1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự kiện ra mắt máy chủ Gà Mummy
10-06-2017

Sự kiện ra mắt máy chủ Gà Mummy

S Kin

Yêu Cu

Thưởng

S Lượng

Tích lũy đăng nhp (30 ngày)

(ko rs)

Tích lũy đăng nhp 1 ngày

Đá Cường Hóa

2

Thuc Kinh Nghim Lv3

20

Bình Tu Luyn Lv1

5

Vàng

2000

Tích lũy đăng nhp 3 ngày

Bình Tu Luyn Lv2

10

Lương Thc

50

bùa ma thut

5

Đá cường hóa 

60

Tích lũy đăng nhp 7 ngày

Mnh Kiến Lam

15

lương thc

150

Đá Đ Lv4

4

Đá Cường Hóa 

100

Tích lũy đăng nhp 10 ngày

Mnh Gà Lam

10

Đá Lc Lv3

3

Lương Thc

20

Tinh Thn

500

Tích lũy đăng nhp  14 ngày

Túi Quà Tinh Thn

5

Đá Cường Hóa

20

Đá Thánh Thú Lv3

10

Mnh Ngc Tím

10

Tích lũy đăng nhp 18 ngày

Lương Thc

20

Mnh Gà Hng

10

Vòng Tay Venus +2

1

Tinh Thn

100

Tích lũy đăng nhp  21ngày

Bình Tu Luyn Lv2

5

Đá Thánh Thú Lv4

10

Lãng Mn +2

2

Túi Quà Vip Ná Gà

8

Tích lũy đăng nhp 24 ngày

Đá Cường Hóa

10

Mnh gà đc nh

10

Bùa Ma Thut

5

Tinh Thn

200

Tích lũy đăng nhp 28 ngày

Bình Tu Luyn Lv2

100

Đá Cường Hóa

100

Hnh phúc +3

2

Lương Thc

100

Khuyến mãi 100% xu không khóa

(ko rs)

Np 1 ln 200 xu

Xu

200

Np 1 ln 500 xu

Xu

500

Np 1 ln 1000 xu

Xu

1000

Np 1 ln 2000 xu

Xu

2000

Np 1 ln 5000 xu

Xu

5000

Np 1 ln 10000 xu

Xu

10000

Np 1 ln 20000 xu

Xu

20000

Cao th tăng cp

(ko rs)

Nhân vt đt cp 10

Vàng 

2000

Bình Tu Luyn Lv1

2

Bình Kinh Nghim Lv5

20

Lương Th

1

Nhân vt đt cp 15

Vàng

4000

Đá Cường Hóa

3

Lương Th

3

Tinh Thn

20

Nhân vt đt cp 20

Bình Tu Luyn Lv1

5

Mnh Ngc Tím

2

Hp Vũ Khí +4

1

Đá Hi Phc Lv3

20

Nhân vt đt cp 25

Bình Tu Luyn Lv2

1

Đá Thánh Thú Lv2

6

Rương Trang Sc

2

Đá Lam Lv4

2

Nhân vt đt cp 35

Bình Tu Luyn Lv2

3

Đá Thánh Thú Lv2

4

Rương Trang Sc

2

Đá Vàng Lv5

2

Nhân vt đt cp 45

Bình Tu Luyn Lv2

5

Đá Thánh Thú Lv3

4

Nhn Ch P+1

1

Đá Tím Lv7

1

Con Đường Anh Hùng

(ko rs)

Nhân vt đt 3000 lc chiến

Đá Thánh Thú Lv2

6

Bùa May Mn 15%

5

Mnh Súng Nước

4

Thuc Kinh Nghim Lv3

10

Nhân vt đt 4000 lc chiến

Bình Tu Luyn Lv1

30

Đá cường hóa

10

Bùa May Mn 25%

3

Thuc Kinh Nghim Lv3

20

Nhân vt đt 5000 lc chiến

Bình Tu Luyn Lv2

5

Đá Thánh Thú Lv3

8

Bùa May Mn 25%

8

Vàng Vip

10

Vàng

100000

Đá Cường Hóa

8

Mnh Bazoka

20

Bùa Ma Thut

5

Nhân vt đt 8000 lc chiến

Bình Tu Luyn Lv2

10

Đá Thánh Thú Lv3

10

Đá Đ Lv5

2

Đá Cường Hóa 

10

Vàng Vip

20

Mnh Vip-Boomerang(Cao)

