1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự kiện ra mắt máy chủ 370- Gà Orange
12-05-2018

Sự kiện tuần 2 (19/5 - 25/5)

Cùng khám phá những sự kiện trong tuần 2 ở Máy chủ mới 370 - Gà Orange  là gì nhé Gunner.

STT Tên Sự Kiện Thời Gian Nội Dung Yêu Cầu Vật Phẩm Số Lượng Thời Hạn
1 Thưởng Đăng Nhập Bắt đầu: 00:05:00  19/5/2018
Kết thúc: 23:59:59  25/5/2018
Có Reset
Đăng nhập vào game là phải nhận ngay quà này từ Gà Vàng Gunner nhé.
** Gunny Mobi - Game Bắn Súng Tọa Độ Đông Vui Nhất Việt Nam. **
-- Gà Vàng --
Online 30 min Bùa Ma Thuật 1 Forever
Lương Thực 10 Forever
Đá Cường Hóa 10 Forever
  Hoa Sen 10 Forever
2 Thu thập Hoa Sen Bắt đầu: 00:05:00  19/5/2018
Kết thúc: 23:59:59  25/5/2018

Vật phẩm Thu Thập Hoa Sen có thể nhận được từ sự kiện.
Thu thập đủ Hoa Sen có thể đổi sang vật phẩm khác.
Lưu ý: Mỗi mốc chỉ được đổi 5 lần.
-- Gà Vàng --
Thu Thập 10 Hoa Sen Lương Thực 3 Forever
Đá Cường Hóa 2 Forever
Vàng 10000 Forever
hoạt bát 20 Forever
Thu Thập 50 Hoa Sen Tinh Thần 100 Forever
búa ma 1 Forever
Khí Hồn 50 Forever
Đá cường hóa 10 Forever
Thu Thập 100 Hoa Sen Bùa May Mắn (25%) 20 Forever
Bùa Ma Thuật 10 Forever
Vòng Tay Venus +1 1 Forever
Khí Hồn 200 Forever
Thu Thập 250 Hoa Sen Đá cường hóa 40 Forever
Tình thần 500 Forever
Khí hồn 400 Forever
Bình Tu Luyện Lv 2 15 Forever
Thu Thập 500 Hoa Sen Đá Đỏ LV7 1 Forever
Đá Tím LV7 1 Forever
Đá Lam LV7 1 Forever
Đá vàng LV7  1 Forever
Đá Lục LV7 1 Forever
3 Nhiệm vụ tuần 2 Bắt đầu: 00:05:00  19/5/2018
Kết thúc: 23:59:59  25/5/2018
Có Reset
Hoàn thành nhiệm vụ Tân Thủ sẽ giúp Gunner hiểu game và nhận nhiều đạo cụ tăng nhanh lực chiến.
Sự kiện Reset qua ngày
-- Gà Vàng --
Cầu phúc vàng 50 lần hoạt bát 100 Forever
đá cường hoá 3 Forever
đá thánh thú lv2 10 Forever
bùa ma thuật 1 Forever
Cấu phúc xu 2 lần lương thực 3 Forever
bùa may mắn 15% 3 Forever
tinh thần  100 Forever
đá cường hoá 3 Forever
Nhận được 30 điểm tinh hồn hoạt bát 100 Forever
tinh hoa kỹ năng 2 Forever
vàng 20000 Forever
bình tu luyện lv1 10 Forever
Nhận được 80 điểm cống hiến đĩa bay 10 Forever
đá thánh thú lv2 20 Forever
khí hồn 30 Forever
đá cường hoá 4 Forever
Sử dụng 20 lương thực đá cường hoá 5 Forever
bình tu luyện lv1 20 Forever
bùa ma thuật  2 Forever
tinh thần  100 Forever
Sử dụng 5 bình tu luyện lv2 lương thực 10 Forever
khí hồn 50 Forever
búa ma 1 Forever
túi quà đá đỏ 3 Forever
Hôn 1 lần túi quà đá tím 5 Forever
khí hồn 80 Forever
đá cường hoá 5 Forever
đá thánh thú lv4 5 Forever
Càn quét mê cung 30 lần hoạt bát 100 Forever
huân chương 400 Forever
bình tu luyện lv1 10 Forever
bùa may mắn 25% 4 Forever
Mở rương may mắn 30 lần túi quà đá vàng 2 Forever
tinh thần 50 Forever
bình tu luyện lv1 10 Forever
túi đá cường hoá sơ 5 Forever
Khiêu chiến Boss TG 8 lần túi quà đá lam 2 Forever
bùa ma thuật 2 Forever
đá cường hoá 5 Forever
túi quà vip ná gà 4 Forever
Dùng búa ma 4 lần đá thánh thú lv3 5 Forever
ác ma +1 1 Forever
nhẫn chữ P +1 1 Forever
khí hồn 100 Forever
Mở thẻ thần 30 lần bằng huy chương túi quà đá lục 2 Forever
lương thực 3 Forever
bình tu luyện lv1 10 Forever
túi tu luyện sơ 5 Forever
4 Tiêu Tích Lũy
(Không Reset)
Bắt đầu: 00:05:00  19/5/2018
Kết thúc: 23:59:59  25/5/2018
Chuỗi sự kiện mở Server siêu hấp dẫn.
