Cung Chúc Tân Xuân (20 - 26/1/2020)

--

Tham gia nhận quà

Vui xuân sang ta thấy lòng mình chứa chan, còn gì tuyệt vời hơn khi xuân về Gunner vẫn có những cuộc vui chơi đầy bất ngờ tại Gunny Mobi, nhiều phần quà may mắn ngay tại sự kiện kỳ này, nhiều cơ hội để thể hiện bản thân thăng đến một trình thiện xạ vạn người kính ngưỡng, xuân mới ta cùng quyết tâm đạt đến đẳng cấp mới nha các Gunner.

Sự kiện: CUNG CHÚC TÂN XUÂN
Hoạt động hấp dẫn từ 20/1 đến 26/1/2020
Server áp dụng: 1-560 (560 áp dụng thứ Tư)


Gunny Mobi

EventĐiều kiệnThưởngSố lượng
Online nhận thưởng
Reset
20.01 - 26.01
Đăng nhập vào game là phải nhận ngay quà này từ Gà Vàng Gunner nhé. Online 30 minHoa Đón Xuân5
Bia5
Lương Thực10
Đá Cường Hóa10
Quà mỗi ngày
T2
20.01
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Hoa Đón Xuân đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuVàng200000
Đá Cường Hóa120
Bùa Ma Thuật10
Tinh Thần500
Đá Chúc Phúc Lv18
Hoa Đón Xuân10
Nạp nhanh 1000 XuKhí Hồn999
Bình Tu Luyện Lv250
Đá Cường Hóa250
Đá Chúc Phúc Lv120
Tinh Thần999
Hoa Đón Xuân20
Nạp nhanh 2000 XuĐá Đỏ Lv91
Đá Lục Lv91
Đá Lam Lv91
Đá Vàng Lv91
Đá Tím Lv91
Hoa Đón Xuân50
Nạp Tích Lũy
T2
20.01
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Túi quà đá ngẫu nhiên5
Hoa Đón Xuân1
Nạp tích lũy 999 xuTúi quà đá đỏ5
Túi quà đá tím5
Túi quà đá lam5
Hoa Đón Xuân5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính50
Hoa Đón Xuân15
Nạp tích lũy 4999 xuĐá đỏ lv91
Đá lục lv91
Đá vàng lv91
Nhẫn Bạch Kim +11
Vòng Tay Venus +23
Hạnh Phúc +23
Hoa Đón Xuân25
Quà mỗi ngày
T3
21.01
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Hoa Đón Xuân đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuLương Thực50
Mảnh Rồng Con2
Mảnh Nai GB2
Lệnh Bài Thú Cưng3
Đá Chúc Phúc Lv18
Hoa Đón Xuân10
Nạp nhanh 1000 XuMảnh Rồng Con5
Mảnh Nai GB5
Đá Chúc Phúc Lv120
Lương Thực80
Lệnh Bài Thú Cưng6
Hoa Đón Xuân20
Nạp nhanh 2000 XuHạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Lương Thực200
Mảnh Nai GB10
Mảnh Rồng Con10
Hoa Đón Xuân50
Nạp Tích Lũy
T3
21.01
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Túi quà pet trưởng thành5
Hoa Đón Xuân1
Nạp tích lũy 999 xuLương Thực50
Lệnh Bài Thú Cưng3
Túi quà pet trưởng thành10
Hoa Đón Xuân5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính50
Hoa Đón Xuân15
Nạp tích lũy 4999 xuMảnh Rồng Con5
Mảnh Nai GB5
Lệnh Bài Thú Cưng15
Nhẫn Bạch Kim +11
Vòng Tay Venus +23
Hạnh Phúc +23
Hoa Đón Xuân25
Quà mỗi ngày
T4
22.01
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Hoa Đón Xuân đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuTúi Quà Đá Đỏ5
Túi Quà Đá Lục5
Túi Quà Đá Lam5
Túi Quà Đá Vàng5
Túi Quà Đá Tím5
Hoa Đón Xuân10
Nạp nhanh 1000 XuTúi Quà Đá Đỏ10
Túi Quà Đá Lục10
Túi Quà Đá Lam10
Túi Quà Đá Vàng10
Túi Quà Đá Tím10
Hoa Đón Xuân20
Nạp nhanh 2000 XuMảnh Rồng Con10
Hạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Đá Cường Hóa500
Đá Chúc Phúc Lv28
Hoa Đón Xuân50
Nạp Tích Lũy
T4
22.01
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Đá cường hóa30
Hoa Đón Xuân1
Nạp tích lũy 999 xuPhiếu rút thưởng5
Bản đồ kho báu5
Búa ma5
Hoa Đón Xuân5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính50
Hoa Đón Xuân15
Nạp tích lũy 4999 xuHạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Nhẫn Kim Cương1
Mảnh Super-Lu Gạch (Cao)12
Mảnh Super-Tủ Thuốc (Cao)12
Mảnh Super-Lựu Đạn (Cao)12
Hoa Đón Xuân25
Quà mỗi ngày
T5
23.01
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Hoa Đón Xuân đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuVàng200000
Đá Cường Hóa120
Bùa Ma Thuật10
Tinh Thần500
Đá Chúc Phúc Lv18
Hoa Đón Xuân10
Nạp nhanh 1000 XuKhí Hồn999
Bình Tu Luyện Lv250
Đá Cường Hóa250
Đá Chúc Phúc Lv120
Tinh Thần999
Hoa Đón Xuân20
Nạp nhanh 2000 XuĐá Đỏ Lv91
Đá Lục Lv91
Đá Lam Lv91
Đá Vàng Lv91
Đá Tím Lv91
Hoa Đón Xuân50
Nạp Tích Lũy
T5
23.01
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Túi quà đá ngẫu nhiên5
Hoa Đón Xuân1
Nạp tích lũy 999 xuTúi quà đá lục5
Túi quà đá vàng5
Túi quà đá lam5
Hoa Đón Xuân5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính50
Hoa Đón Xuân15
Nạp tích lũy 4999 xuĐá Lục Lv91
Đá Đỏ Lv91
Đá Tím Lv91
Nhẫn Bạch Kim +11
Vòng Tay Venus +23
Hạnh Phúc +23
Hoa Đón Xuân25
Quà mỗi ngày
T6
24.01
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Hoa Đón Xuân đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuLương Thực50
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh2
Mảnh Rắn Tinh2
Lệnh Bài Thú Cưng3
Đá Chúc Phúc Lv18
Hoa Đón Xuân10
Nạp nhanh 1000 XuMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Mảnh Rắn Tinh5
Đá Chúc Phúc Lv120
Lương Thực80
Lệnh Bài Thú Cưng6
Hoa Đón Xuân20
Nạp nhanh 2000 XuHạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Lương Thực200
Mảnh Rắn Tinh10
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh10
Hoa Đón Xuân50
Nạp Tích Lũy
T6
24.01
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Túi quà pet trưởng thành5
Hoa Đón Xuân1
Nạp tích lũy 999 xuLương Thực50
Lệnh Bài Thú Cưng3
Túi quà pet trưởng thành10
Hoa Đón Xuân5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính50
Hoa Đón Xuân15
Nạp tích lũy 4999 xuMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Mảnh Rắn Tinh5
Lệnh Bài Thú Cưng15
Nhẫn Bạch Kim +11
Vòng Tay Venus +23
Hạnh Phúc +23
Hoa Đón Xuân25
Quà mỗi ngày
T7
25.01
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Hoa Đón Xuân đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuTúi Quà Đá Đỏ5
Túi Quà Đá Lục5
Túi Quà Đá Lam5
Túi Quà Đá Vàng5
Túi Quà Đá Tím5
Hoa Đón Xuân10
Nạp nhanh 1000 XuTúi Quà Đá Đỏ10
Túi Quà Đá Lục10
Túi Quà Đá Lam10
Túi Quà Đá Vàng10
Túi Quà Đá Tím10
Hoa Đón Xuân20
Nạp nhanh 2000 XuMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh10
Hạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Đá Cường Hóa500
Đá Chúc Phúc Lv28
Hoa Đón Xuân50
Nạp Tích Lũy
T7
25.01
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Đá cường hóa30
Hoa Đón Xuân1
Nạp tích lũy 999 xuPhiếu rút thưởng5
Bản đồ kho báu5
Búa ma5
Hoa Đón Xuân5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính50
Hoa Đón Xuân15
Nạp tích lũy 4999 xuHạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Nhẫn Kim Cương1
Mảnh Super-Pháo (Cao)12
Mảnh Super-Phi Tiêu (Cao)12
Mảnh Super-Giỏ Trái Cây (Cao)12
Hoa Đón Xuân25
Quà mỗi ngày
CN
26.01
Nạp đúng mốc nhận quà hấp dẫn. Tích lũy Hoa Đón Xuân đổi thưởng cực khủng.Nạp nhanh 500 XuTinh thần400
Đá cường hóa100
Khí hồn400
Lương thực50
Hạnh Phúc +11
Hoa Đón Xuân10
Nạp nhanh 1000 XuHạnh Phúc +21
Lương thực80
Lệnh bài thú cưng6
Đá cường hóa250
Đá Chúc Phúc Lv120
Hoa Đón Xuân20
Nạp nhanh 2000 XuHạnh Phúc +23
Mảnh Rồng Con10
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh10
Đá Vàng Lv91
Đá Đỏ Lv91
Hoa Đón Xuân50
Nạp Tích Lũy
CN
26.01
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!Nạp tích lũy 199 xuVàng20000
Đá Chúc Phúc Lv14
Hoa Đón Xuân1
Nạp tích lũy 999 xuĐá cường hóa100
Lương thực50
Bình tu luyện lv230
Hoa Đón Xuân5
Nạp tích lũy 2999 xuĐá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Thuộc tính50
Hoa Đón Xuân15
Nạp tích lũy 4999 xuHạnh Phúc +23
Vòng Tay Venus +23
Nhẫn Kim Cương2
Hoàng Tử Rồng (7 ngày)1
Hoa Đón Xuân25
Tiêu Mỗi Ngày
20.01 - 24.01
Reset
Tiêu đúng mốc nhận thưởng hấp dẫn. Tiêu càng nhìu Xu, phần thưởng càng lớnTiêu 500 XuHoa Đón Xuân1
Bùa May Mắn 15%2
Bùa Ma Thuật2
Vòng Tay Venus2
Bình kinh nghiệm lv520
Tiêu 1500 XuHoa Đón Xuân5
Vòng Tay Venus +11
Phiếu Rút Thưởng2
Bản Đồ Kho Báu2
Vàng50000
Tiêu 3000 XuHoa Đón Xuân10
Vòng Tay Venus +12
Lương Thực20
Đá Cường Hóa50
Bình Tu Luyện Lv210
Tiêu 5000 XuHoa Đón Xuân20
Vòng Tay Venus +21
Đá Chúc Phúc-Thủ50
Đá Chúc Phúc-Công50
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính50
Nhiệm vụ 7 Ngày
Không reset
20.01 - 26.01
Hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày nhận quà hấp dẫn.
Event không reset khi qua ngày
Đăng nhập liên tiếp 5 ngàyHoa Đón Xuân30
Túi quà đá ngẫu nhiên10
Túi quà pet trưởng thành10
Túi quà sức mạnh10
Ôm 99 lầnHoa Đón Xuân30
Vàng50000
Bùa Ma Thuật5
Đá Cường Hóa50
Hoàn thành 50 trận PVEHoa Đón Xuân30
Vàng50000
Lương Thực20
Đá Cường Hóa50
Hoàn thành 99 trận chiến đấu PvPHoa Đón Xuân30
Vàng100000
Lương Thực50
Đá Cường Hóa50
Tích lũy đạt 1.500.000 điểm sát thươngHoa Đón Xuân30
Đá Cường Hóa99
Bùa Ma Thuật9
Lương Thực99
Cống hiến doanh địa 10 lầnHoa Đón Xuân30
Vòng Tay Venus +21
Hạnh Phúc +21
Túi Quà Thời Trang10
Cống Hiến Guild 500 điểmHoa Đón Xuân30
Đá Tím Lv82
Hạnh Phúc +21
Vòng Tay Venus +21
Thử Thách Vương Quốc Gà
Reset
20.01 - 26.01
Vượt qua từng thử thách, Gunner sẽ nhận quà từ vua gà ban tặng, tích lũy Hoa Đón Xuân có thể đổi thưởng.