8

Mnh Xe Hơi

5

Mnh Ngc Cam

20

Nhân vt đt 10000 lc chiến

Bình Tu Luyn Lv2

20

Đá Thánh Thú Lv4

10

Đá Đ Lv6

2

Đá Cường Hóa 

20

Vàng Vip

20

Mnh Vip-Boomerang(Cao)

16

Mnh Xe Hơi

20

Mnh Ngc Cam

30

Đua top lc chiến

(ko rs)

Top 1 Lc chiến

Vip-Boomerang (10 Ngày)

1

Đá Đỏ Lv8

1

Đá Vàng Lv8

1

Mnh Phượng Hoàng Băng Tinh

10

Top 2 Lc chiến

Mnh Bazoka

150

Đá Đỏ Lv8

1

Tinh Hoa K Năng

60

Thuc Kinh Nghim Lv5

50

Top 3 Lc Chiến

Mnh Bazoka

100

Đá Đỏ Lv8

1

Tinh Hoa K Năng

40

Thuc Kinh Nghim Lv5

40

Top 4-5 Lc Chiến

Mnh Bazoka

50

Đá Đỏ Lv7

2

Thuc Kinh Nghim Lv5

30

Tinh Hoa K Năng

15

Top 6-7 Lc Chiến

Mnh Bazoka

50

Đá Đỏ Lv7

1

Thuc Kinh Nghim Lv5

20

Tinh Hoa K Năng

15

Top 8-10 Lc Chiến

Mnh Bazoka

50

Đá Đỏ Lv6

2

Thuc Kinh Nghim Lv5

20

Tinh Hoa K Năng

15

Top 11-15 Lc Chiến

Mnh Bazoka

50

Đá Đỏ Lv6

1

Thuc Kinh Nghim Lv5

15

Tinh Hoa K Năng

15

Top 16-20 Lc Chiến

Mnh Bazoka

50

Đá Đỏ Lv5

2

Thuc Kinh Nghim Lv5

10

Tinh Hoa K Năng

15

Đua top Guild

(ko rs)

Ch Guild Hng 1

Mnh Phượng Hoàng Băng Tinh

20

Ch Guild Hng 2

Mnh Phượng Hoàng Băng Tinh

15

Ch Guild Hng 3

Mnh Phượng Hoàng Băng Tinh

10

Ch Guild Hng 4 ti hng 10

Khí Hn

500

Thành viên Guild hng 1

Đá Cường Hóa

25

Đá Thánh Thú Lv3

20

Bình Tu Luyn Lv2

10

Rương Vàng

20

Thành viên Guild hng 2

Đá Cường Hóa

20

Đá Thánh Thú Lv3

26

Bình Tu Luyn Lv2

5

Rương Vàng

10

Thành viên Guild hng 3

Đá Cường Hóa

15

Đá Thánh Thú Lv3

15

Bình Tu Luyn Lv1

15

Rương Vàng

15

Thành Viên Guild Hng 4 ti hng 10

Đá Cường Hóa

10

Đá Thánh Thú Lv3

10

Bình Tu Luyn Lv1

10

Rương Vàng

10

Online nhn thưởng

RS qua ngày

Đăng nhp nhn thưởng

Đá cường hóa 

5

Thuc Kinh Nghim Lv3

5

Đá Thánh Thú Lv2

5

Bùa May Mn 25%

2

Quà khng server mi

(ko rs)

Np 1 ln đt 200 xu

Bình tu luyn lv2

10

Đá cường hóa 

20

Bùa ma thut

2

Lương thc

10

Np 1 ln đt 500 xu

Trng Khng Long

2

Đá cường hóa

50

Bùa ma thut

5

Đá đ lv5

3

Np 1 ln đt 1000 xu

Mnh rng con

10

Đá Đ Lv5

2

Đá Thánh Thú Lv3

10

Venus +1

1

Np 1 ln đt 2000 xu

Tinh Thn

1000

mnh nai GB

10

Đá Thánh Thú Lv4

10

Venus +1

1

Np 1 ln đt 5000 xu

Mnh Phượng Hoàng Băng Tinh

10

mnh rn tinh

10

lương thc

100

khí hn

999

Nhim V Tân Th

(RS qua ngày)

