Đua TOP Lực Chiến

Gửi Gunner,

Chào mừng Gunner đến với thế giới Gà Vàng. Sự kiện ra mắt máy chủ mới SIÊU HẤP DẪN đang chờ đón Gunner. 

Sự kiện nhân đôi thẻ nạp (chỉ diễn ra vào 2 ngày đầu tiên mở Server). Đăng nhập tích lũy 30 ngày nhận quà khủng.

Sự kiện đua TOP nhận Phượng Hoàng Băng Tinh cực hiếm.

Hướng dẫn nạp thẻ trên Android: Đây

Thời gian: 00:06 Ngày 11.01 đến 23:59 Ngày 24.01

Phần thưởng:

Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Top 1 Lực chiến Vip-Boomerang(10 ngày) 1
Đá Lục Lv8 1
Đá Vàng Lv8 1
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 10
Top 2 Lực chiến Mảnh Bazoka 150
Đá Lục lv8 1
Tinh Hoa Kỹ Năng 60
Thuốc kinh nghiệm Lv5 50
Top 3 Lực Chiến Mảnh Bazoka 100
Đá Lục lv8 1
Tinh Hoa Kỹ Năng 40
Thuốc kinh nghiệm Lv5 40
Top 4-5 Lực Chiến Mảnh Bazoka 50
Đá Lục lv7 2
Thuốc kinh nghiệm Lv5 30
Tinh Hoa Kỹ Năng 15
Top 6-7 Lực Chiến Mảnh Bazoka 50
Đá Lục lv7 1
Thuốc kinh nghiệm Lv5 20
Tinh Hoa Kỹ Năng 15
Top 8-10 Lực Chiến Mảnh Bazoka 50
Đá Lục lv6 2
Thuốc kinh nghiệm Lv5 20
Tinh Hoa Kỹ Năng 15
Top 11-15 Lực Chiến Mảnh Bazoka 50
Đá Lục lv6 1
Thuốc kinh nghiệm Lv5 15
Tinh Hoa Kỹ Năng 15
Top 16-20 Lực Chiến Mảnh Bazoka 50
Đá Lục lv5 2
Thuốc kinh nghiệm Lv5 10
Tinh Hoa Kỹ Năng 15