--Gà Vàng--
Liên thắng 3 trậnBùa Ma Thuật5
Hoa Đón Xuân5
Đá Cường Hóa20
Vàng20000
Hoàn thành 20 trận chiến đấu PvPHoa Đón Xuân5
Vàng20000
Tinh Thần100
Khí Hồn50
2v2 thắng 10 trậnHoa Đón Xuân5
Vòng Tay Venus2
Hạnh Phúc2
Vàng20000
Đánh bại 15 đối thủĐá Cường Hóa20
Hoa Đón Xuân5
Bùa Ma Thuật3
Vàng20000
Tham gia 10 trận PvEHoa Đón Xuân5
Bình Tu Luyện Lv25
Túi quà thời trang10
Vàng20000
Dùng 50 Đá Cường HóaHoa Đón Xuân5
Đá Cường Hóa20
Túi quà sức mạnh10
Vàng20000
Tham gia doanh địa chiến 1 lầnHoa Đón Xuân5
Tinh Thần50
Khí Hồn30
Vàng15000
Phó bản Thành Gà anh hùngKhí Hồn50
Hoa Đón Xuân5
Vàng30000
Tinh Thần100
Dẫn Pet Gà Ma Mãnh chiến đấu 3 lầnTinh Hoa Kỹ Năng3
Hoa Đón Xuân5
Mảnh Gà Độc Nhỏ3
Vàng30000
Cầu Phúc
20.01 - 22.01
Reset
Cầu Phúc Ngọc càng nhiều, phần thưởng càng hấp dẫn.
Nhiệm vụ reset khi qua ngày
Cầu phúc vàng 50 lầnBùa May Mắn 25%2
Bình Kinh Nghiệm Lv520
Bản Đồ Kho Báu2
Phiếu Rút Thưởng2
Cầu phúc vàng 80 lầnTúi quà VIP-Thương cổ5
Túi quà Vip-Boomerang5
Túi quà VIP-Búa Minotaure5
Túi quà VIP-Bazooka5
Cầu phúc vàng 150 lầnTúi Quà Trang Sức5
Túi quà Super Âm Nhạc5
Túi Quà VIP-Ná Gà5
Túi quà thời trang5
Cầu phúc Xu 15 lầnĐá Cường Hóa25
Lương Thực10
Khí Hồn50
Tinh Thần150
Cầu phúc xu 25 lầnMảnh Super-Tủ Thuốc (Cao)8
Ares (Cao)8
Mảnh Super-Lu Gạch (Cao)8
Mảnh VIP-Nữ Thần (Cao)8
Cầu phúc xu 50 lầnTúi quà đá đỏ15
Túi quà đá lam15
Túi quà đá lục15
Túi quà đá tím15
Túi quà đá vàng15
Lắc Xí Ngầu
22.01 - 24.01
Reset
Tại giao diện chính của game, chọn "Phúc Lợi" -> "Bản Đồ Kho Báu" để tham gia Lắc Xí Ngầu. Lắc Xí Ngầu đủ số lần yêu cầu nhận thưởng hấp dẫn!!
Sự kiện reset khi qua ngày.
Lắc Xí Ngầu 20 lầnPhiếu Rút Thưởng3
Vàng50000
Trứng Khủng Long1
Bản Đồ Kho Báu3
Lắc Xí Ngầu 50 lầnBùa Ma Thuật5
Mảnh Trang Bị Thú Linh15
Mảnh Trang Bị Hoa Văn10
Mảnh Trang Bị Đầu Bò5
Lắc Xí Ngầu 100 lầnTúi quà đá tím10
Túi quà đá vàng10
Túi quà đá đỏ10
Túi quà đá lam10
Túi quà đá lục10
Đoạt Bảo
Reset
24.01 - 26.01
Tại giao diện chính của game, chọn "Phúc Lợi" -> "Đoạt Bảo". Mua Đoạt Bảo càng nhiều, phần thưởng nhận được càng lớn.
