Tích Lũy Tiêu Xu

Gửi Gunner,

Cuối năm đã gần kề, mọi người đang tất bật đón Xuân mới với bao nhiêu là kế hoạch và dự kiến mới. Nhưng trước hết hãy cùng Gà Vàng tham gia sự kiện YEAR END PARTY nào. Cùng điểm qua những điểm chính sự kiện tuần này nào:

- Tiêu Xu nhận VIP-Minotaure (1 năm).

- Thu Thập đủ Cúc Vạn Thọ nhận nhẫn Venus +5.

- Nạp 200 Xu nhận vô số Lương Thực và Tinh Hoa Kỹ Năng để nâng cấp PET (Sv 1-144) hoặc nhận 100 Bình Kinh Nghiệm Lv5 (Sv 145-160) tha hồ tăng cấp luôn.

- Cơ hội nhận Búa Ma miễn phí từ hoạt động chiến đấu và Mở Rương May Mắn.

- Mở rương 100 lần mỗi ngày hoặc dùng 100 Bình Tu Luyện Lv2 nhận ngay mảnh Rồng Con.

- Nhân đôi điểm Thân Mật khi hôn bạn đời nhé, tăng Lv thân mật được nhận Búa Ma miễn phí (Gunner nào vẫn chưa có bạn đời hãy nhanh chóng tìm một nửa của mình nhé vì đang có sự kiện tặng Xu cho những cặp đôi nào đính hôn trong tuần tới nhé).

Thời gian diễn ra: 00:01 09.01 - 23:59 15.01.2017

Nội dụng Sự Kiện:

Áp dụng từ Server 1 - 144

Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
tích lũy tiêu 500 xu Cúc vạn thọ 1
Bình Tu Luyện Lv2 3
tích lũy tiêu 1000 xu Cúc vạn thọ 3
Bình Tu Luyện Lv2 5
tích lũy tiêu 3000 xu Cúc vạn thọ 3
Tinh Hoa Kỹ Năng 10
Mảnh VIP-Búa Minotaure (Cao) 2
tích lũy tiêu 5000 xu Cúc vạn thọ 3
Bình Tu Luyện Lv2 4
Nhẫn vàng +1 1
tích lũy tiêu 10000 xu Cúc vạn thọ 8
Mảnh Ngọc Cam 10
Nhẫn Vàng +2 1
Mảnh VIP-Búa Minotaure (Cao) 4
tích lũy tiêu 20000 xu Cúc vạn thọ 10
Nhẫn bạch kim +1 1
Bùa Ma Thuật 1
Vàng 20000
tích lũy tiêu 35000 xu Nhẫn vàng +3 1
Túi quà VIP-Thương cổ 10
Đá Cường Hóa 30
Bùa Ma Thuật 2
Cúc vạn thọ 25
tích lũy tiêu 45000 xu Mảnh Ngọc Cam 50
Nhẫn bạch kim +2 2
Đá Cường Hóa 40
Bùa Ma Thuật 3
Cúc vạn thọ 35
tích lũy tiêu 120000 xu Vip búa minotaure (365 ngày) 1
Tinh Thần 2000
tích lũy tiêu 300000 xu Kim cương +3 1

Áp dụng từ Server 144 - 161

Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
tích lũy tiêu 500 xu Cúc vạn thọ 1
Bình Tu Luyện Lv2 3
tích lũy tiêu 1000 xu Cúc vạn thọ 3
Bình Tu Luyện Lv2 5
tích lũy tiêu 3000 xu Cúc vạn thọ 3
Tinh Hoa Kỹ Năng 10
Mảnh VIP-Búa Minotaure (Cao) 2
tích lũy tiêu 5000 xu Cúc vạn thọ 3
Bình Tu Luyện Lv2 4
Nhẫn vàng +1 1
tích lũy tiêu 10000 xu Cúc vạn thọ 8
Mảnh Ngọc Cam 10
Nhẫn Vàng +2 1
Mảnh VIP-Búa Minotaure (Cao) 4
tích lũy tiêu 20000 xu Cúc vạn thọ 10
Nhẫn bạch kim +1 1
Bùa Ma Thuật 1
Vàng 20000
tích lũy tiêu 35000 xu Nhẫn vàng +3 1
Túi quà VIP-Thương cổ 10
Đá Cường Hóa 30
Bùa Ma Thuật 2
Cúc vạn thọ 25
tích lũy tiêu 45000 xu Mảnh Ngọc Cam 50
Nhẫn bạch kim +2 2
Đá Cường Hóa 40
Bùa Ma Thuật 3
Cúc vạn thọ 35
tích lũy tiêu 150000 xu Vip búa minotaure (365 ngày) 1
Tinh Thần 2000
tích lũy tiêu 300000 xu Kim cương +3 1