Nạp nhanh 1000 XuKhí Hồn999
Mảnh Rồng Con5
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Mảnh Rắn Tinh5
Mảnh Nai GB5
Đá Chúc Phúc Lv120
Hoa Phù Dung20
Nạp nhanh 2000 XuQuà Tăng Cấp Hình2
Đá Chúc Phúc Lv27
Đá Lam Lv91
Đá Vàng Lv91
Đá Tím Lv91
Vàng600000
Hoa Phù Dung50
Nạp Tích Lũy
T5
15.10
Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Bùa Ma Thuật5
Bản đồ kho báu5
Hoa Phù Dung1
Nạp tích lũy 999 xuĐá Chúc Phúc-Công30
Đá Chúc Phúc-Thủ30
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính30
Vòng Tay Venus +12
Hạnh Phúc +12
Hoa Phù Dung5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Chúc Phúc-Công60
Đá Chúc Phúc-Thủ60
Đá Lam Lv91
Đá Tím Lv91
Vàng300000
Hoa Phù Dung15
Nạp tích lũy 4999 xuQuà Tăng Cấp Hình3
Túi Hoạt Lực7
Đá Chúc Phúc Lv210
Nhẫn Kim Cương1
Vòng Tay Venus +23
Hạnh Phúc +23
Hoa Phù Dung25
Quà mỗi ngày
T6
16.10
Nạp nhanh 500 XuLương Thực50
Bản đồ kho báu5
Bình Tu Luyện Lv220
Lệnh Bài Thú Cưng6
Đá Chúc Phúc Lv18
Hoa Phù Dung10
Nạp nhanh 1000 XuMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Mảnh Rắn Tinh5
Đá Chúc Phúc Lv120
Lương Thực80
Lệnh Bài Thú Cưng9
Hoa Phù Dung20
Nạp nhanh 2000 XuHạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Lương Thực200
Mảnh Rắn Tinh10
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh10
Hoa Phù Dung50
Nạp Tích Lũy
T6
16.10
Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Túi quà pet trưởng thành5
Túi quà đá ngẫu nhiên10
Hoa Phù Dung1
Nạp tích lũy 999 xuLương Thực50
Vòng Tay Venus +21
Hạnh Phúc +21
Hoa Phù Dung5
Nạp tích lũy 2999 xuMảnh Rồng Con3
Mảnh Nai GB3
Lương Thực99
Hoa Phù Dung15
Nạp tích lũy 4999 xuMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Mảnh Rắn Tinh5
Quà Tăng Cấp Hình5
Túi Hoạt Lực10
Vòng Tay Venus +23
Hạnh Phúc +23
Hoa Phù Dung25
Quà mỗi ngày
T7
17.10
Nạp nhanh 500 XuTúi Quà Đá Đỏ7
Túi Quà Đá Lục7
Túi Quà Đá Lam7
Túi Quà Đá Vàng7
Túi Quà Đá Tím7
Hoa Phù Dung10
Nạp nhanh 1000 XuQuà Lương Thực1
Túi Hoạt Lực1
Túi Quà Đá Lam15
Túi Quà Đá Vàng15
Túi Quà Đá Tím15
Hoa Phù Dung20
Nạp nhanh 2000 XuMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh10
Hạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Lương Thực100
Đá Chúc Phúc Lv28
Hoa Phù Dung50
Nạp Tích Lũy
T7
17.10
Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Đá cường hóa30
Hoa Phù Dung1
Nạp tích lũy 999 xuPhiếu rút thưởng5
Bản đồ kho báu5
Búa ma5
Hoa Phù Dung5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính50
Hoa Phù Dung15
Nạp tích lũy 4999 xuQuà Tăng Cấp Hình3
Túi Hoạt Lực7
Đá Chúc Phúc Lv210
Nhẫn Kim Cương1
Vòng Tay Venus +23
Hạnh Phúc +23
Hoa Phù Dung25
Quà mỗi ngày
CN
18.10
Nạp nhanh 500 XuTinh thần400
Đá cường hóa100
Khí hồn400
Lương thực50
Hạnh Phúc +11
Hoa Phù Dung10
Nạp nhanh 1000 XuHạnh Phúc +21
Lương thực80
Lệnh bài thú cưng6
Đá cường hóa250
Đá Chúc Phúc Lv120
Hoa Phù Dung20
Nạp nhanh 2000 XuHạnh Phúc +23
Mảnh Rồng Con10