Nhiệm vụ reset khi qua ngày
Đoạt bảo 10 lầnVàng50000
Bùa Ma Thuật3
Lương Thực20
Búa Ma3
Đoạt bảo 20 lầnTúi quà đá đỏ7
Túi quà đá tím7
Túi quà đá vàng7
Túi quà đá lam7
Túi quà đá lục7
Đoạt bảo 40 lầnTúi quà Super Phi Tiêu10
Túi quà VIP-Búa Minotaure10
Túi quà đá ngẫu nhiên10
Túi quà Super Lựu Đạn10
Đoạt bảo 60 lầnMảnh Rắn Tinh5
Hạnh Phúc +12
Vòng Tay Venus +12
Mảnh Nai GB5
Dùng Lương Thực
20.01 - 26.01
Không rest
Sử dụng Lương Thực đủ số lần yêu cầu nhận thưởng hấp dẫn.
Sự kiện không reset khi qua ngày
Dùng 111 Lương ThựcĐá Thánh Thú Lv53
Vàng50000
Bùa Ma Thuật3
Bùa May Mắn 25%3
Dùng 222 Lương ThựcVàng70000
Túi quà thời trang5
Túi quà trang sức5
Tinh Hoa Kỹ Năng20
Dùng 555 Lương ThựcĐá Chúc Phúc-Công20
Đá Chúc Phúc-Thủ20
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính20
Túi quà Super Sấm Sét5
Dùng 1111 Lương ThựcMảnh Trang Bị Thú Linh15
Mảnh Trang Bị Hoa Văn10
Mảnh Trang Bị Đầu Bò5
Mảnh Nai GB5
Dùng 2222 Lương ThựcĐá Đỏ Lv81
Đá Tím Lv81
Đá Chúc Phúc Lv120
Mảnh Rồng Con5
Cường Hóa Nón
20.01 - 26.01
Không reset
Cường Hóa Nón đủ điều kiện có thể nhận thưởng. Tham gia ngay!!
-- Gà Vàng --
Cường Hóa Nón  +6Nhẫn Lãng Mạn +11
Vòng Tay Xanh +11
Hoạt Bát50
Đá Thánh Thú Lv310
Cường Hóa Nón  +7Hộp Nhẫn Hoàng Đế5
Hộp Vòng Tay Hoàng Đế5
Đá Thánh Thú Lv315
Tinh Thần50
Cường Hóa Nón  +8Vàng50000
Bùa May Mắn 15%3
Đá Thánh Thú Lv320
Bùa Ma Thuật3
Cường Hóa Nón  +9Túi quà Vip Ná gà5
Túi quà thời trang5
Túi quà trang sức5
Túi quà Super âm nhạc5
Cường Hóa Nón  +10Vòng Tay Venus +12
Hạnh Phúc +12
Đá Thánh Thú Lv420
Đá Cường Hóa50
Cường Hóa Nón  +11Đá Cường Hóa50
Bùa Ma Thuật10
Bùa May Mắn 25%10
Đá Thánh Thú Lv550
Cường Hóa Nón  +12Đá Cường Hóa100
Bùa Ma Thuật10
Bình Tu Luyện Lv230
Đá Thánh Thú Lv550
Cường Hóa Nón  +13Lương Thực100
Tinh Thần999
Hạnh Phúc +21
Vòng Tay Venus +21
Cường Hóa Nón  +14Mảnh Rắn Tinh5
Mảnh Nai GB5
Hạnh Phúc +22
Vòng Tay Venus +22
Cường Hóa Nón  +15Hạnh Phúc +31
Vòng Tay Venus +31
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Mảnh Rồng Con5
BOSS TG
20.01 - 26.01
Không rest
Khiêu chiến BOSS TG càng nhiều, phần thưởng càng phong phú.
Sự kiện không reset khi quay ngày
Khiêu chiến Boss TG 10 lầnVàng10000
Bình Kinh Nghiệm Lv520
Bùa Ma Thuật3
Bùa May Mắn 25%3
Khiêu chiến BOSS TG 20 lầnVàng10000
Phiếu Rút Thưởng3
Trứng Khủng Long3
Búa Ma3
Khiêu chiến BOSS TG 30 lầnVàng20000
Đá Cường Hóa40
Lương Thực20
Bình Tu Luyện Lv210
Khiêu chiến BOSS TG 40 lầnĐá Chúc Phúc-Công20
Đá Chúc Phúc-Thủ20
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính20
Lương Thực25
Khiêu chiến BOSS TG 50 lầnTúi quà đá đỏ15
Túi quà đá lục15
Túi quà đá lam15
Túi quà đá vàng15
Túi quà đá tím15
Liên Thắng
20.01 - 26.01
Không Reset
Liên thắng càng nhiều, thưởng càng to!
