Tạm Biệt Tháng 7 (27/7 - 2/8/2020)

--

Tham gia ngay

Mới đó đã hết một tháng, các Gunner hãy cùng chào Tạm Biệt Tháng 7 một cách hoành tráng qua sự kiện tuần này nhé. Nhiều hoạt động hấp dẫn và phong phú vật phẩm thưởng đang chờ các Gunner.

Sự kiện: TẠM BIỆT THÁNG 7
Hoạt động hấp dẫn từ 27/7 đến 2/8/2020
Server áp dụng: 1-612 (613 áp dụng thứ 4)
Lưu ý: Vật phẩm và số lượng được áp dụng chuẩn như trong game (ingame)


Gunny Mobi

EventĐiều kiệnThưởngSố lượng
Online nhận thưởng
Reset
27.07 - 02.08
Đăng nhập vào game là phải nhận ngay quà này từ Gà Vàng Gunner nhé.
-- Gà Vàng --
Online 30 minSừng Hươu5
Bia1
Lương Thực10
Đá Cường Hóa10
Quà mỗi ngày
T2
27.07
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Sừng Hươu đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuVàng200000
Đá Cường Hóa120
Bùa Ma Thuật10
Tinh Thần500
Bình Tu Luyện Lv215
Đá Chúc Phúc Lv110
Sừng Hươu10
Nạp nhanh 1000 XuKhí Hồn999
Bình Tu Luyện Lv250
Đá Cường Hóa250
Đá Chúc Phúc Lv120
Tinh Thần999
Lương Thực60
Sừng Hươu20
Nạp nhanh 2000 XuĐá Đỏ Lv91
Đá Lục Lv91
Đá Lam Lv91
Quà Tăng Cấp Hình2
Đá Chúc Phúc Lv27
Sừng Hươu50
Nạp Tích Lũy
T2
27.07
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng50000
Phiếu rút thưởng2
Bản đồ kho báu2
Sừng Hươu1
Nạp tích lũy 999 xuVàng200000
Vòng Tay Venus +12
Hạnh Phúc +12
Sừng Hươu5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính50
Quà Tăng Cấp Hình2
Sừng Hươu15
Nạp tích lũy 4999 xuĐá Đỏ lv91
Đá Lục lv91
Đá Vàng lv91
Nhẫn Bạch Kim +11
Vòng Tay Venus +23
Hạnh Phúc +23
Sừng Hươu25
Quà mỗi ngày
T3
28.07
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Sừng Hươu đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuLương Thực50
Bình Tu Luyện Lv220
Vòng Tay Venus +12
Hạnh Phúc +12
Đá Chúc Phúc Lv18
Sừng Hươu10
Nạp nhanh 1000 XuMảnh Rồng Con5
Mảnh Nai GB5
Đá Chúc Phúc Lv120
Lương Thực80
Quà Tăng Cấp Hình1
Hạnh Phúc +21
Sừng Hươu20
Nạp nhanh 2000 XuHạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Lương Thực200
Mảnh Nai GB10
Mảnh Rồng Con10
Đá Chúc Phúc Lv210
Sừng Hươu50
Nạp Tích Lũy
T3
28.07
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Bùa Ma Thuật3
Bùa May Mắn 25%3
Vé Vào Cửa1
Sừng Hươu1
Nạp tích lũy 999 xuLương Thực50
Đá Chúc Phúc-Công30
Đá Chúc Phúc-Thủ30
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính30
Túi Hoạt Lực1
Sừng Hươu5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Đỏ Lv91
Đá Lục Lv91
Đá Vàng Lv91
Mảnh Nai GB5
Mảnh Rắn Tinh5
Sừng Hươu15
Nạp tích lũy 4999 xuMảnh Rồng Con5
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Quà Tăng Cấp Hình3
Nhẫn Kim Cương1
Vòng Tay Venus +23
Hạnh Phúc +23
Sừng Hươu25
Quà mỗi ngày
T4
29.07
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Sừng Hươu đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuBản đồ kho báu5
Phiếu rút thưởng5
Búa Ma5
Bùa Ma Thuật10
Lương Thực30
Sừng Hươu10
Nạp nhanh 1000 XuTúi Quà Đá Đỏ15
Túi Quà Đá Lục15
Túi Quà Đá Lam15
