Áp Dụng Từ Server 1 - 369

Sự kiện tuần mới dành cho Máy chủ 1 đến Máy chủ 369. Gà Vàng sẽ điểm qua cho các Gunner nha!

Tên Sự Kiện Nội Dung Yêu Cầu Vật Phẩm Số Lượng Thời Hạn
Thưởng Đăng Nhập
7 ngày
Không Reset
18.06 - 24.06
Đăng nhập vào game là phải nhận ngay quà này từ Gà Vàng Gunner nhé.
-- Gà Vàng --
Online 30 min Socola 5 Forever
Bùa Ma Thuật 1 Forever
Lương Thực 10 Forever
Đá Cường Hóa 10 Forever
Đăng Nhâp Liên Tiếp
7 ngày
Không Reset
18.06 - 24.06
Mỗi ngày đến với Gà - ngày nào quà cũng có
-- Gà Vàng -- 
Đăng nhập liên tiếp 1 ngày Socola 5 Forever
Hoạt bát 100 Forever
Loa nhỏ 5 Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv5 5 Forever
Đăng nhập liên tiếp 2 ngày Socola 10 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 10 Forever
Bùa May Mắn 15% 5 Forever
Bùa Ma Thuật 5 Forever
Đăng nhập liên tiếp 3 ngày Socola 15 Forever
Khí hồn 100 Forever
Tinh Thần 100 Forever
Đá Cường Hóa 20 Forever
Đăng nhập liên tiếp 4 ngày Socola 20 Forever
Thương Cổ (Cao) 4 Forever
Lương Thực 20 Forever
Búa Ma 10 Forever
Đăng nhập liên tiếp 5 ngày Socola 25 Forever
Đá cường hóa 30 Forever
Tinh thần 300 Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv5 20 Forever
Đăng nhập liên tiếp 6 ngày Socola 30 Forever
Thương Cổ (Cao) 8 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 10 Forever
Quà Tinh Hoa Kỹ Năng     1 Forever
Đăng nhập liên tiếp 7 ngày Socola 35 Forever
Đá Cường Hóa 200 Forever
Vòng Tay Venus 1 Forever
Hạnh Phúc 1 Forever
Nạp mỗi ngày 1
Reset
18.06 - 19.06

Nạp mỗi ngày đủ số xu nhận thưởng. Hoạt động sẽ reset khi qua ngày.
-- Gà Vàng --
Nạp nhanh 200 Xu Xu 200 Forever
Lương Thực 20 Forever
Khí Hồn 100 Forever
Đá Cường Hóa 50 Forever
Nạp nhanh 500 Xu Búa Ma 5 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 10 Forever
Khí Hồn 500 Forever
Túi quà đá lam 15 Forever
Nạp nhanh 1000 Xu Tinh Thần 999 Forever
Lương Thực 50 Forever
Nhẫn Vàng +1 1 Forever
Túi quà đá tím 20 Forever
Nạp nhanh 2000 Xu Túi quà đá đỏ 40 Forever
Vòng tay Venus +2 2 Forever
Lương Thực 100 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 30 Forever
Nạp nhanh 5000 Xu Nhẫn Bạch Kim +1 1 Forever
Vòng Tay Venus +1 1 Forever
Hạnh phúc +1 1 Forever
Đá cường hóa 500 Forever
Nạp nhanh 10000 Xu Mảnh Rồng Con 10 Forever
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 10 Forever
Mảnh Rắn Tinh 10 Forever
Mảnh Nai GB 10 Forever
Nạp mỗi ngày 2
Reset
21.06 - 22.06

Nạp mỗi ngày đủ số xu nhận thưởng. Hoạt động sẽ reset khi qua ngày.