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh10
Đá Vàng Lv91
Đá Đỏ Lv91
Hoa Phù Dung50
Nạp Tích Lũy
CN
18.10
Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Đá Chúc Phúc Lv14
Hoa Phù Dung1
Nạp tích lũy 999 xuĐá cường hóa100
Lương thực50
Bình tu luyện lv230
Hoa Phù Dung5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính50
Hoa Phù Dung15
Nạp tích lũy 4999 xuHạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Đá Chúc Phúc-Công70
Đá Chúc Phúc-Thủ70
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính70
Túi Hoạt Lực15
Hoa Phù Dung25
Tiêu Mỗi Ngày
14.10 - 18.10
Reset
Tiêu 500 XuHoa Phù Dung5
Bùa May Mắn 15%2
Bùa Ma Thuật2
Vòng Tay Venus2
Bình kinh nghiệm lv520
Tiêu 1500 XuHoa Phù Dung5
Vòng Tay Venus +11
Phiếu Rút Thưởng2
Bản Đồ Kho Báu2
Vàng50000
Tiêu 3000 XuHoa Phù Dung5
Vòng Tay Venus +12
Lương Thực20
Đá Cường Hóa50
Bình Tu Luyện Lv210
Tiêu 5000 XuHoa Phù Dung5
Vòng Tay Venus +21
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính50
Nhiệm vụ 7 Ngày
Không reset
12.10 - 18.10
Đăng nhập liên tiếp 5 ngàyHoa Phù Dung30
Phiếu Rút Thưởng1
Túi quà Vip-Boomerang10
Vé Vào Cửa1
Ôm 99 lầnHoa Phù Dung30
Túi Quà Đá Tím10
Túi Quà Đá Đỏ10
Túi Quà Đá Lục10
Hoàn thành 50 trận PVEHoa Phù Dung30
Vàng50000
Lương Thực20
Đá Cường Hóa50
Hoàn thành 99 trận chiến đấu PvPHoa Phù Dung30
Vàng100000
Lương Thực50
Đá Cường Hóa50
Tích lũy đạt 1.500.000 điểm sát thươngHoa Phù Dung30
Đá Cường Hóa99
Bùa Ma Thuật9
Lương Thực99
Cống hiến doanh địa 10 lầnHoa Phù Dung30
Vòng Tay Venus +21
Hạnh Phúc +21
Lương Thực50
Cống Hiến Guild 500 điểmHoa Phù Dung30
Đá Đỏ LV81
Đá Lam Lv81
Đá Tím Lv81
Thử Thách Vương Quốc Gà
Reset
12.10 - 18.10
Liên thắng 3 trậnBùa Ma Thuật5
Hoa Phù Dung5
Đá Cường Hóa20
Vàng20000
Hoàn thành 20 trận chiến đấu PvPHoa Phù Dung5
Vàng20000
Tinh Thần100
Khí Hồn100
Guild chiến thắng 5 trậnHoa Phù Dung5
Túi Quà VIP-Ná Gà7
Túi quà thời trang7
Vàng20000
Đánh bại 15 đối thủĐá Cường Hóa20
Hoa Phù Dung5
Bùa Ma Thuật3
Vàng20000
Tham gia 10 trận PvEHoa Phù Dung5
Bình Tu Luyện Lv25
Túi quà trang sức10
Vàng20000
Dùng 50 đá cường hóaHoa Phù Dung5
Túi quà Pet Trưởng Thành10
Túi quà sức mạnh10
Vàng20000
Tham gia doanh địa chiến 1 lầnHoa Phù Dung5
Đá Chúc Phúc-Công10
Đá Chúc Phúc-Thủ10
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính10
Phó bản Thành Gà anh hùngĐá Chúc Phúc Lv12
Vàng20000
Túi quà đá ngẫu nhiên10
Hoa Phù Dung5
Dẫn Pet Kiến Đỏ chiến đấu 3 lầnTinh Hoa Kỹ Năng5
Hoa Phù Dung5
Lương Thực10
Vàng30000
Cầu Phúc
12.10 - 14.10
Reset
Cầu phúc vàng 50 lầnBùa May Mắn 25%2
Bình Kinh Nghiệm Lv520
Bản Đồ Kho Báu2
Phiếu Rút Thưởng2
Cầu phúc vàng 80 lầnTúi quà VIP-Thương cổ5
Túi quà Vip-Boomerang5
Túi quà VIP-Búa Minotaure5
Túi quà VIP-Bazooka5
Cầu phúc vàng 150 lầnTúi Quà Trang Sức5
Túi quà Super Âm Nhạc5
Túi Quà VIP-Ná Gà5
Túi quà thời trang5
Cầu phúc Xu 15 lầnĐá Cường Hóa25
Lương Thực10
Khí Hồn50
Tinh Thần150