Event không reset khi qua ngày
Liên thắng 3 lầnHoa Đón Xuân5
Vàng20000
Đá Cường Hóa20
Bùa Ma Thuật2
Liên thắng 5 lầnHoa Đón Xuân10
Lương Thực30
Khí Hồn100
Tinh Thần100
Liên thắng 10 lầnHoa Đón Xuân15
Đá Cường Hoa100
Lương Thực100
Phiếu Rút Thưởng5
Liên thắng 15 lầnTúi Quà Đá Đỏ15
Túi Quà Đá Lam15
Túi Quà Đá Vàng15
Túi Quà Đá Lục15
Hoa Đón Xuân20
Liên thắng 20 lầnMảnh Rồng Con5
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Đá Lục Lv82
Đá Đỏ Lv82
Hoa Đón Xuân50
Cao Thủ Quần Đùi
20.01 - 26.01
Không reset
Tham gia Đấu Trường Quần Đùi càng nhiều, phần thưởng càng phong phú.
Event không reset khi qua ngày
Tham gia 5 trận Quần ĐùiHoa Đón Xuân5
Bình kinh nghiệm lv510
Vàng20000
Tham gia 15 trận Quần ĐùiHoa Đón Xuân5
Bình kinh nghiệm lv520
Hạnh Phúc2
Vàng50000
Tham gia 30 trận Quần ĐùiHoa Đón Xuân10
Mảnh Cỏ Ma10
Lệnh bài thú cưng6
Đá Đỏ Lv72
Tham gia 50 trận Quần ĐùiHoa Đón Xuân15
Hạnh Phúc +21
Vòng Tay Venus +21
Đá Lam Lv81
Đá Tím Lv81
x2 Viễn Chinh
22.01
x2 Viễn Chinh trong hôm nay   
x2 Càn Quét
20.01
x2 phần thưởng Càn Quét trong hôm nay   
Sử dụng Loa Liên Server
25.01 - 26.01
Reset
Sử dụng Loa Liên Server được bán trong Shop Đạo Cụ. Thách thức toàn server nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Sử dụng Loa Liên Server 1 lầnKhí Hồn100
Tinh Thần100
Phiếu Rút Thưởng1
Bình Kinh Nghiệm Lv530
Sử dụng Loa Liên Server 3 lầnĐá Chúc Phúc-Thuộc Tính15
Mảnh Super-Lựu Đạn (Cao)8
Đá Chúc Phúc-Công15
Đá Chúc Phúc-Thủ15
Sử dụng Loa Liên Server 5 lầnHạnh Phúc +12
Vòng Tay Venus +12
Bình Tu Luyện Lv230
Túi quà đá tím10
Sử dụng Loa Liên Server 10 lầnTúi quà đá lục15
Túi quà đá đỏ15
Túi quà đá lam15
Túi quà đá vàng15
Lương Thực60
Thu thập Hoa Đón Xuân
20.01 - 26.01
Không reset

Vật phẩm Đổi Hoa Đón Xuân có thể nhận được từ sự kiện.
Thu thập đủ Hoa Đón Xuân có thể đổi sang vật phẩm khác.
