Sự Kiện Sôi Động Cầu Trường

--

Áp Dụng Từ Server 1 - 369

Sự kiện tuần mới dành cho Máy chủ 1 đến Máy chủ 369. Gà Vàng sẽ điểm qua cho các Gunner nha!

Tên Sự KiệnNội DungYêu CầuVật PhẩmSố LượngThời Hạn
Thưởng Đăng Nhập
7 ngày
Không Reset
18.06 - 24.06
Đăng nhập vào game là phải nhận ngay quà này từ Gà Vàng Gunner nhé.
-- Gà Vàng --
Online 30 minSocola5Forever
Bùa Ma Thuật1Forever
Lương Thực10Forever
Đá Cường Hóa10Forever
Đăng Nhâp Liên Tiếp
7 ngày
Không Reset
18.06 - 24.06
Mỗi ngày đến với Gà - ngày nào quà cũng có
-- Gà Vàng -- 
Đăng nhập liên tiếp 1 ngàySocola5Forever
Hoạt bát100Forever
Loa nhỏ5Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv55Forever
Đăng nhập liên tiếp 2 ngàySocola10Forever
Bình Tu Luyện Lv110Forever
Bùa May Mắn 15%5Forever
Bùa Ma Thuật5Forever
Đăng nhập liên tiếp 3 ngàySocola15Forever
Khí hồn100Forever
Tinh Thần100Forever
Đá Cường Hóa20Forever
Đăng nhập liên tiếp 4 ngàySocola20Forever
Thương Cổ (Cao)4Forever
Lương Thực20Forever
Búa Ma10Forever
Đăng nhập liên tiếp 5 ngàySocola25Forever
Đá cường hóa30Forever
Tinh thần300Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv520Forever
Đăng nhập liên tiếp 6 ngàySocola30Forever
Thương Cổ (Cao)8Forever
Bình Tu Luyện Lv210Forever
Quà Tinh Hoa Kỹ Năng    1Forever
Đăng nhập liên tiếp 7 ngàySocola35Forever
Đá Cường Hóa200Forever
Vòng Tay Venus1Forever
Hạnh Phúc1Forever
Nạp mỗi ngày 1
Reset
18.06 - 19.06

Nạp mỗi ngày đủ số xu nhận thưởng. Hoạt động sẽ reset khi qua ngày.
-- Gà Vàng --
Nạp nhanh 200 XuXu200Forever
Lương Thực20Forever
Khí Hồn100Forever
Đá Cường Hóa50Forever
Nạp nhanh 500 XuBúa Ma5Forever
Bình Tu Luyện Lv210Forever
Khí Hồn500Forever
Túi quà đá lam15Forever
Nạp nhanh 1000 XuTinh Thần999Forever
Lương Thực50Forever
Nhẫn Vàng +11Forever
Túi quà đá tím20Forever
Nạp nhanh 2000 XuTúi quà đá đỏ40Forever
Vòng tay Venus +22Forever
Lương Thực100Forever
Bình Tu Luyện Lv230Forever
Nạp nhanh 5000 XuNhẫn Bạch Kim +11Forever
Vòng Tay Venus +11Forever
Hạnh phúc +11Forever
Đá cường hóa500Forever
Nạp nhanh 10000 XuMảnh Rồng Con10Forever
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh10Forever
Mảnh Rắn Tinh10Forever
Mảnh Nai GB10Forever
Nạp mỗi ngày 2
Reset
21.06 - 22.06

