Vua Liên Đấu (23 - 29/3/2020)

--

Tham gia nhận quà

Các Gunner ơi, sự kiện của tuần này bao hấp dẫn, nhiều hoạt động mang giá trị cực đã, cùng Gà Vàng tham gia liền nha và chắc chắn hành trang phải đủ chỗ để chứa những vật phẩm đặc biệt sau:

Sự kiện: VUA LIÊN ĐẤU
Hoạt động hấp dẫn từ 23/3 đến 29/3/2020
Server áp dụng: 1-577 (578 áp dụng thứ 4)


Gunny Mobi

EventĐiều kiệnThưởngSố lượng
Online nhận thưởng
Reset
23.03 - 29.03
Đăng nhập vào game là phải nhận ngay quà này từ Gà Vàng Gunner nhé.
-- Gà Vàng --
Online 30 minHoa Thủy Tiên5
Bia5
Lương Thực10
Đá Cường Hóa10
Quà mỗi ngày
T2
23.03
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Hoa Thủy Tiên đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuVàng200000
Đá Cường Hóa120
Bùa Ma Thuật10
Tinh Thần500
Đá Chúc Phúc Lv18
Hoa Thủy Tiên10
Nạp nhanh 1000 XuKhí Hồn999
Bình Tu Luyện Lv250
Đá Cường Hóa250
Đá Chúc Phúc Lv120
Tinh Thần999
Hoa Thủy Tiên20
Nạp nhanh 2000 XuĐá Đỏ Lv91
Đá Lục Lv91
Đá Lam Lv91
Đá Vàng Lv91
Đá Tím Lv91
Hoa Thủy Tiên50
Nạp Tích Lũy
T2
23.03
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Túi quà đá ngẫu nhiên5
Hoa Thủy Tiên1
Nạp tích lũy 999 xuTúi quà đá đỏ5
Túi quà đá tím5
Túi quà đá lam5
Hoa Thủy Tiên5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính50
Hoa Thủy Tiên15
Nạp tích lũy 4999 xuĐá đỏ lv91
Đá lục lv91
Đá vàng lv91
Nhẫn Bạch Kim +11
Vòng Tay Venus +23
Hạnh Phúc +23
Hoa Thủy Tiên25
Quà mỗi ngày
T3
24.03
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Hoa Thủy Tiên đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuLương Thực50
Bình Tu Luyện Lv220
Vòng Tay Venus +12
Lệnh Bài Thú Cưng6
Đá Chúc Phúc Lv18
Hoa Thủy Tiên10
Nạp nhanh 1000 XuMảnh Rồng Con5
Mảnh Nai GB5
Đá Chúc Phúc Lv120
Lương Thực80
Lệnh Bài Thú Cưng9
Hoa Thủy Tiên20
Nạp nhanh 2000 XuHạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Lương Thực200
Mảnh Nai GB10
Mảnh Rồng Con10
Hoa Thủy Tiên50
Nạp Tích Lũy
T3
24.03
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Túi quà pet trưởng thành5
Hoa Thủy Tiên1
Nạp tích lũy 999 xuLương Thực50
Lệnh Bài Thú Cưng3
Túi quà pet trưởng thành10
Hoa Thủy Tiên5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính50
Hoa Thủy Tiên15
Nạp tích lũy 4999 xuMảnh Rồng Con5
Mảnh Nai GB5
Lệnh Bài Thú Cưng15
Nhẫn Bạch Kim +11
Vòng Tay Venus +23
Hạnh Phúc +23
Hoa Thủy Tiên25
Quà mỗi ngày
T4
25.03
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Hoa Thủy Tiên đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuTúi Quà Đá Đỏ5
Túi Quà Đá Lục5
Túi Quà Đá Lam5
Túi Quà Đá Vàng5
Túi Quà Đá Tím5
Hoa Thủy Tiên10
Nạp nhanh 1000 XuTúi Quà Đá Đỏ10
Túi Quà Đá Lục10
Túi Quà Đá Lam10
Túi Quà Đá Vàng10
Túi Quà Đá Tím10
Hoa Thủy Tiên20
Nạp nhanh 2000 XuMảnh Rồng Con10
Hạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Đá Cường Hóa500
Đá Chúc Phúc Lv28