-- Gà Vàng --
Thu Thập 30 Hoa Đón XuânVàng30000
Đá Cường Hóa15
Bùa Ma Thuật1
Tinh Thần30
Thu Thập 80 Hoa Đón XuânBình Kinh Nghiệm Lv515
Mảnh VIP-Thương Cổ (Cao)4
Mảnh VIP-Búa Minotaure (Cao)4
Mảnh VIP-Boomerang (Cao)4
Thu Thập 200 Hoa Đón XuânBúa Ma5
Lương Thực30
Vòng Tay Venus +12
Hạnh Phúc +12
Thu Thập 350 Hoa Đón XuânVòng Tay Venus +22
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính60
Đá Chúc Phúc-Công60
Đá Chúc Phúc-Thủ60
Thu Thập 500 Hoa Đón XuânMảnh Nai GB3
Mảnh Rắn Tinh3
Túi quà đá đỏ15
Túi quà đá lục15
Thu thập 1111 Hoa Đón XuânVòng Tay Venus +31
Mảnh Rồng Con5
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Hạnh Phúc +31
Thu Thập 2222 Hoa Đón XuânNhẫn Bạch Kim +31
Thu Thập 3333 Hoa Đón XuânNhẫn Kim Cương +31
Thu Thập 3333 Hoa Đón XuânĐá Đỏ Lv92
Đá Lục Lv92
Đá Lam Lv92
Đá Vàng Lv92
Đá Tím Lv92
Thu Thập 3333 Hoa Đón XuânVip-Búa Minotaure (30 ngày)1
Thu thập 4444 Hoa Đón XuânĐá Đỏ Lv101
Đá Lục Lv101
Đá Lam Lv101
Đá Vàng Lv101
Đá Tím Lv101
Thu thập 4444 Hoa Đón XuânThẻ Ma Pháp1
Thu thập 5555 Hoa Đón XuânSuper Phi Tiêu (30 ngày)1
Lễ hội Ngọc Quý
20.01 - 26.01
Không reset
 Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1
Thu thập 5 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Liên Kích1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Liên Kích1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Liên Kích1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Thần Báo1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Thần Báo1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Thần Báo1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Dẫn Dắt1
Thu thập 5 cối xoay gióNgọc Dẫn Dắt1
Đẳng cấp thú cưng
20.01 - 26.01
Không reset
 Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Con2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Độc Nhỏ2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Lam2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Hồng2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Mầm Xanh2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Cỏ Ma2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Xanh2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Đỏ2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Lam3
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh1
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Nai GB1
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Rồng Con1
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Rắn Tinh1
Vượt Ải Viễn Chinh 1
Reset
20.01 - 23.01
Tham gia PvE nhận nhiều phần quà hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Phó bản Vòng Xoáy ThườngTinh thần100
Hoa Đón Xuân5
Bình tu luyện lv130
Bình kinh nghiệm lv520
Phó bản Vòng Xoáy KhóKhí Hồn50
Hoa Đón Xuân5
Bình tu luyện lv130
Tinh Thần100
Phó bản Vòng Xoáy Anh HùngLương Thực10
Hoa Đón Xuân5
Bình Tu Luyện Lv25
Khí Hồn100
Vượt Ải Viễn Chinh 2
Reset
23.01 - 26.01
Tham gia PvE nhận nhiều phần quà hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Phó bản Dũng Sĩ ThườngVàng10000
Lương thực5
Bình Kinh nghiệm Lv520
Hoa Đón Xuân5
Phó bản Dũng Sĩ KhóBùa ma thuật1
Bình Tu Luyện Lv130
Khí Hồn50
Hoa Đón Xuân5
Phó bản Dũng Sĩ Anh HùngTúi quà trang sức2
Đá Cường Hóa20
Tinh Thần200
Hoa Đón Xuân5
Nạp Nhỏ Quà To 1
Reset
20.01 - 21.01
Nạp ít được nhiều phần thưởng khủng, Gunner đừng bỏ lỡ!
Chi tiết event xem tại Fanpage!.
