Trao Gửi Yêu Thương (19 - 25/10/2020)

--

Tham gia ngay

Mọi người ơi, mọi người ơi, sự kiện Trao Gửi Yêu Thương nhìn là thương là yêu liền nè. Các Gunner sẽ tiếp tục gặt hái và thu lượm vô số quà tặng tại sự kiện kỳ này, nhanh chân chơi ngay, tận hưởng cảm giác được yêu thương liền nha.

Sự kiện: TRAO GỬI YÊU THƯƠNG
Hoạt động hấp dẫn từ 19/10 đến 25/10/2020
Server áp dụng: 1-636 (637 áp dụng thứ 4)
Lưu ý: Vật phẩm và số lượng được áp dụng chuẩn như trong game (ingame)


Gunny Mobi

EventNội dungĐiều kiệnThưởngSố lượng
Online nhận thưởng
Reset
19.10 - 25.10
Đăng nhập vào game là phải nhận ngay quà này từ Gà Vàng Gunner nhé.
-- Gà Vàng --
Online 30 minBưu Thiếp5
Bia1
Lương Thực10
Lệnh Bài Thú Cưng1
Quà mỗi ngày
T2
19.10
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Bưu Thiếp đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuVàng200000
Đá Cường Hóa120
Bùa Ma Thuật10
Tinh Thần500
Bình Tu Luyện Lv215
Đá Chúc Phúc Lv110
Bưu Thiếp10
Nạp nhanh 1000 XuKhí Hồn999
Bình Tu Luyện Lv250
Đá Cường Hóa250
Đá Chúc Phúc Lv120
Tinh Thần999
Lương Thực60
Bưu Thiếp20
Nạp nhanh 2000 XuĐá Đỏ Lv91
Đá Lục Lv91
Đá Lam Lv91
Quà Tăng Cấp Hình2
Đá Chúc Phúc Lv27
Bưu Thiếp50
Nạp Tích Lũy
T2
19.10
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng50000
Phiếu rút thưởng2
Bản đồ kho báu2
Bưu Thiếp1
Nạp tích lũy 999 xuVàng200000
Vòng Tay Venus +12
Hạnh Phúc +12
Bưu Thiếp5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính50
Quà Tăng Cấp Hình2
Bưu Thiếp15
Nạp tích lũy 4999 xuĐá Đỏ lv91
Đá Lục lv91
Đá Vàng lv91
Nhẫn Bạch Kim +11
Vòng Tay Venus +23
Hạnh Phúc +23
Bưu Thiếp25
Quà mỗi ngày
T3
20.10
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Bưu Thiếp đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuLương Thực50
Bình Tu Luyện Lv220
Vòng Tay Venus +12
Hạnh Phúc +12
Đá Chúc Phúc Lv18
Bưu Thiếp10
Nạp nhanh 1000 XuMảnh Rồng Con5
Mảnh Nai GB5
Đá Chúc Phúc Lv120
Lương Thực80
Quà Tăng Cấp Hình1
Hạnh Phúc +21
Bưu Thiếp20
Nạp nhanh 2000 XuHạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Lương Thực200
Mảnh Nai GB10
Mảnh Rồng Con10
Đá Chúc Phúc Lv210
Bưu Thiếp50
Nạp Tích Lũy
T3
20.10
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Bùa Ma Thuật3
Bùa May Mắn 25%3
Vé Vào Cửa1
Bưu Thiếp1
Nạp tích lũy 999 xuLương Thực50
Đá Chúc Phúc-Công30
Đá Chúc Phúc-Thủ30
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính30
Túi Hoạt Lực1
Bưu Thiếp5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Đỏ Lv91
Đá Lục Lv91
Đá Vàng Lv91
Mảnh Nai GB5
Mảnh Rắn Tinh5
Bưu Thiếp15
Nạp tích lũy 4999 xuMảnh Rồng Con5
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Quà Tăng Cấp Hình3
Nhẫn Kim Cương1
Vòng Tay Venus +23
Hạnh Phúc +23
Bưu Thiếp25
Quà mỗi ngày
T4
21.10
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Bưu Thiếp đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuBản đồ kho báu5
Phiếu rút thưởng5
Búa Ma5
Bùa Ma Thuật10
Lương Thực30
Bưu Thiếp10
Nạp nhanh 1000 XuTúi Quà Đá Đỏ15