Hoa Thủy Tiên50
Nạp Tích Lũy
T4
25.03
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Đá cường hóa30
Hoa Thủy Tiên1
Nạp tích lũy 999 xuPhiếu rút thưởng5
Bản đồ kho báu5
Búa ma5
Hoa Thủy Tiên5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính50
Hoa Thủy Tiên15
Nạp tích lũy 4999 xuHạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Nhẫn Kim Cương1
Mảnh Super-Lu Gạch (Cao)12
Mảnh Super-Tủ Thuốc (Cao)12
Mảnh Super-Lựu Đạn (Cao)12
Hoa Thủy Tiên25
Quà mỗi ngày
T5
26.03
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Hoa Thủy Tiên đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuVàng200000
Đá Cường Hóa120
Bùa Ma Thuật10
Tinh Thần500
Đá Chúc Phúc Lv18
Hoa Thủy Tiên10
Nạp nhanh 1000 XuKhí Hồn999
Bình Tu Luyện Lv250
Đá Cường Hóa250
Đá Chúc Phúc Lv120
Tinh Thần999
Hoa Thủy Tiên20
Nạp nhanh 2000 XuĐá Đỏ Lv91
Đá Lục Lv91
Đá Lam Lv91
Đá Vàng Lv91
Đá Tím Lv91
Hoa Thủy Tiên50
Nạp Tích Lũy
T5
26.03
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Túi quà đá ngẫu nhiên5
Hoa Thủy Tiên1
Nạp tích lũy 999 xuTúi quà đá lục5
Túi quà đá vàng5
Túi quà đá lam5
Hoa Thủy Tiên5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính50
Hoa Thủy Tiên15
Nạp tích lũy 4999 xuĐá Lục Lv91
Đá Đỏ Lv91
Đá Tím Lv91
Nhẫn Bạch Kim +11
Vòng Tay Venus +23
Hạnh Phúc +23
Hoa Thủy Tiên25
Quà mỗi ngày
T6
27.03
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Hoa Thủy Tiên đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuLương Thực50
Bản đồ kho báu5
Bình Tu Luyện Lv220
Lệnh Bài Thú Cưng6
Đá Chúc Phúc Lv18
Hoa Thủy Tiên10
Nạp nhanh 1000 XuMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Mảnh Rắn Tinh5
Đá Chúc Phúc Lv120
Lương Thực80
Lệnh Bài Thú Cưng9
Hoa Thủy Tiên20
Nạp nhanh 2000 XuHạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Lương Thực200
Mảnh Rắn Tinh10
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh10
Hoa Thủy Tiên50
Nạp Tích Lũy
T6
27.03
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Túi quà pet trưởng thành5
Hoa Thủy Tiên1
Nạp tích lũy 999 xuLương Thực50
Lệnh Bài Thú Cưng3
Túi quà pet trưởng thành10
Hoa Thủy Tiên5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính50
Hoa Thủy Tiên15
Nạp tích lũy 4999 xuMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Mảnh Rắn Tinh5
Lệnh Bài Thú Cưng15
Nhẫn Bạch Kim +11
Vòng Tay Venus +23
Hạnh Phúc +23
Hoa Thủy Tiên25
Quà mỗi ngày
T7
28.03
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Hoa Thủy Tiên đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuTúi Quà Đá Đỏ5
Túi Quà Đá Lục5
Túi Quà Đá Lam5
Túi Quà Đá Vàng5
Túi Quà Đá Tím5
Hoa Thủy Tiên10
Nạp nhanh 1000 XuTúi Quà Đá Đỏ10
Túi Quà Đá Lục10
Túi Quà Đá Lam10
Túi Quà Đá Vàng10
Túi Quà Đá Tím10
Hoa Thủy Tiên20
Nạp nhanh 2000 XuMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh10
Hạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Đá Cường Hóa500
