Hướng dẫn nhiệm vụ

Hướng Dẫn Nhiệm Vụ
Mời Bạn Cùng Săn – Nhận Lượt Miễn Phí

Hướng dẫn hoàn thành các nhiệm vụ nhận lượt miễn phí sau khi đăng ký tham gia chương trình thành công:

Gunner chọn vào Nhân Lượt Miễn Phí sẽ hiện ra 6 NHIỆM VỤ MIỄN PHÍ LƯỢT LẬT

1 – Đăng ký thông tin tham gia thành công: Nhận 1 lượt lật

2 – Share Facebook trang promotion dưới chế dộ công khai: Nhận 1 lượt lật

3 – Nạp lần đầu mệnh giá bất kỳ trong thời gian diễn ra sự kiện Lật Gà Trúng Quà: nhận 1 lượt lật

4 – Thợ Săn Kinh Nghiệm: Gunner đạt cấp độ nhận vật là 20 trở lên sẽ được nhận 1 lượt lật

5 – Thợ Săn Lão Làng: Gunner đạt cấp độ nhận vật là 40 trở lên sẽ được nhận 1 lần lật

6 – Bạn Cũ Quay Lại

Đối với người mời: Gunner chọn vào Nhận Lượt, sau đó bấm vào COPY LINK để sao chép đường link gửi đến Người được mời

Đối với người được mời phải thỏa điều kiện:

- Là người chơi cũ có lần đăng nhập cuối cùng trong thời gian từ ngày 01/06/2021 đến 31/03/2022.

- Khi người được mời nhận được đường link từ người mời, hãy copy dán vào trình duyệt để có thể đăng nhập tài khoản chơi game của mình và đăng ký thông tin tham gia.

- Người được mời nếu đăng ký tham gia sự kiện thành công sẽ nhận được 2 lượt lật và đồng thời người mời cũng sẽ nhận được 2 lượt lật.

- Nếu người chơi mời Người chơi cũ nhưng người chơi cũ có lần đăng nhập cuối cùng không phải trong khoảng thời gian từ ngày 01/06/2021 đến 31/03/2022 thì sẽ có thông báo cho người mời biết người được mời “ Người được mời không thỏa điiều kiện lần cuối đăng nhập” . Người mời và người được mời sẽ không nhận được lượt lật.

Lưu ý:

- Không giới hạn số lượng mời Bạn Cũ Quay Lại, nhưng Gunner chỉ nhận được tối đa 10 lượt lật từ nhiệm vụ này.

- Nếu người được mời đã chấp nhận lời mời của người chơi khác (cả 2 người đó đã nhận được lượt lật ) thì Gunner gửi lời mời này sẽ không được tính mời thành công.


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
GUNNY MOBI, BẮN MỌI LÚC – VUI MỌI NƠI

-- Gà Vàng --