Gunny Mobi
Gunny Mobi

Chi Tiết Tin Tức
Home > Tin Tức

Tính Năng Phiên Bản Mới: Thành Phố Ngàn Sao

Điều kiện:

+ Nhân vật đạt level 55

Hướng dẫn chi tiết:

Tham gia tính năng Thành Phố Ngàn Sao thu thập các tài nguyên và nâng cấp sẽ giúp nhân vật tăng thêm lực chiến. Có 3 kiến trúc : Học viện, Trạm tài nguyên, Tế đàn đất hoang. Mỗi kiến trúc tối đa 50 cấp.


Trạm Tài Nguyên:
- Là nơi thu thập các nguyên liệu: Đá, Huyền Thiết và Gỗ

- Đá, Gỗ và Huyền Thiết dùng để nâng cấp các kiến trúc Tế Đàn Đất Hoang, Trạm Tài Nguyên và Học Viện.

- Cấp độ Trạm Tài Nguyên càng cao, sản lượng thu thập mỗi giờ và sức chứa Kho càng nhiều.

- Có thể giảm thời gian xây Trạm Tài Nguyên bằng cách học các Kỹ năng thời gian ở Học Viện.

Tế đàn đất hoang

- Là nơi dùng pet để thu thập các loại nguyên liệu: Sách sức mạnh, Sách thời gian, Đá cường hóa, Bình tu luyện, ....

- Thu thập đủ các nguyên liệu từ Trạm Tài Nguyên để nâng cấp Tế Đàn

- Khi Tế đàn đạt đủ cấp độ yêu cầu sẽ mở 1 ải Đất Hoang mới

- Ở mỗi ải, Gunner sẽ dùng 2 Pet đã có để tham gia mạo hiểm và treo 1 khoảng thời gian sẽ nhận phần thưởng tương ứng ở ải đó.

- Sau khi thám hiểm ở mỗi ải xong sẽ ngẫu nhiên đề cử Pet để giúp tăng số lượng vật phẩm chắc chắn rơi.


- Cùng 1 Pet chỉ có thể tham hiểm được 1 ải.

- Tham hiểm Đất Hoang sẽ tự chiến đấu, không cần người chơi Online.

Học Viện

- Nơi học và nâng cấp các kỹ năng Sức Mạnh và Thời Gian

- Kỹ năng Sức Mạnh có tác dụng trong chiến đấu tự do, Ải viễn chinh, Boss Thế giới, ....

- Kỹ năng Thời Gian dùng để giảm thời gian chờ khi nâng cấp kiến trúc, kỹ năng, mạo hiểm Pet ở Tế Đàn, Cuộc chiến tình yêu, ...

- Sách Sức Mạnh và Sách Thời Gian có thể thu thập qua mạo hiểm Pet ở Tế Đàn Đất Hoang

- Gỗ, Đá, Huyền Thiết được thu thập từ Trạm Tài Nguyên.


Hãy Gà hóng chờ theo dõi tiếp những tính năng mới tại trang chủ và Fanpage nhé !
Hướng dẫn tân thủ Chi tiết cập nhật Hệ thống giải đấu

Hướng dẫn nạp xu