Weekend (11/11-12/11)

Event Thời Gian Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Khuyến Mãi 100% Xu
(Bonus Coin 100%)
11.11.2017 - 12.11.2017 Nạp 1 lần 200 xu Xu 200
Nạp 1 lần 500 xu Xu 500
Nạp 1 lần 1000 xu Xu 1000
Nạp 1 lần 2000 xu Xu 2000
Nạp 1 lần 5000 xu Xu 5000
Nạp 1 lần 10000 xu Xu 10000
Nạp 1 lần 20000 xu Xu 20000
Nạp 1 lần 50000 xu Xu 50000
Nạp 1 lần 100000 xu Xu 100000
Đua Top Tiêu Phí
(TOP Spent Coin)
11.11.2017 - 12.11.2017 Top 1 Super-Âm Nhạc 1
Nhẫn Bạch Kim +5 1
Đá Đỏ LV12 2
Top 2 VIP-Ná Gà 1
Nhẫn Bạch Kim +4 2
Đá Đỏ LV11 2
Top 3 VIP-Ná Gà 1
Nhẫn Bạch Kim +4 1
Đá Đỏ LV10 1
Top 4 - 7 Nhẫn Bạch Kim +2 8
Bình Kinh Nghiệm Lv5 999
Bình Tu Luyện Lv2 400
Top 8 - 12 Nhẫn Bạch Kim +2 4
Bình Kinh Nghiệm Lv4 999
Bình Tu Luyện Lv2 300
Top 13 - 25 Nhẫn Bạch Kim +2 3
Bình Kinh Nghiệm Lv4 500
Bình Tu Luyện Lv2 250
Top 26 - 50 Nhẫn Bạch Kim +2 2
Bình Kinh Nghiệm Lv4 300
Bình Tu Luyện Lv2 200
Đổi Cũ Lấy Mới
(Exchange Item)
11.11.2017 - 12.11.2017 Wow-Súng Nước Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 30
Wow-Xe Hơi Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 60
WoW-Photocopy Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 90
Bazooka Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 200
X2 Viễn Chinh 11.11.2017 - 12.11.2017 X2 Vật phẩm rơi từ viễn chinh
Sát Thương Khủng 11.11.2017 - 12.11.2017
(Reset)
Sát thương 200.000 Vàng 20000
Búa Ma 1
Tinh Thần 200
Bình Tu Luyện Lv2 4
Sát thương 300.000 Vàng 25000
Búa Ma 2
Tinh Thần 200
Bình Tu Luyện Lv2 6
Sát thương 500.000 Vàng 40000
Búa Ma 3
Tinh Thần 400
Bình Tu Luyện Lv2 8
Sát thương 700.000 Vàng 100000
Búa Ma 4
Bình Tu Luyện Lv2 10
Nhẫn Vàng +1 1
Sát thương 1.000.000 Vàng 200000
Búa Ma 5
Bình Tu Luyện Lv2 15
Nhẫn Vàng +1 2
Lật Bài May Mắn
(Reset)
11.11.2017 - 12.11.2017
(Reset)
Lật bài nhận 2 Đá Cường Hóa Đá cường hóa 2
Lật bài nhận 4 Đá Cường Hóa Đá cường hóa 2
Lật bài nhận 6 Đá Cường Hóa Đá cường hóa 4
Lật bài nhận 8 Đá Cường Hóa Đá cường hóa 4
Lật bài nhận 10 Đá Cường Hóa Đá cường hóa 6
Weekend 1 11.11.2017 Nạp 1 lần 200 xu WoW-Lựu Đạn +12 1
Hạnh Phúc 2
Đá Cường Hóa 10
Đá Thánh Thú Lv5 10
Weekend 2 12.11.2017 Nạp 1 lần 200 xu WoW-Giỏ Trái Cây +12 1
Vòng Tay Venus 2
Đá Cường Hóa 10
Bùa May Mắn 15% 10
Weekend 3 11.11.2017 - 12.11.2017
(Reset)
Nạp 1 lần 500 xu Rương Vàng 200
Bình Kinh Nghiệm Lv3 50
Bình Tu Luyện Lv2 10
Đá Cường Hóa 50
Nạp 1 lần 1000 xu Rương Vàng 400
Bình Kinh Nghiệm Lv3 100
Bình Tu Luyện Lv2 20
Đá Cường Hóa 100
Nạp 1 lần 2000 xu Rương Vàng 800
Bình Kinh Nghiệm Lv3 200
Bình Tu Luyện Lv2 40
Đá Cường Hóa 200