Nạp mỗi ngày đủ số xu nhận thưởng. Hoạt động sẽ reset khi qua ngày.
-- Gà Vàng --
Nạp nhanh 200 XuTúi quà Vip-Boomerang10Forever
Túi quà VIP-Búa Minotaure10Forever
Đá Cường Hóa20Forever
Khí Hồn150Forever
Nạp nhanh 500 XuBoomerang (Cao)20Forever
Nhẫn vàng +11Forever
Đá cường hóa100Forever
Tinh thần500Forever
Nạp nhanh 1000 XuĐá cường hóa200Forever
Bình kinh nghiệm lv5100Forever
Túi quà đá lục20Forever
Túi quà đá vàng20Forever
Nạp nhanh 2000 XuVòng Tay Venus +22Forever
Hạnh Phúc +22Forever
Lương Thực99Forever
Búa ma15Forever
Nạp nhanh 5000 XuXu2500Forever
Túi quà đá đỏ50Forever
Túi quà đá lam50Forever
Túi quà đá lục50Forever
Túi quà đá tím50Forever
Nạp nhanh 10000 XuĐá Đỏ Lv92Forever
Đá Lam Lv92Forever
Đá Lục Lv92Forever
Đá Tím Lv92Forever
Đá Vàng Lv92Forever
Tiêu Mỗi Ngày 1
Reset
19.06 - 21.06
Tiêu Mỗi Ngày đủ mốc nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Tiêu 200 XuLương Thực5Forever
Túi quà Super Âm Nhạc1Forever
Tinh Thần100Forever
Bình kinh nghiệm lv55Forever
Tiêu 1000 XuBúa Ma2Forever
Bình Tu Luyện Lv25Forever
Tinh Thần300Forever
Bùa Ma Thuật2Forever
Tiêu 2000 XuTúi Quà VIP-Ná Gà5Forever
Túi quà Super Âm Nhạc5Forever
Túi quà trang sức10Forever
Đá cường hóa30Forever
Tiêu 4000 XuTúi quà đá đỏ7Forever
Túi quà đá lam7Forever
Mảnh vip ares (cao)20Forever
Thắt lưng tím17 days
Nhẫn Chữ P +41Forever
Tiêu 8000 XuTinh thần999Forever
Vòng Tay Venus +21Forever
Hạnh Phúc +21Forever
Đá cường hóa150Forever
Tiêu Mỗi Ngày 2
Reset
23.06 - 24.06
Tiêu Mỗi Ngày đủ mốc nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Tiêu 200 XuTúi quà VIP-Thương cổ5Forever
Túi quà Vip-Boomerang5Forever
Khí Hồn100Forever
Bình Tu Luyện Lv110Forever
Tiêu 1000 XuKhí Hồn500Forever
Túi quà đá đỏ5Forever
Túi quà đá lam5Forever
Bình Tu Luyện Lv23Forever
Tiêu 2000 XuLương Thực50Forever
Vòng Tay Venus +12Forever
hạnh phúc +12Forever
Quà Tinh Hoa Kỹ Năng5Forever
Tiêu 4000 XuQuà Boomerang2Forever
Kỵ Sĩ Kiến130 days
Mảnh vip thượng cổ (cao)40Forever
Túi quà đá lục10Forever
Tiêu 8000 XuBình tu luyện lv230Forever
Nhẫn Bạch Kim +11Forever
Khí Hồn500Forever
Đá Cường Hóa150Forever
Nhiệm vụ hằng ngày 1
Reset
18.06 - 20.06
Nhớ tham gia Nhiệm vụ mỗi ngày để nhận thưởng nhé các Gunner.
--Gà Vàng--
Cầu phúc vàng 50 lầnBình kinh nghiệm lv55Forever
Bình tu luyện lv13Forever
Hoạt bát100Forever
Cầu phúc xu 5 lầnTinh thần100Forever
Khí hồn100Forever
Đá cường hóa15Forever
Nhận 50 điểm tinh hồnBùa May Mắn 25%5Forever
Ác Ma +11Forever
Túi Vàng (Sơ)  5Forever
Khiêu chiến BOSS TG 5 lầnTinh Thần100Forever
Socola10Forever
Hôn 1 lầnBúa Ma1Forever
Khí hồn50Forever
Bình kinh nghiệm lv55Forever
Nhiệm vụ hằng ngày 2
Reset
21.06 - 24.06
Nhớ tham gia Nhiệm vụ mỗi ngày để nhận thưởng nhé các Gunner.
--Gà Vàng--
Dùng Búa Ma 4 lầnĐá cường hóa15Forever
Bình tu luyện lv23Forever
Túi quà trang sức3Forever
Đạt 350 điểm cống hiếnBình Tu Luyện Lv25Forever
Đá Cường Hóa15Forever
Lương Thực15Forever
Mua đoạt bảo 5 lầnNhẫn Chữ P +21Forever
Lương Thực15Forever
Búa Ma1Forever
Hoàn thành 15 trận chiến đấuSocola10Forever
Đá Cường Hóa10Forever
Lương thực10Forever
Mua thẻ thần bằng xu 10 lầnVòng Tay Venus1Forever
Hạnh Phúc1Forever
Búa Ma1Forever
Sử dụng Thành Thật