Tích lũy tiêu Xu đạt mốc nhận thêm quà hấp dẫn.
-- Gà Vàng --
Tiêu 1 xu Khí hồn 200 Forever
Đá Cường Hóa 100 Forever
lương thực 100 Forever
thắt lưng lam 1 7
Tiêu 500 Xu Mảnh vip búa minotaure (cao) 20 Forever
Khí Hồn 100 Forever
Lương Thực 50 Forever
Vàng 20000 Forever
Tiêu 1000 Xu Mảnh vip ares (cao) 20 Forever
Tinh Thần 999 Forever
Búa Ma 5 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 150 Forever
Tiêu 3000 Xu mảnh Vip thượng cổ (cao) 40 Forever
Bình Tu Luyện Lv 2 50 Forever
Đá Thánh Thú Lv4 100 Forever
Túi Quà Đá Đỏ 20 Forever
Tiêu 5000 Xu Thắt lưng tím 1 7 days
Đá Cường Hóa 400 Forever
Nhẫn chữ P +4 1 Forever
Túi Quà Đá Vàng 30 Forever
Tiêu 10000 Xu Mảnh vip ares (cao) 40 Forever
Vòng Tay Venus +2 2 Forever
Hạnh Phúc +2 2 Forever
Túi Quà Đá Lam 30 Forever
Tiêu 20000 Xu thắt lưng cam 1 7 days
Khí Hồn 999 Forever
Lương Thực 200 Forever
Đá Thánh Thú Lv5 100 Forever
Tiêu 50000 Xu Tinh Thần 999 Forever
Vòng Tay Venus +3 1 Forever
Hạnh Phúc +3 1 Forever
Túi Quà Đá Tím 30 Forever
Vàng 200000 Forever
Đá hồi phục lv5 100 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 250 Forever
Cánh Thiên Sứ 1 Forever
Tiêu 100000 xu Venus + 4 1 Forever
Vip búa minotaure 1 30 days
Khiên Barov 12002 Forever
Vàng 500000 Forever
5 Khiêu chiến 2vs2 (reset) Bắt đầu: 00:05:00  19/5/2018
Kết thúc: 23:59:59  25/5/2018
Có Reset
Chiến đấu tại Sảnh, tích lũy chiến thắng nhận nhiều vật phẩm tăng nhanh lực chiến.
Sự kiện Reset qua ngày
-- Gà Vàng --
Khiêu chiến 2vs2 thắng 1 lần Hoa Sen 5 Forever
Đá Cường Hóa 3 Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv5 3 Forever
Khiêu chiến 2vs2 thắng 5 lần Đá Cường Hóa 10 Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv5 15 Forever
Hoa Sen 10 Forever
Khiêu chiến 2vs2 thắng 15 lần Đá Cường Hóa 15 Forever
Hoa Sen 15 Forever
Lương Thực 30 Forever
Tinh Thần 200 Forever
6 PVE Bắt đầu: 00:05:00  19/5/2018
Kết thúc: 23:59:59  25/5/2018
( Có Reset)
Tham gia Viễn Chinh nhận nhiều vật phẩm, tăng nhanh lực chiến.
