Chuỗi Sự Kiện Thứ 3

Event

Thời Gian

Điều Kiện Phần Thưởng

Số Lượng

Khuyến Mãi 200% Xu
(Bonus Coin 200%)
07.11.2017 Nạp 1 lần 200 xu Xu 400
Nạp 1 lần 500 xu Xu 1000
Nạp 1 lần 1000 xu Xu 2000
Nạp 1 lần 2000 xu Xu 4000
Nạp 1 lần 5000 xu Xu 10000
Nạp 1 lần 10000 xu Xu 20000
Nạp 1 lần 20000 xu Xu 40000
Nạp 1 lần 50000 xu Xu 100000
Nạp 1 lần 100000 xu Xu 200000
Đua Top Tiêu Phí
(TOP Spent Coin)
07.11.2017 - 08.11.2017 Top 1 Super-Âm Nhạc 1
Đá Lam LV11 2
Đá Lục LV11 2
Top 2 VIP-Ná Gà 1
Đá Lam LV11 1
Đá Lục LV11 1
Top 3 VIP-Ná Gà 1
Đá Lam LV10 3
Đá Lục LV10 3
Top 4 - 7 Nhẫn Bạch Kim +3 2
Đá Lam LV9 6
Đá Lục LV9 6
Top 8 - 12 Nhẫn Bạch Kim +2 4
Đá Lam LV9 3
Đá Lục LV9 3
Top 13 - 25 Nhẫn Bạch Kim +2 3
Đá Lam LV9 2
Đá Lục LV9 2
Top 26 - 50 Nhẫn Bạch Kim +2 2
Đá Lam LV9 1
Đá Lục LV9 1
Thứ Ba Vui Vẻ 07.11.2017 Nạp 1 lần 200 xu Tinh Thần 800
Đá cường hóa 50
Ác Ma +2 3
Nhẫn Vàng +1 2
Nạp 1 lần 500 xu Tinh Thần 2000
Bình Tu Luyện Lv2 20
Bình Kinh Nghiệm Lv3 300
Túi Quà VIP-Ná Gà 20
Nạp 1 lần 1000 xu Tinh Thần 4000
Cánh Ác Ma 1
Vòng Tay Xanh +3 3
Vòng Tay Venus +2 3
Nạp 1 lần 2000 xu Đá Chúc Phúc-Công 40
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 40
Đá Chúc Phúc-Thủ 40
Mảnh Nai GB 15
Nạp 1 lần 5000 xu Khí hồn 500
Nhẫn Vàng +1 10
Nhẫn Bạch Kim 10
Đá Chúc Phúc-Công 100
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 100
Đá Chúc Phúc-Thủ 100
Thắt Lưng Lam 1
Mảnh Rồng Con 30
Nạp 1 lần 10000 xu Mảnh Rắn Tinh 40
Bình Kinh Nghiệm Lv4 999
Bình Tu Luyện Lv2 100
Lương Thực 200
Khí hồn 999
Nhẫn Bạch Kim +2 2
Nhẫn vàng + 3 2
Vòng Tay Venus +3 2
Nạp 1 lần 20000 xu Đá Vàng LV9 2
Đá Lục LV9 2
Đá Lam LV9 2
Đá Đỏ LV9 2
Đá Tím LV9 2
Nhẫn Bạch Kim +3 1
Mảnh Ngọc Cam 50
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 40
Thử Vận May 07.11.2017 - 08.11.2017
(Reset)
Mở Rương 10 lần Búa Ma 1
Mở Rương 20 lần Búa Ma 1
Mở Rương 30 lần Búa Ma 2
Mở Rương 40 lần Búa Ma 2
Mở Rương 50 lần Búa Ma 3
Song Đấu 07.11.2017 - 08.11.2017
(Reset)
thắng 2vs2 10 trận Vàng 10000
Vòng Tay Venus 2
Lam Hải +1 2
Tinh Thần 100
thắng 2vs2 20 trận Vàng 15000
Hạnh Phúc 2
Chúc Phúc +1 2
Tinh Thần 150
thắng 2vs2 30 trận Vàng 30000
Vòng Tay Venus +1 2
Đá Cường Hóa 20
Bình Tu Luyện Lv2 5
thắng 2vs2 40 trận Vàng 50000
Đá Cường Hóa 30
Khí Hồn 100
Bình Tu Luyện Lv2 7
thắng 2vs2 50 trận Vàng 100000
Bình Tu Luyện Lv2 10
Khí Hồn 200
Nhẫn Vàng +1 2