Tham gia ngay

Những ai mong trở thành những bá chủ tại Gunny Mobi thì đến nhanh với sự kiện tuần này nghen. Cơ hội cho tất cả nè. Gà Vàng chúc các Gunner chơi thỏa chí và luôn là bá chủ sân chơi nha.

Sự kiện: BÁ CHỦ QUẦN ĐÙI
Hoạt động hấp dẫn từ 23/11 đến 29/11/2020
Server áp dụng: 1-646 (647 áp dụng thứ 4)
Lưu ý: Vật phẩm và số lượng được áp dụng chuẩn như trong game (ingame)


Gunny Mobi

EventNội dungĐiều kiệnThưởngSố lượng
Online nhận thưởng
Reset
23.11 - 29.11
Đăng nhập vào game là phải nhận ngay quà này từ Gà Vàng Gunner nhé.
-- Gà Vàng --
Online 30 minBúa Chăm Chỉ5
Bia1
Lương Thực10
Lệnh Bài Thú Cưng1
Quà mỗi ngày
T2
23.11
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Búa Chăm Chỉ đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuVàng200000
Đá Cường Hóa120
Bùa Ma Thuật10
Tinh Thần500
Bình Tu Luyện Lv215
Đá Chúc Phúc Lv110
Búa Chăm Chỉ10
Nạp nhanh 1000 XuKhí Hồn999
Bình Tu Luyện Lv250
Đá Cường Hóa250
Đá Chúc Phúc Lv120
Tinh Thần999
Lương Thực60
Búa Chăm Chỉ20
Nạp nhanh 2000 XuĐá Đỏ Lv91
Đá Lục Lv91
Đá Lam Lv91
Quà Tăng Cấp Hình2
Đá Chúc Phúc Lv27
Búa Chăm Chỉ50
Nạp Tích Lũy
T2
23.11
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng50000
Phiếu rút thưởng2
Bản đồ kho báu2
Búa Chăm Chỉ1
Nạp tích lũy 999 xuVàng200000
Vòng Tay Venus +12
Hạnh Phúc +12
Búa Chăm Chỉ5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính50
Quà Tăng Cấp Hình2
Búa Chăm Chỉ15
Nạp tích lũy 4999 xuĐá Đỏ lv91
Đá Lục lv91
Đá Vàng lv91
Nhẫn Bạch Kim +11
Vòng Tay Venus +23
Hạnh Phúc +23
Búa Chăm Chỉ25
Quà mỗi ngày
T3
24.11
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Búa Chăm Chỉ đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuLương Thực50
Bình Tu Luyện Lv220
Vòng Tay Venus +12
Hạnh Phúc +12
Đá Chúc Phúc Lv18
Búa Chăm Chỉ10
Nạp nhanh 1000 XuMảnh Rồng Con5
Mảnh Nai GB5
Đá Chúc Phúc Lv120
Lương Thực80
Quà Tăng Cấp Hình1
Hạnh Phúc +21
Búa Chăm Chỉ20
Nạp nhanh 2000 XuHạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Lương Thực200
Mảnh Nai GB10
Mảnh Rồng Con10
Đá Chúc Phúc Lv210
Búa Chăm Chỉ50
Nạp Tích Lũy
T3
24.11
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Bùa Ma Thuật3
Bùa May Mắn 25%3
Vé Vào Cửa1
Búa Chăm Chỉ1
Nạp tích lũy 999 xuLương Thực50
Đá Chúc Phúc-Công30
Đá Chúc Phúc-Thủ30
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính30
Túi Hoạt Lực1
Búa Chăm Chỉ5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Đỏ Lv91
Đá Lục Lv91
Đá Vàng Lv91
Mảnh Nai GB5
Mảnh Rắn Tinh5
Búa Chăm Chỉ15
Nạp tích lũy 4999 xuMảnh Rồng Con5
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Quà Tăng Cấp Hình3
Nhẫn Kim Cương1
Vòng Tay Venus +23
Hạnh Phúc +23
Búa Chăm Chỉ25
Quà mỗi ngày
T4
25.11
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Búa Chăm Chỉ đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuBản đồ kho báu5
Phiếu rút thưởng5
Búa Ma5
Bùa Ma Thuật10
Lương Thực30
Búa Chăm Chỉ10
Nạp nhanh 1000 XuTúi Quà Đá Đỏ15
Túi Quà Đá Lục15
Túi Quà Đá Lam15
Túi Quà Đá Vàng15
Túi Quà Đá Tím15
