Gunner Đồng Lòng (18 - 24/5/2020)

--

Tham gia ngay

Một khi các Gunner đã đồng lòng thì Gunny Mobi sẽ là niềm vui bất tận cho tất cả chúng ta, thỏa sức bắn thả, tiêu diệt mọi mục tiêu, thể hiện trình xạ thủ điêu luyện, ngại gì không chơi nè.

Sự kiện: GUNNER ĐỒNG LÒNG
Hoạt động hấp dẫn từ 18/5 đến 24/5/2020
Server áp dụng: 1-593 (594 áp dụng thứ 4)
Lưu ý: Vật phẩm và số lượng được áp dụng chuẩn như trong game (ingame)


Gunny Mobi

EventĐiều kiệnThưởngSố lượng
Online nhận thưởng
Reset
18.05 - 24.05
Đăng nhập vào game là phải nhận ngay quà này từ Gà Vàng Gunner nhé.
-- Gà Vàng --
Online 30 minHoa Thược Dược5
Bia5
Lương Thực10
Đá Cường Hóa10
Quà mỗi ngày
T2
18.05
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Hoa Thược Dược đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuVàng200000
Đá Cường Hóa120
Bùa Ma Thuật10
Tinh Thần500
Đá Chúc Phúc Lv18
Hoa Thược Dược10
Nạp nhanh 1000 XuKhí Hồn999
Bình Tu Luyện Lv250
Đá Cường Hóa250
Đá Chúc Phúc Lv120
Tinh Thần999
Hoa Thược Dược20
Nạp nhanh 2000 XuĐá Đỏ Lv91
Đá Lục Lv91
Đá Lam Lv91
Đá Vàng Lv91
Đá Tím Lv91
Hoa Thược Dược50
Nạp Tích Lũy
T2
18.05
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Túi quà đá ngẫu nhiên5
Hoa Thược Dược1
Nạp tích lũy 999 xuTúi quà đá đỏ5
Túi quà đá tím5
Túi quà đá lam5
Hoa Thược Dược5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính50
Hoa Thược Dược15
Nạp tích lũy 4999 xuĐá đỏ lv91
Đá lục lv91
Đá vàng lv91
Nhẫn Bạch Kim +11
Vòng Tay Venus +23
Hạnh Phúc +23
Hoa Thược Dược25
Quà mỗi ngày
T3
19.05
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Hoa Thược Dược đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuLương Thực50
Bình Tu Luyện Lv220
Vòng Tay Venus +12
Lệnh Bài Thú Cưng6
Đá Chúc Phúc Lv18
Hoa Thược Dược10
Nạp nhanh 1000 XuMảnh Rồng Con5
Mảnh Nai GB5
Đá Chúc Phúc Lv120
Lương Thực80
Lệnh Bài Thú Cưng9
Hoa Thược Dược20
Nạp nhanh 2000 XuHạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Lương Thực200
Mảnh Nai GB10
Mảnh Rồng Con10
Hoa Thược Dược50
Nạp Tích Lũy
T3
19.05
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Túi quà pet trưởng thành5
Hoa Thược Dược1
Nạp tích lũy 999 xuLương Thực50
Lệnh Bài Thú Cưng3
Túi quà pet trưởng thành10
Hoa Thược Dược5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính50
Hoa Thược Dược15
Nạp tích lũy 4999 xuMảnh Rồng Con5
Mảnh Nai GB5
Lệnh Bài Thú Cưng15
Nhẫn Bạch Kim +11
Vòng Tay Venus +23
Hạnh Phúc +23
Hoa Thược Dược25
Quà mỗi ngày
T4
20.05
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Hoa Thược Dược đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuTúi Quà Đá Đỏ5
Túi Quà Đá Lục5
Túi Quà Đá Lam5
Túi Quà Đá Vàng5
Túi Quà Đá Tím5
Hoa Thược Dược10
Nạp nhanh 1000 XuTúi Quà Đá Đỏ10
Túi Quà Đá Lục10
Túi Quà Đá Lam10
Túi Quà Đá Vàng10
Túi Quà Đá Tím10
Hoa Thược Dược20
Nạp nhanh 2000 XuMảnh Rồng Con10
Hạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Đá Cường Hóa500