Túi Quà Đá Vàng15
Túi Quà Đá Tím15
Sừng Hươu20
Nạp nhanh 2000 XuMảnh Rồng Con10
Hạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Lương Thực200
Đá Chúc Phúc Lv28
Sừng Hươu50
Nạp Tích Lũy
T4
29.07
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Đá cường hóa30
Sừng Hươu1
Nạp tích lũy 999 xuPhiếu rút thưởng5
Bản đồ kho báu5
Bùa Ma Thuật10
Búa Ma5
Sừng Hươu5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính50
Sừng Hươu15
Nạp tích lũy 4999 xuHạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Nhẫn Kim Cương1
Mảnh Rắn Tinh10
Mảnh Nai GB10
Quà Tăng Cấp Hình3
Sừng Hươu25
Quà mỗi ngày
T5
30.07
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Sừng Hươu đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuVàng200000
Đá Cường Hóa120
Lương Thực30
Khí Hồn500
Tinh Thần500
Đá Chúc Phúc Lv110
Sừng Hươu10
Nạp nhanh 1000 XuKhí Hồn999
Mảnh Rồng Con5
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Mảnh Rắn Tinh5
Mảnh Nai GB5
Đá Chúc Phúc Lv120
Sừng Hươu20
Nạp nhanh 2000 XuQuà Tăng Cấp Hình2
Đá Chúc Phúc Lv27
Đá Lam Lv91
Đá Vàng Lv91
Đá Tím Lv91
Vàng600000
Sừng Hươu50
Nạp Tích Lũy
T5
30.07
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Bùa Ma Thuật5
Bản đồ kho báu5
Sừng Hươu1
Nạp tích lũy 999 xuĐá Chúc Phúc-Công30
Đá Chúc Phúc-Thủ30
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính30
Vòng Tay Venus +12
Hạnh Phúc +12
Sừng Hươu5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Chúc Phúc-Công60
Đá Chúc Phúc-Thủ60
Đá Lam Lv91
Đá Tím Lv91
Vàng300000
Sừng Hươu15
Nạp tích lũy 4999 xuQuà Tăng Cấp Hình3
Túi Hoạt Lực7
Đá Chúc Phúc Lv210
Nhẫn Kim Cương1
Vòng Tay Venus +23
Hạnh Phúc +23
Sừng Hươu25
Quà mỗi ngày
T6
31.07
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Sừng Hươu đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuLương Thực50
Bản đồ kho báu5
Bình Tu Luyện Lv220
Lệnh Bài Thú Cưng6
Đá Chúc Phúc Lv18
Sừng Hươu10
Nạp nhanh 1000 XuMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Mảnh Rắn Tinh5
Đá Chúc Phúc Lv120
Lương Thực80
Lệnh Bài Thú Cưng9
Sừng Hươu20
Nạp nhanh 2000 XuHạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Lương Thực200
Mảnh Rắn Tinh10
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh10
Sừng Hươu50
Nạp Tích Lũy
T6
31.07
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Túi quà pet trưởng thành5
Túi quà đá ngẫu nhiên10
Sừng Hươu1
Nạp tích lũy 999 xuLương Thực50
Vòng Tay Venus +21
Hạnh Phúc +21
Sừng Hươu5
Nạp tích lũy 2999 xuMảnh Rồng Con3
Mảnh Nai GB3
Lương Thực99
Sừng Hươu15
Nạp tích lũy 4999 xuMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Mảnh Rắn Tinh5
Quà Tăng Cấp Hình5
Túi Hoạt Lực10
Vòng Tay Venus +23
Hạnh Phúc +23
Sừng Hươu25
Quà mỗi ngày
T7
01.08
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Sừng Hươu đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuTúi Quà Đá Đỏ7
Túi Quà Đá Lục7
Túi Quà Đá Lam7
Túi Quà Đá Vàng7
Túi Quà Đá Tím7
Sừng Hươu10
