1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự kiện ra mắt máy chủ 379- Gà Flash
13-06-2018 đến 19/06/2018

Sự kiện ra mắt máy chủ 379- Gà Flash

Cùng khám phá những sự kiện mới trong Phiên Bản Mới ngay tại Máy chủ mới 379 - Gà Flash nhé Gunner.

STT Tên Sự Kiện Yêu cầu Vật Phẩm Số Lượng Thời Hạn
1 Đua Top Lực Chiến Top 1 Lực chiến thẻ ma pháp 1 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 999 Forever
VIP-Ná Gà 1 30 days
Túi quà Super Âm Nhạc 50 Forever
Top 2 Lực chiến Đá đỏ lv8 2 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 700 Forever
Vip-Boomerang 1 Forever
thẻ ma pháp 1 Forever
Top 3 Lực Chiến Đá đỏ lv8 2 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 600 Forever
Vip-Boomerang 1 30 days
thẻ ma pháp 1 Forever
Top 4 Lực Chiến Đá đỏ lv8 1 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 400 Forever
Bazooka 1 30 days
thẻ ma pháp 1 Forever
Top 5 Lực Chiến Đá Lam LV7 3 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 300 Forever
Bazooka 1 25 days
Túi quà Super Âm Nhạc 50 Forever
Top 6-10 Lực Chiến Đá Lam LV7 2 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 200 Forever
Bazooka 1 15 days
Túi quà Super Âm Nhạc 30 Forever
Top 11-15 Lực Chiến Đá Vàng LV7 2 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 150 Forever
Wow-Pháo 1 30 days
Túi quà Super Âm Nhạc 20 Forever
Top 16-20 Lực Chiến Đá Vàng LV7 1 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 100 Forever
Wow-Pháo 1 15 days
Túi quà Super Âm Nhạc 10 Forever
2 Đua top Guild Chủ Guild Hạng 1 Xu 20000 Forever
Chủ Guild Hạng 2 Xu 10000 Forever
Chủ Guild Hạng 3 Xu 5000 Forever
Chủ Guild Hạng 4 tới hạng 10 Xu 1000 Forever
Thành viên Guild hạng 1 Lương Thực 50 Forever
Khí Hồn 999 Forever
Túi quà Super Âm Nhạc 3 Forever
Cánh Ác Ma 1 30 days
Thành viên Guild hạng 2 Lương Thực 30 Forever
Khí Hồn 555 Forever
Túi quà Super Âm Nhạc 2 Forever
Cánh Ác Ma 1 15 days
Thành viên Guild hạng 3 Túi quà Super Âm Nhạc 1 Forever
Lương Thực 20 Forever
Khí Hồn 333 Forever
Cánh Ác Ma 1 7 days
Thành Viên Guild Hạng 4 tới hạng 10 Vàng 20000 Forever
Huy chương 5000 Forever
Lương Thực 15 Forever
Khí Hồn 111 Forever
3 Vũng bước vào thế giới gà Nạp 1 lần đạt 200 xu xu 1000 Forever
Nạp 1 lần đạt 1000 xu xu 5000 Forever
4 Nhiệm Vụ Tân Thủ
(Reset)
Cầu phúc vàng 50 lần hoạt bát 100 Forever
đá cường hoá 3 Forever
đá thánh thú lv2 10 Forever
bùa ma thuật 1 Forever
Cấu phúc xu 2 lần lương thực 3 Forever
bùa may mắn 15% 3 Forever
tinh thần  100 Forever
đá cường hoá 3 Forever
Nhận được 30 điểm tinh hồn hoạt bát 100 Forever
tinh hoa kỹ năng 2 Forever
vàng 20000 Forever
bình tu luyện lv1 10 Forever
Nhận được 80 điểm cống hiến đĩa bay 10 Forever
đá thánh thú lv2 20 Forever
khí hồn 30 Forever
đá cường hoá 4 Forever
Sử dụng 20 lương thực đá cường hoá 5 Forever
bình tu luyện lv1 20 Forever
bùa ma thuật  2 Forever