Đá Chúc Phúc Lv28
Hoa Thược Dược50
Nạp Tích Lũy
T4
20.05
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Đá cường hóa30
Hoa Thược Dược1
Nạp tích lũy 999 xuPhiếu rút thưởng5
Bản đồ kho báu5
Búa ma5
Hoa Thược Dược5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính50
Hoa Thược Dược15
Nạp tích lũy 4999 xuHạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Nhẫn Kim Cương1
Mảnh Super-Lu Gạch (Cao)12
Mảnh Super-Tủ Thuốc (Cao)12
Mảnh Super-Lựu Đạn (Cao)12
Hoa Thược Dược25
Quà mỗi ngày
T5
21.05
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Hoa Thược Dược đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuVàng200000
Đá Cường Hóa120
Bùa Ma Thuật10
Tinh Thần500
Đá Chúc Phúc Lv18
Hoa Thược Dược10
Nạp nhanh 1000 XuKhí Hồn999
Bình Tu Luyện Lv250
Đá Cường Hóa250
Đá Chúc Phúc Lv120
Tinh Thần999
Hoa Thược Dược20
Nạp nhanh 2000 XuĐá Đỏ Lv91
Đá Lục Lv91
Đá Lam Lv91
Đá Vàng Lv91
Đá Tím Lv91
Hoa Thược Dược50
Nạp Tích Lũy
T5
21.05
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Túi quà đá ngẫu nhiên5
Hoa Thược Dược1
Nạp tích lũy 999 xuTúi quà đá lục5
Túi quà đá vàng5
Túi quà đá lam5
Hoa Thược Dược5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính50
Hoa Thược Dược15
Nạp tích lũy 4999 xuĐá Lục Lv91
Đá Đỏ Lv91
Đá Tím Lv91
Nhẫn Bạch Kim +11
Vòng Tay Venus +23
Hạnh Phúc +23
Hoa Thược Dược25
Quà mỗi ngày
T6
22.05
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Hoa Thược Dược đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuLương Thực50
Bản đồ kho báu5
Bình Tu Luyện Lv220
Lệnh Bài Thú Cưng6
Đá Chúc Phúc Lv18
Hoa Thược Dược10
Nạp nhanh 1000 XuMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Mảnh Rắn Tinh5
Đá Chúc Phúc Lv120
Lương Thực80
Lệnh Bài Thú Cưng9
Hoa Thược Dược20
Nạp nhanh 2000 XuHạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Lương Thực200
Mảnh Rắn Tinh10
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh10
Hoa Thược Dược50
Nạp Tích Lũy
T6
22.05
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Túi quà pet trưởng thành5
Hoa Thược Dược1
Nạp tích lũy 999 xuLương Thực50
Lệnh Bài Thú Cưng3
Túi quà pet trưởng thành10
Hoa Thược Dược5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính50
Hoa Thược Dược15
Nạp tích lũy 4999 xuMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Mảnh Rắn Tinh5
Lệnh Bài Thú Cưng15
Nhẫn Bạch Kim +11
Vòng Tay Venus +23
Hạnh Phúc +23
Hoa Thược Dược25
Quà mỗi ngày
T7
23.05
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Hoa Thược Dược đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuTúi Quà Đá Đỏ5
Túi Quà Đá Lục5
Túi Quà Đá Lam5
Túi Quà Đá Vàng5
Túi Quà Đá Tím5
Hoa Thược Dược10
Nạp nhanh 1000 XuTúi Quà Đá Đỏ10
Túi Quà Đá Lục10
Túi Quà Đá Lam10
Túi Quà Đá Vàng10
Túi Quà Đá Tím10
Hoa Thược Dược20
Nạp nhanh 2000 XuMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh10
Hạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Đá Cường Hóa500
Đá Chúc Phúc Lv28
Hoa Thược Dược50
Nạp Tích Lũy
T7
23.05
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Đá cường hóa30
Hoa Thược Dược1
Nạp tích lũy 999 xuPhiếu rút thưởng5
Bản đồ kho báu5
Búa ma5
Hoa Thược Dược5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính50
Hoa Thược Dược15
Nạp tích lũy 4999 xuHạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Nhẫn Kim Cương1
Mảnh Super-Pháo (Cao)12
Mảnh Super-Phi Tiêu (Cao)12
Mảnh Super-Giỏ Trái Cây (Cao)12
Hoa Thược Dược25
Quà mỗi ngày
CN
24.05
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Hoa Thược Dược đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuTinh thần400
Đá cường hóa100
Khí hồn400
Lương thực50
Hạnh Phúc +11
Hoa Thược Dược10
Nạp nhanh 1000 XuHạnh Phúc +21
Lương thực80
Lệnh bài thú cưng6
Đá cường hóa250
Đá Chúc Phúc Lv120
Hoa Thược Dược20
Nạp nhanh 2000 XuHạnh Phúc +23
Mảnh Rồng Con10
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh10
Đá Vàng Lv91
Đá Đỏ Lv91
Hoa Thược Dược50
Nạp Tích Lũy
CN
24.05
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Đá Chúc Phúc Lv14
Hoa Thược Dược1
Nạp tích lũy 999 xuĐá cường hóa100
Lương thực50
Bình tu luyện lv230
Hoa Thược Dược5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính50
Hoa Thược Dược15
Nạp tích lũy 4999 xuHạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Nhẫn Kim Cương2
Túi Hoạt Lực15
Hoa Thược Dược25
Tiêu Mỗi Ngày
20.05 - 22.05
Reset
Tiêu đúng mốc nhận thưởng hấp dẫn. Tiêu càng nhìu Xu, phần thưởng càng lớnTiêu 500 XuHoa Thược Dược1
Bùa May Mắn 15%2
Bùa Ma Thuật2
Vòng Tay Venus2
Bình kinh nghiệm lv520
Tiêu 1500 XuHoa Thược Dược5
Vòng Tay Venus +11
Phiếu Rút Thưởng2
Bản Đồ Kho Báu2
Vàng50000
Tiêu 3000 XuHoa Thược Dược10
Vòng Tay Venus +12
Lương Thực20
Đá Cường Hóa50
Bình Tu Luyện Lv210
Tiêu 5000 XuHoa Thược Dược20
Vòng Tay Venus +21
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính50
Nhiệm vụ 7 Ngày
Không reset
18.05 - 24.05
Hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày nhận quà hấp dẫn.
Event không reset khi qua ngày
Đăng nhập liên tiếp 5 ngàyHoa Thược Dược30
Túi quà VIP-Búa Minotaure10
Túi quà Vip-Boomerang10
Túi quà VIP-Bazooka10
Ôm 99 lầnHoa Thược Dược30
Túi Quà Đá Tím10
Túi Quà Đá Đỏ10
Túi Quà Đá Lục10
Hoàn thành 50 trận PVEHoa Thược Dược30
Vàng50000
Lương Thực20
Đá Cường Hóa50
Hoàn thành 99 trận chiến đấu PvPHoa Thược Dược30
Vàng100000
Lương Thực50
Đá Cường Hóa50
Tích lũy đạt 1.500.000 điểm sát thươngHoa Thược Dược30
Đá Cường Hóa99
Bùa Ma Thuật9
Lương Thực99
Cống hiến doanh địa 10 lầnHoa Thược Dược30
Vòng Tay Venus +21
Hạnh Phúc +21
Lương Thực50
Cống Hiến Guild 500 điểmHoa Thược Dược30
Đá Lục LV81
Lệnh bài thú cưng6
Vòng Tay Venus +21
Thử Thách Vương Quốc Gà
Reset
18.05 - 24.05
Vượt qua từng thử thách, Gunner sẽ nhận quà từ vua gà ban tặng, tích lũy Hoa Thược Dược có thể đổi thưởng.
