Gunny Mobi
Gunny Mobi

Chi Tiết Tin Tức
Home > Tin Tức

Thần Khí

Thần Khí là tính năng tăng lực chiến siêu hấp dẫn trong phiên bản mới này. Được đánh giá là một trong những tính năng tăng lực chiến nhiều nhất hấp dẫn nhất Version 2.7.

- Để tham gia tính năng Thần Khí phải dùng Khí Hồn thu thập được từ Bí Cảnh Rừng Sâu (Chi tiết Bí Cảnh Rừng Sâu: Xem tại đây)

- Thần Khí chia làm 6 Bậc, mỗi Bậc có 10 Cấp, Bậc 6 có 5 cấp. Mỗi cấp có 3 thuộc tính, tăng đủ kinh nghiệm 3 thuộc tính sẽ tăng 1 cấp.

- Dùng Khí Hồn để tăng điểm kinh nghiệm cho mỗi thuộc tính. 1 Khí hồn tăng 1 điểm kinh nghiệm. Tích đủ 100 điểm kinh nghiệm vào Cầu Kinh Nghiệm có thể dùng 200 Xu để mua. Đủ điểm kinh nghiệm thì điểm thuộc tính hiện tại sẽ tăng lên. Tùy thuộc vào Bậc và Cấp điểm thuộc tính sẽ tăng khác nhau.

 - Gunner có thể dùng nút Luyện Nhanh để tăng nhanh điểm kinh nghiệm hoặc dùng Xu để tăng thêm điểm kinh nghiệm. Khi dùng x2, tiêu 1 Khí Hồn sẽ tăng 2 điểm kinh nghiệm và tốn 3 Xu, tiêu 2 khí hồn sẽ tăng 4 điểm kinh nghiệm và tốn 6 Xu.

Lưu ý: Khi dùng nút Luyện Nhanh và x2 cùng lúc hệ thống sẽ tính như sau:

Gunner còn 30 điểm kinh nghiệm để đầy ống thuộc tính tiếp theo. Khi dùng Luyện nhanh và x2 hệ thống sẽ cộng cho Gunner 60 điểm, tốn 30 Khí hồn và 30x3=90 Xu.

Hướng dẫn tân thủ Chi tiết cập nhật Hệ thống giải đấu