Sự kiện Thứ 6 Ngày 13

Liệu Thứ 6 Ngày 13 có giống như điều xui xẻo mà mọi người hay nghĩ đến không nhỉ? Riêng Gà Vàng hẳn là sẽ không mang điều xui xẻo nào đâu nè. Có hẳn một sự kiện dành cho Gunner luôn nhé!

  Tên sự kiện: Thứ 6 Ngày 13

  Sự kiện Bắt Đầu : 00h05 ngày 13/04/2018 đến 23h59 ngày 13/04/2018

  Phạm vi áp dụng: Tất cả các Máy chủ

STT SỰ KIỆN YÊU CẦU VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG THỜI HẠN
1 Khuyến mãi 300% Xu Nạp 1 lần đạt 200 Xu Xu 600 Forever
Nạp 1 lần đạt 500 Xu Xu 1500 Forever
Nạp 1 lần đạt 1000 Xu Xu 3000 Forever
Nạp 1 lần đạt 2000 Xu Xu 6000 Forever
Nạp 1 lần đạt 5000 Xu Xu 15000 Forever
Nạp 1 lần đạt 10000 Xu Xu 30000 Forever
Nạp 1 lần đạt 20000 Xu Xu 60000 Forever
Nạp 1 lần đạt 50000 Xu Xu 150000 Forever
Nạp 1 lần đạt 100000 Xu Xu 300000 Forever
2 Thứ 6 Ngày 13 Nạp định mức 200 Xu Túi quà trang sức 20 Forever
Túi quà đá lam 10 Forever
Bia 20 Forever
Mảnh Gà Lam 10 Forever
Đá Cường Hóa 50 Forever
Huy chương 1000 Forever
Búa Ma 2 Forever
Thương Cổ (Cao) 20 Forever
Nạp định mức 500 Xu Túi quà trang sức 50 Forever
Túi quà đá lam 30 Forever
Bản Đồ Kho Báu 10 Forever
Mảnh Gà Lam 20 Forever
Mảnh Gà Độc Nhỏ 10 Forever
Đá Cường Hóa 99 Forever
Búa Ma 5 Forever
Thương Cổ (Cao) 50 Forever
Nạp định mức 1000 Xu Mảnh Trang Bị Hoa Văn 20 Forever
Túi quà đá lam 65 Forever
Bản Đồ Kho Báu 20 Forever
Mảnh Gà Độc Nhỏ 20 Forever
Đá Cường Hóa 199 Forever
Thương Cổ (Cao) 100 Forever
Giọt Nước (Cao) 20 Forever
    Forever
Nạp định mức 2000 Xu Mảnh Trang Bị Hoa Văn 40 Forever
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 3 Forever
Búa Ma 20 Forever
Thương Cổ (Cao) 222 Forever
Giọt Nước (Cao) 40 Forever
Giám Đốc Bá Đạo 1 Forever
Ngây Thơ 1 Forever
Nữ Thần (Cao) 10 Forever
Nạp định mức 5000 Xu Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 9 Forever
Búa Ma 50 Forever
Thương Cổ (Cao) 555 Forever
Giọt Nước (Cao) 100 Forever
Chúc Phúc +3 3 Forever
Lam Hải +3 3 Forever
Nữ Thần (Cao) 25 Forever
Đá Cường Hóa 999 Forever
Nạp định mức 10000 Xu Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 20 Forever
Chúc Phúc +4 1 Forever
Lam Hải +4 1 Forever
Nữ Thần (Cao) 50 Forever
Nạp định mức 20000 Xu Búa Ma 200 Forever
Chúc Phúc +4 3 Forever
Lam Hải +4 3 Forever
Nữ Thần (Cao) 100 Forever
Nạp định mức 50000 Xu Búa Ma 500 Forever
Chúc Phúc +5 2 Forever
Lam Hải +5 2 Forever
Đá Tím LV11 2 Forever
Đá Vàng LV11 2 Forever
Đá Lục LV11 2 Forever
Đá Lam LV11 2 Forever
Đá Đỏ LV11 2 Forever
3 Đại Gia Phóng Khoáng
(TOP Spent Coin)
Top 1 Super-Âm Nhạc 1 30 days
Nhẫn Bạch Kim +6 1 Forever
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 180 Forever
Top 2 Super-Âm Nhạc 1 7 days
Nhẫn Bạch Kim +5 3 Forever
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 150 Forever
Top 3 Super-Âm Nhạc 1 3 days
Nhẫn Bạch Kim +5 2 Forever
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 120 Forever
Top 4 - 7 VIP-Ná Gà 1 3 days
Nhẫn Bạch Kim +5 1 Forever
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 80 Forever
Top 7 - 12 Túi quà Super Âm Nhạc 300 Forever
Nhẫn Bạch Kim +4 3 Forever
