Từ máy chủ 1 - 242

Bắt Đầu : 00h05 ngày 06/11/2017 đến 23h59 ngày 12/11/2017

Event Name Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Đăng nhập nhận thưởng Online 30 phút Hoa Bỉ Ngạn 9
Bia 9
Lương Thực 9
Đá Cường Hóa 9
Tích Lũy Tiêu Xu Tích Lũy Tiêu 500 Xu Hoa Bỉ Ngạn 2
Đá Cường Hóa 20
Búa Ma 2
Khí Hồn 200
Tích Lũy Tiêu 1000 Xu Hoa Bỉ Ngạn 10
Boomerang (Cao) 5
Nhẫn Vàng 1
Vòng Tay Venus 1
Tích Lũy Tiêu 2000 Xu Hoa Bỉ Ngạn 20
Boomerang (Cao) 10
Nhẫn Vàng +1 1
Vòng Tay Venus 3
Tích Lũy Tiêu 4000 Xu Hoa Bỉ Ngạn 40
Đá Cường Hóa 15
Nhẫn Vàng +1 2
Vòng Tay Venus +1 2
Tích Lũy Tiêu 6000 Xu Hoa Bỉ Ngạn 60
Khí Hồn 600
Túi quà Super Âm Nhạc 5
Vòng Tay Venus +1 2
Tích Lũy Tiêu 9000 Xu Hoa Bỉ Ngạn 90
Ngọc Xuyên Giáp 1
Nhẫn Chữ P +3 3
Vòng Tay Xanh +3 3
Tích Lũy Tiêu 15000 Xu Hoa Bỉ Ngạn 150
Ngọc Xuyên Giáp 1
Nhẫn Vàng +2 1
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 30
Tích Lũy Tiêu 30000 Xu Đá Cường Hóa 120
Ngọc Xuyên Giáp 1
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 50
Búa Ma 35
Tích Lũy Tiêu  60000 Xu Ngọc Xuyên Giáp 1
Nhẫn Bạch Kim +2 2
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 75
VIP-Thương Cổ 1
Tích Lũy Tiêu  120000 Xu Túi Quà VIP-Ná Gà 120
Túi quà thời trang 120
Túi quà trang sức 120
Túi quà tinh thần 120
Tích Lũy Tiêu  200000 Xu Nhẫn Bạch Kim +2 2
Nhẫn Chữ P +5 3
Thiên Vũ +5 3
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 120
Tích Lũy Tiêu  300000 Xu Đá Cường Hóa 999
Nhẫn Bạch Kim +3 1
Đá Tím Lv10 2
Đá Vàng Lv10 2
Tích Lũy Tiêu  400000 Xu Hạnh Phúc +4 2
Tinh Thần 5000
Nhẫn Bạch Kim +3 2
Đá Lục Lv10 3
Tích Lũy Tiêu  500000 Xu Hạnh Phúc +5 1
Đá Đỏ Lv10 3
Nhẫn Bạch Kim +4 2
Đá Lam Lv10 3
Thu thập Hoa Bỉ Ngạn Thu Thập 10 Hoa Bỉ Ngạn Búa Ma 1
Lương Thực 5
Thương Cổ (Cao) 1
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 3
Thu Thập 20 Hoa Bỉ Ngạn Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 6
Rương Đồng 2
Rương Bạc 2
Rương Vàng 2
Thu Thập 50 Hoa Bỉ Ngạn Mảnh Kiến Đỏ 3
Mảnh Gà Độc Nhỏ 3
Mảnh Gà Hồng 3
Mảnh Cỏ Ma 3
Thu Thập 80 Hoa Bỉ Ngạn Thương Cổ (Cao) 8
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 25
Khí Hồn 100
Búa Ma 5
Thu Thập 100 Hoa Bỉ Ngạn Lương Thực 50
Quà Mừng Lễ 1     1
Hạnh Phúc +2 1
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 35
Thu Thập 250 Hoa Bỉ Ngạn Thương Cổ (Cao) 25
Lương Thực 125