--Gà Vàng--
Liên thắng 3 trậnBùa Ma Thuật5
Hoa Thược Dược5
Đá Cường Hóa20
Vàng20000
Hoàn thành 20 trận chiến đấu PvPHoa Thược Dược5
Vàng20000
Tinh Thần100
Đá Chúc Phúc Lv12
2v2 thắng 10 trậnHoa Thược Dược5
Hộp Nhẫn Hoàng Đế7
Hộp Vòng Tay Hoàng Đế7
Vàng20000
Đánh bại 15 đối thủĐá Cường Hóa20
Hoa Thược Dược5
Bùa Ma Thuật3
Vàng20000
Tham gia 10 trận PvEHoa Thược Dược5
Bình Tu Luyện Lv25
Túi quà trang sức10
Vàng20000
Dùng 50 Đá Cường HóaHoa Thược Dược5
Đá Cường Hóa20
Túi quà sức mạnh10
Vàng20000
Tham gia doanh địa chiến 1 lầnHoa Thược Dược5
Đá Chúc Phúc-Công10
Đá Chúc Phúc-Thủ10
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính10
Phó bản Thành Gà anh hùngTúi quà pet trưởng thành5
Khí Hồn50
Tinh Thần50
Hoa Thược Dược5
Dẫn Pet Gà Ma Mãnh chiến đấu 3 lầnTinh Hoa Kỹ Năng5
Hoa Thược Dược5
Lương Thực10
Vàng30000
Đập Bình Ma
18.05 - 20.05
Reset
Đập Bình Ma đủ số lần yêu cầu có thể nhận thưởng hấp dẫn.
Sự kiện reset khi qua ngày
Đập 10 Bình MaVàng50000
Túi quà VIP-Búa Minotaure5
Túi quà Vip-Boomerang5
Túi quà VIP-Thương cổ5
Đập 20 Bình MaLương Thực20
Đá Cường Hóa40
Đá Chúc Phúc Lv14
Phiếu Rút Thưởng1
Đập 30 Bình MaLương Thực50
Túi Quà Super Sấm Sét5
Bản Đồ Kho Báu5
Túi quà đá lục10
Đập 40 Bình MaĐá Đỏ Lv81
Đá Lục LV81
Vòng Tay Venus +22
Hạnh Phúc +22
Hôn
20.05 - 22.05
Reset
Hôn càng nhiều, phần thưởng càng lớn.
Nhiệm vụ reset khi qua ngày.
Hôn 5 lầnLương Thực10
Vàng50000
Bình Tu Luyện lv25
Túi quà đá tím5
Hôn 10 lầnTúi quà đá vàng5
Túi quà đá lục5
Túi quà đá đỏ5
Túi quà đá lam5
Hôn 15 lầnLương Thực30
Đá Chúc Phúc-Thủ20
Đá Chúc Phúc-Công20
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính20
Mở Thẻ Thần
22.05 - 24.05
Reset
Mở thẻ thần đủ số lần yêu cầu có thể nhận thưởng hấp dẫn.
Nhiệm vụ reset khi qua ngày
Mở thẻ thần huy chương 50 lầnVàng20000
Hoạt Bát50
Hộp Vòng Tay Hoàng Đế5
Hộp Nhẫn Hoàng Đế5
Mở thẻ thần huy chương 80 lầnBùa Ma Thuật2
Túi Quà VIP-Ná Gà5
Túi quà thời trang5
Túi quà Vip-Boomerang5
Mở thẻ thần huy chương 110 lầnBình Tu Luyện Lv210
Túi quà VIP-Búa Minotaure10
Túi quà Vip-Boomerang10
Khí hồn100
Mở thẻ thần xu 10 lầnĐá Chúc Phúc Lv14
Tinh Thần100
Bình kinh nghiệm lv530
Vàng50000
Mở thẻ thần xu 25 lầnPhiếu Rút Thưởng1
Bản Đồ Kho Báu3
Lương Thực20
Đá Chúc Phúc Lv18
Mở thẻ thần xu 40 lầnTúi quà đá lục7
Túi quà đá lam7
Túi quà đá đỏ7
Túi quà đá vàng7
Túi quà đá tím7
Dùng Đá Cường Hóa
18.05 - 24.05
Không reset
Dùng đá cường hóa càng nhiều, phần thưởng càng hấp dẫn. Cấp cường hóa trang bị càng cao, lực chiến càng khủng.