-- Gà Vàng --
Nạp nhanh 200 Xu Túi quà Vip-Boomerang 10 Forever
Túi quà VIP-Búa Minotaure 10 Forever
Đá Cường Hóa 20 Forever
Khí Hồn 150 Forever
Nạp nhanh 500 Xu Boomerang (Cao) 20 Forever
Nhẫn vàng +1 1 Forever
Đá cường hóa 100 Forever
Tinh thần 500 Forever
Nạp nhanh 1000 Xu Đá cường hóa 200 Forever
Bình kinh nghiệm lv5 100 Forever
Túi quà đá lục 20 Forever
Túi quà đá vàng 20 Forever
Nạp nhanh 2000 Xu Vòng Tay Venus +2 2 Forever
Hạnh Phúc +2 2 Forever
Lương Thực 99 Forever
Búa ma 15 Forever
Nạp nhanh 5000 Xu Xu 2500 Forever
Túi quà đá đỏ 50 Forever
Túi quà đá lam 50 Forever
Túi quà đá lục 50 Forever
Túi quà đá tím 50 Forever
Nạp nhanh 10000 Xu Đá Đỏ Lv9 2 Forever
Đá Lam Lv9 2 Forever
Đá Lục Lv9 2 Forever
Đá Tím Lv9 2 Forever
Đá Vàng Lv9 2 Forever
Tiêu Mỗi Ngày 1
Reset
19.06 - 21.06
Tiêu Mỗi Ngày đủ mốc nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Tiêu 200 Xu Lương Thực 5 Forever
Túi quà Super Âm Nhạc 1 Forever
Tinh Thần 100 Forever
Bình kinh nghiệm lv5 5 Forever
Tiêu 1000 Xu Búa Ma 2 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 5 Forever
Tinh Thần 300 Forever
Bùa Ma Thuật 2 Forever
Tiêu 2000 Xu Túi Quà VIP-Ná Gà 5 Forever
Túi quà Super Âm Nhạc 5 Forever
Túi quà trang sức 10 Forever
Đá cường hóa 30 Forever
Tiêu 4000 Xu Túi quà đá đỏ 7 Forever
Túi quà đá lam 7 Forever
Mảnh vip ares (cao) 20 Forever
Thắt lưng tím 1 7 days
Nhẫn Chữ P +4 1 Forever
Tiêu 8000 Xu Tinh thần 999 Forever
Vòng Tay Venus +2 1 Forever
Hạnh Phúc +2 1 Forever
Đá cường hóa 150 Forever
Tiêu Mỗi Ngày 2
Reset
23.06 - 24.06
Tiêu Mỗi Ngày đủ mốc nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Tiêu 200 Xu Túi quà VIP-Thương cổ 5 Forever
Túi quà Vip-Boomerang 5 Forever
Khí Hồn 100 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 10 Forever
Tiêu 1000 Xu Khí Hồn 500 Forever
Túi quà đá đỏ 5 Forever
Túi quà đá lam 5 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 3 Forever
Tiêu 2000 Xu Lương Thực 50 Forever
Vòng Tay Venus +1 2 Forever
hạnh phúc +1 2 Forever
Quà Tinh Hoa Kỹ Năng 5 Forever
Tiêu 4000 Xu Quà Boomerang 2 Forever
Kỵ Sĩ Kiến 1 30 days
Mảnh vip thượng cổ (cao) 40 Forever
Túi quà đá lục 10 Forever
Tiêu 8000 Xu Bình tu luyện lv2 30 Forever
Nhẫn Bạch Kim +1 1 Forever
Khí Hồn 500 Forever
Đá Cường Hóa 150 Forever
Nhiệm vụ hằng ngày 1
Reset
18.06 - 20.06
Nhớ tham gia Nhiệm vụ mỗi ngày để nhận thưởng nhé các Gunner.
--Gà Vàng--
Cầu phúc vàng 50 lần Bình kinh nghiệm lv5 5 Forever
Bình tu luyện lv1 3 Forever
Hoạt bát 100 Forever
Cầu phúc xu 5 lần Tinh thần 100 Forever
Khí hồn 100 Forever
Đá cường hóa 15 Forever
Nhận 50 điểm tinh hồn Bùa May Mắn 25% 5 Forever
Ác Ma +1 1 Forever
Túi Vàng (Sơ)   5 Forever
Khiêu chiến BOSS TG 5 lần Tinh Thần 100 Forever
Socola 10 Forever
Hôn 1 lần Búa Ma 1 Forever
Khí hồn 50 Forever
Bình kinh nghiệm lv5 5 Forever
Nhiệm vụ hằng ngày 2
Reset
21.06 - 24.06
Nhớ tham gia Nhiệm vụ mỗi ngày để nhận thưởng nhé các Gunner.
--Gà Vàng--
Dùng Búa Ma 4 lần Đá cường hóa 15 Forever
Bình tu luyện lv2 3 Forever
Túi quà trang sức 3 Forever
Đạt 350 điểm cống hiến Bình Tu Luyện Lv2 5 Forever
Đá Cường Hóa 15 Forever
Lương Thực 15 Forever
Mua đoạt bảo 5 lần Nhẫn Chữ P +2 1 Forever
Lương Thực 15 Forever
Búa Ma 1 Forever
Hoàn thành 15 trận chiến đấu Socola 10 Forever
Đá Cường Hóa 10 Forever
Lương thực 10 Forever
Mua thẻ thần bằng xu 10 lần Vòng Tay Venus 1 Forever
Hạnh Phúc 1 Forever
Búa Ma 1 Forever
Sử dụng Thành Thật
Reset
18.06 - 19.06
Thành Thật được bán trong Shop Đạo Cụ. Thách thức toàn server nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Sử dụng thành thật 5 lần Mảnh Khiên Barov (Cao) 20 Forever
Thiên Sứ (Cao) 20 Forever
Sử dụng thành thật 10 lần Vòng Tay Venus 1 Forever
Hạnh Phúc 1 Forever
Sử dụng thành thật 15 lần Túi quà VIP-Búa Minotaure 20 Forever
Túi quà Vip-Boomerang 20 Forever
Nhẫn Vàng 1 Forever
Đổ Xí Ngầu
Reset
19.06 - 20.06
Đổ Xí Ngầu nhận thưởng nào các Gunner ơi.