Cu phúc vàng 10 ln

Vàng

10000

Bình Tu Luyn Lv1

1

Mnh Kiến Lam

1

Mnh Ngc Tím

1

Cu phúc xu 10 ln

Búa Ma

1

Đá Cường Hóa

2

Mnh Nai GB

1

Mnh Ngc Tím

3

Nhn được 50 đim tinh hn

Đá Cường Hóa

3

Mnh Kiến Lam

2

Lương Thc

3

Đá Thánh Thú Lv3

3

Nhn được 80 đim cng hiến

Đá Thánh Thú Lv3

5

Mnh Kiến Lam

2

Đá Cường Hóa

3

Bùa May Mn 25%

2

Ghép thành công đá thánh thú lv3 10 ln

Mnh Kiến Lam

1

Đá Cường Hóa

2

Búa Ma

3

Lương Thc

2

S dng 20 lương thc

Lương Thc

2

Mnh Kiến Lam

2

Bình Tu Luyn Lv1

1

Búa Ma

1

S dng 10 bình tu luyn lv2

Bùa Ma Thu

2

Bình Tu Luyn Lv1

5

Mnh Kiến Lam

2

Búa Ma

1

Hôn 2 ln

Tinh Thn

50

Đá Cường Hóa

2

Mnh Kiến Lam

1

Búa Ma

1

Càn quét mê cung 20 ln

Vàng

10000

Mnh Kiến Lam

2

Đá Cường Hóa

2

Lương Thc

2

M rương may mn 30 ln

Vàng

20000

Mnh Kiến Lam

2

Lương Thc

2

Bùa Ma Thu

1

Quà Tng Tân Th

(ko rs)

Đăng nhp nhn thưởng

Set Tiu Binh Gà (7 Ngày)

1

Mũ Gà (7 Ngày)

1

Áo Váy Tung Bay (7 Ngày)

1

Áo Gà Choai (7 Ngày)

1

Nhn Ch

2

Búa Ma

1

Mnh Trang B Thú Linh

3

Ác Ma

2

Quà Np Ln Đu

(ko rs)

Np tích lũy 1 Xu nhn quà

Đá Cường Hóa

9

Lương Thc

9

Bình Tu Luyn Lv1

9

Mnh Ngc Tím

9

Đá Thánh Thú Lv3

9

Vàng

9999

Hot Bát

99

Mnh Vip-Thượng C (Sơ)

9

Đá Đ Lv1

9

Đá Vàng Lv1

9

Đá Tím Lv1

9

Đá Lc Lv1

9

Đá Lam Lv1

9

Tinh Thn

99

Tht Lưng Trng (7 Ngày)

1

Mnh Gà Con

10

Tích lũy online nhận thưởng

Rs qua ngày

online 1 phút

đá thánh thú lv1

2

bùa may mn 15%

1

Đá cường hóa

1

Vàng

10000

online 20 phút

Đá thánh thú lv1

4

bùa may mn 15%

2

Đá cường hóa

2

vàng

20000

online 30 phút

Đá thánh thú lv2

2

bùa may mn 15%

2

Đá cường hóa

2

bùa ma thu

1

online 60 phút

Đá thánh thú lv2

3

bùa may mn 25%

1

lương thc

2

búa ma

1

online 90 phút

Đá thánh thú lv2

4

bùa may mn 25%

1

lương thc

2

vàng 

20000

online 120 phút

Đá thánh thú lv3

2

bùa may mn 25%

1

lương thc

4

Đá cường hóa

2

online 180 phút

Đá thánh thú lv3

5

Đá cường hóa

4

búa ma

2

bua ma thut

2

Tiêu Tích Lũy

(ko rs)

Tiêu tích lũy500 xu

Lương Thc

10

Vàng

20000

Đá Thánh Thú Lv3

15

Mnh Ngc Tím

10

Tiêu tích lũy1000 xu

Mnh Vip-Boomerang (cao)

8

Lương Thc

40

Đá Thánh Thú Lv3

10

Khí hn

500

Tiêu tích lũy5000 xu

Mnh Vip-Boomerang (cao)

12

Đá Thánh Thú Lv3

15

Đá Cường Hóa

15

Mnh Mm Xanh

20

Tiêu tích lũy10000 xu

Mnh Vip-Boomerang (cao)