Event không reset khi qua ngày
Sử dụng 333 Đá Cường HóaBình kinh nghiệm lv520
Đá Chúc Phúc Lv16
Phiếu Rút Thưởng1
Vàng20000
Sử dụng 666 Đá Cường HóaĐá chúc phúc lv18
Bùa Ma Thuật5
Búa Ma5
Vàng50000
Sử dụng 999 Đá Cường HóaBản Đồ Kho Báu3
Phiếu Rút Thưởng3
Khí Hồn500
Tinh Thần500
Sử dụng 1999 Đá Cường HóaMảnh Ngọc Cam20
Đá Vàng Lv71
Đá Tím Lv71
Đá Lam Lv71
Sử dụng 2999 Đá Cường HóaVòng Tay Venus +22
Hạnh Phúc +22
Đá Chúc Phúc Lv27
Mảnh Rắn Tinh5
Mảnh Nai GB5
Cường Hóa Áo
18.05 - 24.05
Không reset
Cường Hóa Áo đủ điều kiện có thể nhận thưởng. Tham gia ngay!!
-- Gà Vàng --
Cường Hóa Áo  +6Nhẫn Lãng Mạn +11
Vòng Tay Xanh +11
Hoạt Bát50
Đá Thánh Thú Lv310
Cường Hóa Áo  +7Hộp Nhẫn Hoàng Đế5
Hộp Vòng Tay Hoàng Đế5
Đá Thánh Thú Lv315
Tinh Thần50
Cường Hóa Áo  +8Vàng50000
Bùa May Mắn 15%3
Đá Thánh Thú Lv320
Bùa Ma Thuật3
Cường Hóa Áo  +9Hộp Nhẫn Hoàng Đế5
Túi quà thời trang5
Túi quà trang sức5
Hộp Vòng Tay Hoàng Đế5
Cường Hóa Áo  +10Vòng Tay Venus +12
Hạnh Phúc +12
Đá Thánh Thú Lv420
Đá Cường Hóa50
Cường Hóa Áo  +11Đá Cường Hóa50
Bùa Ma Thuật10
Bùa May Mắn 25%10
Đá Thánh Thú Lv550
Cường Hóa Áo  +12Đá Cường Hóa100
Bùa Ma Thuật10
Bình Tu Luyện Lv230
Đá Thánh Thú Lv550
Cường Hóa Áo  +13Lương Thực100
Tinh Thần999
Hạnh Phúc +21
Vòng Tay Venus +21
Cường Hóa Áo  +14Mảnh Rắn Tinh5
Mảnh Nai GB5
Hạnh Phúc +22
Vòng Tay Venus +22
Cường Hóa Áo  +15Hạnh Phúc +31
Vòng Tay Venus +31
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Mảnh Rồng Con5
Lôi Đài
18.05 - 24.05
Không reset
Tham gia Lôi Đài đủ số trận nhận thưởng hấp dẫn
Event không reset khi qua ngày
Tham gia 20 trận Lôi ĐàiVàng20000
Bùa Ma Thuật2
Bùa May Mắn 25%2
Lương Thực10
Hoa Thược Dược5
Tham gia 30 trận Lôi ĐàiVàng40000
Bình Kinh Nghiệm Lv530
Búa Ma5
Hoa Thược Dược5
Lương Thực20
Tham gia 40 trận Lôi ĐàiMảnh Rắn Tinh3
Vòng Tay Venus +11
Đá Cường Hóa60
Đá Chúc Phúc Lv24
Hoa Thược Dược10
Tham gia 50 trận Lôi ĐàiĐá Đỏ LV82
Đá Lục LV82
Đá Chúc Phúc Lv28
Mảnh Nai GB5
Hoa Thược Dược15
Guild Chiến
18.05 - 24.05
Không reset
Tham gia Guild Chiến nhận nhiều điểm cống hiến, Guild vừa mạnh, Gunner càng được nhiều quà.
Nhiệm vụ không reset khi qua ngay
Guild chiến thắng 20 lầnĐá Chúc Phúc Lv14
Bình Kinh Nghiệm Lv520
Đá Thánh Thú Lv510
Hoa Thược Dược5
Vàng20000
Guild chiến thắng 30 lầnĐá Cường Hóa20
Vàng50000
Búa Ma3
Hoa Thược Dược5
Đá Chúc Phúc Lv18
Guild chiến thắng 50 lầnTúi quà sức mạnh10
Túi Quà Thời Trang10
Xu Khóa100
Hoa Thược Dược10
Guild chiến thắng 80 lầnHạnh Phúc +12
Vòng Tay Venus +12
Hoa Thược Dược10
Xu Khóa200
Guild chiến thắng 120 lầnHạnh Phúc +21
Vòng Tay Venus +21
Đá Chúc Phúc Lv28
Hoa Thược Dược15
Xu Khóa300
Cống Hiến Guild
18.05 - 24.05
Không reset
Cống hiến Guild đủ yêu cầu có thể nhận thưởng phong phú.