--Gà Vàng--
Lắc xí ngầu 10 lần Bình kinh nghiệm lv5 20 Forever
Hoạt bát 120 Forever
Lắc xí ngầu 25 lần Bùa ma thuật 2 Forever
Bình tu luyện lv1 30 Forever
Lắc xí ngầu 50 lần Đá cường hóa 30 Forever
Khí Hồn 400 Forever
Tinh Thần 400 Forever
Hôn
Reset
20.06 - 21.06
Hôn Gấu càng nhiều, nhận thưởng càng nhiều.
--Gà Vàng--
Hôn 5 lần Bình kinh nghiệm lv5 20 Forever
Lương Thực 20 Forever
Hôn 10 lần Bình Tu Luyện Lv2 5 Forever
Túi quà VIP-Bazooka 10 Forever
Hôn 15 lần Khí Hồn 100 Forever
Đá cường hóa 40 Forever
Tinh Thần 300 Forever
Ác Ma +2 1 Forever
x2 Điểm Hôn Hôm nay được x2 điểm Hôn. Mau mau hôn gấu nào các Gunner ơi.
--Gà Vàng--
x2 điểm hôn      
Càn quét mê cung
Reset
21.06 - 22.06
Càn quét mê cung nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Càn quét 50 lần Bình kinh nghiệm lv5 10 Forever
Mảnh Súng Nước 3 Forever
Càn quét 100 lần Bình kinh nghiệm lv5 20 Forever
Khí Hồn 100 Forever
Mảnh Súng Nước 4 Forever
Càn quét 150 lần Bình tu luyện lv2 10 Forever
Tinh thần 300 Forever
Mảnh Súng Nước 7 Forever
Càn quét 300 lần Mảnh Súng Nước 10 Forever
Đá cường hóa 30 Forever
Lương Thực 30 Forever
x2 exp mê cung khó Hôm nay được x2 exp Mê Cung Khó. Gunner đừng bỏ lỡ.
--Gà Vàng--
x2 exp Mê cung khó      
Mở Thẻ Thần
Reset
22.06 - 23.06
Nhanh tay mở Thẻ Thần nhận thưởng siêu hấp dẫn nào các gunner.
--Gà Vàng--
Mở thẻ thần huy chương 50 lần Bùa Ma Thuật 2 Forever
Socola 1 Forever
Mở thẻ thần huy chương 80 lần Bùa Ma Thuật 2 Forever
Socola 3 Forever
Mở thẻ thần huy chương 100 lần Bùa Ma Thuật 2 Forever
Socola 5 Forever
Mở thẻ thần Xu 10 lần Đá Cường Hóa 10 Forever
Khí hồn 100 Forever
Mở thẻ thần Xu 25 lần Đá Cường Hóa 20 Forever
Khí hồn 200 Forever
Mở thẻ thần Xu 40 lần Đá Cường Hóa 30 Forever
Khí hồn 300 Forever
Mua đoạt bảo
Reset
23.06 - 24.06
Nhanh tay mua Đoạt Bảo.
--Gà Vàng--
Mua 5 lần Tinh Thần 100 Forever
Bùa ma thuật 2 Forever
Lương thực 5 Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv5 5 Forever
Mua 10 lần Búa Ma 1 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 5 Forever
Quà Thiên Sứ 1 Forever
Quà Tác Chiến 1 Forever
Mua 20 lần Tinh Hoa Kỹ Năng 30 Forever
Thiên Vũ +2 2 Forever
Chúc Phúc +2 2 Forever
Khí Hồn 100 Forever
Mua 40 lần Đá Cường Hóa 100 Forever
Mảnh vip ares (cao) 20 Forever
Mảnh vip thượng cổ (cao) 20 Forever
Lương Thực 50 Forever
Pet Đại Chiến
Reset
21.06 - 24.06
Dẫn Pet đi quẩy nhận nhiều phần thưởng.
