Thông báo gộp máy chủ ngày 11/01

Thông báo đến quý Gunner,

Một số server của Gunny Mobi sẽ được gộp theo như danh sách sau, quý Gunner lưu ý thời gian gộp để khi hoàn tất ta sẵn sàng tiếp tục cuộc vui chơi nhé.

Thời gian bảo trì gộp máy chủ: 06:00 đến 12:00 ngày 11/01/2022
Phạm vi gộp: Các máy chủ trong danh sách

Server gộpTên server sau khi gộp
721 - Gà Bể Bơi, 729 - Gà Boxing721 - Gà Bể Bơi
740 - Đấu Trường Nhân Phẩm, 742 - Gà Quan Vũ, 745 - Gà Kẹo Cây742 - Gà Quan Vũ
757 - Gà Chiến Văn, 758 - Gà Lữ Bố757 - Gà Chiến Văn

Lưu ý: Các máy chủ bị ảnh hưởng khi bảo trì

609: 609-671
672: 672-699
717: 717-720
731: 731-735
736: 736-739
760: 760
761: 761
764: 764
765: 765
766: 766

Xin chân thành cảm ơn các Gunner đã ủng hộ Gunny Mobi, hẹn gặp lại Gunner ngay sau khi đợt bảo trì kết thúc.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
GUNNY MOBI, BẮN MỌI LÚC – VUI MỌI NƠI

-- Gà Vàng --