Đá Chúc Phúc Lv28
Hoa Thủy Tiên50
Nạp Tích Lũy
T7
28.03
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Đá cường hóa30
Hoa Thủy Tiên1
Nạp tích lũy 999 xuPhiếu rút thưởng5
Bản đồ kho báu5
Búa ma5
Hoa Thủy Tiên5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính50
Hoa Thủy Tiên15
Nạp tích lũy 4999 xuHạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Nhẫn Kim Cương1
Mảnh Super-Pháo (Cao)12
Mảnh Super-Phi Tiêu (Cao)12
Mảnh Super-Giỏ Trái Cây (Cao)12
Hoa Thủy Tiên25
Quà mỗi ngày
CN
29.03
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Hoa Thủy Tiên đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuTinh thần400
Đá cường hóa100
Khí hồn400
Lương thực50
Hạnh Phúc +11
Hoa Thủy Tiên10
Nạp nhanh 1000 XuHạnh Phúc +21
Lương thực80
Lệnh bài thú cưng6
Đá cường hóa250
Đá Chúc Phúc Lv120
Hoa Thủy Tiên20
Nạp nhanh 2000 XuHạnh Phúc +23
Mảnh Rồng Con10
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh10
Đá Vàng Lv91
Đá Đỏ Lv91
Hoa Thủy Tiên50
Nạp Tích Lũy
CN
29.03
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Đá Chúc Phúc Lv14
Hoa Thủy Tiên1
Nạp tích lũy 999 xuĐá cường hóa100
Lương thực50
Bình tu luyện lv230
Hoa Thủy Tiên5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính50
Hoa Thủy Tiên15
Nạp tích lũy 4999 xuHạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Nhẫn Kim Cương2
Túi Hoạt Lực15
Hoa Thủy Tiên25
Tiêu Mỗi Ngày
25.03 - 27.03
Reset
Tiêu đúng mốc nhận thưởng hấp dẫn. Tiêu càng nhìu Xu, phần thưởng càng lớnTiêu 500 XuHoa Thủy Tiên1
Bùa May Mắn 15%2
Bùa Ma Thuật2
Vòng Tay Venus2
Bình kinh nghiệm lv520
Tiêu 1500 XuHoa Thủy Tiên5
Vòng Tay Venus +11
Phiếu Rút Thưởng2
Bản Đồ Kho Báu2
Vàng50000
Tiêu 3000 XuHoa Thủy Tiên10
Vòng Tay Venus +12
Lương Thực20
Đá Cường Hóa50
Bình Tu Luyện Lv210
Tiêu 5000 XuHoa Thủy Tiên20
Vòng Tay Venus +21
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính50
Nhiệm vụ 7 Ngày
Không reset
23.03 - 29.03
Hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày nhận quà hấp dẫn.
Event không reset khi qua ngày
Đăng nhập liên tiếp 5 ngàyHoa Thủy Tiên30
Túi quà VIP-Búa Minotaure10
Túi quà Vip-Boomerang10
Túi quà VIP-Bazooka10
Ôm 99 lầnHoa Thủy Tiên30
Túi Quà Đá Tím10
Túi Quà Đá Đỏ10
Túi Quà Đá Lục10
Hoàn thành 50 trận PVEHoa Thủy Tiên30
Vàng50000
Lương Thực20
Đá Cường Hóa50
Hoàn thành 99 trận chiến đấu PvPHoa Thủy Tiên30
Vàng100000
Lương Thực50
Đá Cường Hóa50
Tích lũy đạt 1.500.000 điểm sát thươngHoa Thủy Tiên30
Đá Cường Hóa99
Bùa Ma Thuật9
Lương Thực99
Cống hiến doanh địa 10 lầnHoa Thủy Tiên30
Vòng Tay Venus +21
Hạnh Phúc +21
Lương Thực50
Cống Hiến Guild 500 điểmHoa Thủy Tiên30
Đá Lục LV81
Lệnh bài thú cưng6
Vòng Tay Venus +21
Thử Thách Vương Quốc Gà
Reset
23.03 - 29.03
Vượt qua từng thử thách, Gunner sẽ nhận quà từ vua gà ban tặng, tích lũy Hoa Thủy Tiên có thể đổi thưởng.