Nạp nhanh 1000 XuQuà Lương Thực1
Túi Hoạt Lực1
Túi Quà Đá Lam15
Túi Quà Đá Vàng15
Túi Quà Đá Tím15
Sừng Hươu20
Nạp nhanh 2000 XuMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh10
Hạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Lương Thực100
Đá Chúc Phúc Lv28
Sừng Hươu50
Nạp Tích Lũy
T7
01.08
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Đá cường hóa30
Sừng Hươu1
Nạp tích lũy 999 xuPhiếu rút thưởng5
Bản đồ kho báu5
Búa ma5
Sừng Hươu5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính50
Sừng Hươu15
Nạp tích lũy 4999 xuMảnh Super-Lựu Đạn (Cao)16
Mảnh Super-Lu Gạch (Cao)16
Mảnh Super-Tủ Thuốc (Cao)16
Mảnh Super-Pháo (Cao)16
Mảnh Super-Phi Tiêu (Cao)16
Mảnh Super-Giỏ Trái Cây (Cao)16
Sừng Hươu25
Quà mỗi ngày
CN
02.08
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Sừng Hươu đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuTinh thần400
Đá cường hóa100
Khí hồn400
Lương thực50
Hạnh Phúc +11
Sừng Hươu10
Nạp nhanh 1000 XuHạnh Phúc +21
Lương thực80
Lệnh bài thú cưng6
Đá cường hóa250
Đá Chúc Phúc Lv120
Sừng Hươu20
Nạp nhanh 2000 XuHạnh Phúc +23
Mảnh Rồng Con10
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh10
Đá Vàng Lv91
Đá Đỏ Lv91
Sừng Hươu50
Nạp Tích Lũy
CN
02.08
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Đá Chúc Phúc Lv14
Sừng Hươu1
Nạp tích lũy 999 xuĐá cường hóa100
Lương thực50
Bình tu luyện lv230
Sừng Hươu5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính50
Sừng Hươu15
Nạp tích lũy 4999 xuHạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Đá Chúc Phúc-Công70
Đá Chúc Phúc-Thủ70
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính70
Túi Hoạt Lực15
Sừng Hươu25
Tiêu Mỗi Ngày
29.07 - 31.07
Reset
Tiêu đúng mốc nhận thưởng hấp dẫn. Tiêu càng nhìu Xu, phần thưởng càng lớnTiêu 500 XuSừng Hươu5
Bùa May Mắn 15%2
Bùa Ma Thuật2
Vòng Tay Venus2
Bình kinh nghiệm lv520
Tiêu 1500 XuSừng Hươu5
Vòng Tay Venus +11
Phiếu Rút Thưởng2
Bản Đồ Kho Báu2
Vàng50000
Tiêu 3000 XuSừng Hươu5
Vòng Tay Venus +12
Lương Thực20
Đá Cường Hóa50
Bình Tu Luyện Lv210
Tiêu 5000 XuSừng Hươu5
Vòng Tay Venus +21
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính50
Tiêu Xu Khóa
01.08 - 02.08
Không reset
Tiêu Xu Khóa càng nhiều - nhận quà càng hấp dẫn.
Event không reset khi qua ngày
Tiêu 1000 Xu KhóaKhí Hồn200
Tinh thần200
Hạnh Phúc +11
Vòng Tay Venus +11
Tiêu 3000 Xu KhóaMảnh Gà Hồng15
Mảnh Gà Độc Nhỏ15
Mảnh Cỏ Ma15
Mảnh Kiến Đỏ15
Tiêu 6000 Xu KhóaLương Thực100
Đá Cường Hóa100
Túi Quà Super Sấm Sét10
Túi Quà Super Âm Nhạc10
Tiêu 10000 Xu KhóaTúi quà đá lục20
Túi quà đá lam20
Túi quà đá vàng20
Túi quà đá tím20
Tiêu 15000 Xu KhóaNhẫn Bạch Kim +12
Túi quà đá đỏ30
Mảnh Rắn Tinh5
Mảnh Nai GB5
Tiêu 25000 Xu KhóaHạnh Phúc +31
Vòng Tay Venus +31
Mảnh Rồng Con10
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh10
Nhiệm vụ 7 Ngày
Không reset
27.07 - 02.08
Hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày nhận quà hấp dẫn.