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 90
Hạnh Phúc +3 1
Thu Thập 500 Hoa Bỉ Ngạn Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 2
Mảnh Rắn Tinh 3
Thương Cổ (Cao) 50
Hạnh Phúc +3 2
Thu Thập 999 Hoa Bỉ Ngạn Mảnh Nai GB 6
Mảnh Rồng Con 6
Hạnh Phúc +4 1
Thương Cổ (Cao) 99
Thu Thập 1999 Hoa Bỉ Ngạn Nhẫn Bạch Kim +3 1
Thu Thập 2999 Hoa Bỉ Ngạn Nhẫn Kim Cương +3 1
Quà khủng trong tuần Nạp Tích Lũy 99 Xu Hoa Bỉ Ngạn 2
Hoa Biển 1
Lương Thực 20
Nạp Tích Lũy 299 Xu Hoa Bỉ Ngạn 5
Lương Thực 30
Khí Hồn 200
Dơi Tím Nhỏ 1
Nạp Tích Lũy 799 Xu Hoa Bỉ Ngạn 10
Đá Cường Hóa 30
Lương Thực 50
Bất Ngờ Nhỏ 1
Nạp Tích Lũy 1999 Xu Hoa Bỉ Ngạn 30
Lười Một Tí 1
Kính Màu Trà 1
Thiên Kim 1
Nạp Tích Lũy 3999 Xu Hoa Bỉ Ngạn 50
Khí Hồn 500
Tinh Thần 999
Lương Thực 99
Nạp Tích Lũy 8888 Xu Hoa Bỉ Ngạn 50
Búa Ma 25
Captain Gà 1
Mảnh Trang Bị Hoa Văn 20
Nạp Tích Lũy 19999 Xu Hoa Bỉ Ngạn 150
Nhẫn Bạch Kim +2 2
Hạnh Phúc +3 3
Mảnh Gà Độc Nhỏ 50
Nhiệm vụ 7 ngày Mở rương thường 180 lần Hoa Bỉ Ngạn 20
Bình Tu Luyện Lv1 20
Lương Thực 20
Đá Cường Hóa 20
Ôm 120 lần Hoa Bỉ Ngạn 30
Bình Tu Luyện Lv1 30
Lương Thực 30
Đá Cường Hóa 30
Hoàn thành 60 trận PVE Hoa Bỉ Ngạn 12
Bình Tu Luyện Lv1 12
Lương Thực 12
Đá Cường Hóa 12
Hoàn thành 250 trận chiến đấu Hoa Bỉ Ngạn 40
Bình Tu Luyện Lv1 40
Lương Thực 40
Đá Cường Hóa 40
Tích lũy đạt 4.500.000 điểm sát thương Hoa Bỉ Ngạn 20
Bình Tu Luyện Lv1 20
Lương Thực 20
Đá Cường Hóa 20
Nhận được 400 điểm tinh hồn Hoa Bỉ Ngạn 25
Bình Tu Luyện Lv1 25
Lương Thực 25
Đá Cường Hóa 25
Đạt được 1000 điểm cống hiến Hoa Bỉ Ngạn 12
Bình Tu Luyện Lv1 15
Lương Thực 15
Đá Cường Hóa 15
Mua đoạt bảo 10 lần Hoa Bỉ Ngạn 30
Túi quà đá lục 10
Lương Thực 30
Đá Cường Hóa 30
Lật Bài Viễn Chinh
(Reset)
Lật bài nhận 4 Đá Cường Hóa Hoa Bỉ Ngạn 3
Khí Hồn 20
Túi quà đá vàng 2
Bia 2
Lật bài nhận 6 Đá Cường Hóa Hoa Bỉ Ngạn 5
Bình Tu Luyện Lv1 25
Lương Thực 4
Đá Cường Hóa 4
Lật bài nhận 8 Đá Cường Hóa Mảnh Kiến Lam 2
Mảnh Gà Con 2
Mảnh Gà Lam 2
Mảnh Mầm Xanh 2
Lật bài nhận 12 Đá Cường Hóa Hoa Bỉ Ngạn 15
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 1
Mảnh Nai GB 1
Túi quà đá lam 10
Quà Mỗi Ngày
(Reset)
Nạp 1 lần đạt 200 Xu Hoa Bỉ Ngạn 2
Bia 5
Lương Thực 2
Hạnh Phúc 2
Tiêu tích lũy 300 Xu Hoa Bỉ Ngạn 2
Bia 10
Lương Thực 3
Vòng Tay Venus 2
Nạp 1 lần đạt 500 Xu Hoa Bỉ Ngạn 5
Bia 10
Hạnh Phúc 3
Đá Cường Hóa 5
Tiêu tích lũy 750 Xu Hoa Bỉ Ngạn 5
