Sự kiện Valentine Trắng

   Có Gunners nào biết ngày VALENTINE TRẮNG bắt nguồn từ đất nước Nhật Bản không nè? Một ngày lễ dành cho các bạn trai đáp lại tình cảm của các bạn gái đã bày tỏ tình cảm trong ngày VALENTINE đỏ 14.02 đó nhé!

   Các Gunners thân yêu của Gà Vàng muốn được nhận gì trong ngày Valentine trắng nè? Gà Vàng dành hẳn một sự kiện đặc biệt cho ngày Valentine Trắng đến các Gunners trong ngày 14.03.2018 này nha! Đón xem những sự kiện ưu đãi có mặt nào:

  Sự kiện Bắt Đầu : 00h05 ngày 14/03/2018 đến 23h59 ngày 14/03/2018

  Phạm vi áp dụng: Tất cả các SEVER

Tên sự kiện Điều kiện Thưởng Số lượng Ngày
Khuyến mãi 250% Xu Nạp 1 lần đạt 200 Xu Xu 500 Forever
Nạp 1 lần đạt 500 Xu Xu 1250 Forever
Nạp 1 lần đạt 1000 Xu Xu 2500 Forever
Nạp 1 lần đạt 2000 Xu Xu 5000 Forever
Nạp 1 lần đạt 5000 Xu Xu 12500 Forever
Nạp 1 lần đạt 10000 Xu Xu 25000 Forever
Nạp 1 lần đạt 20000 Xu Xu 50000 Forever
Nạp 1 lần đạt 50000 Xu Xu 125000 Forever
Nạp 1 lần đạt 100000 Xu Xu 250000 Forever
White Valentine Nạp định mức 200 Xu Túi quà Super Âm Nhạc 5 Forever
Túi quà đá lam 10 Forever
Mảnh Gà Lam 10 Forever
VIP - Lu Gạch 1 30 days
Thương Cổ (Cao) 20 Forever
Vĩnh Cửu +3 1 Forever
Đá Cường Hóa 99 Forever
Đĩa Bay 20 Forever
Nạp định mức 500 Xu Túi quà Super Âm Nhạc 10 Forever
Túi quà đá lam 25 Forever
Mảnh Gà Lam 20 Forever
Mảnh Gà Độc Nhỏ 10 Forever
WoW-Lu Gạch 1 30 days
Thương Cổ (Cao) 50 Forever
Đá Cường Hóa 200 Forever
Đĩa Bay 50 Forever
Nạp định mức 1000 Xu Túi quà Super Âm Nhạc 20 Forever
Túi quà đá lam 50 Forever
Mảnh Gà Độc Nhỏ 20 Forever
Thương Cổ (Cao) 100 Forever
Vĩnh Cửu +4 1 Forever
Đá Cường Hóa 450 Forever
Bùa May Mắn 25% 25 Forever
Hiệp Sĩ Nam 1 30 days
Nạp định mức 2000 Xu Mảnh Trang Bị Đầu Bò 12 Forever
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 5 Forever
Súng Nước 1 30 days
Thương Cổ (Cao) 200 Forever
Đá Cường Hóa 999 Forever
Bùa May Mắn 25% 50 Forever
Chiến Sĩ Dũng Cảm 1 30 days
Nai Tơ 1 30 days
Nạp định mức 5000 Xu Mảnh Trang Bị Đầu Bò 24 Forever
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 10 Forever
Thương Cổ (Cao) 500 Forever
Vĩnh Cửu +5 1 Forever
Lương Thực 500 Forever
Thợ Săn Tiền Thưởng 1 30 days
Voi 1 30 days
Vàng 500000 Forever
Nạp định mức 10000 Xu Mảnh Trang Bị Đầu Bò 36 Forever
Thương Cổ (Cao) 999 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 444 Forever
Vé Rút Thưởng 99 Forever
Võ sĩ Maya 1 Forever
Vàng 999999 Forever
Xu Khóa 9999 Forever
Tinh Thần 9999 Forever
Nạp định mức 20000 Xu Bình Tu Luyện Lv2 999 Forever
Vé Rút Thưởng 199 Forever
Hoa Khôi 1 Forever
Nam Vương 1 Forever
Thẻ Ma Pháp 1 Forever
Vàng 999999 Forever
Xu Khóa 19999 Forever
Búa Ma 199 Forever
Nạp định mức 50000 Xu Kỵ Sĩ Kiến 1 Forever
Cừu Nhỏ Bay 1 Forever
Cừu Bay Nhỏ 1 Forever
Đá Tím LV11 2 Forever
Đá Vàng LV11 2 Forever
Đá Lục LV11 2 Forever
Đá Lam LV11 2 Forever
Đá Đỏ LV11 2 Forever
Cầu Phúc Tình Yêu Cầu Phúc Vàng 100 lần Túi quà đá lam 5 Forever
Thương Cổ (Cao) 10 Forever
Vĩnh Cửu +1 3 Forever
Vòng Tay Venus 3 Forever
Cầu Phúc Vàng 500 lần Túi quà đá lam 25 Forever
Bản Đồ Kho Báu 5 Forever
Mảnh Gà Lam 10 Forever
Thương Cổ (Cao) 50 Forever
Cầu Phúc Vàng 999 lần Túi quà Super Âm Nhạc 30 Forever
Bản Đồ Kho Báu 15 Forever
Mảnh Gà Độc Nhỏ 10 Forever
Thương Cổ (Cao) 100 Forever
Cầu Phúc Xu 50 lần Túi quà Super Âm Nhạc 20 Forever
Bản Đồ Kho Báu 15 Forever
Mảnh Gà Lam 20 Forever
Thương Cổ (Cao) 50 Forever
Cầu Phúc Xu 100 lần Mảnh Gà Độc Nhỏ 20 Forever
Vòng Tay Venus +2 1 Forever
Bùa May Mắn 25% 25 Forever
Vé Rút Thưởng 10 Forever
Cầu Phúc Xu 150 lần Mảnh Trang Bị Đầu Bò 12 Forever
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 5 Forever
Vòng Tay Venus +2 3 Forever
Vé Rút Thưởng 10 Forever
Cặp Đôi Hoàn Hảo Thắng 10 trận 2vs2 Túi quà đá lam 5 Forever
Bản Đồ Kho Báu 5 Forever
Thương Cổ (Cao) 5 Forever
Ngọc Hạt Nhân 1 Forever
Thắng 20 trận 2vs2 Túi quà đá lam 5 Forever
Bản Đồ Kho Báu 5 Forever
Mảnh Gà Lam 5 Forever
Thương Cổ (Cao) 10 Forever
Thắng 40 trận 2vs2 Túi quà Super Âm Nhạc 5 Forever
Mảnh Gà Lam 10 Forever
Thương Cổ (Cao) 15 Forever
Mảnh Ngọc Tím 20 Forever
Thắng 60 trận 2vs2 Túi quà Super Âm Nhạc 10 Forever
Mảnh Gà Độc Nhỏ 10 Forever
Vòng Tay Venus +1 2 Forever
Đĩa Bay 20 Forever
Thắng 99 trận 2vs2 Mảnh Trang Bị Đầu Bò 12 Forever
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 3 Forever
Vòng Tay Venus +1 2 Forever
Đĩa Bay 30 Forever

Chúc các Gunners có một ngày VALENTINE TRẮNG đầy ý nghĩa và nhiều niềm vui nhé!

---Gà Vàng---