Tích Lũy Đăng Nhập (30 Ngày)

Gửi Gunner,

Chào mừng Gunner đến với thế giới Gà Vàng. Sự kiện ra mắt máy chủ mới SIÊU HẤP DẪN đang chờ đón Gunner. 

Sự kiện nhân đôi thẻ nạp (chỉ diễn ra vào 4 ngày đầu tiên mở Server). Đăng nhập tích lũy 30 ngày nhận quà khủng.

Sự kiện đua TOP nhận Phượng Hoàng Băng Tinh cực hiếm.

Hướng dẫn nạp thẻ trên Android: Đây

Thời gian: 00:06 Ngày Mở Server đến Ngày thứ 30

Phần thưởng:

Tích lũy đăng nhập 1 ngày Đá Cường Hóa 2
Thuốc Kinh Nghiệm Lv3 20
Bình Tu Luyện Lv1 5
Vàng 2000
Tích lũy đăng nhập 3 ngày Bình Tu Luyện Lv2 10
Lương Thực 50
Khí Hồn 50
Đá Thánh Thú Lv3 20
Tích lũy đăng nhập 7 ngày Mảnh Kiến Lam 15
Đá Thánh Thú Lv3 20
Đá Đỏ Lv4 4
Đá Cường Hóa 20
Tích lũy đăng nhập 10 ngày Mảnh Gà Lam 10
Đá Lục Lv3 3
Lương Thực 20
Tinh Thần 100
Tích lũy đăng nhập  14 ngày Túi Quà Tinh Thần 5
Đá Cường Hóa 20
Đá Thánh Thú Lv3 10
Mảnh Ngọc Tím 10
Tích lũy đăng nhập 18 ngày Lương Thực 20
Mảnh Gà Hồng 10
Vòng Tay Venus 2
Tinh Thần 100
Tích lũy đăng nhập  21ngày Bình Tu Luyện Lv2 5
Đá Thánh Thú Lv4 10
Lãng Mạn +2 1
Túi Quà Vip Ná Gà 8
Tích lũy đăng nhập 24 ngày Đá Cường Hóa 10
Mảnh Kiến Xanh 10
Bùa Ma Thuật 5
Tinh Thần 200
Tích lũy đăng nhập 28 ngày Bình Tu Luyện Lv2 10
Đá Cường Hóa 100
Mảnh Kiến Đỏ 10
Lương Thực 100