Búa Chăm Chỉ20
Nạp nhanh 2000 XuMảnh Rồng Con10
Hạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Lương Thực200
Đá Chúc Phúc Lv28
Búa Chăm Chỉ50
Nạp Tích Lũy
T4
25.11
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Đá cường hóa30
Búa Chăm Chỉ1
Nạp tích lũy 999 xuPhiếu rút thưởng5
Bản đồ kho báu5
Bùa Ma Thuật10
Búa Ma5
Búa Chăm Chỉ5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính50
Búa Chăm Chỉ15
Nạp tích lũy 4999 xuHạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Nhẫn Kim Cương1
Mảnh Rắn Tinh10
Mảnh Nai GB10
Quà Tăng Cấp Hình3
Búa Chăm Chỉ25
Quà mỗi ngày
T5
26.11
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Búa Chăm Chỉ đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuVàng200000
Đá Cường Hóa120
Lương Thực30
Khí Hồn500
Tinh Thần500
Đá Chúc Phúc Lv110
Búa Chăm Chỉ10
Nạp nhanh 1000 XuKhí Hồn999
Mảnh Rồng Con5
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Mảnh Rắn Tinh5
Mảnh Nai GB5
Đá Chúc Phúc Lv120
Búa Chăm Chỉ20
Nạp nhanh 2000 XuQuà Tăng Cấp Hình2
Đá Chúc Phúc Lv27
Đá Lam Lv91
Đá Vàng Lv91
Đá Tím Lv91
Vàng600000
Búa Chăm Chỉ50
Nạp Tích Lũy
T5
26.11
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Bùa Ma Thuật5
Bản đồ kho báu5
Búa Chăm Chỉ1
Nạp tích lũy 999 xuĐá Chúc Phúc-Công30
Đá Chúc Phúc-Thủ30
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính30
Vòng Tay Venus +12
Hạnh Phúc +12
Búa Chăm Chỉ5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Chúc Phúc-Công60
Đá Chúc Phúc-Thủ60
Đá Lam Lv91
Đá Tím Lv91
Vàng300000
Búa Chăm Chỉ15
Nạp tích lũy 4999 xuQuà Tăng Cấp Hình3
Túi Hoạt Lực7
Đá Chúc Phúc Lv210
Nhẫn Kim Cương1
Vòng Tay Venus +23
Hạnh Phúc +23
Búa Chăm Chỉ25
Quà mỗi ngày
T6
27.11
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Búa Chăm Chỉ đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuLương Thực50
Bản đồ kho báu5
Bình Tu Luyện Lv220
Lệnh Bài Thú Cưng6
Đá Chúc Phúc Lv18
Búa Chăm Chỉ10
Nạp nhanh 1000 XuMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Mảnh Rắn Tinh5
Đá Chúc Phúc Lv120
Lương Thực80
Lệnh Bài Thú Cưng9
Búa Chăm Chỉ20
Nạp nhanh 2000 XuHạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Lương Thực200
Mảnh Rắn Tinh10
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh10
Búa Chăm Chỉ50
Nạp Tích Lũy
T6
27.11
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Túi quà pet trưởng thành5
Túi quà đá ngẫu nhiên10
Búa Chăm Chỉ1
Nạp tích lũy 999 xuLương Thực50
Vòng Tay Venus +21
Hạnh Phúc +21
Búa Chăm Chỉ5
Nạp tích lũy 2999 xuMảnh Rồng Con3
Mảnh Nai GB3
Lương Thực99
Búa Chăm Chỉ15
Nạp tích lũy 4999 xuMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Mảnh Rắn Tinh5
Quà Tăng Cấp Hình5
Túi Hoạt Lực10
Vòng Tay Venus +23
Hạnh Phúc +23
Búa Chăm Chỉ25
Quà mỗi ngày
T7
28.11
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Búa Chăm Chỉ đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuTúi Quà Đá Đỏ7
Túi Quà Đá Lục7
Túi Quà Đá Lam7
Túi Quà Đá Vàng7
Túi Quà Đá Tím7
Búa Chăm Chỉ10
Nạp nhanh 1000 XuQuà Lương Thực1