tinh thần  100 Forever
Sử dụng 5 bình tu luyện lv2 lương thực 10 Forever
khí hồn 50 Forever
búa ma 1 Forever
túi quà đá đỏ 3 Forever
Hôn 1 lần túi quà đá tím 5 Forever
khí hồn 80 Forever
đá cường hoá 5 Forever
đá thánh thú lv4 5 Forever
Càn quét mê cung 30 lần hoạt bát 100 Forever
huân chương 400 Forever
bình tu luyện lv1 10 Forever
bùa may mắn 25% 4 Forever
Mở rương may mắn 30 lần túi quà đá vàng 2 Forever
tinh thần 50 Forever
bình tu luyện lv1 10 Forever
túi đá cường hoá sơ 5 Forever
Khiêu chiến Boss TG 8 lần túi quà đá lam 2 Forever
bùa ma thuật 2 Forever
đá cường hoá 5 Forever
túi quà vip ná gà 4 Forever
Dùng búa ma 4 lần đá thánh thú lv3 5 Forever
ác ma +1 1 Forever
nhẫn chữ P +1 1 Forever
khí hồn 100 Forever
Mở thẻ thần 30 lần bằng huy chương túi quà đá lục 2 Forever
lương thực 3 Forever
bình tu luyện lv1 10 Forever
túi tu luyện sơ 5 Forever
5 Nhiệm vụ Cầu Hôn Cầu Hôn Vàng nhẫn vàng 2 Forever
búa ma 5 Forever
đá thánh thú lv5 40 Forever
hoạt bát 300 Forever
Cầu Hôn Bạch Kim nhẫn bạch kim 2 Forever
Đá cường hoá 100 Forever
khí hồn 500 Forever
hộp trang sức 20 Forever
Cầu Hôn Kim Cương nhẫn kim cương 2 Forever
lương thực 300 Forever
tinh thần 999 Forever
Bình tu luyện lv2 200 Forever
6 Tiêu Tích Lũy
(Không Reset)
Tiêu tích lũy 1 Xu phù thuỷ xinh đẹp 1 30 days
pháp sư đẹp trai 1 30 days
túi quà đá đỏ 10 Forever
tuí quà đá lam 10 Forever
túi quà đá lục 10 Forever
túi quà đá vàng 10 Forever
túi quà đá tím 10 Forever
thắt lưng lam 1 7 days
Tiêu tích lũy 500 xu đá cường hoá 30 Forever
vàng 20000 Forever
bùa ma thuật  5 Forever
đá thánh thú lv3 20 Forever
Tiêu tích lũy 2000 xu Đá cường hoá 50 Forever
lương thực 50 Forever
bình tu luyện lv2 10 Forever
huân chương 500 Forever
Tiêu tích lũy 5000 Xu nhẫn vàng 1 Forever
Venus +2 1 Forever
đá thánh thú lv4 50 Forever
tinh thần 999 Forever
Tiêu tích lũy 10000 xu Khí hồn 500 Forever
túi quà supper âm nhạc 20 Forever
nhẫn bạch kim 1 Forever
Bình tu luyện lv2 30 Forever
Tiêu tích lũy 20000 xu khí hồn 999 Forever
lương thực 200 Forever
hạnh phúc +2 1 Forever
Vip giọt nước 1 30 days
Tiêu tích lũy 50000 xu Venus +3 1 Forever
Hạnh phúc +3 1 Forever
mảnh boomerang cao 60 Forever
heo con hồng (thời trang) (30 days) 1 30 days
Đá thú thú lv4 60 Forever
tinh thần 999 Forever
thần may mắn 30days 1 30 days
Cánh ác ma (vv) 1 Forever
Tiêu tích lũy 100000 xu Vip nữ thần  1 Forever
Khí hồn  999 Forever
Tinh thần 999 Forever
Đá cường hoá 300 Forever
Lương thực 300 Forever
Venus +3 2 Forever
Hạnh phúc +3 2 Forever
vip thiên sứ 1 Forever
7 Khiêu chiến 1vs1 (reset) Khiêu chiến 1vs1 thắng 1 lần tinh thần 100 Forever
khí hồn 50 Forever
búa ma 1 Forever
bùa ma thuật 1 Forever
Khiêu chiến 1vs1 thắng 5 lần đá thánh thú lv3 20 Forever
bình kinh nghiệm lv5 20 Forever
tinh thần 200 Forever
Đá cường hóa 4 Forever
Khiêu chiến 1vs1 thắng 15 lần khí hồn 100 Forever