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 60 Forever
Top 13 - 25 Túi quà Super Âm Nhạc 200 Forever
Nhẫn Bạch Kim +4 2 Forever
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 40 Forever
Top 26 - 50 Túi quà Super Âm Nhạc 100 Forever
Nhẫn Bạch Kim +3 3 Forever
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 30 Forever
4 Mở Thẻ Thần
(Reset)
Mở Thẻ Thần bằng Huy Chương 100 lần Bản Đồ Kho Báu 5 Forever
Bia 10 Forever
Mở Thẻ Thần bằng Huy Chương 150 lần Thương Cổ (Cao) 15 Forever
    Forever
Mở Thẻ Thần bằng Huy Chương 200 lần Túi quà trang sức 10 Forever
Thương Cổ (Cao) 20 Forever
Mở Thẻ Thần bằng Huy Chương 300 lần Túi quà trang sức 10 Forever
Mảnh Gà Lam 5 Forever
Đá Cường Hóa 20 Forever
Mở Thẻ Thần bằng Huy Chương 400 lần Mảnh Trang Bị Hoa Văn 10 Forever
Mảnh Gà Độc Nhỏ 5 Forever
Đá Cường Hóa 20 Forever
Mở Thẻ Thần bằng Huy Chương 500 lần Mảnh Trang Bị Hoa Văn 15 Forever
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 5 Forever
Đá Cường Hóa 20 Forever
Thương Cổ (Cao) 50 Forever
5 Tích Lũy Chiến Thắng Tích lũy thắng 20 trận Túi quà Super Âm Nhạc 5 Forever
Bia 10 Forever
Mảnh Gà Lam 5 Forever
Tích lũy thắng 40 trận Túi quà Super Âm Nhạc 5 Forever
Bia 10 Forever
Mảnh Gà Lam 5 Forever
Tích lũy thắng 60 trận Túi quà Super Âm Nhạc 5 Forever
Túi quà đá lam 15 Forever
Bia 20 Forever
Mảnh Gà Độc Nhỏ 5 Forever
Tích lũy thắng 90 trận Túi quà đá lam 20 Forever
Thẻ Đổi Tên Đội 1 Forever
Mảnh Gà Độc Nhỏ 10 Forever
Đá Cường Hóa 20 Forever
Tích lũy thắng 120 trận Mảnh Trang Bị Hoa Văn 15 Forever
Đá Cường Hóa 20 Forever
Thương Cổ (Cao) 12 Forever
Giọt Nước (Cao) 12 Forever
Tích lũy thắng 150 trận Mảnh Trang Bị Hoa Văn 20 Forever
Đá Cường Hóa 30 Forever
Thương Cổ (Cao) 20 Forever
Hiệp Sĩ Hồng 1 14 days
Tích lũy thắng 180 trận Mảnh Trang Bị Hoa Văn 25 Forever
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 2 Forever
Đá Cường Hóa 30 Forever
Thương Cổ (Cao) 25 Forever
Tích lũy thắng 222 trận Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 5 Forever
Thương Cổ (Cao) 50 Forever
Cáo Tiên Nhỏ 1 14 days
Tóc Uốn 1 14 days
6 Cống Hiến Guild Cống Hiến Guild 500 điểm Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 20 Forever
Mảnh Gà Lam 5 Forever
Lương Thực 10 Forever
Huy chương 500 Forever
Cống Hiến Guild 800 điểm Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 20 Forever
Mảnh Gà Độc Nhỏ 5 Forever
Lương Thực 15 Forever
Huy chương 1000 Forever
Cống Hiến Guild 1200 điểm Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 30 Forever
Mảnh Gà Độc Nhỏ 10 Forever
Lương Thực 20 Forever
Búa Ma 12 Forever
Cống Hiến Guild 1800 điểm Mảnh Trang Bị Hoa Văn 20 Forever
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 50 Forever
Lương Thực 25 Forever
Búa Ma 18 Forever
Cống Hiến Guild 2500 điểm Mảnh Trang Bị Hoa Văn 20 Forever
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 50 Forever
Lương Thực 30 Forever
Búa Ma 25 Forever
Cống Hiến Guild 5000 điểm Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 100 Forever
Lương Thực 99 Forever
Búa Ma 50 Forever
Mèo Noel 1 7 days

Chúc các Gunners có một ngày thật nhiều niềm vui nhé!

---Gà Vàng---