Túi Hoạt Lực1
Túi Quà Đá Lam15
Túi Quà Đá Vàng15
Túi Quà Đá Tím15
Búa Chăm Chỉ20
Nạp nhanh 2000 XuMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh10
Hạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Lương Thực100
Đá Chúc Phúc Lv28
Búa Chăm Chỉ50
Nạp Tích Lũy
T7
28.11
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Đá cường hóa30
Búa Chăm Chỉ1
Nạp tích lũy 999 xuPhiếu rút thưởng5
Bản đồ kho báu5
Búa ma5
Búa Chăm Chỉ5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính50
Búa Chăm Chỉ15
Nạp tích lũy 4999 xuQuà Tăng Cấp Hình3
Túi Hoạt Lực7
Đá Chúc Phúc Lv210
Nhẫn Kim Cương1
Vòng Tay Venus +23
Hạnh Phúc +23
Búa Chăm Chỉ25
Quà mỗi ngày
CN
29.11
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Búa Chăm Chỉ đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuTinh thần400
Đá cường hóa100
Khí hồn400
Lương thực50
Hạnh Phúc +11
Búa Chăm Chỉ10
Nạp nhanh 1000 XuHạnh Phúc +21
Lương thực80
Lệnh bài thú cưng6
Đá cường hóa250
Đá Chúc Phúc Lv120
Búa Chăm Chỉ20
Nạp nhanh 2000 XuHạnh Phúc +23
Mảnh Rồng Con10
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh10
Đá Vàng Lv91
Đá Đỏ Lv91
Búa Chăm Chỉ50
Nạp Tích Lũy
CN
29.11
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Đá Chúc Phúc Lv14
Búa Chăm Chỉ1
Nạp tích lũy 999 xuĐá cường hóa100
Lương thực50
Bình tu luyện lv230
Búa Chăm Chỉ5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính50
Búa Chăm Chỉ15
Nạp tích lũy 4999 xuHạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Đá Chúc Phúc-Công70
Đá Chúc Phúc-Thủ70
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính70
Túi Hoạt Lực15
Búa Chăm Chỉ25
Tiêu Mỗi Ngày
25.11 - 29.11
Reset
Tiêu đúng mốc nhận thưởng hấp dẫn. Tiêu càng nhìu Xu, phần thưởng càng lớnTiêu 500 XuBúa Chăm Chỉ5
Bùa May Mắn 15%2
Bùa Ma Thuật2
Vòng Tay Venus2
Bình kinh nghiệm lv520
Tiêu 1500 XuBúa Chăm Chỉ5
Vòng Tay Venus +11
Phiếu Rút Thưởng2
Bản Đồ Kho Báu2
Vàng50000
Tiêu 3000 XuBúa Chăm Chỉ5
Vòng Tay Venus +12
Lương Thực20
Đá Cường Hóa50
Bình Tu Luyện Lv210
Tiêu 5000 XuBúa Chăm Chỉ5
Vòng Tay Venus +21
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính50
Nhiệm vụ 7 Ngày
Không reset
23.11 - 29.11
Hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày nhận quà hấp dẫn.
Event không reset khi qua ngày
Đăng nhập liên tiếp 5 ngàyBúa Chăm Chỉ30
Phiếu Rút Thưởng1
Túi quà Vip-Boomerang10
Vé Vào Cửa1
Ôm 99 lầnBúa Chăm Chỉ30
Túi Quà Đá Tím10
Túi Quà Đá Đỏ10
Túi Quà Đá Lục10
Hoàn thành 50 trận PVEBúa Chăm Chỉ30
Vàng50000
Lương Thực20
Đá Cường Hóa50
Hoàn thành 99 trận chiến đấu PvPBúa Chăm Chỉ30
Vàng100000
Lương Thực50
Đá Cường Hóa50
Tích lũy đạt 1.500.000 điểm sát thươngBúa Chăm Chỉ30
Đá Cường Hóa99
Bùa Ma Thuật9
Lương Thực99
Cống hiến doanh địa 10 lầnBúa Chăm Chỉ30
Vòng Tay Venus +21
Hạnh Phúc +21
Lương Thực50
Cống Hiến Guild 500 điểmBúa Chăm Chỉ30
Đá Đỏ LV81
Đá Lam Lv81
Đá Tím Lv81
Thử Thách Vương Quốc Gà
Reset
23.11 - 29.11
Vượt qua từng thử thách, Gunner sẽ nhận quà từ vua gà ban tặng, tích lũy Búa Chăm Chỉ có thể đổi thưởng.