Túi Quà Đá Lục15
Túi Quà Đá Lam15
Túi Quà Đá Vàng15
Túi Quà Đá Tím15
Bưu Thiếp20
Nạp nhanh 2000 XuMảnh Rồng Con10
Hạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Lương Thực200
Đá Chúc Phúc Lv28
Bưu Thiếp50
Nạp Tích Lũy
T4
21.10
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Đá cường hóa30
Bưu Thiếp1
Nạp tích lũy 999 xuPhiếu rút thưởng5
Bản đồ kho báu5
Bùa Ma Thuật10
Búa Ma5
Bưu Thiếp5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính50
Bưu Thiếp15
Nạp tích lũy 4999 xuHạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Nhẫn Kim Cương1
Mảnh Rắn Tinh10
Mảnh Nai GB10
Quà Tăng Cấp Hình3
Bưu Thiếp25
Quà mỗi ngày
T5
22.10
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Bưu Thiếp đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuVàng200000
Đá Cường Hóa120
Lương Thực30
Khí Hồn500
Tinh Thần500
Đá Chúc Phúc Lv110
Bưu Thiếp10
Nạp nhanh 1000 XuKhí Hồn999
Mảnh Rồng Con5
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Mảnh Rắn Tinh5
Mảnh Nai GB5
Đá Chúc Phúc Lv120
Bưu Thiếp20
Nạp nhanh 2000 XuQuà Tăng Cấp Hình2
Đá Chúc Phúc Lv27
Đá Lam Lv91
Đá Vàng Lv91
Đá Tím Lv91
Vàng600000
Bưu Thiếp50
Nạp Tích Lũy
T5
22.10
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Bùa Ma Thuật5
Bản đồ kho báu5
Bưu Thiếp1
Nạp tích lũy 999 xuĐá Chúc Phúc-Công30
Đá Chúc Phúc-Thủ30
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính30
Vòng Tay Venus +12
Hạnh Phúc +12
Bưu Thiếp5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Chúc Phúc-Công60
Đá Chúc Phúc-Thủ60
Đá Lam Lv91
Đá Tím Lv91
Vàng300000
Bưu Thiếp15
Nạp tích lũy 4999 xuQuà Tăng Cấp Hình3
Túi Hoạt Lực7
Đá Chúc Phúc Lv210
Nhẫn Kim Cương1
Vòng Tay Venus +23
Hạnh Phúc +23
Bưu Thiếp25
Quà mỗi ngày
T6
23.10
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Bưu Thiếp đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuLương Thực50
Bản đồ kho báu5
Bình Tu Luyện Lv220
Lệnh Bài Thú Cưng6
Đá Chúc Phúc Lv18
Bưu Thiếp10
Nạp nhanh 1000 XuMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Mảnh Rắn Tinh5
Đá Chúc Phúc Lv120
Lương Thực80
Lệnh Bài Thú Cưng9
Bưu Thiếp20
Nạp nhanh 2000 XuHạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Lương Thực200
Mảnh Rắn Tinh10
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh10
Bưu Thiếp50
Nạp Tích Lũy
T6
23.10
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Túi quà pet trưởng thành5
Túi quà đá ngẫu nhiên10
Bưu Thiếp1
Nạp tích lũy 999 xuLương Thực50
Vòng Tay Venus +21
Hạnh Phúc +21
Bưu Thiếp5
Nạp tích lũy 2999 xuMảnh Rồng Con3
Mảnh Nai GB3
Lương Thực99
Bưu Thiếp15
Nạp tích lũy 4999 xuMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Mảnh Rắn Tinh5
Quà Tăng Cấp Hình5
Túi Hoạt Lực10
Vòng Tay Venus +23
Hạnh Phúc +23
Bưu Thiếp25
Quà mỗi ngày
T7
24.10
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Bưu Thiếp đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuTúi Quà Đá Đỏ7
Túi Quà Đá Lục7
Túi Quà Đá Lam7
Túi Quà Đá Vàng7
Túi Quà Đá Tím7