Event không reset khi qua ngày
Cống hiến Guild 333 điểmVàng20000
Bình Tu Luyện Lv120
Hoa Thược Dược5
Bình Kinh Nghiệm Lv520
Cống hiến Guild 555 điểmTúi quà trang sức5
Túi quà Pet Trưởng Thành5
Túi quà sức mạnh5
Túi quà đá ngẫu nhiên5
Hoa Thược Dược10
Cống hiến Guild 999 điểmHạnh Phúc +12
Mảnh VIP-Thương Cổ (Cao)8
Mảnh VIP-Boomerang (Cao)8
Mảnh VIP-Búa Minotaure (Cao)8
Hoa Thược Dược15
Cống hiến Guild 2222 điểmĐá Đỏ Lv81
Đá Lục Lv81
Đá Lam Lv81
Đá Tím Lv81
Đá Vàng Lv81
Hoa Thược Dược20
X2 Viễn Chinh
18.05
x2 thưởng viễn chinh trong hôm nay   
x2 BOSS TG
20.05
x2 BOSS TG trong hôm nay   
Sử dụng Loa Liên Server
23.05 - 24.05
Reset
Sử dụng Loa Liên Server được bán trong Shop Đạo Cụ. Thách thức toàn server nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Sử dụng Loa Liên Server 1 lầnKhí Hồn100
Tinh Thần100
Phiếu Rút Thưởng1
Bình Kinh Nghiệm Lv530
Sử dụng Loa Liên Server 3 lầnĐá Chúc Phúc-Thuộc Tính15
Mảnh Super-Lựu Đạn (Cao)8
Đá Chúc Phúc-Công15
Đá Chúc Phúc-Thủ15
Sử dụng Loa Liên Server 5 lầnHạnh Phúc +12
Vòng Tay Venus +12
Bình Tu Luyện Lv230
Túi quà đá tím10
Sử dụng Loa Liên Server 10 lầnTúi quà đá lục15
Túi quà đá đỏ15
Túi quà đá lam15
Túi quà đá vàng15
Lương Thực60
Thu thập Hoa Thược Dược
18.05 - 24.05
Không reset

Vật phẩm Đổi Hoa Thược Dược có thể nhận được từ sự kiện.
Thu thập đủ Hoa Thược Dược có thể đổi sang vật phẩm khác.
-- Gà Vàng --
Thu Thập 30 Hoa Thược DượcVàng30000
Đá Cường Hóa15
Bùa Ma Thuật1
Tinh Thần30
Thu Thập 80 Hoa Thược DượcBình Kinh Nghiệm Lv515
Mảnh VIP-Thương Cổ (Cao)4
Mảnh VIP-Búa Minotaure (Cao)4
Mảnh VIP-Boomerang (Cao)4
Thu Thập 200 Hoa Thược DượcBúa Ma5
Lương Thực30
Vòng Tay Venus +12
Hạnh Phúc +12
Thu Thập 350 Hoa Thược DượcVòng Tay Venus +22
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính60
Đá Chúc Phúc-Công60
Đá Chúc Phúc-Thủ60
Thu Thập 500 Hoa Thược DượcMảnh Nai GB3
Mảnh Rắn Tinh3
Túi quà đá đỏ15
Túi quà đá lục15
Thu thập 1111 Hoa Thược DượcVòng Tay Venus +31
Mảnh Rồng Con5
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Hạnh Phúc +31
Thu Thập 2222 Hoa Thược DượcNhẫn Bạch Kim +31
Thu Thập 3333 Hoa Thược DượcNhẫn Kim Cương +31
Thu Thập 3333 Hoa Thược DượcĐá Đỏ Lv92
Đá Lục Lv92
Đá Lam Lv92
Đá Vàng Lv92
Đá Tím Lv92
Thu Thập 3333 Hoa Thược DượcVip-Búa Minotaure (30 ngày)1
Thu thập 4444 Hoa Thược DượcĐá Đỏ Lv101
Đá Lục Lv101
Đá Lam Lv101
Đá Vàng Lv101
Đá Tím Lv101
Thu thập 4444 Hoa Thược DượcThẻ Ma Pháp1
Thu thập 5555 Hoa Thược DượcSuper Phi Tiêu  (30 ngày)1
Thu thập 5555 Hoa Thược DượcSuper Lu Gạch  (30 ngày)1
Thu thập 5555 Hoa Thược DượcSuper-Tivi, Tủ Lạnh  (30 ngày)1
Lễ hội Ngọc Quý
18.05 - 24.05
Không reset
 Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1
Thu thập 5 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Liên Kích1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Liên Kích1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Liên Kích1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Thần Báo1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Thần Báo1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Thần Báo1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Dẫn Dắt1
Thu thập 5 cối xoay gióNgọc Dẫn Dắt1
