Chuỗi Sự Kiện Thứ 3

Event Thời Gian Điều Kiện Thưởng SL
Khuyến Mãi 200% Xu
(Bonus Coin 200%)
14.11.2017 Nạp 1 lần 200 xu Xu 400
Nạp 1 lần 500 xu Xu 1000
Nạp 1 lần 1000 xu Xu 2000
Nạp 1 lần 2000 xu Xu 4000
Nạp 1 lần 5000 xu Xu 10000
Nạp 1 lần 10000 xu Xu 20000
Nạp 1 lần 20000 xu Xu 40000
Nạp 1 lần 50000 xu Xu 100000
Nạp 1 lần 100000 xu Xu 200000
Đua Top Nạp Xu
(TOP Recharge Coin)
14.11.2017 - 15.11.2017 Top 1 Super-Âm Nhạc 1
Đá Vàng LV12 1
Đá Tím LV12 1
Top 2 VIP-Ná Gà 1
Đá Vàng LV11 2
Đá Tím LV11 2
Top 3 VIP-Ná Gà 1
Đá Vàng LV11 1
Đá Tím LV11 1
Top 4 - 7 Mảnh Rắn Tinh 80
Đá Vàng LV10 2
Đá Tím LV10 2
Top 8 - 12 Mảnh Rắn Tinh 50
Đá Vàng LV10 1
Đá Tím LV10 1
Top 13 - 25 Mảnh Rắn Tinh 30
Đá Vàng LV9 2
Đá Tím LV9 2
Top 26 - 50 Mảnh Rắn Tinh 20
Đá Vàng LV9 1
Đá Tím LV9 1
Tiết Kiệm Trưởng Thành 14.11.2017 - 15.11.2017 Mua sổ tiết kiệm Đăng Nhập Bùa Ma Thuật 20
Đá Cường Hóa 20
Bình Tu Luyện Lv2 20
Lương Thực 20
Mua sổ tiết kiệm Trưởng Thành Bùa Ma Thuật 75
Đá Cường Hóa 75
Bình Tu Luyện Lv2 75
Lương Thực 75
Middle November 14.11.2017 Nạp 1 lần 200 xu Đá cường hóa 100
Mảnh Ngọc Tím 10
Bùa Ma Thuật 10
Quà Đá Thánh Lv3     1
Nạp 1 lần 500 xu Đá cường hóa 250
Hạnh Phúc +2 2
Vĩnh Cửu +3 2
Quà Đá Thánh Lv3     3
Nạp 1 lần 1000 xu Mảnh Ngọc Cam 50
Lương Thực 200
Cánh Thiên Sứ 1
Khí Hồn 500
Nạp 1 lần 2000 xu Túi quà đá đỏ 30
Túi quà đá lam 30
Túi quà đá lục 30
Túi quà đá vàng 30
Túi quà đá tím 30
Vòng Tay Xanh +4 2
Vòng Tay Venus +3 2
Lương Thực 400
Nạp 1 lần 5000 xu Wow-Pháo 1
Nón. Mã Não Óng Ánh 1
Batman Vàng 1
Thắt Lưng Lam 1
S- Ares 1
Đá Chúc Phúc-Công 100
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 100
Đá Chúc Phúc-Thủ 100
Nạp 1 lần 10000 xu Ngọc Miễn Thương 1
Ngọc Phong Ấn 1
Ngọc Liên Kích 1
Ngọc Hấp Thụ 1
Nhẫn Bạch Kim +2 1
Khí Hồn 999
Lam Hải +5 2
Mảnh Nai GB 20
Nạp 1 lần 20000 xu Đá Vàng LV9 2
Đá Lục LV9 2
Đá Lam LV9 2
Đá Đỏ LV9 2
Đá Tím LV9 2
VIP-Thương Cổ 1
Cừu Nhỏ Bay 1
Cừu Bay Nhỏ 1
Nạp 1 lần 50000 xu Đá Tím LV10 2
Đá Vàng LV10 2
Đá Lục LV10 2
Đá Lam LV10 2
Đá Đỏ LV10 2
Đá Chúc Phúc-Công 500
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 500
Đá Chúc Phúc-Thủ 500
X2 Boss Thế Giới 14.11.2017 - 16.11.2017 X2 Boss Thế Giới
Làm Vip Được Quà 14.11.2017 - 16.11.2017 Gia Hạn VIP 1 lần Mảnh Kiến Xanh 10
Mảnh Kiến Đỏ 5
Gia Hạn VIP 3 lần Mảnh Kiến Xanh 20
Mảnh Kiến Đỏ 10
Gia Hạn VIP 6 lần Mảnh Kiến Xanh 40
Mảnh Kiến Đỏ 20
Vượt Ải Mê Cung 14.11.2017 - 16.11.2017
(Reset)
Càn quét Mê Cung 20 lần Đá Cường Hóa 2
Càn quét Mê Cung 50 lần Đá Cường Hóa 3
Càn quét Mê Cung 80 lần Đá Cường Hóa 3
Càn quét Mê Cung 120 lần Đá Cường Hóa 4
Càn quét Mê Cung 200 lần Đá Cường Hóa 8