--Gà Vàng--
Dẫn Pet Gà Con đấu 4 trận Socola 3 Forever
Đá Cường Hóa 3 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 3 Forever
Lương Thực 3 Forever
Dẫn Pet Gà Độc Nhỏ đấu 4 trận Socola 5 Forever
Đá Cường Hóa 5 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 5 Forever
Lương Thực 5 Forever
Dẫn Pet Nai đấu 4 trận Socola 8 Forever
Đá Cường Hóa 8 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 8 Forever
Lương Thực 8 Forever
Dẫn Pet Rồng đấu 4 trận Socola 8 Forever
Đá Cường Hóa 8 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 8 Forever
Lương Thực 8 Forever
Thu thập Socola
Không reset
18.06 - 24.06

Vật phẩm Đổi Socola có thể nhận được từ sự kiện.
Thu thập đủ Socola có thể đổi sang vật phẩm khác.
Lưu ý: Mỗi mốc chỉ được đổi 5 lần.
-- Gà Vàng --
Thu Thập 50 Socola Búa Ma 1 Forever
Khí Hồn 50 Forever
Tinh Thần 50 Forever
Đá Cường Hóa 20 Forever
Thu Thập 100 Socola Hạnh Phúc +1 1 Forever
Đá Cường Hóa 30 Forever
Vòng Tay Venus +1 1 Forever
Túi quà đá đỏ 15 Forever
Thu Thập 150 Socola Lương Thực 30 Forever
Đá Cường Hóa 40 Forever
Khí hồn 150 Forever
Tinh thần 150 Forever
Thu Thập 200 Socola Lệnh bài thú cưng 2 Forever
Hạnh Phúc +2 1 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 10 Forever
Đá Cường Hóa 50 Forever
Thu Thập 250 Socola Đá Cường Hóa 70 Forever
Búa Ma 10 Forever
Vòng Tay Venus +2 1 Forever
Lương Thực 40 Forever
Lễ hội Ngọc Quý
(Không Reset)
18.06 - 24.06
  Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Xuyên Giáp 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Xuyên Giáp 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Xuyên Giáp 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Thiêu Đốt 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Thiêu Đốt 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Thiêu Đốt 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Phong Ấn 1 Forever
Thu thập 5 cối xoay gió Ngọc Phong Ấn 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Phong Ấn 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Liên Kích 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Liên Kích 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Liên Kích 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Hấp Thụ 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Hấp Thụ 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Hấp Thụ 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Kiên Cố 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Kiên Cố 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Kiên Cố 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Miễn Thương 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Miễn Thương 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Miễn Thương 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Hạt Nhân 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Hạt Nhân 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Hạt Nhân 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Thần Báo 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Thần Báo 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Thần Báo 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Dẫn Dắt 1 Forever
Thu thập 5 cối xoay gió Ngọc Dẫn Dắt 1 Forever
Đẳng cấp thú cưng
(Không Reset)
18.06 - 24.06
  Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Con 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Độc Nhỏ 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Lam 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Hồng 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Mầm Xanh 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Cỏ Ma 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Kiến Xanh 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Kiến Đỏ 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Kiến Lam 3 Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưng Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 1 Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưng Mảnh Nai GB 1 Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưng Mảnh Rồng Con 1 Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưng Mảnh Rắn Tinh 1 Forever
Đánh bại đối thủ
Reset
18.06 - 24.06
Chiến đấu tại Sảnh, tích lũy chiến thắng nhận nhiều vật phẩm tăng nhanh lực chiến.
Sự kiện Reset qua ngày
-- Gà Vàng --
Đánh bại 1 người trong chiến đấu Socola 5 Forever
Đá Cường Hóa 3 Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv5 3 Forever
Đánh bại 10 người trong chiến đấu Đá Cường Hóa 10 Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv5 15 Forever
Socola 5 Forever
Đánh bại 20 người trong chiến đấu Đá Cường Hóa 15 Forever
Socola 5 Forever
Lương Thực 30 Forever
Tinh Thần 200 Forever
PVE
Reset
18.06 - 24.06
Tham gia PvE nhận nhiều phần quà hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Phó bản Đại Chiến Rồng anh hùng  Đá cường hóa 10 Forever
Socola 5 Forever
Bình tu luyện lv1 25 Forever
Đá thánh thú lv3 5 Forever
Phó bản Đấu trường anh hùng Đá cường hóa 10 Forever
Socola 5 Forever
Bình tu luyện lv1 25 Forever
Đá thánh thú lv3 30 Forever
Phó bản Vòng Xoáy Thời Gian Khó Đá cường hóa 10 Forever
Socola 5 Forever
Bình tu luyện lv1 25 Forever
Đá thánh thú lv4 20 Forever
Phó bản Dũng Sĩ Khó Đá cường hóa 10 Forever
Socola 5 Forever
Bình tu luyện lv1 50 Forever
Đá thánh thú lv5 10 Forever


 Chúc Gunner có những phút giây vui vẻ !