Reset
18.06 - 19.06
Thành Thật được bán trong Shop Đạo Cụ. Thách thức toàn server nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Sử dụng thành thật 5 lầnMảnh Khiên Barov (Cao)20Forever
Thiên Sứ (Cao)20Forever
Sử dụng thành thật 10 lầnVòng Tay Venus1Forever
Hạnh Phúc1Forever
Sử dụng thành thật 15 lầnTúi quà VIP-Búa Minotaure20Forever
Túi quà Vip-Boomerang20Forever
Nhẫn Vàng1Forever
Đổ Xí Ngầu
Reset
19.06 - 20.06
Đổ Xí Ngầu nhận thưởng nào các Gunner ơi.
--Gà Vàng--
Lắc xí ngầu 10 lầnBình kinh nghiệm lv520Forever
Hoạt bát120Forever
Lắc xí ngầu 25 lầnBùa ma thuật2Forever
Bình tu luyện lv130Forever
Lắc xí ngầu 50 lầnĐá cường hóa30Forever
Khí Hồn400Forever
Tinh Thần400Forever
Hôn
Reset
20.06 - 21.06
Hôn Gấu càng nhiều, nhận thưởng càng nhiều.
--Gà Vàng--
Hôn 5 lầnBình kinh nghiệm lv520Forever
Lương Thực20Forever
Hôn 10 lầnBình Tu Luyện Lv25Forever
Túi quà VIP-Bazooka10Forever
Hôn 15 lầnKhí Hồn100Forever
Đá cường hóa40Forever
Tinh Thần300Forever
Ác Ma +21Forever
x2 Điểm HônHôm nay được x2 điểm Hôn. Mau mau hôn gấu nào các Gunner ơi.
--Gà Vàng--
x2 điểm hôn   
Càn quét mê cung
Reset
21.06 - 22.06
Càn quét mê cung nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Càn quét 50 lầnBình kinh nghiệm lv510Forever
Mảnh Súng Nước3Forever
Càn quét 100 lầnBình kinh nghiệm lv520Forever
Khí Hồn100Forever
Mảnh Súng Nước4Forever
Càn quét 150 lầnBình tu luyện lv210Forever
Tinh thần300Forever
Mảnh Súng Nước7Forever
Càn quét 300 lầnMảnh Súng Nước10Forever
Đá cường hóa30Forever
Lương Thực30Forever
x2 exp mê cung khóHôm nay được x2 exp Mê Cung Khó. Gunner đừng bỏ lỡ.
--Gà Vàng--
x2 exp Mê cung khó   
Mở Thẻ Thần
Reset
22.06 - 23.06
Nhanh tay mở Thẻ Thần nhận thưởng siêu hấp dẫn nào các gunner.
--Gà Vàng--
Mở thẻ thần huy chương 50 lầnBùa Ma Thuật2Forever
Socola1Forever
Mở thẻ thần huy chương 80 lầnBùa Ma Thuật2Forever
Socola3Forever
Mở thẻ thần huy chương 100 lầnBùa Ma Thuật2Forever
Socola5Forever
Mở thẻ thần Xu 10 lầnĐá Cường Hóa10Forever
Khí hồn100Forever
Mở thẻ thần Xu 25 lầnĐá Cường Hóa20Forever
Khí hồn200Forever
Mở thẻ thần Xu 40 lầnĐá Cường Hóa30Forever
Khí hồn300Forever
Mua đoạt bảo
Reset
23.06 - 24.06
Nhanh tay mua Đoạt Bảo.
--Gà Vàng--
Mua 5 lầnTinh Thần100Forever
Bùa ma thuật2Forever
Lương thực5Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv55Forever
Mua 10 lầnBúa Ma1Forever
Bình Tu Luyện Lv25Forever
Quà Thiên Sứ1Forever
Quà Tác Chiến1Forever
Mua 20 lầnTinh Hoa Kỹ Năng30Forever
Thiên Vũ +22Forever
Chúc Phúc +22Forever
Khí Hồn100Forever
Mua 40 lầnĐá Cường Hóa100Forever
Mảnh vip ares (cao)20Forever
Mảnh vip thượng cổ (cao)20Forever
Lương Thực50Forever
Pet Đại Chiến
Reset
21.06 - 24.06
Dẫn Pet đi quẩy nhận nhiều phần thưởng.
--Gà Vàng--
Dẫn Pet Gà Con đấu 4 trậnSocola3Forever
Đá Cường Hóa3Forever
Bình Tu Luyện Lv13Forever
Lương Thực3Forever
Dẫn Pet Gà Độc Nhỏ đấu 4 trậnSocola5Forever
Đá Cường Hóa5Forever
Bình Tu Luyện Lv15Forever
Lương Thực5Forever
Dẫn Pet Nai đấu 4 trậnSocola8Forever
Đá Cường Hóa8Forever
Bình Tu Luyện Lv18Forever
Lương Thực8Forever
Dẫn Pet Rồng đấu 4 trậnSocola8Forever
Đá Cường Hóa8Forever
Bình Tu Luyện Lv18Forever
Lương Thực8Forever
Thu thập Socola
Không reset
18.06 - 24.06