--Gà Vàng--
Liên thắng 3 trậnBùa Ma Thuật5
Búa Chăm Chỉ5
Đá Cường Hóa20
Vàng20000
Hoàn thành 20 trận chiến đấu PvPBúa Chăm Chỉ5
Vàng20000
Tinh Thần100
Khí Hồn100
Khiêu chiến 2vs2 5 lầnBúa Chăm Chỉ5
Túi Quà VIP-Ná Gà7
Túi quà thời trang7
Vàng20000
Đánh bại 15 đối thủĐá Cường Hóa20
Búa Chăm Chỉ5
Bùa Ma Thuật3
Vàng20000
Tham gia 10 trận PvEBúa Chăm Chỉ5
Bình Tu Luyện Lv25
Túi quà trang sức10
Vàng20000
Dùng 50 Lương ThựcBúa Chăm Chỉ5
Túi quà Pet Trưởng Thành10
Túi quà sức mạnh10
Vàng20000
Tham gia doanh địa chiến 1 lầnBúa Chăm Chỉ5
Đá Chúc Phúc-Công10
Đá Chúc Phúc-Thủ10
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính10
Phó bản Chiến Huyệt Rồng anh hùngĐá Chúc Phúc Lv12
Vàng20000
Túi quà đá ngẫu nhiên10
Búa Chăm Chỉ5
Dẫn Pet Kiến Đỏ chiến đấu 3 lầnTinh Hoa Kỹ Năng5
Búa Chăm Chỉ5
Lương Thực10
Vàng30000
Cầu Phúc
23.11 - 25.11
Reset
Cầu Phúc Ngọc càng nhiều, phần thưởng càng hấp dẫn.
Nhiệm vụ reset khi qua ngày
Cầu phúc vàng 50 lầnBùa May Mắn 25%2
Bình Kinh Nghiệm Lv520
Bản Đồ Kho Báu2
Phiếu Rút Thưởng2
Cầu phúc vàng 80 lầnTúi quà VIP-Thương cổ5
Túi quà Vip-Boomerang5
Túi quà VIP-Búa Minotaure5
Túi quà VIP-Bazooka5
Cầu phúc vàng 150 lầnTúi Quà Trang Sức5
Túi quà Super Âm Nhạc5
Túi Quà VIP-Ná Gà5
Túi quà thời trang5
Cầu phúc Xu 15 lầnĐá Cường Hóa25
Lương Thực10
Khí Hồn50
Tinh Thần150
Cầu phúc xu 25 lầnMảnh Super-Lựu Đạn (Cao)4
Mảnh Super-Phi Tiêu (Cao)4
Mảnh Super-Lu Gạch (Cao)4
Mảnh Super-Tủ Thuốc (Cao)4
Cầu phúc xu 50 lầnTúi quà đá đỏ15
Túi quà đá lam15
Túi quà đá lục15
Túi quà đá tím15
Túi quà đá vàng15
Lắc Xí Ngầu
25.11 - 27.11
Reset
Tại giao diện chính của game, chọn "Phúc Lợi" -> "Bản Đồ Kho Báu" để tham gia Lắc Xí Ngầu. Lắc Xí Ngầu đủ số lần yêu cầu nhận thưởng hấp dẫn!!
Sự kiện reset khi qua ngày.
Lắc Xí Ngầu 20 lầnLương Thực10
Vàng50000
Trứng Khủng Long1
Bản Đồ Kho Báu3
Lắc Xí Ngầu 50 lầnBùa Ma Thuật5
Mảnh Trang Bị Thú Linh15
Mảnh Trang Bị Hoa Văn10
Mảnh Trang Bị Đầu Bò5
Lắc Xí Ngầu 100 lầnTúi quà đá tím10
Túi quà đá vàng10
Túi quà đá đỏ10
Túi quà đá lam10
Túi quà đá lục10
Đoạt Bảo
Reset
27.11 - 29.11
Tại giao diện chính của game, chọn "Phúc Lợi" -> "Đoạt Bảo". Mua Đoạt Bảo càng nhiều, phần thưởng nhận được càng lớn.