Đẳng cấp thú cưng
18.05 - 24.05
Không reset
 Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Con2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Độc Nhỏ2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Lam2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Hồng2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Mầm Xanh2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Cỏ Ma2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Xanh2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Đỏ2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Lam3
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh1
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Nai GB1
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Rồng Con1
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Rắn Tinh1
Vượt Ải Viễn Chinh 1
Reset
18.05 - 20.05
Tham gia PvE nhận nhiều phần quà hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Phó bản Dũng Sĩ ThườngTinh thần100
Hoa Thược Dược5
Bình tu luyện lv130
Bình kinh nghiệm lv520
Phó bản Dũng Sĩ KhóKhí Hồn50
Hoa Thược Dược5
Bình tu luyện lv130
Tinh Thần100
Phó bản Dũng Sĩ Anh HùngLương Thực10
Hoa Thược Dược5
Bình Tu Luyện Lv25
Khí Hồn100
Vượt Ải Viễn Chinh 2
Reset
21.05 - 24.05
Tham gia PvE nhận nhiều phần quà hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Phó bản Đấu Trường ThườngVàng10000
Lương thực5
Bình Kinh nghiệm Lv520
Hoa Thược Dược5
Phó bản Đấu Trường KhóBùa ma thuật1
Bình Tu Luyện Lv130
Khí Hồn50
Hoa Thược Dược5
Phó bản Đấu Trường Anh HùngTúi quà trang sức2
Đá Cường Hóa20
Tinh Thần200
Hoa Thược Dược5
Nhiệm Vụ Kim Ngưu
18.05 - 20.05
Không reset
Gunner khi đạt level 50 sẽ mở tính năng Chòm Sao, Thu thập Năng Lượng Thời Gian và Năng Lượng Chòm Sao sẽ nâng cấp được chòm sao tương ứng.Level 50 trở lên & Tham Gia Lôi Đài 5 trậnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Kim Ngưu6
Level 50 trở lên & Liên thắng 5 trậnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Kim Ngưu6
Level 50 trở lên & Guild Chiến thắng 20 lầnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Kim Ngưu6
Level 50 trở lên & Đấu Tự Do thắng 20 lầnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Kim Ngưu6
Level 50 trở lên & Tham gia 10 trận Quần ĐùiNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Kim Ngưu6
Nhiệm Vụ Bạch Dương
21.05 - 24.05
Không reset
Gunner khi đạt level 50 sẽ mở tính năng Chòm Sao, Thu thập Năng Lượng Thời Gian và Năng Lượng Chòm Sao sẽ nâng cấp được chòm sao tương ứng.Level 50 trở lên & Tham Gia Lôi Đài 5 trậnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Bạch Dương6
Level 50 trở lên & Liên thắng 5 trậnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Bạch Dương6
Level 50 trở lên & Guild Chiến thắng 20 lầnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Bạch Dương6
Level 50 trở lên & Đấu Tự Do thắng 20 lầnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Bạch Dương6
Level 50 trở lên & Tham gia 10 trận Quần ĐùiNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Bạch Dương6

Xin chân thành cảm ơn các Gunner đã ủng hộ Gunny Mobi, hy vọng những hoạt động hấp dẫn này sẽ đem lại thật nhiều niềm vui cho các Gunner.

-- Gà Vàng --