1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự kiện ra mắt máy chủ 369- Gà Gamora
09-05-2018

Sự kiện ra mắt máy chủ 369- Gà Gamora

Gã khổng lồ Gamora đang tiến vào thế giới Gunny Mobi. Hãy cùng Gà Vàng khám phá bí mật từ Gamora nhé !

Hẹn Gunner với những event sẽ có trong Máy chủ mới 369 - Gà Gamora nha. 

STT Event Nội dung Yêu cầu Thưởng Số lượng Time
1 Tích lũy đăng nhập
(Không Reset)
Tích lũy đăng nhập càng nhiều, phần thưởng càng lớn. Đừng bỏ lỡ ngày nào nhé Gunner.
-- Gà Vàng --
Tích lũy đăng nhập 1 ngày Vàng 5000 Forever
Mảnh Ngọc Tím 10 Forever
Lương Thực 20 Forever
Tích lũy đăng nhập 3 ngày Đá Cường Hóa 100 Forever
Huy chương 3000 Forever
Mảnh Ngọc Cam 25 Forever
Tích lũy đăng nhập 7 ngày Đá Cường Hóa 200 Forever
Mảnh Gà Con 10 Forever
Mảnh Gà Lam 10 Forever
Mảnh Ngọc Cam 25 Forever
Tích lũy đăng nhập 10 ngày Vàng 100000 Forever
Ngọc Miễn Thương 1 Forever
Lương Thực 50 Forever
Đá Chúc Phúc-Thủ 20 Forever
Tích lũy đăng nhập  14 ngày Ngọc Hạt Nhân 1 Forever
Đá Chúc Phúc-Thủ 30 Forever
Bùa May Mắn 15% 20 Forever
Nhẫn Vàng +1 1 Forever
Tích lũy đăng nhập 18 ngày Ngọc Thần Báo 1 Forever
Ngọc Dẫn Dắt 1 Forever
Ngọc Thiêu Đốt 1 Forever
Đá Chúc Phúc-Thủ 50 Forever
Tích lũy đăng nhập  21ngày Lương Thực 60 Forever
Bùa May Mắn 25% 20 Forever
Vòng Tay Venus +2 1 Forever
Hạnh Phúc +2 1 Forever
Tích lũy đăng nhập 24 ngày Lương Thực 70 Forever
Bùa May Mắn 25% 25 Forever
Vòng Tay Venus +2 1 Forever
Hạnh Phúc +2 1 Forever
Tích lũy đăng nhập 28 ngày Ngọc Dẫn Dắt 1 Forever
Ngọc Thiêu Đốt 1 Forever
Hạnh Phúc +3 1 Forever
Vòng Tay Venus +3 1 Forever
2 Vững Bước Vào Đời Khuyến mãi cực sốc với quà nạp lần đầu.
Nhận ngay 5000 xu khi nạp 100k, Gunner đã có thể mua quỹ trưởng thành để nhận thêm phúc lợi nhé
Nạp 1 lần 1000 xu Xu 5000 Forever
3 Con Đường Anh Hùng
(Không Reset)
Tăng nhanh lực chiến nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn.
- Cường Hóa Trang Bị
- Tu luyện Thuộc Tính
- Cầu Phúc Ngọc
- Nâng cấp PET
- Hoàn thành nhiệm vụ với nhiều đạo cụ tăng nhanh lực chiến.