Sự kiện Reset qua ngày
-- Gà Vàng --
Phó bản Thành Gà anh hùng 1 lần Đá cường hóa 10 Forever
Hoa Sen 5 Forever
Bình tu luyện lv1 25 Forever
Đá thánh thú lv3 5 Forever
Phó bản Tà Thần khó 1 lần Đá cường hóa 10 Forever
Hoa Sen 5 Forever
Bình tu luyện lv1 25 Forever
Đá thánh thú lv3 30 Forever
Phó bản Pháo Đài khó lần Đá cường hóa 10 Forever
Hoa Sen 5 Forever
Bình tu luyện lv1 25 Forever
Đá thánh thú lv4 20 Forever
Phó bản Đại Chiến Rồng thường lần Đá cường hóa 10 Forever
Hoa Sen 5 Forever
Bình tu luyện lv1 50 Forever
Đá thánh thú lv5 10 Forever
7 Khuyến mãi Xu Bắt đầu: 00:05:00  19/5/2018
Kết thúc: 23:59:59  25/5/2018
Khuyến mãi Xu cực kỳ hấp dẫn. Gunner chú ý tham gia.
-- Gà Vàng --
Nạp nhanh 200 xu Xu 400 Forever
Nạp nhanh 500 xu Xu 800 Forever
Nạp nhanh 1000 xu Xu 1000 Forever
Nạp nhanh 2000 xu Xu 2000 Forever
Nạp nhanh 5000 Xu Xu 5000 Forever
Nạp nhanh 10000 Xu Xu 10000 Forever
Nạp nhanh 20000 Xu Xu 20000 Forever
Nạp nhanh 50000 Xu Xu 50000 Forever
8 Lễ hội Ngọc Quý
(Không Reset)
Bắt đầu: 00:05:00  19/5/2018
Kết thúc: 23:59:59  25/5/2018
Cơ hội nhận tất cả các loại ngọc chỉ diễn ra duy nhất 1 lần.
Để đổi được Ngọc yêu thích các Gunner phải sở hữu vật phẩm Cối Xoay Gió.
Cối Xoay Gió có thể mua trong shop với giá 1000 xu/1 Cối xoay Gió
Thu thập 10 cối xoay gió Ngọc Sát Thương 1 Forever
Thu thập 10 cối xoay gió Ngọc Giảm Sát 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Xuyên Giáp 1 Forever
Thu thập 5 cối xoay gió Ngọc Xuyên Giáp 1 Forever
Thu thập 45 cối xoay gió Ngọc Xuyên Giáp 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Thiêu Đốt 1 Forever
Thu thập 5 cối xoay gió Ngọc Thiêu Đốt 1 Forever
Thu thập 45 cối xoay gió Ngọc Thiêu Đốt 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Phong Ấn 1 Forever
Thu thập 5 cối xoay gió Ngọc Phong Ấn 1 Forever
Thu thập 45 cối xoay gió Ngọc Phong Ấn 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Liên Kích 1 Forever
Thu thập 5 cối xoay gió Ngọc Liên Kích 1 Forever
Thu thập 45 cối xoay gió Ngọc Liên Kích 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Hấp Thụ 1 Forever
Thu thập 5 cối xoay gió Ngọc Hấp Thụ 1 Forever
Thu thập 45 cối xoay gió Ngọc Hấp Thụ 1 Forever
Thu thập 10 cối xoay gió Ngọc Hộ Giáp 1 Forever
Thu thập 10 cối xoay gió Ngọc Miễn Kháng 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Kiên Cố 1 Forever
Thu thập 5 cối xoay gió Ngọc Kiên Cố 1 Forever
Thu thập 45 cối xoay gió Ngọc Kiên Cố 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Miễn Thương 1 Forever
Thu thập 5 cối xoay gió Ngọc Miễn Thương 1 Forever
Thu thập 45 cối xoay gió Ngọc Miễn Thương 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Hạt Nhân 1 Forever
Thu thập 5 cối xoay gió Ngọc Hạt Nhân 1 Forever
Thu thập 45 cối xoay gió Ngọc Hạt Nhân 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Thần Báo 1 Forever
Thu thập 5 cối xoay gió Ngọc Thần Báo 1 Forever
Thu thập 45 cối xoay gió Ngọc Thần Báo 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Dẫn Dắt 1 Forever
Thu thập 5 cối xoay gió Ngọc Dẫn Dắt 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Dẫn Dắt 1 Forever
9 Đẳng cấp thú cưng
(Không Reset)
Bắt đầu: 00:05:00  19/5/2018
Kết thúc: 23:59:59  25/5/2018
Đẳng cấp thú cưng
(Không Reset)
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Con 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Độc Nhỏ 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Lam 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Hồng 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Mầm Xanh 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Cỏ Ma 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Kiến Xanh 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Kiến Đỏ 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Kiến Lam 3 Forever
Thu thập 4 lệnh bài thú cưng Mảnh Rồng Con 1 Forever
Thu thập 4 lệnh bài thú cưng Phượng hoàng băng tinh 1 Forever
Thu thập 4 lệnh bài thú cưng Mảnh Rắn Tinh 1 Forever
Thu thập 4 lệnh bài thú cưng Mảnh Nai 1 Forever
1 Tăng Cấp Thân Mật Bắt đầu: 00:05:00  19/5/2018
Kết thúc: 23:59:59  25/5/2018
Tăng cấp thân mật đạt đủ điều kiện có thể nhận nhiều vật phẩm giá trị.