lương thực 20 Forever
đá cường hóa 20 Forever
bình tu luyện lv2 5 Forever
8 Đăng Nhâp Liên Tiếp Đăng nhập liên tiếp 1 ngày VIP-Lựu Đạn 1 Forever
VIP-Phi Tiêu 1 Forever
VIP-Lu Gạch 1 Forever
VIP-Giỏ Trái Cây 1 Forever
VIP-Tủ Thuốc 1 Forever
VIP-Tivi, Tủ Lạnh 1 Forever
Đăng nhập liên tiếp 2 ngày tinh thần  500 Forever
xu khóa 500 Forever
bình tu luyện lv1 50 Forever
hoạt bát 200 Forever
ác ma +1 1 Forever
Nhẫn chữ P +1 1 Forever
đá hồi phục lv4 20 Forever
vàng  50000 Forever
Đăng nhập liên tiếp 3 ngày Khí hồn 500 Forever
bùa may mắn 25% 10 Forever
Đá thánh thú lv4 50 Forever
Lương Thực 50 Forever
Đăng nhập liên tiếp 4 ngày Vòng Tay Venus 2 Forever
Hạnh Phúc 2 Forever
vàng 20000 Forever
Đá Cường Hóa 10 Forever
Đăng nhập liên tiếp 5 ngày Hạnh Phúc +1 1 Forever
Vòng Tay Venus +1 1 Forever
tinh hoa kỹ năng 5 Forever
Đá Cường Hóa 50 Forever
Đăng nhập liên tiếp 6 ngày Phong Vân Nam 1 7 days
Hiệp Sĩ Phong Vân 1 7 days
bùa ma thuật 5 Forever
Đĩa Bay 20 Forever
Đăng nhập liên tiếp 7 ngày Lương Thực 200 Forever
Túi quà Super Âm Nhạc 10 Forever
Bình tu luyện lv2 50 Forever
Đá Cường Hóa 200 Forever
9 PVE Phó bản kiến ma 1 lần Đá cường hóa 5 Forever
Lương thực 5 Forever
Bình tu luyện lv1 10 Forever
Đá thánh thú lv3 3 Forever
Phó bản gà con 1 lần Đá cường hóa 5 Forever
Lương thực 5 Forever
Bình tu luyện lv1 10 Forever
Đá thánh thú lv3 3 Forever
Phó bản thành gà 1 lần Đá cường hóa 5 Forever
Lương thực 5 Forever
Bình tu luyện lv1 10 Forever
Đá thánh thú lv3 3 Forever
Phó bản Tà thần 1 lần Đá cường hóa 5 Forever
Lương thực 5 Forever
Bình tu luyện lv1 10 Forever
Đá thánh thú lv3 3 Forever
10 Quà khủng server mới
(Không Reset)
Nạp 1 lần đạt 200 xu Mảnh gà con 10 Forever
Mảnh mầm xanh 10 Forever
mảnh kiến xanh 10 Forever
mảnh gà làm 10 Forever
lương thực 100 Forever
Tinh hoa kỹ năng 20 Forever
đá cường hoá 100 Forever
bùa ma thuật 10 Forever
Vip boomerang +7 (7day) 1 7 days
Đá thánh thú lv3 50 Forever
bùa may mắn 25% 10 Forever
Tinh thần 500 Forever
Nạp 1 lần đạt 500 xu mảnh gà độc nhỏ 10 Forever
mảnh gà hồng 10 Forever
mảnh cỏ ma 10 Forever
mảnh kiến đỏ 10 Forever
vip thượng cổ +12 1 3 days
Đá thánh thú lv3 100 Forever
Bùa may mắn 25% 20 Forever
Đá cường hoá 150 Forever
bùa ma thuật 20 Forever
hoạt bát  300 Forever
tinh thần  800 Forever
khí hồn 500 Forever
Nạp 1 lần đạt 2000 xu Mảnh rồng con 10 Forever
Venus +1 2 Forever
hạnh phúc +1 2 Forever
cánh thiên sứ (7 days) 1 7 days
mảnh ngọc tím 10 Forever
túi quà đá đỏ 10 Forever
tuí quà đá lam 10 Forever
túi quà đá lục 10 Forever
túi quà đá vàng 10 Forever
túi quà đá tím 10 Forever
Đá thánh thú lv4 50 Forever
Bình tu luyện lv2 50 Forever
Nạp 1 lần đạt 5000 xu Mảnh phượng hoàng băng 10 Forever
Mảnh nai GB 10 Forever
mảnh rắn tinh 10 Forever
S nữ thần (7 days) 1 7 days
Mảnh ngọc cam 50 Forever
Bình tu luyện lv2 100 Forever
khí hồn 999 Forever