Nạp 40 XuÁc Ma +12
Nhẫn Chữ P +12
Túi quà VIP-Búa Minotaure3
Túi quà VIP Bóng Đá3
Túi quà VIP-Bazooka3
Nạp 160 XuĐá Cường Hóa50
Khí Hồn100
Búa Ma1
Phiếu Rút Thưởng1
Bản Đồ Kho Báu2
Nạp 400 XuTúi quà đá đỏ7
Túi quà đá lục7
Túi quà đá lam7
Túi quà đá vàng7
Túi quà đá tím7
Nạp 800 XuMảnh Rồng Con5
Mảnh Nai GB5
Hạnh Phúc +21
Vòng Tay Venus +21
Nhẫn Bạch Kim1
Bình Tu Luyện Lv250
Đầu Tư Tuần
20.01 - 26.01
Không Reset
Nạp Liên Tục mỗi ngày 200 Xu, sau 7 ngày tổng số Xu hoàn trả lên tới 2400 Xu. Ngoài ra còn nhận được nhiều vật phẩm giá trị khác.Nạp liên tục 1 ngày đạt 200 XuXu100
Bùa May Mắn 25%5
Bùa Ma Thuật5
Hoa Đón Xuân5
Tinh Thần100
Nạp liên tục 2 ngày đạt 200 XuXu200
Đá Cường Hóa50
Lương Thực20
Hoa Đón Xuân5
Khí Hồn100
Nạp liên tục 3 ngày đạt 200 XuXu300
Khí Hồn500
Tinh Thần500
Túi quà đá vàng10
Hoa Đón Xuân10
Nạp liên tục 4 ngày đạt 200 XuXu400
Ares (Cao)12
Mảnh Super-Phi Tiêu (Cao)12
Mảnh Super-Lu Gạch (Cao)12
Hoa Đón Xuân10
Nạp liên tục 5 ngày đạt 200 XuXu500
Đá Đỏ Lv72
Đá Lục Lv72
Hoa Đón Xuân15
Búa Ma20
Nạp liên tục 6 ngày đạt 200 XuXu600
Mảnh Rắn Tinh5
Mảnh Nai GB5
Hoa Đón Xuân20
Hạnh Phúc +21
Nạp liên tục 7 ngày đạt 200 XuXu700
Hoa Đón Xuân20
Mảnh Rồng Con10
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh10
Hạnh Phúc +22
Nhẫn Bạch Kim +11
Nhẫn Vàng +21
Mừng Gà Lên 5
20.01 - 26.01
Không Reset
Chào mừng Gunner đến với máy chủ Mừng Gà Lên 5. Chúc các Gunner có những giây phút thư giãn với Gunny Mobi.
--Gà Vàng--
Online 30 minMảnh Kiến Đỏ10
Mảnh Cỏ Ma10
Mảnh Gà Độc Nhỏ10
Mảnh Gà Hồng10
Túi quà Super Lựu Đạn5
Túi quà Super Pháo5
Tinh Thần500
Lương Thực50
Khí Hồn50
Đá Cường Hóa50
Đá Thánh Thú Lv350
Bùa Ma Thuật5
Bùa May Mắn 25%5
Bình Tu Luyện Lv25
Túi quà đá đỏ10
Túi quà đá lục10
Túi quà đá lam10
Túi quà đá tím10
Túi quà đá vàng10
Nhiệm Vụ Bò Cạp
20.01 - 22.01
Không reset
Gunner khi đạt level 50 sẽ mở tính năng Chòm Sao, Thu thập Năng Lượng Thời Gian và Năng Lượng Chòm Sao sẽ nâng cấp được chòm sao tương ứng.Level 50 trở lên & Tham Gia Lôi Đài 5 trậnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Bò Cạp6
Level 50 trở lên & Liên thắng 5 trậnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Bò Cạp6
Level 50 trở lên & Guild Chiến thắng 20 lầnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Bò Cạp6
Level 50 trở lên & Đấu Tự Do thắng 20 lầnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Bò Cạp6
Level 50 trở lên & Tham gia 10 trận Quần ĐùiNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Bò Cạp6
Nhiệm Vụ Cự Giải
23.01 - 26.01
Không reset
Gunner khi đạt level 50 sẽ mở tính năng Chòm Sao, Thu thập Năng Lượng Thời Gian và Năng Lượng Chòm Sao sẽ nâng cấp được chòm sao tương ứng.Level 50 trở lên & Tham Gia Lôi Đài 5 trậnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Cự Giải6
Level 50 trở lên & Liên thắng 5 trậnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Cự Giải6
Level 50 trở lên & Guild Chiến thắng 20 lầnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Cự Giải6
Level 50 trở lên & Đấu Tự Do thắng 20 lầnNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Cự Giải6
Level 50 trở lên & Tham gia 10 trận Quần ĐùiNăng Lượng Thời Gian50
Năng Lượng Cự Giải6

Xin chân thành cảm ơn các Gunner đã ủng hộ Gunny Mobi, hy vọng những hoạt động hấp dẫn này sẽ đem lại thật nhiều niềm vui cho các Gunner.

-- Gà Vàng --