Bưu Thiếp10
Nạp nhanh 1000 XuQuà Lương Thực1
Túi Hoạt Lực1
Túi Quà Đá Lam15
Túi Quà Đá Vàng15
Túi Quà Đá Tím15
Bưu Thiếp20
Nạp nhanh 2000 XuMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh10
Hạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Lương Thực100
Đá Chúc Phúc Lv28
Bưu Thiếp50
Nạp Tích Lũy
T7
24.10
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Đá cường hóa30
Bưu Thiếp1
Nạp tích lũy 999 xuPhiếu rút thưởng5
Bản đồ kho báu5
Búa ma5
Bưu Thiếp5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính50
Bưu Thiếp15
Nạp tích lũy 4999 xuQuà Tăng Cấp Hình3
Túi Hoạt Lực7
Đá Chúc Phúc Lv210
Nhẫn Kim Cương1
Vòng Tay Venus +23
Hạnh Phúc +23
Bưu Thiếp25
Quà mỗi ngày
CN
25.10
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Bưu Thiếp đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuTinh thần400
Đá cường hóa100
Khí hồn400
Lương thực50
Hạnh Phúc +11
Bưu Thiếp10
Nạp nhanh 1000 XuHạnh Phúc +21
Lương thực80
Lệnh bài thú cưng6
Đá cường hóa250
Đá Chúc Phúc Lv120
Bưu Thiếp20
Nạp nhanh 2000 XuHạnh Phúc +23
Mảnh Rồng Con10
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh10
Đá Vàng Lv91
Đá Đỏ Lv91
Bưu Thiếp50
Nạp Tích Lũy
CN
25.10
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Đá Chúc Phúc Lv14
Bưu Thiếp1
Nạp tích lũy 999 xuĐá cường hóa100
Lương thực50
Bình tu luyện lv230
Bưu Thiếp5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính50
Bưu Thiếp15
Nạp tích lũy 4999 xuHạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Đá Chúc Phúc-Công70
Đá Chúc Phúc-Thủ70
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính70
Túi Hoạt Lực15
Bưu Thiếp25
Tiêu Mỗi Ngày
21.10 - 25.10
Reset
Tiêu đúng mốc nhận thưởng hấp dẫn. Tiêu càng nhìu Xu, phần thưởng càng lớnTiêu 500 XuBưu Thiếp5
Bùa May Mắn 15%2
Bùa Ma Thuật2
Vòng Tay Venus2
Bình kinh nghiệm lv520
Tiêu 1500 XuBưu Thiếp5
Vòng Tay Venus +11
Phiếu Rút Thưởng2
Bản Đồ Kho Báu2
Vàng50000
Tiêu 3000 XuBưu Thiếp5
Vòng Tay Venus +12
Lương Thực20
Đá Cường Hóa50
Bình Tu Luyện Lv210
Tiêu 5000 XuBưu Thiếp5
Vòng Tay Venus +21
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính50
Nhiệm vụ 7 Ngày
Không reset
19.10 - 25.10
Hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày nhận quà hấp dẫn.
Event không reset khi qua ngày
Lôi Đài 30 trậnBưu Thiếp30
Phiếu Rút Thưởng1
Túi quà Vip-Boomerang10
Vé Vào Cửa1
Ôm 99 lầnBưu Thiếp30
Túi Quà Đá Tím10
Túi Quà Đá Đỏ10
Túi Quà Đá Lục10
Hoàn thành 50 trận PVEBưu Thiếp30
Vàng50000
Lương Thực20
Đá Cường Hóa50
Hoàn thành 99 trận chiến đấu PvPBưu Thiếp30
Vàng100000
Lương Thực50
Đá Cường Hóa50
Tích lũy đạt 1.500.000 điểm sát thươngBưu Thiếp30
Đá Cường Hóa99
Bùa Ma Thuật9
Lương Thực99
Cống hiến doanh địa 10 lầnBưu Thiếp30
Vòng Tay Venus +21
Hạnh Phúc +21
Lương Thực50
Cống Hiến Guild 500 điểmBưu Thiếp30
Đá Đỏ LV81
Đá Lam Lv81
Đá Tím Lv81
Thử Thách Vương Quốc Gà
Reset
19.10 - 25.10
Vượt qua từng thử thách, Gunner sẽ nhận quà từ vua gà ban tặng, tích lũy Bưu Thiếp có thể đổi thưởng.