16

Bình Tu Luyn Lv2

50

Đá Thánh Thú Lv3

20

Mnh Gà Đc Nh

10

Tiêu tích lũy20000 xu

Vip n thn (30 ngày)

1

Bình Tu Luyn Lv2

20

Đá Thánh Thú Lv4

30

Bùa May Mn 15%

30

Lãng Mn +1

4

Đá Cường Hóa

50

Mnh Gà Con

20

Mnh Ngc cam

20

Tiêu tích lũy27000 xu

Quà Vip-Thương C

20

Hp Trang Sc

20

Bình Tu Luyn Lv2

30

Vàng Vip

40

Mnh Ngc Cam

40

Đá Cường Hóa

50

mnh nai GB

10

Venus+1

4

Tiêu tích lũy35000 xu

Quà Vip-Boomerang

20

Quà Nhn Hoàng Đế

20

Bình Tu Luyn Lv2

50

Đá Cường Hóa

80

mnh rn tinh

10

Đá Thánh Thú Lv5

20

Mnh Ngc Cam

50

Venus+1

8

Tiêu tích lũy50000 xu

Đá Lam Lv8

2

Lương Thc

60

Bình Tu Luyn Lv2

30

Đá Thánh Thú Lv5

30

Đá Cường Hóa

100

Mnh Phượng Hoàng Băng Tinh

15

Mnh Ngc Cam

50

Venus+2

4

Tiêu tích lũy 80000 xu

wow pháo (30 ngày)

1

nhn vàng +3

1

Venus +3

2

Hnh phúc +3

2

Tăng Tiến Sc Mnh

5 thuc tính đt Lv5

Mnh Khiên Barov (Cao)

2

Mnh Súng Nước

2

Quà Tăng Cp Tân Binh

1

Vàng

5000

5 thuc tính đt Lv7

Mnh Khiên Barov (Cao)

2

Mnh Súng Nước

2

Quà Chuyên Tân Th

1

Quà Th Nghim Vip

2

5 thuc tính đt Lv9

Mnh Khiên Barov (Cao)

4

Mnh Súng Nước

3

Đá Cường Hóa

3

Lương Thc

4

5 thuc tính đt Lv13

Mnh Khiên Barov (Cao)

4

Mnh Súng Nước

3

Bình Tu Luyn Lv2

1

Đá Cường Hóa

3

5 thuc tính đt Lv16

Mnh Khiên Barov (Cao)

4

Mnh Súng Nước

4

Đá Cường Hóa

3

Lương Thc

5

4 thuc tính đt Lv20

Mnh Khiên Barov (Cao)

6

Mnh Súng Nước

4

Mnh C Ma

10

Bùa Ma Thut

2

4 thuc tính đt Lv25

Mnh Khiên Barov (Cao)

8

Mnh Súng Nước

5

Bùa Ma Thut

5

Mnh Kiến Lam

10

3 thuc tính đt Lv30

Mnh Khiên Barov (Cao)

8

Mnh Súng Nước

5

Mnh Rng Con

5

Vip-Phi Tiêu (7 Ngày)

1

Khiêu chiến pháo đài

Vượt  pháo đài thường

Đá Cường Hóa

5

đá thánh thú lv4

2

Tinh Thn

50

Vượt pháo đài i khó

Lương Thc

5

đá thánh thú lv4

5

tinh thn

100

Đá Cường Hóa

5

Vượt pháo đài anh hùng

búa ma

1

Đá Cường Hóa

5

Lương Thc

5

Chiến Thắng Liên Tiếp

Chiến thắng liên tiếp 5 trận

Đá Thánh Thú Lv1

10

Vàng

10000

Lương Thc

10

Mnh Khiên Barov (Sơ)

4

Chiến thắng liên tiếp 10 trận

Bình Kinh Nghim Lv3

5

K Ngông Cung

1

Mnh Ngc Tím

2

Mnh Khiên Barov (Sơ)

4

Chiến  thắng liên tiếp 15 trận

Túi Đá Cường Hóa (Sơ)

5

Vòng Tay Xanh

2

Ác Ma

2

Mnh Khiên Barov (Sơ)

8

Chiến thắng liên tiếp 20 trận

Mnh Trang B Thú Linh

1

Túi Tu Luyn (Sơ)

2

Rương Gà Con

1

Mnh Khiên Barov (Sơ)

12