Đá cường hoá 200 Forever
Nạp 1 lần đạt 10000 xu Venus +2 2 Forever
hạnh phúc +2 2 Forever
đá thánh thú lv5 40 Forever
mảnh vip boomerang (cao) 40 Forever
Mảnh vip ares (cao) 40 Forever
Mảnh vip búa minotaure (cao) 40 Forever
mảnh Vip thượng cổ (cao) 40 Forever
lương thực 300 Forever
11 Lễ hội Ngọc Quý
(Không Reset)
Thu thập 5 cối xoay gió Ngọc Sát Thương 1 Forever
Thu thập 5 cối xoay gió Ngọc Giảm Sát 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Xuyên Giáp 1 Forever
Thu thập 5 cối xoay gió Ngọc Xuyên Giáp 1 Forever
Thu thập 45 cối xoay gió Ngọc Xuyên Giáp 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Thiêu Đốt 1 Forever
Thu thập 5 cối xoay gió Ngọc Thiêu Đốt 1 Forever
Thu thập 45 cối xoay gió Ngọc Thiêu Đốt 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Phong Ấn 1 Forever
Thu thập 5 cối xoay gió Ngọc Phong Ấn 1 Forever
Thu thập 45 cối xoay gió Ngọc Phong Ấn 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Liên Kích 1 Forever
Thu thập 5 cối xoay gió Ngọc Liên Kích 1 Forever
Thu thập 45 cối xoay gió Ngọc Liên Kích 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Hấp Thụ 1 Forever
Thu thập 5 cối xoay gió Ngọc Hấp Thụ 1 Forever
Thu thập 45 cối xoay gió Ngọc Hấp Thụ 1 Forever
Thu thập 10 cối xoay gió Ngọc Hộ Giáp 1 Forever
Thu thập 10 cối xoay gió Ngọc Miễn Kháng 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Kiên Cố 1 Forever
Thu thập 5 cối xoay gió Ngọc Kiên Cố 1 Forever
Thu thập 45 cối xoay gió Ngọc Kiên Cố 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Miễn Thương 1 Forever
Thu thập 5 cối xoay gió Ngọc Miễn Thương 1 Forever
Thu thập 45 cối xoay gió Ngọc Miễn Thương 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Hạt Nhân 1 Forever
Thu thập 5 cối xoay gió Ngọc Hạt Nhân 1 Forever
Thu thập 45 cối xoay gió Ngọc Hạt Nhân 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Thần Báo 1 Forever
Thu thập 5 cối xoay gió Ngọc Thần Báo 1 Forever
Thu thập 45 cối xoay gió Ngọc Thần Báo 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Dẫn Dắt 1 Forever
Thu thập 5 cối xoay gió Ngọc Dẫn Dắt 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Dẫn Dắt 1 Forever
12 Đẳng cấp thú cưng
(Không Reset)
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Con 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Độc Nhỏ 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Lam 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Hồng 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Mầm Xanh 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Cỏ Ma 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Kiến Xanh 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Kiến Đỏ 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Kiến Lam 3 Forever


Chúc các Gunner của Gà Vàng sẽ có những phút giây vui vẻ ở Máy chủ 379 - Gà Flash nhé!

---Gà Vàng---