Event không reset khi qua ngày
Tham gia 10 trận Doanh trại chiếnSừng Hươu30
Đá Chúc Phúc Lv24
Vàng200.000
Lệnh bài thú cưng6
Ôm 99 lầnSừng Hươu30
Túi Quà Đá Tím10
Túi Quà Đá Đỏ10
Túi Quà Đá Lục10
Hoàn thành 50 trận PVESừng Hươu30
Vàng50000
Lương Thực20
Đá Cường Hóa50
Hoàn thành 99 trận chiến đấu PvPSừng Hươu30
Vàng100000
Lương Thực50
Đá Cường Hóa50
Tích lũy đạt 1.500.000 điểm sát thươngSừng Hươu30
Đá Cường Hóa99
Bùa Ma Thuật9
Lương Thực99
Cống hiến doanh địa 10 lầnSừng Hươu30
Vòng Tay Venus +21
Hạnh Phúc +21
Lương Thực50
Lật bài nhận 100 Lương ThựcSừng Hươu30
Đá Đỏ LV81
Đá Lam Lv81
Đá Tím Lv81
Thử Thách Vương Quốc Gà
Reset
27.07 - 02.08
Vượt qua từng thử thách, Gunner sẽ nhận quà từ vua gà ban tặng, tích lũy Sừng Hươu có thể đổi thưởng.
--Gà Vàng--
Liên thắng 3 trậnBùa Ma Thuật5
Sừng Hươu5
Đá Cường Hóa20
Vàng20000
Hoàn thành 20 trận chiến đấu PvPSừng Hươu5
Vàng20000
Tinh Thần100
Khí Hồn100
Guild chiến thắng 5 trậnSừng Hươu5
Túi Quà VIP-Ná Gà7
Túi quà thời trang7
Vàng20000
Đánh bại 15 đối thủĐá Cường Hóa20
Sừng Hươu5
Bùa Ma Thuật3
Vàng20000
Tham gia 10 trận PvESừng Hươu5
Bình Tu Luyện Lv25
Túi quà trang sức10
Vàng20000
Thu Thập 50 Tinh HồnSừng Hươu5
Túi quà đá đỏ10
Túi quà đá lục10
Vàng20000
Tham gia doanh địa chiến 1 lầnSừng Hươu5
Đá Chúc Phúc-Công10
Đá Chúc Phúc-Thủ10
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính10
Phó bản Đấu Trường KhóĐá Chúc Phúc Lv12
Vàng20000
Túi quà đá ngẫu nhiên10
Sừng Hươu5
Dẫn Pet Cỏ Ma chiến đấu 3 lầnTinh Hoa Kỹ Năng5
Sừng Hươu5
Lương Thực10
Vàng30000
Đập Bình Ma
27.07 - 29.07
Reset
Đập Bình Ma đủ số lần yêu cầu có thể nhận thưởng hấp dẫn.
Sự kiện reset khi qua ngày
Đập 10 Bình MaVàng50000
Túi quà VIP-Búa Minotaure5
Túi quà Vip-Boomerang5
Túi quà VIP-Thương cổ5
Đập 20 Bình MaLương Thực20
Đá Cường Hóa40
Đá Chúc Phúc Lv14
Phiếu Rút Thưởng1
Đập 30 Bình MaLương Thực50
Túi Quà Super Sấm Sét5
Bản Đồ Kho Báu5
Túi quà đá lục10
Đập 40 Bình MaĐá Đỏ Lv81
Đá Lục LV81
Vòng Tay Venus +22
Hạnh Phúc +22
Hôn
29.07 - 31.07
Reset
Hôn càng nhiều, phần thưởng càng lớn.
Nhiệm vụ reset khi qua ngày.
Hôn 5 lầnLương Thực10
Vàng50000
Bình Tu Luyện lv25
Túi quà đá tím5
Hôn 10 lầnTúi quà đá vàng5
Túi quà đá lục5
Túi quà đá đỏ5
Túi quà đá lam5
Hôn 15 lầnLương Thực30
Đá Chúc Phúc-Thủ20
Đá Chúc Phúc-Công20
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính20
Mở Thẻ Thần
31.07 - 02.08
Reset
Mở thẻ thần đủ số lần yêu cầu có thể nhận thưởng hấp dẫn.