Bình Tu Luyện Lv2 7
Vòng Tay Venus 3
Đá Cường Hóa 7
Nạp 1 lần đạt 1000 Xu Hoa Bỉ Ngạn 10
Bình Tu Luyện Lv2 10
Lương Thực 10
Hạnh Phúc +1 1
Tiêu tích lũy 1500 Xu Hoa Bỉ Ngạn 10
Vòng Tay Venus +1 1
Khí Hồn 200
Đá Cường Hóa 15
Nạp 1 lần đạt 2000 Xu Hoa Bỉ Ngạn 20
Bình Tu Luyện Lv2 20
Khí Hồn 300
Đá Cường Hóa 20
Tiêu tích lũy 3000 Xu Hoa Bỉ Ngạn 20
Mảnh Gà Con 10
Túi quà đá đỏ 10
Khí Hồn 400
Chiến Binh Gà
(Reset)
Tích 5 trận thắng tại Sảnh Hoa Bỉ Ngạn 2
Boomerang (Cao) 2
Mảnh Ngọc Tím 1
Tích 12 trận thắng tại Sảnh Hoa Bỉ Ngạn 3
Boomerang (Cao) 4
Bình Tu Luyện Lv1 2
Đá Cường Hóa 2
Tích 20 trận thắng tại Sảnh Hoa Bỉ Ngạn 4
Boomerang (Cao) 6
Vàng 20000
Búa Ma 3
Tích 30 trận thắng tại Sảnh Hoa Bỉ Ngạn 5
Boomerang (Cao) 10
Búa Ma 4
Mảnh Ngọc Cam 4
Tích 45 trận thắng tại Sảnh Hoa Bỉ Ngạn 10
Boomerang (Cao) 14
Túi quà thời trang 4
Khí Hồn 40
Tích 60 trận thắng tại Sảnh Hoa Bỉ Ngạn 60
Lương Thực 40
Boomerang (Cao) 24
Vàng 90000
 Đẳng Cấp Tu Luyện
(Reset)
5 Thuộc Tính đạt Lv20 Hoa Bỉ Ngạn 2
Ác Ma 1
Lam Hải 1
5 Thuộc Tính đạt Lv28 Hoa Bỉ Ngạn 3
Ác Ma 1
Lam Hải 1
5 Thuộc Tính đạt Lv33 Hoa Bỉ Ngạn 4
Ác Ma 2
Lam Hải 2
5 Thuộc Tính đạt Lv40 Hoa Bỉ Ngạn 4
Ác Ma 2
Lam Hải 2
5 Thuộc Tính đạt Lv45 Hoa Bỉ Ngạn 5
Ác Ma 3
Lam Hải 3
4 Thuộc Tính đạt Lv50 Hoa Bỉ Ngạn 5
Ác Ma 3
Lam Hải 3
Mảnh Trang Bị Thú Linh 2
4 Thuộc Tính đạt Lv60 Hoa Bỉ Ngạn 8
Ác Ma 4
Lam Hải 4
Mảnh Trang Bị Hoa Văn 2
3 Thuộc Tính đạt Lv65 Hoa Bỉ Ngạn 10
Ác Ma 6
Lam Hải 6
Mảnh Trang Bị Đầu Bò 2
Khiêu Chiến Boss Guild Khiêu chiến Boss Guild 4 lần Hoa Bỉ Ngạn 4
Khí Hồn 20
Khiêu chiến Boss Guild 9 lần Hoa Bỉ Ngạn 9
Lương Thực 5
Khiêu chiến Boss Guild 15 lần Hoa Bỉ Ngạn 15
Khí Hồn 100
Lương Thực 10
Khiêu chiến Boss Guild 21 lần Hoa Bỉ Ngạn 21
Khí Hồn 300
Lương Thực 8
Khiêu chiến Boss Guild 30 lần Hoa Bỉ Ngạn 50
Khí Hồn 500
Lương Thực 30
Khiêu chiến Boss Guild 35 lần Hoa Bỉ Ngạn 60
Khí Hồn 999
Lương Thực 40
Đá Cường Hóa 40
Đăng Nhâp Liên Tiếp Đăng nhập liên tiếp 1 ngày Hoa Bỉ Ngạn 1
Tinh Thần 10
Đăng nhập liên tiếp 2 ngày Hoa Bỉ Ngạn 2
Tinh Thần 20
Đăng nhập liên tiếp 3 ngày Hoa Bỉ Ngạn 3
Tinh Thần 150
Khí Hồn 100
Đăng nhập liên tiếp 4 ngày Hoa Bỉ Ngạn 4
Đá Cường Hóa 4
Bùa Ma Thuật 4
Đăng nhập liên tiếp 5 ngày Hoa Bỉ Ngạn 5
Bình Tu Luyện Lv1 20
Lương Thực 5
Đăng nhập liên tiếp 6 ngày Hoa Bỉ Ngạn 50
Nhẫn Vàng 1
Hạnh Phúc +1 2
Vòng Tay Venus +1 2