Nhiệm vụ reset khi qua ngày
Đoạt bảo 10 lầnVàng50000
Bùa Ma Thuật3
Lương Thực20
Búa Ma3
Đoạt bảo 20 lầnTúi quà đá đỏ7
Túi quà đá tím7
Túi quà đá vàng7
Túi quà đá lam7
Túi quà đá lục7
Đoạt bảo 40 lầnTúi quà Super Phi Tiêu10
Túi Quà VIP-Ná Gà10
Túi quà pet trưởng thành5
Túi quà Vip-Boomerang10
Đoạt bảo 60 lầnMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh3
Mảnh Nai GB3
Mảnh Rắn Tinh3
Mảnh Rồng Con3
Lật Thẻ Nhận Đá Cường Hóa
23.11 - 29.11
Không reset
Tham gia Ải Viễn Chinh. Lật Bài nhận đủ số Đá Cường Hóa yêu cầu nhận thưởng!!
Event không reset khi qua ngày
Nhận 40 Đá Cường HóaVàng10000
Bình Kinh Nghiệm Lv510
Tinh Hoa Kỹ Năng5
Lương Thực5
Nhận 80 Đá Cường HóaVàng10000
Đá Đỏ Lv51
Khí Hồn100
Lương Thực15
Nhận 120 Đá Cường HóaVàng20000
Bùa Ma Thuật5
Đá Cường Hóa30
Lương Thực15
Nhận 160 Đá Cường HóaBình Tu Luyện Lv27
Búa Ma5
Lệnh bài thú cưng2
Đá Chúc Phúc Lv18
Nhận 200 Đá Cường HóaĐá Đỏ Lv81
Đá Tím Lv81
Mảnh Rồng Con5
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Nhiệm vụ Sàn Đấu
25.11 - 29.11
Không Reset
Hoàn thành số trận đấu tương ứng nhận thưởng hấp dẫn. Tích lũy số trận chiến đấu càng cao, phần thưởng càng hấp dẫn.
Sự kiện không reset khi qua ngày
Hoàn Thành Chiến Đấu PVP 50 trậnVé Vào Cửa1
Túi quà sức mạnh6
Túi quà đá ngẫu nhiên6
Búa Chăm Chỉ5
Hoàn Thành Chiến Đấu PVP 80 trậnBúa Chăm Chỉ10
Đá Chúc Phúc-Công20
Đá Chúc Phúc-Thủ20
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính20
Hoàn Thành Chiến Đấu PVP 120 trậnVòng Tay Venus +11
Đá Cường Hóa99
Lương Thực50
Búa Chăm Chỉ10
Hoàn Thành Chiến Đấu PVP 180 trậnBúa Chăm Chỉ15
Túi gỗ ngẫu nhiên25
Túi huyền thiết ngẫu nhiên25
Túi đá ngẫu nhiên25
Hoàn Thành Chiến Đấu PVP 250 trậnMảnh Rồng Con3
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh3
Mảnh Rắn Tinh3
Mảnh Nai GB3
Hoàn Thành Chiến Đấu PVP 320 trậnĐá Đỏ Lv91
Đá Lục Lv91
Đá Lam Lv91
Đá Vàng Lv91
Đá Tím Lv91
Mảnh Alpaca3
Cao Thủ Quần Đùi
23.11 - 29.11
Không reset
Tham gia Đấu Trường Quần Đùi càng nhiều, phần thưởng càng phong phú.
Event không reset khi qua ngày
Tham gia 10 trận Quần ĐùiBúa Chăm Chỉ5
Bình kinh nghiệm lv510
Vàng10000
Tham gia 20 trận Quần ĐùiBúa Chăm Chỉ5
Bình kinh nghiệm lv520
Bản Đồ Kho Báu2
Vàng20000
Tham gia 30 trận Quần ĐùiBúa Chăm Chỉ10
Lệnh bài thú cưng6
Vòng Tay Venus +21
Hạnh Phúc +21
Tham gia 45 trận Quần ĐùiBúa Chăm Chỉ15
Lệnh bài thú cưng15
Đá Vàng Lv81
Đá Lam Lv81
Flamenco (14 ngày)1
Dùng Lương Thực
23.11 - 29.11
Không reset
Sử dụng Lương Thực đủ số lần yêu cầu nhận thưởng hấp dẫn.
Sự kiện không reset khi qua ngày
Dùng 111 Lương ThựcĐá Thánh Thú Lv53
Vàng50000
Bùa Ma Thuật3
Vé Vào Cửa1
Dùng 222 Lương ThựcVàng70000
Bản Đồ Kho Báu2
Phiếu Rút Thưởng2
Búa Ma3
Dùng 555 Lương ThựcHạnh Phúc +12
Vòng Tay Venus +12
Đá Chúc Phúc Lv18
Dùng 1111 Lương ThựcVàng500000
Đá Tím Lv81
Đá Vàng Lv81
Đá Lam Lv81
Dùng 2222 Lương ThựcMảnh Rồng Con5
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Mảnh Nai GB5
Mảnh Rắn Tinh5
Quà Tăng Cấp Hình2
Mở Rương May Mắn
Không Reset
23.11 - 29.11
Mở Rương May Mắn nhận thưởng hấp dẫn.