--Gà Vàng--
Liên thắng 3 trậnBùa Ma Thuật5
Bưu Thiếp5
Đá Cường Hóa20
Vàng20000
Hoàn thành 20 trận chiến đấu PvPBưu Thiếp5
Vàng20000
Tinh Thần100
Khí Hồn100
Tham gia 2 trận Quần ĐùiBưu Thiếp5
Túi Quà VIP-Ná Gà7
Túi quà thời trang7
Vàng20000
Đánh bại 15 đối thủĐá Cường Hóa20
Bưu Thiếp5
Bùa Ma Thuật3
Vàng20000
Tham gia 10 trận PvEBưu Thiếp5
Bình Tu Luyện Lv25
Túi quà trang sức10
Vàng20000
Dùng 50 đá cường hóaBưu Thiếp5
Túi quà Pet Trưởng Thành10
Túi quà sức mạnh10
Vàng20000
Tham gia doanh địa chiến 1 lầnBưu Thiếp5
Đá Chúc Phúc-Công10
Đá Chúc Phúc-Thủ10
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính10
Phó bản Bộ Lạc Tà Thần anh hùngĐá Chúc Phúc Lv12
Vàng20000
Túi quà đá ngẫu nhiên10
Bưu Thiếp5
Dẫn Pet Kiến Xanh chiến đấu 3 lầnTinh Hoa Kỹ Năng5
Bưu Thiếp5
Lương Thực10
Vàng30000
Đập Bình Ma
19.10 - 21.10
Reset
Đập Bình Ma đủ số lần yêu cầu có thể nhận thưởng hấp dẫn.
Sự kiện reset khi qua ngày
Đập 10 Bình MaVàng50000
Túi quà VIP-Búa Minotaure5
Túi quà Vip-Boomerang5
Túi quà VIP-Thương cổ5
Đập 20 Bình MaLương Thực20
Đá Cường Hóa40
Đá Chúc Phúc Lv14
Phiếu Rút Thưởng1
Đập 30 Bình MaLương Thực50
Túi Quà Super Sấm Sét5
Bản Đồ Kho Báu5
Túi quà đá lục10
Đập 40 Bình MaĐá Đỏ Lv81
Đá Lục LV81
Vòng Tay Venus +22
Hạnh Phúc +22
Hôn
21.10 - 23.10
Reset
Hôn càng nhiều, phần thưởng càng lớn.
Nhiệm vụ reset khi qua ngày.
Hôn 5 lầnLương Thực10
Vàng50000
Bình Tu Luyện lv25
Túi quà đá tím5
Hôn 10 lầnTúi quà đá vàng5
Túi quà đá lục5
Túi quà đá đỏ5
Túi quà đá lam5
Hôn 15 lầnLương Thực30
Đá Chúc Phúc-Thủ20
Đá Chúc Phúc-Công20
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính20
Mở Thẻ Thần
23.10 - 25.10
Reset
Mở thẻ thần đủ số lần yêu cầu có thể nhận thưởng hấp dẫn.
Nhiệm vụ reset khi qua ngày
Mở thẻ thần huy chương 50 lầnVàng20000
Hoạt Bát50
Hộp Vòng Tay Hoàng Đế5
Hộp Nhẫn Hoàng Đế5
Mở thẻ thần huy chương 80 lầnBùa Ma Thuật2
Túi Quà VIP-Ná Gà5
Túi quà thời trang5
Túi quà Vip-Boomerang5
Mở thẻ thần huy chương 110 lầnBình Tu Luyện Lv210
Túi quà VIP-Búa Minotaure10
Túi quà Vip-Boomerang10
Khí hồn100
Mở thẻ thần xu 10 lầnĐá Chúc Phúc Lv14
Tinh Thần100
Bình kinh nghiệm lv530
Vàng50000
Mở thẻ thần xu 25 lầnPhiếu Rút Thưởng1
Bản Đồ Kho Báu3
Lương Thực20
Đá Chúc Phúc Lv18
Mở thẻ thần xu 40 lầnTúi quà đá lục7
Túi quà đá lam7
Túi quà đá đỏ7
Túi quà đá vàng7
Túi quà đá tím7
Dùng Khí Hồn
19.10 - 25.10
Dùng Khí Hồn nhận thưởng ngay hôm nay!!Sử dụng 1111 khí hồnVàng50000
Mảnh Super-Pháo (Cao)8
Mảnh Super-Tủ Thuốc (Cao)8
Búa Ma3
Sử dụng 3333 Khí hồnTúi quà đá lục10
Túi quà đá vàng10
Túi quà đá lam10
Túi quà đá đỏ10
Sử dụng 5555 Khí hồnMảnh Rắn Tinh3
Mảnh Nai GB3
Túi Hoạt Lực3
Quà Tăng Cấp Hình1
Sử dụng 6666 Khí hồnMảnh Rồng Con5
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Đá Đỏ Lv91
Đá Vàng Lv91
Đá Lục Lv91
Đổi Khí Hồn
19.10 - 25.10
Đổi Khí Hồn nhận thưởng ngay hôm nay!!Đổi 2222 khí hồnVàng50000
Mảnh Super-Pháo (Cao)8
Mảnh Super-Tủ Thuốc (Cao)8
Búa Ma3
Đổi 4444 Khí hồnTúi quà đá lục10
Túi quà đá vàng10
Túi quà đá lam10
Túi quà đá đỏ10
Đổi 7777 Khí hồnMảnh Rắn Tinh3
Mảnh Nai GB3
Túi Hoạt Lực3
Quà Tăng Cấp Hình1
Đổi 9999 Khí hồnMảnh Rồng Con5
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Đá Đỏ Lv91
Đá Vàng Lv91
Đá Lục Lv91
Lật Thẻ Nhận Đá Cường Hóa
19.10 - 25.10
Không reset
Tham gia Ải Viễn Chinh. Lật Bài nhận đủ số Đá Cường Hóa yêu cầu nhận thưởng!!