Vật phẩm Đổi Socola có thể nhận được từ sự kiện.
Thu thập đủ Socola có thể đổi sang vật phẩm khác.
Lưu ý: Mỗi mốc chỉ được đổi 5 lần.
-- Gà Vàng --
Thu Thập 50 SocolaBúa Ma1Forever
Khí Hồn50Forever
Tinh Thần50Forever
Đá Cường Hóa20Forever
Thu Thập 100 SocolaHạnh Phúc +11Forever
Đá Cường Hóa30Forever
Vòng Tay Venus +11Forever
Túi quà đá đỏ15Forever
Thu Thập 150 SocolaLương Thực30Forever
Đá Cường Hóa40Forever
Khí hồn150Forever
Tinh thần150Forever
Thu Thập 200 SocolaLệnh bài thú cưng2Forever
Hạnh Phúc +21Forever
Bình Tu Luyện Lv210Forever
Đá Cường Hóa50Forever
Thu Thập 250 SocolaĐá Cường Hóa70Forever
Búa Ma10Forever
Vòng Tay Venus +21Forever
Lương Thực40Forever
Lễ hội Ngọc Quý
(Không Reset)
18.06 - 24.06
 Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1Forever
Thu thập 5 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Liên Kích1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Liên Kích1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Liên Kích1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Thần Báo1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Thần Báo1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Thần Báo1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Dẫn Dắt1Forever
Thu thập 5 cối xoay gióNgọc Dẫn Dắt1Forever
Đẳng cấp thú cưng
(Không Reset)
18.06 - 24.06
 Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Con2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Độc Nhỏ2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Lam2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Hồng2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Mầm Xanh2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Cỏ Ma2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Xanh2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Đỏ2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Lam3Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh1Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Nai GB1Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Rồng Con1Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Rắn Tinh1Forever
Đánh bại đối thủ
Reset
18.06 - 24.06
Chiến đấu tại Sảnh, tích lũy chiến thắng nhận nhiều vật phẩm tăng nhanh lực chiến.
Sự kiện Reset qua ngày
-- Gà Vàng --
Đánh bại 1 người trong chiến đấuSocola5Forever
Đá Cường Hóa3Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv53Forever
Đánh bại 10 người trong chiến đấuĐá Cường Hóa10Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv515Forever
Socola5Forever
Đánh bại 20 người trong chiến đấuĐá Cường Hóa15Forever
Socola5Forever
Lương Thực30Forever
Tinh Thần200Forever
PVE
Reset
18.06 - 24.06
Tham gia PvE nhận nhiều phần quà hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Phó bản Đại Chiến Rồng anh hùng Đá cường hóa10Forever
Socola5Forever
Bình tu luyện lv125Forever
Đá thánh thú lv35Forever
Phó bản Đấu trường anh hùngĐá cường hóa10Forever
Socola5Forever
Bình tu luyện lv125Forever
Đá thánh thú lv330Forever
Phó bản Vòng Xoáy Thời Gian KhóĐá cường hóa10Forever
Socola5Forever
Bình tu luyện lv125Forever
Đá thánh thú lv420Forever
Phó bản Dũng Sĩ KhóĐá cường hóa10Forever
Socola5Forever
Bình tu luyện lv150Forever
Đá thánh thú lv510Forever


 Chúc Gunner có những phút giây vui vẻ !