-- Gà Vàng --
Thân mật lv 5 Túi quà đá đỏ 3 Forever
Túi quà đá lam 3 Forever
vàng 50000 Forever
Đá Thánh Thú lv 4 5 Forever
Thân mật lv 8 Túi quà đá lục 3 Forever
Túi quà đá tím 3 Forever
vàng 100000 Forever
Đá Cường Hóa 20 Forever
Thân mật lv 12 vàng 200000 Forever
Đá Cường Hóa 30 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 100 Forever
Tinh Hoa Kỹ Năng 100 Forever
Thân mật lv 17 hoạt bát 200 Forever
Tinh Thần 500 Forever
Lương Thực 100 Forever
Đá Cường Hóa 100 Forever
2 Hôn Bắt đầu: 00:05:00  19/5/2018
Kết thúc: 23:59:59  25/5/2018
Bày tỏ tình cảm với Gấu nhận nhiều phần thưởng giá trị. Tham gia ngay nào!!!
-- Gà Vàng --
Hôn 5 Lần Bình Tu Luyện Lv2 10 Forever
Mảnh ngọc tím 10 Forever
lương thực 20 Forever
Hôn 10 Lần Túi quà đá vàng 15 Forever
Túi quà đá lam 15  
Túi quà đá tím 15 Forever
Túi quà đá lục 15 Forever
Túi quà đá đỏ 15 Forever
Hôn 15 Lần Khí Hồn 200 Forever
đá cường hóa 30 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 100 Forever
Đá chúc phúc - thủ 100 Forever
3 x2 điểm hôn Bắt đầu: 00:05:00  19/5/2018
Kết thúc: 23:59:59  19/5/2018
  x2 điểm hôn      
4 Nạp Mỗi Ngày Bắt đầu: 00:05:00  19/5/2018
Kết thúc: 23:59:59  19/5/2018
Nạp đủ điều kiện có thể nhận nhiều vật phẩm giá trí để gia tăng lực chiến. Tham gia ngay!!
-- Gà Vàng --
Nạp 200 Xu Túi quà VIP-Thương cổ 5 Forever
Túi quà Vip-Boomerang 5 Forever
Túi quà VIP-Búa Minotaure 5 Forever
Túi quà VIP-Bazooka 5 Forever
Nạp 500 Xu Túi huân chương cao 5 Forever
Túi Đá Cường Hóa (Cao) 5 Forever
Túi Tu Luyện (Cao) 5 Forever
Túi Hoạt Bát (Cao) 5 Forever
Nạp 1000 Xu Túi quà đá lam 10 Forever
Túi quà đá lục 10 Forever
Túi quà đá vàng 10  
Túi quà đá tím 10 Forever
Túi quà đá đỏ 10 Forever
Nạp 2000 Xu Vòng Tay Venus +1 1 Forever
hạnh phúc +1 1 Forever
khí hồn 300 Forever
tinh thần 400 Forever
1 Cường Hóa Nón Bắt đầu: 00:05:00  20/5/2018
Kết thúc: 23:59:59  25/5/2018
Cường Hóa Nón đủ điều kiện có thể nhận thưởng. Tham gia ngay!!