-- Gà Vàng --
Nhân vật đạt 3000 lực chiến Bình Tu Luyện Lv1 20 Forever
Vàng 5000 Forever
Bùa May Mắn 15% 10 Forever
Bùa Ma Thuật 5 Forever
Nhân vật đạt 4000 lực chiến Đá Cường Hóa 20 Forever
Huy chương 2000 Forever
Hoạt bát 300 Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv4 20 Forever
Nhân vật đạt 6000 lực chiến Bình Kinh Nghiệm Lv5 20 Forever
Huy chương 2000 Forever
Vàng 10000 Forever
Ngọc Hấp Thụ 1 Forever
Mảnh Ngọc Tím 20 Forever
Lương Thực 10 Forever
Mảnh Mầm Xanh 10 Forever
Mảnh Kiến Xanh 10 Forever
Nhân vật đạt 8000 lực chiến Bình Kinh Nghiệm Lv5 20 Forever
Vàng 15000 Forever
Ngọc Kiên Cố 1 Forever
Đá Thánh Thú Lv5 10 Forever
Lương Thực 15 Forever
Khí Hồn 100 Forever
Bản Đồ Kho Báu 5 Forever
Đá Chúc Phúc-Thủ 20 Forever
Nhân vật đạt 10000 lực chiến Búa Ma 10 Forever
Mảnh Ngọc Cam 15 Forever
Đá Thánh Thú Lv5 15 Forever
Thắt Lưng Lục 1 7 days
Khí Hồn 200 Forever
Đá Chúc Phúc-Thủ 50 Forever
Túi quà thời trang 5 Forever
Túi quà trang sức 10 Forever
4 Quà Tân Thủ
(Không Reset)
Đạt tới mức Lv nhất định nhận thưởng.
Nếu muốn nhận thêm gấp đôi có thể nạp thêm số hệ thống yêu cầu.
Nạp thẻ tiện lợi tại Mobi.pay.zing.vn/gnm.
-- Gà Vàng --
Cấp 1 - 25 Bình Kinh Nghiệm Lv5 25 Forever
Vàng 5000 Forever
Huy chương 2000 Forever
Boomerang (Cao) 10 Forever
Mảnh Ngọc Tím 5 Forever
Đá Thánh Thú Lv5 10 Forever
Lương Thực 20 Forever
Túi quà đá đỏ 5 Forever
Cấp 1 - 25 và nạp 1 lần đạt 200 Xu Bình Kinh Nghiệm Lv5 50 Forever
Vàng 10000 Forever
Huy chương 4000 Forever
Boomerang (Cao) 20 Forever
Mảnh Ngọc Tím 10 Forever
Đá Thánh Thú Lv5 20 Forever
Lương Thực 40 Forever
Túi quà đá đỏ 10 Forever
Cấp 26 - 30 Đá Cường Hóa 100 Forever
Vàng 10000 Forever
Tinh Thần 500 Forever
Đĩa Bay 50 Forever
Đá Thánh Thú Lv5 20 Forever
Lương Thực 20 Forever
Túi quà đá lam 5 Forever
Túi quà đá lục 5 Forever
Cấp 26 - 30 và nạp 1 lần đạt 500 Xu Đá Cường Hóa 200 Forever
Vàng 20000 Forever
Tinh Thần 1000 Forever
Boomerang (Cao) 40 Forever
Đá Thánh Thú Lv5 40 Forever
Lương Thực 40 Forever
Túi quà đá lam 10 Forever
Túi quà đá lục 10 Forever
Cấp 31 - 40 Đĩa Bay 200 Forever
Đá Thánh Thú Lv5 40 Forever
Lương Thực 50 Forever
Túi quà đá vàng 5 Forever
Túi quà đá tím 5 Forever
Túi quà tinh thần 5 Forever
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 30 Forever
Khí Hồn 300 Forever
Cấp 31 - 40 và nạp  1 lần đạt 1000 Xu Boomerang (Cao) 80 Forever
Đá Thánh Thú Lv5 80 Forever
Lương Thực 100 Forever
Túi quà đá vàng 10 Forever
Túi quà đá tím 10 Forever
Túi quà tinh thần 10 Forever
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 60 Forever
Khí Hồn 600 Forever
5 Đua Top Lực Chiến
(Không Reset)
Bảng xếp hạng lực chiến cập nhật lúc 19:00 mỗi ngày.
Khi sự kiện kết thúc. Hệ thống dự vào bảng xếp hạng lực chiến mới nhất để trao thưởng qua thư.