Sự kiện không reset khi qua ngày
Mở Rương May Mắn 50 lầnTinh Thần100
Bình kinh nghiệm lv520
Bùa Ma Thuật1
Mở Rương May Mắn 100 lầnĐá Cường Hóa50
Vé Vào Cửa1
Khí Hồn100
Mở Rương May Mắn 200 lầnBúa Ma10
Mảnh Rắn Tinh5
Lương Thực30
Mở Rương May Mắn 300 lầnĐá Đỏ Lv81
Đá Lục Lv81
Đá Lam Lv81
Đá Vàng Lv81
Đá Tím Lv81
X2 Boss TG
23.11
x2 Boss TG trong hôm nay   
x2 Hôn
25.11
x2 Hôn trong hôm nay   
Sử dụng Bánh Sinh Nhật
28.11 - 29.11
Reset
Sử dụng Bánh Sinh Nhật được bán trong Shop Đạo Cụ. Thách thức toàn server nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Sử dụng Bánh Sinh Nhật 5 lầnKhí Hồn100
Tinh Thần100
Phiếu Rút Thưởng1
Bình Kinh Nghiệm Lv530
Sử dụng Bánh Sinh Nhật 10 lầnĐá Chúc Phúc-Thuộc Tính15
Mảnh Super-Lựu Đạn (Cao)8
Đá Chúc Phúc-Công15
Đá Chúc Phúc-Thủ15
Sử dụng Bánh Sinh Nhật 20 lầnHạnh Phúc +12
Vòng Tay Venus +12
Bình Tu Luyện Lv230
Túi quà đá tím10
Sử dụng Bánh Sinh Nhật 50 lầnTúi quà đá lục15
Túi quà đá đỏ15
Túi quà đá lam15
Túi quà đá vàng15
Lương Thực60
Thu thập Búa Chăm Chỉ
23.11 - 29.11
Không reset

Vật phẩm Đổi Búa Chăm Chỉ có thể nhận được từ sự kiện.
Thu thập đủ Búa Chăm Chỉ có thể đổi sang vật phẩm khác.
-- Gà Vàng --
Thu Thập 30 Búa Chăm ChỉVàng30000
Đá Cường Hóa15
Bùa Ma Thuật1
Tinh Thần30
Thu Thập 80 Búa Chăm ChỉBình Kinh Nghiệm Lv515
Mảnh VIP-Thương Cổ (Cao)4
Mảnh VIP-Búa Minotaure (Cao)4
Mảnh VIP-Boomerang (Cao)4
Thu Thập 200 Búa Chăm ChỉBúa Ma5
Lương Thực30
Vòng Tay Venus +12
Hạnh Phúc +12
Thu Thập 350 Búa Chăm ChỉVòng Tay Venus +22
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính60
Đá Chúc Phúc-Công60
Đá Chúc Phúc-Thủ60
Thu Thập 500 Búa Chăm ChỉMảnh Nai GB3
Mảnh Rắn Tinh3
Túi quà đá đỏ15
Túi quà đá lục15
Thu thập 1111 Búa Chăm ChỉVòng Tay Venus +31
Mảnh Rồng Con5
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Hạnh Phúc +31
Thu Thập 2222 Búa Chăm ChỉNhẫn Bạch Kim +31
Thu Thập 3333 Búa Chăm ChỉNhẫn Kim Cương +31
Thu Thập 3333 Búa Chăm ChỉĐá Đỏ Lv92
Đá Lục Lv92
Đá Lam Lv92
Đá Vàng Lv92
Đá Tím Lv92
Thu Thập 3333 Búa Chăm ChỉMảnh Alpaca5
Thu thập 4444 Búa Chăm ChỉĐá Đỏ Lv101
Đá Lục Lv101
Đá Lam Lv101
Đá Vàng Lv101
Đá Tím Lv101
Thu thập 4444 Búa Chăm ChỉThẻ Ma Pháp1
Thu thập 5555 Búa Chăm ChỉSuper Lu Gạch (30 ngày)1
Thu thập 5555 Búa Chăm ChỉSuper Tủ Thuốc (30 ngày)1
Thu thập 5555 Búa Chăm ChỉSuper Phi Tiêu (30 ngày)1
Lễ hội Ngọc Quý
23.11 - 29.11
Không reset
 Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1
Thu thập 5 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Liên Kích1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Liên Kích1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Liên Kích1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Thần Báo1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Thần Báo1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Thần Báo1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Dẫn Dắt1
Thu thập 5 cối xoay gióNgọc Dẫn Dắt1
Đẳng cấp thú cưng
23.11 - 29.11
Không reset
 Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Con2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Độc Nhỏ2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Lam2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Hồng2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Mầm Xanh2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Cỏ Ma2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Xanh2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Đỏ2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Lam3
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh1
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Nai GB1
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Rồng Con1
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Rắn Tinh1
Vượt Ải Viễn Chinh 1
Reset
23.11 - 25.11
Tham gia PvE nhận nhiều phần quà hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Phó bản Dũng Sĩ ThườngTinh thần100
Búa Chăm Chỉ5
Bình tu luyện lv130
Bình kinh nghiệm lv520
Phó bản Dũng Sĩ KhóKhí Hồn50
Búa Chăm Chỉ5
Bình tu luyện lv130
Tinh Thần100
Phó bản Dũng Sĩ Anh HùngLương Thực10
Búa Chăm Chỉ5
Bình Tu Luyện Lv25
Khí Hồn100
Vượt Ải Viễn Chinh 2
Reset
26.11 - 29.11
Tham gia PvE nhận nhiều phần quà hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Phó bản Đảo Hải Tặc ThườngVàng10000
Lương thực5
Bình Kinh nghiệm Lv520
Búa Chăm Chỉ5
Phó bản Đảo Hải Tặc KhóBùa ma thuật1
Bình Tu Luyện Lv130
Khí Hồn50
Búa Chăm Chỉ5
Phó bản Đảo Hải Tặc Anh HùngTúi quà trang sức2
Đá Cường Hóa20
Tinh Thần200
Búa Chăm Chỉ5
Nhiệm Vụ Thiên Bình
23.11 - 25.11
Không reset
Gunner khi đạt level 50 sẽ mở tính năng Chòm Sao, Thu thập Năng Lượng Thời Gian và Năng Lượng Chòm Sao sẽ nâng cấp được chòm sao tương ứng.Level 50 trở lên & Tham Gia Lôi Đài 5 trậnNăng Lượng Thời Gian32
Năng Lượng Thiên Bình39
Level 50 trở lên & Liên thắng 5 trậnNăng Lượng Thời Gian32
Năng Lượng Thiên Bình39
Level 50 trở lên & Guild Chiến thắng 20 lầnNăng Lượng Thời Gian32
Năng Lượng Thiên Bình39
Level 50 trở lên & Đấu Tự Do thắng 20 lầnNăng Lượng Thời Gian32
Năng Lượng Thiên Bình39
Level 50 trở lên & Tham gia 10 trận Quần ĐùiNăng Lượng Thời Gian32
Năng Lượng Thiên Bình39
Nhiệm Vụ Song Tử
26.11 - 29.11
Không reset
Gunner khi đạt level 50 sẽ mở tính năng Chòm Sao, Thu thập Năng Lượng Thời Gian và Năng Lượng Chòm Sao sẽ nâng cấp được chòm sao tương ứng.Level 50 trở lên & Tham Gia Lôi Đài 5 trậnNăng Lượng Thời Gian32
Năng Lượng Song Tử40
Level 50 trở lên & Liên thắng 5 trậnNăng Lượng Thời Gian32
Năng Lượng Song Tử40
Level 50 trở lên & Guild Chiến thắng 20 lầnNăng Lượng Thời Gian32
Năng Lượng Song Tử40
Level 50 trở lên & Đấu Tự Do thắng 20 lầnNăng Lượng Thời Gian32
Năng Lượng Song Tử40
Level 50 trở lên & Tham gia 10 trận Quần ĐùiNăng Lượng Thời Gian32
Năng Lượng Song Tử40

Xin chân thành cảm ơn các Gunner đã ủng hộ Gunny Mobi, hy vọng những hoạt động hấp dẫn này sẽ đem lại thật nhiều niềm vui cho các Gunner.

-- Gà Vàng --