-- Gà Vàng --
Cường hóa Nón  +6 ác ma +1 1 Forever
Mảnh Bazooka 5 Forever
đá thánh thú lv3 8 Forever
hoạt bát  50 Forever
Cường hóa Nón  +7 Nhẫn chữ P +1 1 Forever
Mảnh Bazooka 5 Forever
đá thánh thú lv3 12 Forever
Tinh Thần 50 Forever
Cường hóa Nón  +8 ác ma +1 2 Forever
Mảnh Bazooka 5 Forever
đá thánh thú lv3 20 Forever
Bùa Ma Thuật 2 Forever
Cường hóa Nón  +9 Nhẫn chữ P +1 2 Forever
Mảnh Bazooka 5 Forever
đá thánh thú lv4 10 Forever
Túi Quà VIP-Ná Gà 2 Forever
Cường hóa Nón  +10 Vòng Tay Venus +1 1 Forever
Mảnh Bazooka 10 Forever
đá thánh thú lv4 20 Forever
đá cường hóa 20 Forever
Cường hóa Nón  +11 Đá Cường Hóa 30 Forever
Bùa Ma Thuật 5 Forever
Mảnh VIP-Thương Cổ (Cao) 8 Forever
đá thánh thú lv5 10 Forever
Cường hóa Nón  +12 Đá Cường Hóa 60 Forever
Bùa Ma Thuật 8 Forever
Mảnh VIP-Thương Cổ (Cao) 16 Forever
đá thánh thú lv5 20 Forever
Cường hóa Nón  +13 lương thực 40 Forever
Mảnh VIP-Boomerang (Cao) 12 Forever
Tinh Thần 500 Forever
Vòng Tay Venus +2 1 Forever
Cường hóa Nón  +14 đá thánh thú lv5 30 Forever
Mảnh VIP-Boomerang (Cao) 16 Forever
Tinh Thần 500 Forever
Vòng Tay Venus +3 1 Forever
Cường hóa Nón  +15 lương thực 50 Forever
Mảnh VIP-Boomerang (Cao) 20 Forever
Tinh Thần 1000 Forever
Vòng Tay Venus +3 2 Forever
2 Dùng Đá Cường Hóa Bắt đầu: 00:05:00  20/5/2018
Kết thúc: 23:59:59  25/5/2018
Dùng Đá Cường Hóa theo yêu cầu có thể nhận thưởng. Tham gia ngay!!!
-- Gà Vàng --
Sử dụng 50 Đá Cường Hóa Hoa Sen 5 Forever
Tinh Thần 100 Forever
Vàng 10000 Forever
Hoạt Bát 100 Forever
Sử dụng 100 Đá Cường Hóa Hoa Sen 5 Forever
Túi Đá Cường Hóa (Cao) 5 Forever
Túi Tu Luyện (Cao) 5 Forever
Túi Vàng (Cao) 5 Forever
Sử dụng 200 Đá Cường Hóa Túi quà VIP-Búa Minotaure 10 Forever
Túi quà VIP-Bazooka 10 Forever
Túi quà VIP-Thương cổ 10 Forever
Túi quà Vip-Boomerang 10 Forever
3 Tiêu mỗi ngày Bắt đầu: 00:05:00  20/5/2018
Kết thúc: 23:59:59  20/5/2018
Chuỗi sự kiện mở Server siêu hấp dẫn.
Tích lũy tiêu Xu đạt mốc nhận thêm quà hấp dẫn.
-- Gà Vàng --
Tích Lũy Tiêu 200 Xu Túi quà đá lam 3 Forever
Túi quà đá lam 3 Forever
Túi quà đá vàng 3  
Túi quà đá tím 3 Forever
Tích Lũy Tiêu 1000 Xu Mảnh VIP-Thương Cổ (Cao) 12 Forever
Vòng Tay Venus 2 Forever
hạnh phúc 2 Forever
lương thực 10 Forever
Tích Lũy Tiêu 2000 Xu Mảnh VIP-Boomerang (Cao) 20 Forever
Túi Quà VIP-Ná Gà 10 Forever
Túi quà Super Âm Nhạc 10 Forever
Túi quà thời trang 10 Forever
1 x2 exp khi càn quét mê cung, Bắt đầu: 00:05:00  21/5/2018
Kết thúc: 23:59:59  21/5/2018
x2 exp khi càn quét mê cung       Forever
    Forever
2 Càn quét mê cung Bắt đầu: 00:05:00  21/5/2018
Kết thúc: 23:59:59  25/5/2018
Càn quét Mê Cung nhận phần thưởng siêu giá trị. Tham gia ngay!!!