-- Gà Vàng --
Top 1 Lực chiến Mảnh Rắn Tinh 80 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 999 Forever
VIP-Ná Gà 1 30 days
Túi quà Super Âm Nhạc 100 Forever
Top 2 Lực chiến Mảnh Rắn Tinh 60 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 700 Forever
Vip-Boomerang 1 Forever
Túi quà Super Âm Nhạc 80 Forever
Top 3 Lực Chiến Mảnh Rắn Tinh 50 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 600 Forever
Vip-Boomerang 1 30 days
Túi quà Super Âm Nhạc 60 Forever
Top 4-5 Lực Chiến Mảnh Rắn Tinh 40 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 400 Forever
Bazooka 1 30 days
Túi quà Super Âm Nhạc 50 Forever
Top 6-7 Lực Chiến Mảnh Rắn Tinh 35 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 300 Forever
Bazooka 1 25 days
Túi quà Super Âm Nhạc 40 Forever
Top 8-10 Lực Chiến Mảnh Rắn Tinh 30 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 200 Forever
Bazooka 1 15 days
Túi quà Super Âm Nhạc 35 Forever
Top 11-15 Lực Chiến Mảnh Rắn Tinh 25 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 150 Forever
Wow-Pháo 1 30 days
Túi quà Super Âm Nhạc 30 Forever
Top 16-20 Lực Chiến Mảnh Rắn Tinh 20 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 100 Forever
Wow-Pháo 1 15 days
Túi quà Super Âm Nhạc 20 Forever
6 Đua top Guild
(Không Reset)
Bảng xếp hạng lực chiến cập nhật lúc 19:00 mỗi ngày.
Khi sự kiện kết thúc. Hệ thống dự vào bảng xếp hạng lực chiến mới nhất để trao thưởng qua thư.
-- Gà Vàng --
Chủ Guild Hạng 1 Xu 20000 Forever
Chủ Guild Hạng 2 Xu 10000 Forever
Chủ Guild Hạng 3 Xu 5000 Forever
Chủ Guild Hạng 4 tới hạng 10 Xu 1000 Forever
Thành viên Guild hạng 1 Lương Thực 50 Forever
Khí Hồn 999 Forever
Túi quà Super Âm Nhạc 3 Forever
Cánh Ác Ma 1 30 days
Thành viên Guild hạng 2 Lương Thực 30 Forever
Khí Hồn 555 Forever
Túi quà Super Âm Nhạc 2 Forever
Cánh Ác Ma 1 15 days
Thành viên Guild hạng 3 Túi quà Super Âm Nhạc 1 Forever
Lương Thực 20 Forever
Khí Hồn 333 Forever
Cánh Ác Ma 1 7 days
Thành Viên Guild Hạng 4 tới hạng 10 Vàng 20000 Forever
Huy chương 5000 Forever
Lương Thực 15 Forever
Khí Hồn 111 Forever
7 Online nhận thưởng
(Reset)

Chỉ cần đăng nhập vào game là có thể nhận được quà mỗi ngày từ Gunny Mobi
Sự kiện Reset qua ngày
-- Gà Vàng --
Đăng nhập nhận thưởng Đá Cường Hóa 10 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 10 Forever
Bùa May Mắn 15% 5 Forever
Bùa Ma Thuật 2 Forever
8 Quà khủng server mới
(Không Reset)
Khuyến mãi cực sốc với quà nạp lần đầu.
Mỗi mốc chỉ nhận 1 lần/không reset qua ngày.
Nạp thẻ tiện lợi tại Mobi.pay.zing.vn/gnm. Chiết khấu 3% - 5% khi nạp bằng ATM/Credits Card.