Nhiệm vụ reset khi qua ngày
Mở thẻ thần huy chương 50 lầnVàng20000
Hoạt Bát50
Hộp Vòng Tay Hoàng Đế5
Hộp Nhẫn Hoàng Đế5
Mở thẻ thần huy chương 80 lầnBùa Ma Thuật2
Túi Quà VIP-Ná Gà5
Túi quà thời trang5
Túi quà Vip-Boomerang5
Mở thẻ thần huy chương 110 lầnBình Tu Luyện Lv210
Túi quà VIP-Búa Minotaure10
Túi quà Vip-Boomerang10
Khí hồn100
Mở thẻ thần xu 10 lầnĐá Chúc Phúc Lv14
Tinh Thần100
Bình kinh nghiệm lv530
Vàng50000
Mở thẻ thần xu 25 lầnPhiếu Rút Thưởng1
Bản Đồ Kho Báu3
Lương Thực20
Đá Chúc Phúc Lv18
Mở thẻ thần xu 40 lầnTúi quà đá lục7
Túi quà đá lam7
Túi quà đá đỏ7
Túi quà đá vàng7
Túi quà đá tím7
Dùng Khí Hồn
27.07 - 02.08
Không reset
Dùng Khí Hồn nhận thưởng ngay hôm nay!!
Nhiệm vụ không reset khi qua ngày
Sử dụng 1111 khí hồnVàng50000
Mảnh Super-Pháo (Cao)8
Mảnh Super-Tủ Thuốc (Cao)8
Búa Ma3
Sử dụng 3333 Khí hồnTúi quà đá lục10
Túi quà đá vàng10
Túi quà đá lam10
Túi quà đá đỏ10
Sử dụng 5555 Khí hồnMảnh Rắn Tinh3
Mảnh Nai GB3
Túi Hoạt Lực3
Quà Tăng Cấp Hình1
Sử dụng 6666 Khí hồnMảnh Rồng Con5
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Đá Đỏ Lv91
Đá Vàng Lv91
Đá Lục Lv91
Đổi Khí Hồn
27.07 - 02.08
Không reset
Đổi Khí Hồn nhận thưởng ngay hôm nay!!
Nhiệm vụ không reset khi qua ngày
Đổi 2222 khí hồnVàng50000
Mảnh Super-Pháo (Cao)8
Mảnh Super-Tủ Thuốc (Cao)8
Búa Ma3
Đổi 4444 Khí hồnTúi quà đá lục10
Túi quà đá vàng10
Túi quà đá lam10
Túi quà đá đỏ10
Đổi 7777 Khí hồnMảnh Rắn Tinh3
Mảnh Nai GB3
Túi Hoạt Lực3
Quà Tăng Cấp Hình1
Đổi 9999 Khí hồnMảnh Rồng Con5
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Đá Đỏ Lv91
Đá Vàng Lv91
Đá Lục Lv91
Liên Thắng
01.08 - 02.08
Không Reset
Liên thắng càng nhiều, thưởng càng to!
Event không reset khi qua ngày
Liên thắng 3 lầnSừng Hươu5
Vàng20000
Đá Cường Hóa20
Bùa Ma Thuật2
Liên thắng 5 lầnSừng Hươu10
Lương Thực30
Khí Hồn100
Tinh Thần100
Liên thắng 10 lầnSừng Hươu15
Đá Cường Hóa100
Lương Thực100
Phiếu Rút Thưởng5
Liên thắng 15 lầnTúi Quà Đá Đỏ15
Túi Quà Đá Lam15
Mảnh Nai GB3
Mảnh Rắn Tinh3
Sừng Hươu20
Liên thắng 20 lầnĐá Chúc Phúc Lv25
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Đá Lục Lv82
Đá Đỏ Lv82
Sừng Hươu50
Càn Quét Mê Cung
27.07 - 02.08
Không reset
Càn quét mê cung càng nhiều, phần thưởng càng hấp dẫn.