---Gà Vàng---
Càn quét mê cung khó 20 lần vàng 10000 Forever
đĩa bay 10 Forever
Bùa Ma Thuật 1 Forever
bình tu luyện lv1 10 Forever
Càn quét mê cung khó 40 lần Túi Tu Luyện(Sơ)        5 Forever
Túi Huy Chương(Sơ) 5 Forever
Túi Hoạt Bát(Sơ) 5 Forever
Túi Vàng(Sơ)   5 Forever
Càn quét mê cung khó 60 lần Hộp trang sức 10 Forever
Hộp nhẫn Hoàng Đế 10 Forever
Hộp Vòng Tay Hoàng Đế 10 Forever
tinh thần 500 Forever
3 Nạp Mỗi Ngày Bắt đầu: 00:05:00  21/5/2018
Kết thúc: 23:59:59  21/5/2018
Nạp đủ điều kiện có thể nhận nhiều vật phẩm giá trí để gia tăng lực chiến. Tham gia ngay!!
-- Gà Vàng --
Nạp 200 Xu Hộp nhẫn Hoàng Đế 5 Forever
Túi quà Vip-Boomerang 5 Forever
Túi quà VIP-Búa Minotaure 5 Forever
Túi quà VIP-Bazooka 5 Forever
Nạp 500 Xu Búa Ma 5 Forever
Bình Tu luyện lv2 5 Forever
Lương thực 25 Forever
Bùa Ma Thuật 20 Forever
Nạp 1000 Xu Tinh Thần 999 Forever
Túi Đá Cường Hóa (Cao) 5 Forever
Túi Tu Luyện (Cao) 5 Forever
Túi Hoạt Bát (Cao) 5 Forever
Nạp 2000 Xu Đá Chúc Phúc-Công 200 Forever
Bình tu luyện lv2 30 Forever
Khí hồn 400 Forever
Vòng Tay Venus +1 2 Forever
1 Mở Rương May Mắn Bắt đầu: 00:05:00  22/5/2018
Kết thúc: 23:59:59  25/5/2018
Mở Rương May Mắn ngay nào!!!!
-- Gà Vàng --
Mở Rương May Mắn 20 lần đĩa bay 10 Forever
Bùa Ma Thuật 1 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 10 Forever
Mở Rương May Mắn 50 lần Bùa May Mắn 25% 5 Forever
Túi Quà Trang Sức 5 Forever
Hoa Sen 5 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 20 Forever
Mở Rương May Mắn 80 lần Hoa Sen 5 Forever
tinh thần 200 Forever
khí hồn 200 Forever
đá cường hóa 10 Forever
2 Cường hóa vũ khí phụ Bắt đầu: 00:05:00  22/5/2018
Kết thúc: 23:59:59  25/5/2018
Cường Hóa Vũ Khí Phụ đủ điều kiện có thể nhận thưởng. Tham gia ngay!!
-- Gà Vàng --
Cường hóa Vũ khí phụ  +6 ác ma +1 1 Forever
Mảnh Bazooka 5 Forever
đá thánh thú lv3 8 Forever
hoạt bát  50 Forever
Cường hóa Vũ khí phụ  +7 Nhẫn chữ P +1 1 Forever
Mảnh Bazooka 5 Forever
đá thánh thú lv3 12 Forever
Tinh Thần 50 Forever
Cường hóa Vũ khí phụ  +8 ác ma +1 2 Forever
Mảnh Bazooka 5 Forever
đá thánh thú lv3 20 Forever
Bùa Ma Thuật 2 Forever
Cường hóa Vũ khí phụ  +9 Nhẫn chữ P +1 2 Forever
Mảnh Bazooka 5 Forever
đá thánh thú lv4 10 Forever
Túi Quà VIP-Ná Gà 2 Forever
Cường hóa Vũ khí phụ  +10 Vòng Tay Venus +1 1 Forever
Mảnh Bazooka 10 Forever
đá thánh thú lv4 20 Forever
đá cường hóa 20 Forever
Cường hóa Vũ khí phụ  +11 đá thánh thú lv5 30 Forever
Mảnh VIP-Boomerang (Cao) 16 Forever
Tinh Thần 500 Forever
Vòng Tay Venus +2 1 Forever
Cường hóa Vũ khí phụ  +12 lương thực 50 Forever
Mảnh VIP-Boomerang (Cao) 20 Forever
Tinh Thần 1000 Forever
Vòng Tay Venus +2 2 Forever
3 Nạp mỗi ngày Bắt đầu: 00:05:00  22/5/2018
Kết thúc: 23:59:59  22/5/2018
Nạp đủ điều kiện có thể nhận nhiều vật phẩm giá trí để gia tăng lực chiến. Tham gia ngay!!