Cầu phúc xu 25 lầnMảnh Super-Lựu Đạn (Cao)4
Mảnh Super-Phi Tiêu (Cao)4
Mảnh Super-Lu Gạch (Cao)4
Mảnh Super-Tủ Thuốc (Cao)4
Cầu phúc xu 50 lầnTúi quà đá đỏ15
Túi quà đá lam15
Túi quà đá lục15
Túi quà đá tím15
Túi quà đá vàng15
Lắc Xí Ngầu
14.10 - 16.10
Reset
Lắc Xí Ngầu 20 lầnLương Thực10
Vàng50000
Trứng Khủng Long1
Bản Đồ Kho Báu3
Lắc Xí Ngầu 50 lầnBùa Ma Thuật5
Mảnh Trang Bị Thú Linh15
Mảnh Trang Bị Hoa Văn10
Mảnh Trang Bị Đầu Bò5
Lắc Xí Ngầu 100 lầnTúi quà đá tím10
Túi quà đá vàng10
Túi quà đá đỏ10
Túi quà đá lam10
Túi quà đá lục10
Đoạt Bảo
Reset
16.10 - 18.10
Đoạt bảo 10 lầnVàng50000
Bùa Ma Thuật3
Lương Thực20
Búa Ma3
Đoạt bảo 20 lầnTúi quà đá đỏ7
Túi quà đá tím7
Túi quà đá vàng7
Túi quà đá lam7
Túi quà đá lục7
Đoạt bảo 40 lầnTúi quà Super Phi Tiêu10
Túi Quà VIP-Ná Gà10
Túi quà pet trưởng thành5
Túi quà Vip-Boomerang10
Đoạt bảo 60 lầnMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh3
Mảnh Nai GB3
Mảnh Rắn Tinh3
Mảnh Rồng Con3
Dùng Bình Tu Luyện Lv2
12.10 - 18.10
Không Reset
Dùng 111 Bình Tu Luyện Lv2Tinh Thần200
Đá Cường Hóa200
Lương Thực50
Khí Hồn200
Dùng 222 Bình Tu Luyện Lv2Tinh Thần500
Đá Chúc Phúc-Công20
Đá Chúc Phúc-Thủ20
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính20
Dùng 333 Bình Tu Luyện lv2Vòng Tay Venus +21
Lệnh bài thú cưng6
Túi Hoạt Lực5
Vàng200000
Dùng 444 Bình Tu Luyện Lv2Mảnh Rắn Tinh5
Mảnh Nai GB5
Đá Đỏ Lv82
Đá Lục Lv82
Đá Lam Lv82
Đổi Bình Tu Luyện Lv2
12.10 - 18.10
Không Reset
Đổi 222 Bình Tu Luyện Lv2Tinh Thần200
Đá Cường Hóa200
Lương Thực50
Khí Hồn200
Đổi 333 Bình Tu Luyện Lv2Tinh Thần500
Đá Chúc Phúc-Công20
Đá Chúc Phúc-Thủ20
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính20
Đổi 444 Bình Tu Luyện lv2Vòng Tay Venus +21
Lệnh bài thú cưng6
Túi Hoạt Lực5
Vàng200000
Đổi 666 Bình Tu Luyện Lv2Mảnh Rắn Tinh5
Mảnh Nai GB5
Đá Đỏ Lv82
Đá Lục Lv82
Đá Lam Lv82
Đánh Bại Đối Thủ
12.10 - 18.10
Không reset
Đánh bại 55 đối thủHoa Phù Dung5
Phiếu Rút Thưởng2
Vàng50000
Bản Đồ Kho Báu2
Bình kinh nghiệm lv530
Đánh bại 77 đối thủHoa Phù Dung10
Bùa Ma Thuật5
Bùa May Mắn 15%5
Đá Cường Hóa40
Búa Ma7
Đánh bại 111 đối thủHoa Phù Dung10
Đá Lục Lv81
Đá Vàng Lv81
Lương Thực30
Xu Khóa100
Đánh bại 150 đối thủHoa Phù Dung15
Quà tăng cấp hình5
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Mảnh Rắn Tinh5
Xu Khóa300
BOSS TG
12.10 - 18.10
Không rest
Khiêu chiến Boss TG 10 lầnVàng10000
Bình Kinh Nghiệm Lv520
Bùa Ma Thuật3
Bùa May Mắn 25%3
Khiêu chiến BOSS TG 20 lầnVàng10000
Phiếu Rút Thưởng3
Bản Đồ Kho Báu1
Búa Ma3
Khiêu chiến BOSS TG 30 lầnĐá Chúc Phúc Lv23
Đá Cường Hóa40
Lương Thực20
Bình Tu Luyện Lv210
Khiêu chiến BOSS TG 40 lầnTúi Hoạt Lực2
Quà Tăng Cấp Hình1
Vòng Tay Venus +21
Bản Đồ Kho Báu5
Khiêu chiến BOSS TG 50 lầnTúi quà đá đỏ15
Túi quà đá lục15
Túi quà đá lam15
Túi quà đá vàng15
Túi quà đá tím15
Cao Thủ Quần Đùi
12.10 - 18.10
Không reset
Tham gia 10 trận Quần ĐùiHoa Phù Dung5
Bình kinh nghiệm lv510