Sự kiện không reset khi qua ngày
Càn quét 444 lầnVàng30000
Sừng Hươu5
Phiếu Rút Thưởng2
Bình kinh nghiệm lv520
Càn quét 666 lầnVàng60000
Tinh Thần200
Vé Vào Cửa1
Sừng Hươu5
Càn quét 999 lầnSừng Hươu5
Đá Cường Hóa70
Lương Thực30
Hạnh Phúc +12
Càn quét 1222 lầnSừng Hươu15
Vòng Tay Venus +21
Đá Vàng Lv82
Đá Tím Lv82
Đá Lam Lv82
Đồng Tâm Chiến
27.07 - 02.08
Không reset
2vs2 Thi đấu tại Sảnh. Tích lũy chiến thắng càng nhiều, phần thưởng càng phòng phú.
Sự kiện không reset khi qua ngày
2vs2 thắng 10 lầnBùa Ma Thuật2
Bùa May Mắn 15%5
Bình Kinh Nghiệm Lv520
Sừng Hươu5
Vàng20000
2vs2 thắng 20 lầnTúi quà sức mạnh5
Túi quà đá ngẫu nhiên5
Túi quà Pet Trưởng Thành5
Sừng Hươu5
Bùa Ma Thuật5
2vs2 thắng 40 lầnLệnh bài thú cưng3
Tinh Thần100
Túi quà đá ngẫu nhiên10
Sừng Hươu5
2vs2 thắng 70 lầnBình Tu Luyện Lv210
Đá Cường Hóa50
Sừng Hươu10
Lương Thực20
2vs2 thắng 99 lầnQuà Tăng Cấp Hình2
Lệnh bài thú cưng9
Đá Chúc Phúc Lv28
Đá Đỏ Lv82
Đá Lục Lv82
Sừng Hươu15
X2 Viễn Chinh
27.07
x2 thưởng viễn chinh trong hôm nay   
x2 Hôn
29.07
x2 Hôn trong hôm nay   
Sử dụng Bánh Sinh Nhật
01.08 - 02.08
Reset
Sử dụng Bánh Sinh Nhật được bán trong Shop Đạo Cụ. Thách thức toàn server nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Sử dụng Bánh Sinh Nhật 5 lầnKhí Hồn100
Tinh Thần100
Phiếu Rút Thưởng1
Bình Kinh Nghiệm Lv530
Sử dụng Bánh Sinh Nhật 10 lầnĐá Chúc Phúc-Thuộc Tính15
Mảnh Super-Lựu Đạn (Cao)8
Đá Chúc Phúc-Công15
Đá Chúc Phúc-Thủ15
Sử dụng Bánh Sinh Nhật 20 lầnHạnh Phúc +12
Vòng Tay Venus +12
Bình Tu Luyện Lv230
Túi quà đá tím10
Sử dụng Bánh Sinh Nhật 50 lầnTúi quà đá lục15
Túi quà đá đỏ15
Túi quà đá lam15
Túi quà đá vàng15
Lương Thực60
Thu thập Sừng Hươu
27.07 - 02.08
Không reset

Vật phẩm Đổi Sừng Hươu có thể nhận được từ sự kiện.
Thu thập đủ Sừng Hươu có thể đổi sang vật phẩm khác.
-- Gà Vàng --
Thu Thập 30 Sừng HươuVàng30000
Đá Cường Hóa15
Bùa Ma Thuật1
Tinh Thần30
Thu Thập 80 Sừng HươuBình Kinh Nghiệm Lv515
Mảnh VIP-Thương Cổ (Cao)4
Mảnh VIP-Búa Minotaure (Cao)4
Mảnh VIP-Boomerang (Cao)4
Thu Thập 200 Sừng HươuBúa Ma5
Lương Thực30
Vòng Tay Venus +12
Hạnh Phúc +12
Thu Thập 350 Sừng HươuVòng Tay Venus +22
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính60
Đá Chúc Phúc-Công60
Đá Chúc Phúc-Thủ60
Thu Thập 500 Sừng HươuMảnh Nai GB3
Mảnh Rắn Tinh3
Túi quà đá đỏ15
Túi quà đá lục15
Thu thập 1111 Sừng HươuVòng Tay Venus +31
Mảnh Rồng Con5
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Hạnh Phúc +31
Thu Thập 2222 Sừng HươuNhẫn Bạch Kim +31
Thu Thập 3333 Sừng HươuNhẫn Kim Cương +31
Thu Thập 3333 Sừng HươuĐá Đỏ Lv92
Đá Lục Lv92
Đá Lam Lv92
Đá Vàng Lv92
Đá Tím Lv92
Thu Thập 3333 Sừng HươuMảnh Alpaca5
Thu thập 4444 Sừng HươuĐá Đỏ Lv101
Đá Lục Lv101
Đá Lam Lv101
Đá Vàng Lv101
Đá Tím Lv101
Thu thập 4444 Sừng HươuThẻ Ma Pháp1
Thu thập 5555 Sừng HươuSuper-Túi Vũ Khí (30 ngày)1
Thu thập 5555 Sừng HươuSuper-Tivi, Tủ Lạnh (30 ngày)1
Thu thập 5555 Sừng HươuSuper-Súng Nước (30 ngày)1
Lễ hội Ngọc Quý
27.07 - 02.08
Không reset
 Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1
Thu thập 5 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Liên Kích1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Liên Kích1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Liên Kích1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Thần Báo1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Thần Báo1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Thần Báo1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Dẫn Dắt1
