Sự kiện từ 01/01 - 07/01

Bắt Đầu : 00h05 ngày 01/01/2018 đến 23h59 ngày 07/01/2018

STT Vật phẩm Giá
1 Rương Điểm Anh Hùng     99
2 Rương Điểm Huấn Luyện     99
3 Quà Nạp Lần Đầu GN 5000 Xu     4999
4 Quà Sấm Sét Cường Hào     99
5 Quà Pháo Độc Nhất     99
6 Quà Trưởng Guild     599
7 Quà Bạch Kim     999
8 Quà Tốc Độ Thổ Hào     299
9 Hoa Đón Xuân 200
10 Hoa Đón Xuân 1950
11 Hoa Đón Xuân 19000
12 Loa Lớn Liên Server 300
13 Thẻ Đổi Tên 2500
14 Thẻ Đổi Tên Thú 2500
15 Thẻ Đổi Tên Guild 2500
16 Thẻ x2 EXP 200
17 Phiếu Làm Tóc 2500
18 Lương thực 8000
19 Đá cường hóa 12999
20 Bình Tu Luyện Lv2 19999
21 Đá Thánh Thú Lv5 999