Vàng10000
Tham gia 20 trận Quần ĐùiHoa Phù Dung5
Bình kinh nghiệm lv520
Bản Đồ Kho Báu2
Vàng20000
Tham gia 30 trận Quần ĐùiHoa Phù Dung10
Lệnh bài thú cưng6
Vòng Tay Venus +21
Hạnh Phúc +21
Tham gia 45 trận Quần ĐùiHoa Phù Dung15
Lệnh bài thú cưng15
Đá Vàng Lv81
Đá Lam Lv81
Sombrero (14 ngày)1
Thu thập Tinh Hồn
12.10 - 18.10
Không reset
Thu thập 123 Tinh HồnVàng20000
Bình kinh nghiệm lv520
Bùa Ma Thuật3
Hoa Phù Dung2
Thu thập 345 Tinh HồnTinh Hoa Kỹ Năng10
Phiếu Rút Thưởng3
Bản Đồ Kho Báu5
Hoa Phù Dung3
Thu thập 678 Tinh HồnKhí Hồn100
Búa Ma10
Đá Cường Hóa50
Hoa Phù Dung5
Thu thập 999 Tinh HồnLương Thực50
Vòng Tay Venus +12
Hạnh Phúc +12
Hoa Phù Dung10
Thu thập 1599 Tinh HồnTúi quà Pet Trưởng Thành20
Mảnh Nai GB5
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Hoa Phù Dung15
X2 Viễn Chinh
12.10
   
x2 Hôn
14.10
   
Sử dụng Tình Đầu
17.10 - 18.10
Reset
Sử dụng Tình Đầu 5 lầnKhí Hồn100
Tinh Thần100
Phiếu Rút Thưởng1
Bình Kinh Nghiệm Lv530
Sử dụng Tình Đầu 10 lầnĐá Chúc Phúc-Thuộc Tính15
Mảnh Super-Lựu Đạn (Cao)8
Đá Chúc Phúc-Công15
Đá Chúc Phúc-Thủ15
Sử dụng Tình Đầu 20 lầnHạnh Phúc +12
Vòng Tay Venus +12
Bình Tu Luyện Lv230
Túi quà đá tím10
Sử dụng Tình Đầu 50 lầnTúi quà đá lục15
Túi quà đá đỏ15
Túi quà đá lam15
Túi quà đá vàng15
Lương Thực60
Thu thập Hoa Phù Dung
12.10 - 18.10
Không reset
Thu Thập 30 Hoa Phù DungVàng30000
Đá Cường Hóa15
Bùa Ma Thuật1
Tinh Thần30
Thu Thập 80 Hoa Phù DungBình Kinh Nghiệm Lv515
Mảnh VIP-Thương Cổ (Cao)4
Mảnh VIP-Búa Minotaure (Cao)4
Mảnh VIP-Boomerang (Cao)4
Thu Thập 200 Hoa Phù DungBúa Ma5
Lương Thực30
Vòng Tay Venus +12
Hạnh Phúc +12
Thu Thập 350 Hoa Phù DungVòng Tay Venus +22
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính60
Đá Chúc Phúc-Công60
Đá Chúc Phúc-Thủ60
Thu Thập 500 Hoa Phù DungMảnh Nai GB3
Mảnh Rắn Tinh3
Túi quà đá đỏ15
Túi quà đá lục15
Thu thập 1111 Hoa Phù DungVòng Tay Venus +31
Mảnh Rồng Con5
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Hạnh Phúc +31
Thu Thập 2222 Hoa Phù DungNhẫn Bạch Kim +31
Thu Thập 3333 Hoa Phù DungNhẫn Kim Cương +31
Thu Thập 3333 Hoa Phù DungĐá Đỏ Lv92
Đá Lục Lv92
Đá Lam Lv92
Đá Vàng Lv92
Đá Tím Lv92
Thu Thập 3333 Hoa Phù DungMảnh Alpaca5
Thu thập 4444 Hoa Phù DungĐá Đỏ Lv101
Đá Lục Lv101
Đá Lam Lv101
Đá Vàng Lv101
Đá Tím Lv101
Thu thập 4444 Hoa Phù DungThẻ Ma Pháp1
Thu thập 5555 Hoa Phù DungSuper-Xe Hơi (30 ngày)1
Thu thập 5555 Hoa Phù DungSuper-Sấm Sét (30 ngày)1
Thu thập 5555 Hoa Phù DungSuper-Túi Vũ Khí(30 ngày)1
Lễ hội Ngọc Quý
12.10 - 18.10
Không reset
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1
Thu thập 5 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Liên Kích1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Liên Kích1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Liên Kích1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Thần Báo1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Thần Báo1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Thần Báo1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Dẫn Dắt1