--Gà Vàng--
Liên thắng 3 trậnBùa Ma Thuật5
Hoa Thủy Tiên5
Đá Cường Hóa20
Vàng20000
Hoàn thành 20 trận chiến đấu PvPHoa Thủy Tiên5
Vàng20000
Tinh Thần100
Đá Chúc Phúc Lv12
2v2 thắng 10 trậnHoa Thủy Tiên5
Hộp Nhẫn Hoàng Đế7
Hộp Vòng Tay Hoàng Đế7
Vàng20000
Đánh bại 15 đối thủĐá Cường Hóa20
Hoa Thủy Tiên5
Bùa Ma Thuật3
Vàng20000
Tham gia 10 trận PvEHoa Thủy Tiên5
Bình Tu Luyện Lv25
Túi quà trang sức10
Vàng20000
Dùng 50 Đá Cường HóaHoa Thủy Tiên5
Đá Cường Hóa20
Túi quà sức mạnh10
Vàng20000
Tham gia doanh địa chiến 1 lầnHoa Thủy Tiên5
Đá Chúc Phúc-Công10
Đá Chúc Phúc-Thủ10
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính10
Phó bản Thành Gà anh hùngTúi quà pet trưởng thành5
Khí Hồn50
Tinh Thần50
Hoa Thủy Tiên5
Dẫn Pet Gà Ma Mãnh chiến đấu 3 lầnTinh Hoa Kỹ Năng5
Hoa Thủy Tiên5
Lương Thực10
Vàng30000
Đập Bình Ma
23.03 - 25.03
Reset
Đập Bình Ma đủ số lần yêu cầu có thể nhận thưởng hấp dẫn.
Sự kiện reset khi qua ngày
Đập 10 Bình MaHộp Nhẫn Hoàng Đế10
Túi quà VIP-Búa Minotaure5
Túi quà Vip-Boomerang5
Túi quà VIP-Thương cổ5
Đập 20 Bình MaLương Thực20
Túi quà đá tím5
Túi quà đá vàng5
Túi quà đá lam5
Đập 30 Bình MaLương Thực50
Túi Quà Super Sấm Sét5
Túi quà đá đỏ10
Túi quà đá lục10
Đập 40 Bình MaTúi Quà Super Sấm Sét10
Đá Tím LV81
Vòng Tay Venus +22
Hạnh Phúc +22
Hôn
25.03 - 27.03
Reset
Hôn càng nhiều, phần thưởng càng lớn.
Nhiệm vụ reset khi qua ngày.
Hôn 5 lầnLương Thực10
Vàng50000
Bình Tu Luyện lv25
Túi quà đá tím5
Hôn 10 lầnTúi quà đá vàng5
Túi quà đá lục5
Túi quà đá đỏ5
Túi quà đá lam5
Hôn 15 lầnLương Thực30
Đá Chúc Phúc-Thủ20
Đá Chúc Phúc-Công20
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính20
Mở Thẻ Thần
27.03 - 29.03
Reset
Mở thẻ thần đủ số lần yêu cầu có thể nhận thưởng hấp dẫn.
Nhiệm vụ reset khi qua ngày
Mở thẻ thần huy chương 50 lầnVàng20000
Hoạt Bát50
Hộp Vòng Tay Hoàng Đế5
Hộp Nhẫn Hoàng Đế5
Mở thẻ thần huy chương 80 lầnBùa Ma Thuật2
Túi Quà VIP-Ná Gà5
Túi quà thời trang5
Túi quà Vip-Boomerang5
Mở thẻ thần huy chương 110 lầnBình Tu Luyện Lv210
Túi quà VIP-Búa Minotaure10
Túi quà Vip-Boomerang10
Khí hồn100
Mở thẻ thần xu 10 lầnKhí hồn50
Tinh Thần100
Bình kinh nghiệm lv530
Vàng50000
Mở thẻ thần xu 25 lầnPhiếu Rút Thưởng1
Khí hồn200
Lương Thực20
Đá Cường Hóa30
Mở thẻ thần xu 40 lầnTúi quà đá lục7
Túi quà đá lam7
Túi quà đá đỏ7
Túi quà đá vàng7
Túi quà đá tím7
Lôi Đài
23.03 - 29.03
Không reset
Tham gia Lôi Đài đủ số trận nhận thưởng hấp dẫn
Event không reset khi qua ngày
Tham gia 20 trận Lôi ĐàiVàng20000
Bùa Ma Thuật2
Bùa May Mắn 25%2
Lương Thực10
Hoa Thủy Tiên5
Tham gia 30 trận Lôi ĐàiVàng40000
Bình Kinh Nghiệm Lv530
Búa Ma5
Hoa Thủy Tiên5
Lương Thực20
Tham gia 40 trận Lôi ĐàiHạnh Phúc +11
Vòng Tay Venus +11
Mảnh Rắn Tinh3
Mảnh Rồng Con3
Hoa Thủy Tiên10
Tham gia 50 trận Lôi ĐàiĐá Vàng Lv81
Đá Lam Lv81
Đá Tím Lv81
Mảnh Nai GB5
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Hoa Thủy Tiên15
Liên Thắng
27.03 - 29.03
Không Reset
Liên thắng càng nhiều, thưởng càng to!