-- Gà Vàng --
Nạp tích lũy 199 xu Đá Cường Hóa 50 Forever
VIP - Giỏ Trái Cây 1 30 days
Lương Thực 50 Forever
Khí Hồn 200 Forever
Nạp tích lũy 799 xu Đá Cường Hóa 100 Forever
WoW-Giỏ Trái Cây 1 Forever
Lương Thực 100 Forever
Khí Hồn 500 Forever
Nạp tích lũy 1799 xu Đá Cường Hóa 150 Forever
Lương Thực 200 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 10 Forever
Bùa Ma Thuật 15 Forever
Nạp tích lũy 3799 xu Mảnh Ngọc Cam 100 Forever
Súng Nước 1 30 days
Thắt Lưng Lam 1 15 days
Mảnh Nai GB 3 Forever
Nạp tích lũy 7999 xu WoW-Photocopy 1 Forever
Đá Lam LV7 3 Forever
Đá Đỏ LV7 3 Forever
Đá Lục LV7 3 Forever
Đá Vàng LV7 3 Forever
Đá Tím LV7 3 Forever
Mảnh Nai GB 5 Forever
Cánh Thiên Sứ 1 30 days
Nón Quả Quýt 1 30 days
Nón Lông Vũ 1 30 days
Nạp tích lũy 12999 xu Thắt Lưng Tím 1 15 days
Mảnh Nai GB 10 Forever
Cừu Nhỏ Bay 1 30 days
Cừu Bay Nhỏ 1 30 days
Nạp tích lũy 19999 xu Thắt Lưng Cam 1 15 days
Mảnh Nai GB 20 Forever
Cánh Thiên Sứ 1 Forever
Đá Cường Hóa 999 Forever
Nạp tích lũy 99999 xu Đá Lam LV9 3 Forever
Đá Đỏ LV9 3 Forever
Đá Lục LV9 3 Forever
Đá Vàng LV9 3 Forever
Đá Tím LV9 3 Forever
Mảnh Nai GB 50 Forever
Tuyết Tùng Tinh Ranh 1 30 days
Sứ Giả Tuần Lộc 1 30 days
9 Nhiệm Vụ Tân Thủ
(Reset)
Hoàn thành nhiệm vụ Tân Thủ sẽ giúp Gunner hiểu game và nhận nhiều đạo cụ tăng nhanh lực chiến.
Sự kiện Reset qua ngày
-- Gà Vàng --
Cầu phúc vàng 50 lần Vàng 10000 Forever
Mảnh Kiến Đỏ 2 Forever
Đá Thánh Thú Lv3 5 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 10 Forever
Cấu phúc xu 10 lần Mảnh Súng Nước 2 Forever
Mảnh Kiến Đỏ 2 Forever
Mảnh Trang Bị Thú Linh 4 Forever
Khí Hồn 100 Forever
Nhận được 50 điểm tinh hồn Tinh Thần 200 Forever
Mảnh Gà Độc Nhỏ 2 Forever
Mảnh Photocopy 2 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 20 Forever
Nhận được 300 điểm cống hiến Vàng 10000 Forever
Mảnh Gà Độc Nhỏ 2 Forever
Mảnh Ngọc Tím 2 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 15 Forever
Sử dụng 50 lương thực Mảnh Súng Nước 1 Forever
Mảnh Gà Hồng 2 Forever
Mảnh Photocopy 1 Forever
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 20 Forever
Sử dụng 20 bình tu luyện lv2 Mảnh Xe Hơi 1 Forever
Mảnh Gà Độc Nhỏ 2 Forever
Mảnh Photocopy 1 Forever
Mảnh Trang Bị Hoa Văn 3 Forever
Hôn 5 lần Mảnh Bazooka 2 Forever
Mảnh Kiến Đỏ 2 Forever
Loa Liên Server 1 Forever
Mảnh Trang Bị Đầu Bò 2 Forever
Càn quét mê cung 50 lần Vàng 10000 Forever
Mảnh Cỏ Ma 2 Forever
Hoạt bát 300 Forever
Đá Thánh Thú Lv3 5 Forever
Mở rương may mắn 50 lần Vàng 10000 Forever
Tinh Hoa Kỹ Năng 2 Forever
Mảnh Cỏ Ma 2 Forever
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 10 Forever
Khiêu chiến Boss TG 8 lần Tinh Thần 100 Forever
Mảnh Cỏ Ma 2 Forever
Tinh Hoa Kỹ Năng 2 Forever
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 10 Forever
Dùng búa ma 5 lần Búa Ma 1 Forever
Mảnh Gà Hồng 2 Forever
Mảnh Xe Hơi 1 Forever
Mảnh Ngọc Cam 5 Forever
Mở thẻ thần 50 lần bằng huy chương Huy chương 1000 Forever
Mảnh Gà Hồng 2 Forever
Đá Thánh Thú Lv3 5 Forever
Đá Chúc Phúc-Thủ 10 Forever
10 Tiêu Tích Lũy
(Không Reset)
Chuỗi sự kiện mở Server siêu hấp dẫn.