Event không reset khi qua ngày
Nhận 40 Đá Cường HóaVàng10000
Bình Kinh Nghiệm Lv510
Tinh Hoa Kỹ Năng5
Lương Thực5
Nhận 80 Đá Cường HóaVàng10000
Đá Đỏ Lv51
Khí Hồn100
Lương Thực15
Nhận 120 Đá Cường HóaVàng20000
Bùa Ma Thuật5
Đá Cường Hóa30
Lương Thực15
Nhận 160 Đá Cường HóaBình Tu Luyện Lv27
Búa Ma5
Lệnh bài thú cưng2
Đá Chúc Phúc Lv18
Nhận 200 Đá Cường HóaĐá Đỏ Lv81
Đá Tím Lv81
Mảnh Rắn Tinh5
Mảnh Nai GB5
Nhiệm vụ Sàn Đấu
19.10 - 25.10
Không Reset
Hoàn thành số trận đấu tương ứng nhận thưởng hấp dẫn. Tích lũy số trận chiến đấu càng cao, phần thưởng càng hấp dẫn.
Sự kiện không reset khi qua ngày
Hoàn Thành Chiến Đấu PVP 50 trậnVé Vào Cửa1
Túi quà sức mạnh6
Túi quà đá ngẫu nhiên6
Bưu Thiếp5
Hoàn Thành Chiến Đấu PVP 80 trậnBưu Thiếp10
Đá Chúc Phúc-Công20
Đá Chúc Phúc-Thủ20
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính20
Hoàn Thành Chiến Đấu PVP 120 trậnVòng Tay Venus +11
Đá Cường Hóa99
Lương Thực50
Bưu Thiếp10
Hoàn Thành Chiến Đấu PVP 180 trậnBưu Thiếp15
Túi gỗ ngẫu nhiên25
Túi huyền thiết ngẫu nhiên25
Túi đá ngẫu nhiên25
Hoàn Thành Chiến Đấu PVP 250 trậnMảnh Rồng Con3
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh3
Mảnh Rắn Tinh3
Mảnh Nai GB3
Hoàn Thành Chiến Đấu PVP 320 trậnĐá Đỏ Lv91
Đá Lục Lv91
Đá Lam Lv91
Đá Vàng Lv91
Đá Tím Lv91
Mảnh Alpaca3
Guild Chiến
19.10 - 25.10
Không reset
Tham gia Guild Chiến nhận nhiều điểm cống hiến, Guild vừa mạnh, Gunner càng được nhiều quà.
Nhiệm vụ không reset khi qua ngay
Guild chiến thắng 5 lầnĐá Chúc Phúc Lv14
Bình Kinh Nghiệm Lv520
Đá Thánh Thú Lv510
Bưu Thiếp5
Vàng20000
Guild chiến thắng 10 lầnĐá Cường Hóa20
Vàng50000
Búa Ma3
Bưu Thiếp5
Đá Chúc Phúc Lv18
Guild chiến thắng 20 lầnTúi quà sức mạnh10
Túi Quà Thời Trang10
Xu Khóa100
Bưu Thiếp10
Guild chiến thắng 30 lầnHạnh Phúc +12
Vòng Tay Venus +12
Bưu Thiếp10
Xu Khóa200
Guild chiến thắng 60 lầnHạnh Phúc +22
Vòng Tay Venus +22
Đá Chúc Phúc Lv28
Bưu Thiếp15
Lệnh bài thú cưng9
Tiêu Tích Lũy
21.10 - 25.10
Không reset
Tiêu Xu càng nhiều - nhận quà càng hấp dẫn.