Thu thập 5 cối xoay gióNgọc Dẫn Dắt1
Đẳng cấp thú cưng
27.07 - 02.08
Không reset
 Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Con2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Độc Nhỏ2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Lam2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Hồng2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Mầm Xanh2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Cỏ Ma2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Xanh2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Đỏ2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Lam3
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh1
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Nai GB1
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Rồng Con1
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Rắn Tinh1
Vượt Ải Viễn Chinh 1
Reset
27.07 - 29.07
Tham gia PvE nhận nhiều phần quà hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Phó bản Vòng Xoáy ThườngTinh thần100
Sừng Hươu5
Bình tu luyện lv130
Bình kinh nghiệm lv520
Phó bản Vòng Xoáy KhóKhí Hồn50
Sừng Hươu5
Bình tu luyện lv130
Tinh Thần100
Phó bản Vòng Xoáy Anh HùngLương Thực10
Sừng Hươu5
Bình Tu Luyện Lv25
Khí Hồn100
Vượt Ải Viễn Chinh 2
Reset
30.07 - 02.08
Tham gia PvE nhận nhiều phần quà hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Phó bản Chiến Huyệt Rồng ThườngVàng10000
Lương thực5
Bình Kinh nghiệm Lv520
Sừng Hươu5
Phó bản Chiến Huyệt Rồng KhóBùa ma thuật1
Bình Tu Luyện Lv130
Khí Hồn50
Sừng Hươu5
Phó bản Chiến Huyệt Rồng Anh HùngTúi quà trang sức2
Đá Cường Hóa20
Tinh Thần200
Sừng Hươu5
Nhiệm Vụ Nhân Mã
27.07 - 29.07
Không reset
Gunner khi đạt level 50 sẽ mở tính năng Chòm Sao, Thu thập Năng Lượng Thời Gian và Năng Lượng Chòm Sao sẽ nâng cấp được chòm sao tương ứng.Level 50 trở lên & Tham Gia Lôi Đài 5 trậnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Nhân Mã6
Level 50 trở lên & Liên thắng 5 trậnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Nhân Mã6
Level 50 trở lên & Guild Chiến thắng 20 lầnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Nhân Mã6
Level 50 trở lên & Đấu Tự Do thắng 20 lầnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Nhân Mã6
Level 50 trở lên & Tham gia 10 trận Quần ĐùiNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Nhân Mã6
Nhiệm Vụ Ma Kết
30.07 - 02.08
Không reset
Gunner khi đạt level 50 sẽ mở tính năng Chòm Sao, Thu thập Năng Lượng Thời Gian và Năng Lượng Chòm Sao sẽ nâng cấp được chòm sao tương ứng.Level 50 trở lên & Tham Gia Lôi Đài 5 trậnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Ma Kết6
Level 50 trở lên & Liên thắng 5 trậnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Ma Kết6
Level 50 trở lên & Guild Chiến thắng 20 lầnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Ma Kết6
Level 50 trở lên & Đấu Tự Do thắng 20 lầnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Ma Kết6
Level 50 trở lên & Tham gia 10 trận Quần ĐùiNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Ma Kết6

Xin chân thành cảm ơn các Gunner đã ủng hộ Gunny Mobi, hy vọng những hoạt động hấp dẫn này sẽ đem lại thật nhiều niềm vui cho các Gunner.

-- Gà Vàng --