Thu thập 5 cối xoay gióNgọc Dẫn Dắt1
Đẳng cấp thú cưng
12.10 - 18.10
Không reset
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Con2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Độc Nhỏ2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Lam2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Hồng2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Mầm Xanh2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Cỏ Ma2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Xanh2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Đỏ2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Lam3
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh1
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Nai GB1
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Rồng Con1
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Rắn Tinh1
Vượt Ải Viễn Chinh 1
Reset
12.10 - 14.10
Phó bản Đảo Hải Tặc ThườngTinh thần100
Hoa Phù Dung5
Bình tu luyện lv130
Bình kinh nghiệm lv520
Phó bản Đảo Hải Tặc KhóKhí Hồn50
Hoa Phù Dung5
Bình tu luyện lv130
Tinh Thần100
Phó bản Đảo Hải Tặc Anh HùngLương Thực10
Hoa Phù Dung5
Bình Tu Luyện Lv25
Khí Hồn100
Vượt Ải Viễn Chinh 2
Reset
15.10 - 18.10
Phó bản Pháo Đài ThườngVàng10000
Lương thực5
Bình Kinh nghiệm Lv520
Hoa Phù Dung5
Phó bản Pháo Đài KhóBùa ma thuật1
Bình Tu Luyện Lv130
Khí Hồn50
Hoa Phù Dung5
Phó bản Pháo Đài Anh HùngTúi quà trang sức2
Đá Cường Hóa20
Tinh Thần200
Hoa Phù Dung5
Nhiệm Vụ Thiên Bình
12.10 - 14.10
Không reset
Level 50 trở lên & Tham Gia Lôi Đài 5 trậnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Thiên Bình6
Level 50 trở lên & Liên thắng 5 trậnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Thiên Bình6
Level 50 trở lên & Guild Chiến thắng 20 lầnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Thiên Bình6
Level 50 trở lên & Đấu Tự Do thắng 20 lầnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Thiên Bình6
Level 50 trở lên & Tham gia 10 trận Quần ĐùiNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Thiên Bình6
Nhiệm Vụ Song Tử
15.10 - 18.10
Không reset
Level 50 trở lên & Tham Gia Lôi Đài 5 trậnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Song Tử6
Level 50 trở lên & Liên thắng 5 trậnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Song Tử6
Level 50 trở lên & Guild Chiến thắng 20 lầnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Song Tử6
Level 50 trở lên & Đấu Tự Do thắng 20 lầnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Song Tử6
Level 50 trở lên & Tham gia 10 trận Quần ĐùiNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Song Tử6

Xin chân thành cảm ơn các Gunner đã ủng hộ Gunny Mobi, hy vọng những hoạt động hấp dẫn này sẽ đem lại thật nhiều niềm vui cho các Gunner.

-- Gà Vàng --