Event không reset khi qua ngày
Tiêu 3000 XuThắt Lưng Lam (14 ngày)1
Tinh thần300
Hạnh Phúc +11
Vòng Tay Venus +11
Tiêu 6000 XuPhiếu Rút Thưởng5
Búa Ma10
Bản Đồ Kho Báu5
Vé Vào Cửa2
Tiêu 10000 XuLương Thực100
Đá Cường Hóa200
Khí Hồn999
Tinh Thần999
Tiêu 15000 XuĐá Chúc Phúc Lv25
Túi quà đá lam20
Túi quà đá vàng20
Túi quà đá tím20
Tiêu 25000 XuTúi quà đá lục30
Túi quà đá đỏ30
Đá Chúc Phúc Lv210
Năng Lượng Thời Gian999
Tiêu 35000 XuMảnh Rắn Tinh10
Mảnh Nai GB10
Mảnh Rồng Con10
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh10
Tiêu 50000 XuHạnh Phúc +32
Vòng Tay Venus +32
Quà Tăng Cấp Hình25
Nhẫn Kim Cương +11
Tiêu 100000 XuMảnh Alpaca20
Đá Đỏ Lv111
Đá Tím Lv111
Đá Vàng Lv111
Tiêu 200000 XuNhẫn Kim Cương +31
Đá Lam Lv112
Đá Lục Lv112
Đá Đỏ Lv112
X2 Viễn Chinh
19.10
x2 thưởng viễn chinh trong hôm nay   
x2 Boss TG
21.10
x2 Boss TG trong hôm nay   
Sử dụng Ngông Cuồng
24.10 - 25.10
Reset
Sử dụng Ngông Cuồng được bán trong Shop Đạo Cụ. Thách thức toàn server nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Sử dụng Ngông Cuồng 5 lầnKhí Hồn100
Tinh Thần100
Phiếu Rút Thưởng1
Bình Kinh Nghiệm Lv530
Sử dụng Ngông Cuồng 10 lầnĐá Chúc Phúc-Thuộc Tính15
Mảnh Super-Lựu Đạn (Cao)8
Đá Chúc Phúc-Công15
Đá Chúc Phúc-Thủ15
Sử dụng Ngông Cuồng 20 lầnHạnh Phúc +12
Vòng Tay Venus +12
Bình Tu Luyện Lv230
Túi quà đá tím10
Sử dụng Ngông Cuồng 50 lầnTúi quà đá lục15
Túi quà đá đỏ15
Túi quà đá lam15
Túi quà đá vàng15
Lương Thực60
Thu thập Bưu Thiếp
19.10 - 25.10
Không reset

Vật phẩm Đổi Bưu Thiếp có thể nhận được từ sự kiện.
Thu thập đủ Bưu Thiếp có thể đổi sang vật phẩm khác.