Event không reset khi qua ngày
Liên thắng 3 lầnHoa Thủy Tiên5
Vàng20000
Đá Cường Hóa20
Bùa Ma Thuật2
Liên thắng 5 lầnHoa Thủy Tiên10
Lương Thực30
Khí Hồn100
Tinh Thần100
Liên thắng 10 lầnHoa Thủy Tiên15
Đá Cường Hóa100
Lương Thực100
Phiếu Rút Thưởng5
Liên thắng 15 lầnTúi Quà Đá Đỏ15
Túi Quà Đá Lam15
Túi Quà Đá Vàng15
Túi Quà Đá Lục15
Hoa Thủy Tiên20
Liên thắng 20 lầnMảnh Rồng Con5
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Đá Lam Lv82
Đá Tím Lv82
Hoa Thủy Tiên50
BOSS TG
23.03 - 29.03
Không rest
Khiêu chiến BOSS TG càng nhiều, phần thưởng càng phong phú.
Sự kiện không reset khi quay ngày
Khiêu chiến Boss TG 10 lầnVàng10000
Bình Kinh Nghiệm Lv520
Bùa Ma Thuật3
Bùa May Mắn 25%3
Khiêu chiến BOSS TG 20 lầnVàng10000
Phiếu Rút Thưởng3
Trứng Khủng Long3
Búa Ma3
Khiêu chiến BOSS TG 30 lầnVàng20000
Đá Cường Hóa40
Lương Thực20
Bình Tu Luyện Lv210
Khiêu chiến BOSS TG 40 lầnĐá Chúc Phúc-Công20
Đá Chúc Phúc-Thủ20
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính20
Lương Thực25
Khiêu chiến BOSS TG 50 lầnTúi quà đá đỏ15
Túi quà đá lục15
Túi quà đá lam15
Túi quà đá vàng15
Túi quà đá tím15
Dùng Đá Cường Hóa
23.03 - 27.03
Không reset
Dùng đá cường hóa càng nhiều, phần thưởng càng hấp dẫn. Cấp cường hóa trang bị càng cao, lực chiến càng khủng.
Event không reset khi qua ngày
Sử dụng 333 Đá Cường HóaBình kinh nghiệm lv520
Đá Chúc Phúc Lv16
Phiếu Rút Thưởng1
Vàng20000
Sử dụng 666 Đá Cường HóaĐá chúc phúc lv18
Bùa Ma Thuật5
Búa Ma5
Vàng50000
Sử dụng 999 Đá Cường HóaBản Đồ Kho Báu3
Vòng Tay Venus +12
Mảnh Nai GB3
Mảnh Rắn Tinh3
Sử dụng 1999 Đá Cường HóaMảnh Ngọc Cam20
Đá Vàng Lv71
Đá Tím Lv71
Đá Lam Lv71
Sử dụng 2999 Đá Cường HóaĐá Đỏ Lv81
Đá Lục Lv81
Đá Chúc Phúc Lv27
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Mảnh Rồng Con5
X2 Viễn Chinh
23.03
x2 thưởng viễn chinh trong hôm nay   
x2 Hôn
25.03
x2 điểm Hôn trong hôm nay   
Sử dụng Bánh Sinh Nhật
28.03 - 29.03
Reset
Sử dụng Bánh Sinh Nhật được bán trong Shop Đạo Cụ. Thách thức toàn server nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Sử dụng Bánh Sinh Nhật 5 lầnKhí Hồn100
Tinh Thần100
Phiếu Rút Thưởng1
Bình Kinh Nghiệm Lv530
Sử dụng Bánh Sinh Nhật 10 lầnĐá Chúc Phúc-Thuộc Tính15
Mảnh Super-Lựu Đạn (Cao)8
Đá Chúc Phúc-Công15
Đá Chúc Phúc-Thủ15
Sử dụng Bánh Sinh Nhật 20 lầnHạnh Phúc +12
Vòng Tay Venus +12
Bình Tu Luyện Lv230
Túi quà đá tím10
Sử dụng Bánh Sinh Nhật 50 lầnTúi quà đá lục15
Túi quà đá đỏ15
Túi quà đá lam15
Túi quà đá vàng15
Lương Thực60
Thu thập Hoa Thủy Tiên
23.03 - 29.03
Không reset

Vật phẩm Đổi Hoa Thủy Tiên có thể nhận được từ sự kiện.
