Thứ Tư May Mắn

Event Điều Kiện Phần Thưởng SL
Thứ Tư May Mắn Nạp 1 lần 200 xu Đá cường hóa 10
Hạnh Phúc 2
Bình Tu Luyện Lv2 10
Đá Thánh Thú Lv5 5
Nhẫn Vàng 4
Bình Kinh Nghiệm Lv3 200
Lương Thực 20
Thẻ x2 EXP 2
Nạp 1 lần 500 xu Bình Tu Luyện Lv2 25
Khí Hồn 500
Bình Kinh Nghiệm Lv3 500
Lương Thực 60
Mảnh Gà Hồng 10
Mảnh Cỏ Ma 10
Mảnh Gà Lam 20
Mảnh Mầm Xanh 20
Nạp 1 lần 1000 xu Bình Tu Luyện Lv2 50
Cậu Ấm 1
Cô Chiêu 1
Túi quà đá đỏ 10
Túi quà đá lam 10
Túi quà đá lục 10
Túi quà đá vàng 10
Túi quà đá tím 10
Nạp 1 lần 2000 xu Bình Kinh Nghiệm Lv3 999
Bình Tu Luyện Lv2 100
Bùa Ma Thuật 10
Đá Cường Hóa 100
Lương Thực 200
Đá Chúc Phúc-Công 40
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 40
Đá Chúc Phúc-Thủ 40