-- Gà Vàng --
Nạp 200 Xu Túi quà đá lam 3 Forever
Túi quà đá lam 3 Forever
Túi quà đá vàng 3 Forever
Túi quà đá tím 3 Forever
Nạp 500 Xu Túi Hoạt Bát (Cao) 2 Forever
Túi quà đá vàng 3 Forever
Túi quà đá tím 3 Forever
Tinh Thần 300 Forever
Nạp 1000 Xu Mảnh VIP-Thương Cổ (Cao) 12 Forever
Vòng Tay Venus 2 Forever
hạnh phúc 2 Forever
lương thực 10 Forever
Nạp 2000 xu Mảnh VIP-Boomerang (Cao) 20 Forever
Khí Hồn 999 Forever
Tinh Thần 999 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 20  
1 Sử dụng Kẻ Ngông Cuồng Bắt đầu: 00:05:00  23/5/2018
Kết thúc: 23:59:59  25/5/2018
  Sử dụng kẻ ngông cuồng 5 lần Hoa Sen 5 Forever
Quà Thương Cổ 5 Forever
Quà Boomerang 5 Forever
Túi Đá Cường Hóa (Sơ)     5 Forever
Sử dụng kẻ ngông cuồng 10 lần Hoa Sen 5 Forever
Thương Cổ (Cao) 2 Forever
Nhẫn Vàng 1 Forever
Vòng Tay Venus 1 Forever
Sử dụng kẻ ngông cuồng 20 lần Túi quà đá lam 10 Forever
Túi quà đá lục 10 Forever
Túi quà đá vàng 10 Forever
Túi quà đá tím 10 Forever
2 x2 điểm tinh thần Bắt đầu: 00:05:00  23/5/2018
Kết thúc: 23:59:59  25/5/2018
 x2 điểm tinh thần , x2 điểm tinh thần     Forever
    Forever
3 Nạp mỗi ngày Bắt đầu: 00:05:00  23/5/2018
Kết thúc: 23:59:59  23/5/2018
Nạp đủ điều kiện có thể nhận nhiều vật phẩm giá trí để gia tăng lực chiến. Tham gia ngay!!
-- Gà Vàng --
Nạp 200 Xu Túi quà VIP-Thương cổ 5 Forever
Lương Thực 20 Forever
Khí Hồn 100 Forever
Đá Cường Hóa 50 Forever
Nạp 500 Xu Đá Cường Hóa 100 Forever
Túi quà đá vàng 3 Forever
Túi quà đá tím 3 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 5 Forever
Nạp 1000 Xu Bình Tu Luyện Lv2 10 Forever
Đá Thánh Thú Lv5 20 Forever
Nhẫn chữ P +3 1 Forever
Ác ma +3 1 Forever
Nạp 2000 xu Bình Tu Luyện Lv2 20 Forever
Vòng Tay Venus +1 1 Forever
Hạnh Phúc +1 1 Forever
Lương thực 100 Forever
1 Thắng liên tiếp Bắt đầu: 00:05:00  24/5/2018
Kết thúc: 23:59:59  25/5/2018

Tích Lũy Tiêu đủ số xu quy định sẽ nhận được thưởng.
Tiêu càng nhiều phần thưởng càng lớn.