Thu thập đủ Hoa Thủy Tiên có thể đổi sang vật phẩm khác.
-- Gà Vàng --
Thu Thập 30 Hoa Thủy TiênVàng30000
Đá Cường Hóa15
Bùa Ma Thuật1
Tinh Thần30
Thu Thập 80 Hoa Thủy TiênBình Kinh Nghiệm Lv515
Mảnh VIP-Thương Cổ (Cao)4
Mảnh VIP-Búa Minotaure (Cao)4
Mảnh VIP-Boomerang (Cao)4
Thu Thập 200 Hoa Thủy TiênBúa Ma5
Lương Thực30
Vòng Tay Venus +12
Hạnh Phúc +12
Thu Thập 350 Hoa Thủy TiênVòng Tay Venus +22
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính60
Đá Chúc Phúc-Công60
Đá Chúc Phúc-Thủ60
Thu Thập 500 Hoa Thủy TiênMảnh Nai GB3
Mảnh Rắn Tinh3
Túi quà đá đỏ15
Túi quà đá lục15
Thu thập 1111 Hoa Thủy TiênVòng Tay Venus +31
Mảnh Rồng Con5
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Hạnh Phúc +31
Thu Thập 2222 Hoa Thủy TiênNhẫn Bạch Kim +31
Thu Thập 3333 Hoa Thủy TiênNhẫn Kim Cương +31
Thu Thập 3333 Hoa Thủy TiênĐá Đỏ Lv92
Đá Lục Lv92
Đá Lam Lv92
Đá Vàng Lv92
Đá Tím Lv92
Thu Thập 3333 Hoa Thủy TiênVip-Búa Minotaure (30 ngày)1
Thu thập 4444 Hoa Thủy TiênĐá Đỏ Lv101
Đá Lục Lv101
Đá Lam Lv101
Đá Vàng Lv101
Đá Tím Lv101
Thu thập 4444 Hoa Thủy TiênThẻ Ma Pháp1
Thu thập 5555 Hoa Thủy TiênSuper Pháo (30 ngày)1
Lễ hội Ngọc Quý
23.03 - 29.03
Không reset
 Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1
Thu thập 5 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Liên Kích1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Liên Kích1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Liên Kích1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Thần Báo1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Thần Báo1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Thần Báo1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Dẫn Dắt1
Thu thập 5 cối xoay gióNgọc Dẫn Dắt1
Đẳng cấp thú cưng
23.03 - 29.03
Không reset
 Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Con2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Độc Nhỏ2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Lam2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Hồng2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Mầm Xanh2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Cỏ Ma2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Xanh2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Đỏ2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Lam3
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh1
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Nai GB1
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Rồng Con1
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Rắn Tinh1
Vượt Ải Viễn Chinh 1
Reset
23.03 - 25.03
Tham gia PvE nhận nhiều phần quà hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Phó bản Đảo Hải Tặc ThườngTinh thần100
Hoa Thủy Tiên5
Bình tu luyện lv130
Bình kinh nghiệm lv520
Phó bản Đảo Hải Tặc KhóKhí Hồn50
Hoa Thủy Tiên5
Bình tu luyện lv130
Tinh Thần100
Phó bản Đảo Hải Tặc Anh HùngLương Thực10
Hoa Thủy Tiên5
Bình Tu Luyện Lv25
Khí Hồn100
Vượt Ải Viễn Chinh 2
Reset
26.03 - 29.03
Tham gia PvE nhận nhiều phần quà hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Phó bản Chiến Huyệt Rồng ThườngVàng10000
Lương thực5
Bình Kinh nghiệm Lv520
Hoa Thủy Tiên5
