Lễ hội Ngọc Quý

Gửi Gunner,

Cuối năm đã gần kề, mọi người đang tất bật đón Xuân mới với bao nhiêu là kế hoạch và dự kiến mới. Nhưng trước hết hãy cùng Gà Vàng tham gia sự kiện YEAR END PARTY nào. Cùng điểm qua những điểm chính sự kiện tuần này nào:

- Tiêu Xu nhận VIP-Minotaure (1 năm).

- Thu Thập đủ Cúc Vạn Thọ nhận nhẫn Venus +5.

- Nạp 200 Xu nhận vô số Lương Thực và Tinh Hoa Kỹ Năng để nâng cấp PET (Sv 1-144) hoặc nhận 100 Bình Kinh Nghiệm Lv5 (Sv 145-160) tha hồ tăng cấp luôn.

- Cơ hội nhận Búa Ma miễn phí từ hoạt động chiến đấu và Mở Rương May Mắn.

- Mở rương 100 lần mỗi ngày hoặc dùng 100 Bình Tu Luyện Lv2 nhận ngay mảnh Rồng Con.

- Nhân đôi điểm Thân Mật khi hôn bạn đời nhé, tăng Lv thân mật được nhận Búa Ma miễn phí (Gunner nào vẫn chưa có bạn đời hãy nhanh chóng tìm một nửa của mình nhé vì đang có sự kiện tặng Xu cho những cặp đôi nào đính hôn trong tuần tới nhé).

Thời gian diễn ra: 00:01 09.01 - 23:59 15.01.2017

Nội dụng Sự Kiện:

Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Thu thập 10 hoa phù dung Ngọc Sát Thương 1
Thu thập 10 hoa phù dung Ngọc Giảm Sát 1
Thu thập 1 hoa phù dung Ngọc Xuyên Giáp 1
Thu thập 5 hoa phù dung Ngọc Xuyên Giáp 1
Thu thập 45 hoa phù dung Ngọc Xuyên Giáp 1
Thu thập 1 hoa phù dung Ngọc Thiêu Đốt 1
Thu thập 5 hoa phù dung Ngọc Thiêu Đốt 1
Thu thập 45 hoa phù dung Ngọc Thiêu Đốt 1
Thu thập 1 hoa phù dung Ngọc Phong Ấn 1
Thu thập 5 hoa phù dung Ngọc Phong Ấn 1
Thu thập 45 hoa phù dung Ngọc Phong Ấn 1
Thu thập 1 hoa phù dung Ngọc Liên Kích 1
Thu thập 5 hoa phù dung Ngọc Liên Kích 1
Thu thập 45 hoa phù dung Ngọc Liên Kích 1
Thu thập 1 hoa phù dung Ngọc Hấp Thụ 1
Thu thập 5 hoa phù dung Ngọc Hấp Thụ 1
Thu thập 45 hoa phù dung Ngọc Hấp Thụ 1
Thu thập 10 hoa phù dung Ngọc Hộ Giáp 1
Thu thập 10 hoa phù dung Ngọc Miễn Kháng 1
Thu thập 1 hoa phù dung Ngọc Kiên Cố 1
Thu thập 5 hoa phù dung Ngọc Kiên Cố 1
Thu thập 45 hoa phù dung Ngọc Kiên Cố 1
Thu thập 1 hoa phù dung Ngọc Miễn Thương 1
Thu thập 5 hoa phù dung Ngọc Miễn Thương 1
Thu thập 45 hoa phù dung Ngọc Miễn Thương 1
Thu thập 1 hoa phù dung Ngọc Hạt Nhân 1
Thu thập 5 hoa phù dung Ngọc Hạt Nhân 1
Thu thập 45 hoa phù dung Ngọc Hạt Nhân 1
Thu thập 1 hoa phù dung Ngọc Thần Báo 1
Thu thập 5 hoa phù dung Ngọc Thần Báo 1
Thu thập 45 hoa phù dung Ngọc Thần Báo 1
Thu thập 1 hoa phù dung Ngọc Dẫn Dắt 1
Thu thập 5 hoa phù dung Ngọc Dẫn Dắt 1
Thu thập 45 hoa phù dung Ngọc Dẫn Dắt 1