-- Gà Vàng --
Thu Thập 30 Bưu ThiếpVàng30000
Đá Cường Hóa15
Bùa Ma Thuật1
Tinh Thần30
Thu Thập 80 Bưu ThiếpBình Kinh Nghiệm Lv515
Mảnh VIP-Thương Cổ (Cao)4
Mảnh VIP-Búa Minotaure (Cao)4
Mảnh VIP-Boomerang (Cao)4
Thu Thập 200 Bưu ThiếpBúa Ma5
Lương Thực30
Vòng Tay Venus +12
Hạnh Phúc +12
Thu Thập 350 Bưu ThiếpVòng Tay Venus +22
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính60
Đá Chúc Phúc-Công60
Đá Chúc Phúc-Thủ60
Thu Thập 500 Bưu ThiếpMảnh Nai GB3
Mảnh Rắn Tinh3
Túi quà đá đỏ15
Túi quà đá lục15
Thu thập 1111 Bưu ThiếpVòng Tay Venus +31
Mảnh Rồng Con5
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Hạnh Phúc +31
Thu Thập 2222 Bưu ThiếpNhẫn Bạch Kim +31
Thu Thập 3333 Bưu ThiếpNhẫn Kim Cương +31
Thu Thập 3333 Bưu ThiếpĐá Đỏ Lv92
Đá Lục Lv92
Đá Lam Lv92
Đá Vàng Lv92
Đá Tím Lv92
Thu Thập 3333 Bưu ThiếpMảnh Alpaca5
Thu thập 4444 Bưu ThiếpĐá Đỏ Lv101
Đá Lục Lv101
Đá Lam Lv101
Đá Vàng Lv101
Đá Tím Lv101
Thu thập 4444 Bưu ThiếpThẻ Ma Pháp1
Thu thập 5555 Bưu ThiếpSuper-Tivi, Tủ Lạnh (30 ngày)1
Thu thập 5555 Bưu ThiếpSuper-Photocopy (30 ngày)1
Thu thập 5555 Bưu ThiếpSuper Giỏ Trái Cây (30 ngày)1
Lễ hội Ngọc Quý
19.10 - 25.10
Không reset
 Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1
Thu thập 5 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Liên Kích1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Liên Kích1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Liên Kích1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Thần Báo1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Thần Báo1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Thần Báo1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Dẫn Dắt1
Thu thập 5 cối xoay gióNgọc Dẫn Dắt1
Đẳng cấp thú cưng
19.10 - 25.10
Không reset
 Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Con2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Độc Nhỏ2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Lam2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Hồng2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Mầm Xanh2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Cỏ Ma2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Xanh2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Đỏ2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Lam3
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh1
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Nai GB1
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Rồng Con1
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Rắn Tinh1
Vượt Ải Viễn Chinh 1
Reset
19.10 - 21.10
Tham gia PvE nhận nhiều phần quà hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Phó bản Đảo Hải Tặc ThườngTinh thần100
Bưu Thiếp5
Bình tu luyện lv130
Bình kinh nghiệm lv520
Phó bản Đảo Hải Tặc KhóKhí Hồn50
Bưu Thiếp5
Bình tu luyện lv130
Tinh Thần100
Phó bản Đảo Hải Tặc Anh HùngLương Thực10
Bưu Thiếp5
Bình Tu Luyện Lv25
Khí Hồn100
Vượt Ải Viễn Chinh 2
Reset
22.10 - 25.10
Tham gia PvE nhận nhiều phần quà hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Phó bản Dũng Sĩ ThườngVàng10000
Lương thực5
Bình Kinh nghiệm Lv520
Bưu Thiếp5
Phó bản Dũng Sĩ KhóBùa ma thuật1
Bình Tu Luyện Lv130
Khí Hồn50
Bưu Thiếp5
Phó bản Dũng Sĩ Anh HùngTúi quà trang sức2
Đá Cường Hóa20
Tinh Thần200
Bưu Thiếp5
Nhiệm Vụ Nhân Mã
07.09 - 09.09
Không reset
Gunner khi đạt level 50 sẽ mở tính năng Chòm Sao, Thu thập Năng Lượng Thời Gian và Năng Lượng Chòm Sao sẽ nâng cấp được chòm sao tương ứng.Level 50 trở lên & Tham Gia Lôi Đài 5 trậnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Nhân Mã6
Level 50 trở lên & Liên thắng 5 trậnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Nhân Mã6
Level 50 trở lên & Guild Chiến thắng 20 lầnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Nhân Mã6
Level 50 trở lên & Đấu Tự Do thắng 20 lầnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Nhân Mã6
Level 50 trở lên & Tham gia 10 trận Quần ĐùiNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Nhân Mã6
Nhiệm Vụ Ma Kết
10.09 - 13.09
Không reset
Gunner khi đạt level 50 sẽ mở tính năng Chòm Sao, Thu thập Năng Lượng Thời Gian và Năng Lượng Chòm Sao sẽ nâng cấp được chòm sao tương ứng.Level 50 trở lên & Tham Gia Lôi Đài 5 trậnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Ma Kết6
Level 50 trở lên & Liên thắng 5 trậnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Ma Kết6
Level 50 trở lên & Guild Chiến thắng 20 lầnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Ma Kết6
Level 50 trở lên & Đấu Tự Do thắng 20 lầnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Ma Kết6
Level 50 trở lên & Tham gia 10 trận Quần ĐùiNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Ma Kết6

Xin chân thành cảm ơn các Gunner đã ủng hộ Gunny Mobi, hy vọng những hoạt động hấp dẫn này sẽ đem lại thật nhiều niềm vui cho các Gunner.

-- Gà Vàng --