Phó bản Chiến Huyệt Rồng KhóBùa ma thuật1
Bình Tu Luyện Lv130
Khí Hồn50
Hoa Thủy Tiên5
Phó bản Chiến Huyệt Rồng Anh HùngTúi quà trang sức2
Đá Cường Hóa20
Tinh Thần200
Hoa Thủy Tiên5
Đầu Tư Tuần
23.03 - 29.03
Không Reset
(S550, 551
563, 564, 565)
Nạp Liên Tục mỗi ngày 200 Xu, sau 7 ngày tổng số Xu hoàn trả lên tới 2400 Xu. Ngoài ra còn nhận được nhiều vật phẩm giá trị khác.Nạp liên tục 1 ngày đạt 200 XuXu100
Bùa May Mắn 25%5
Bùa Ma Thuật5
Hoa Thủy Tiên5
Tinh Thần100
Nạp liên tục 2 ngày đạt 200 XuXu200
Đá Cường Hóa50
Lương Thực20
Hoa Thủy Tiên5
Khí Hồn100
Nạp liên tục 3 ngày đạt 200 XuXu300
Khí Hồn500
Tinh Thần500
Túi quà đá vàng10
Hoa Thủy Tiên10
Nạp liên tục 4 ngày đạt 200 XuXu400
Ares (Cao)12
Mảnh Super-Phi Tiêu (Cao)12
Mảnh Super-Lu Gạch (Cao)12
Hoa Thủy Tiên10
Nạp liên tục 5 ngày đạt 200 XuXu500
Đá Đỏ Lv72
Đá Lục Lv72
Hoa Thủy Tiên15
Búa Ma20
Nạp liên tục 6 ngày đạt 200 XuXu600
Mảnh Rắn Tinh5
Mảnh Nai GB5
Hoa Thủy Tiên20
Hạnh Phúc +21
Nạp liên tục 7 ngày đạt 200 XuXu700
Hoa Thủy Tiên20
Mảnh Rồng Con10
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh10
Hạnh Phúc +22
Nhẫn Bạch Kim +11
Nhẫn Vàng +21
Mừng Gà Lên 5
23.03 - 29.03
Không Reset
(S550, 551
563, 564, 565)
Chào mừng Gunner đến với máy chủ Mừng Gà Lên 5. Chúc các Gunner có những giây phút thư giãn với Gunny Mobi.
--Gà Vàng--
Online 30 minMảnh Kiến Đỏ10
Mảnh Cỏ Ma10
Mảnh Gà Độc Nhỏ10
Mảnh Gà Hồng10
Túi quà Super Lựu Đạn5
Túi quà Super Pháo5
Tinh Thần500
Lương Thực50
Khí Hồn50
Đá Cường Hóa50
Đá Thánh Thú Lv350
Bùa Ma Thuật5
Bùa May Mắn 25%5
Bình Tu Luyện Lv25
Túi quà đá đỏ10
Túi quà đá lục10
Túi quà đá lam10
Túi quà đá tím10
Túi quà đá vàng10
Nhiệm Vụ Nhân Mã
23.03 - 25.03
Không reset
Gunner khi đạt level 50 sẽ mở tính năng Chòm Sao, Thu thập Năng Lượng Thời Gian và Năng Lượng Chòm Sao sẽ nâng cấp được chòm sao tương ứng.Level 50 trở lên & Tham Gia Lôi Đài 5 trậnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Nhân Mã6
Level 50 trở lên & Liên thắng 5 trậnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Nhân Mã6
Level 50 trở lên & Guild Chiến thắng 20 lầnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Nhân Mã6
Level 50 trở lên & Đấu Tự Do thắng 20 lầnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Nhân Mã6
Level 50 trở lên & Tham gia 10 trận Quần ĐùiNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Nhân Mã6
Nhiệm Vụ Ma Kết
26.03 - 29.03
Không reset
Gunner khi đạt level 50 sẽ mở tính năng Chòm Sao, Thu thập Năng Lượng Thời Gian và Năng Lượng Chòm Sao sẽ nâng cấp được chòm sao tương ứng.Level 50 trở lên & Tham Gia Lôi Đài 5 trậnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Ma Kết6
Level 50 trở lên & Liên thắng 5 trậnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Ma Kết6
Level 50 trở lên & Guild Chiến thắng 20 lầnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Ma Kết6
Level 50 trở lên & Đấu Tự Do thắng 20 lầnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Ma Kết6
Level 50 trở lên & Tham gia 10 trận Quần ĐùiNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Ma Kết6

Xin chân thành cảm ơn các Gunner đã ủng hộ Gunny Mobi, hy vọng những hoạt động hấp dẫn này sẽ đem lại thật nhiều niềm vui cho các Gunner.

-- Gà Vàng --