-- Gà Vàng --
Thắng 5 trận liên tiếp tinh thần 100 Forever
khí hồn 50 Forever
Hoa Sen 5 Forever
bùa ma thuật 1 Forever
Thắng 10 trận liên tiếp Hoa Sen 15 Forever
bình kinh nghiệm lv5 20 Forever
tinh thần 200 Forever
Đá cường hóa 30 Forever
2 Cầu Phúc Xu Bắt đầu: 00:05:00  24/5/2018
Kết thúc: 23:59:59  25/5/2018
Cầu Phúc Xu Cầu phúc xu 2 lần bùa ma thuat 3 Forever
mảnh ngọc cam 5 Forever
Hạnh Phúc 2 Forever
Vòng Tay Venus 2 Forever
Cầu phúc xu 5 lần bản đồ kho báu 5 Forever
mảnh ngọc cam 10 Forever
Nhẫn Vàng 1 Forever
vàng 50000 Forever
Cầu phúc xu 20 lần mảnh ngọc cam 35 Forever
Bình tu luyện lv2 20 Forever
Khí hồn 400 Forever
tinh thần 600 Forever
3 Nạp Mỗi Ngày Bắt đầu: 00:05:00  24/5/2018
Kết thúc: 23:59:59  24/5/2018
Nạp đủ điều kiện có thể nhận nhiều vật phẩm giá trí để gia tăng lực chiến. Tham gia ngay!!
-- Gà Vàng --
Nạp 200 Xu Quà Tinh Hoa Kỹ Năng 2 Forever
đá thánh thú lv4 20 Forever
bùa may mắn 25% 3 Forever
bùa ma thuật 1 Forever
Nạp 500 Xu Tinh Thần 999 Forever
Túi Hoạt Bát (Cao) 2 Forever
Bùa Ma Thuật 5 Forever
Khí Hồn 250 Forever
Nạp 1000 Xu Túi quà Vip-Boomerang 25 Forever
Túi quà VIP-Búa Minotaure 25 Forever
Đá Cường Hóa 50 Forever
Lương Thực 50 Forever
Nạp 2000 Xu Đá Cường Hóa 100 Forever
Vòng Tay Venus +1 1 Forever
Hạnh Phúc +1 1 Forever
Lương thực 100 Forever
1 Khiêu chiến boss TG Bắt đầu: 00:05:00  25/5/2018
Kết thúc: 23:59:59  25/5/2018
Khiêu Chiến Boss Thế Giới ngay để nhận nhiều phần thưởng giá trị.
---Gà Vàng---
Khiêu Chiến Boss Thế Giới 8 lần Hoa Sen 5 Forever
Tinh Thần 100 Forever
Khiêu Chiến Boss Thế Giới 12 lần Hoa Sen 8 Forever
Tinh Thần 300 Forever
Khiêu Chiến Boss Thế Giới 15 lần Hoa Sen 10 Forever
Tinh Thần 500 Forever
Khí Hồn 100 Forever
2 Đổ Xí Ngầu Bắt đầu: 00:05:00  25/5/2018
Kết thúc: 23:59:59  25/5/2018
Đổ Xí Ngầu nhận thưởng bao la.
---Gà Vàng---
Đổ Xí Ngầu 10 lần Quà Thương Cổ 10 Forever
Quà Boomerang 10 Forever
túi quà đá lam 5 Forever
Đổ Xí Ngầu 25 lần túi quà đá tím 8 Forever
Hoạt Bát 100 Forever
Ác Ma +2 1 Forever
Vĩnh Cửu +2 1 Forever
Đổ Xí Ngầu 50 lần Hạnh Phúc  2 Forever
Vòng Tay Venus  2 Forever
Tinh Thần 200 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 10 Forever
3 Nạp Mỗi Ngày Bắt đầu: 00:05:00  25/5/2018
Kết thúc: 23:59:59  25/5/2018
Nạp đủ điều kiện có thể nhận nhiều vật phẩm giá trí để gia tăng lực chiến. Tham gia ngay!!
-- Gà Vàng --
Nạp 200 Xu Túi quà VIP-Thương cổ 5 Forever
Lương Thực 20 Forever
Khí Hồn 100 Forever
Đá Cường Hóa 50 Forever
Nạp 500 Xu Tinh Thần 999 Forever
Túi Hoạt Bát (Cao) 2 Forever
Bùa Ma Thuật 5 Forever
Khí Hồn 250 Forever
Nạp 1000 Xu Bình Tu Luyện Lv2 10 Forever
Đá Thánh Thú Lv5 20 Forever
nhẫn chữ P +3 1 Forever
Ác ma +3 1 Forever
Nạp 2000 Xu Bình Tu Luyện Lv2 20 Forever
Đá Cường Hóa 200 Forever
Khí Hồn 500 Forever
Lương Thực 100 ForeverChúc các Gunner của Gà Vàng sẽ có những phút giây vui vẻ ở Máy chủ 370 - Gà Orange nhé!
---Gà Vàng---