Tích lũy tiêu Xu đạt mốc nhận thêm quà hấp dẫn.
-- Gà Vàng --
Tiêu tích lũy 1 Xu Đá Cường Hóa 20 Forever
Vàng 20000 Forever
WoW-Pháo +12 1 3 days
Tinh Thần 200 Forever
Ares (Cao) 2 Forever
Ngọc Xuyên Giáp 1 Forever
Ngọc Phong Ấn 1 Forever
Ngọc Liên Kích 1 Forever
Tiêu tích lũy 500 xu Đá Cường Hóa 50 Forever
Lệnh Triệu Tập 1 Forever
Thắt Lưng Trắng 1 7 days
Mảnh Rồng Con 2 Forever
Tiêu tích lũy 2000 xu Ares (Cao) 20 Forever
VIP - Tủ Thuốc 1 30 days
Ác Ma +3 2 Forever
Thiên Vũ +3 2 Forever
Tiêu tích lũy 5000 Xu Ares (Cao) 50 Forever
WoW-Tủ Thuốc 1 Forever
Ác Ma +3 2 Forever
Thiên Vũ +3 2 Forever
Tiêu tích lũy 10000 xu Ares (Cao) 50 Forever
Mảnh Súng Nước 15 Forever
Ác Ma +3 3 Forever
Thiên Vũ +3 3 Forever
Mảnh Rồng Con 8 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 30 Forever
Túi quà tinh thần 10 Forever
Khí Hồn 999 Forever
Tiêu tích lũy 20000 xu WoW-Xe Hơi 1 Forever
Mảnh Rồng Con 10 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 50 Forever
Nhẫn Vàng +3 1 Forever
Túi quà tinh thần 20 Forever
Khí Hồn 999 Forever
Boomerang (Cao) 20 Forever
Ngọc Xuyên Giáp 1 Forever
Tiêu tích lũy 50000 xu Vip-Giọt Nước 1 30 days
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 5 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 100 Forever
Vòng Tay Venus +3 1 Forever
Hạnh Phúc +3 1 Forever
Khí Hồn 999 Forever
Boomerang (Cao) 50 Forever
Ngọc Phong Ấn 1 Forever
Tiêu tích lũy 100000 xu Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 10 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 200 Forever
Vòng Tay Venus +3 2 Forever
Hạnh Phúc +3 2 Forever
Nhẫn Bạch Kim +3 1 Forever
Khí Hồn 999 Forever
Boomerang (Cao) 99 Forever
Ngọc Thần Báo 1 Forever
Tiêu tích lũy 180000 xu Vip-Nữ Thần 1 30 days
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 15 Forever
Vòng Tay Venus +3 2 Forever
Hạnh Phúc +3 2 Forever
Ngọc Miễn Thương 1 Forever
Ngọc Kiên Cố 1 Forever
Ngọc Hấp Thụ 1 Forever
Đá Thánh Thú Lv5 99 Forever
Tiêu tích lũy 300000 xu Vip-Ares 1 30 days
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 20 Forever
Hạnh Phúc +4 1 Forever
Vòng Tay Venus +4 1 Forever
Nhẫn Kim Cương +3 1 Forever
Ngọc Hạt Nhân 1 Forever
Ngọc Thần Báo 1 Forever
Ngọc Phong Ấn 1 Forever
11 Khiêu chiến 2vs2 (reset) Chiến đấu tại Sảnh, tích lũy chiến thắng nhận nhiều vật phẩm tăng nhanh lực chiến.
Sự kiện Reset qua ngày
-- Gà Vàng --
Khiêu chiến 2vs2 thắng 10 lần Lương Thực 10 Forever
Đá Cường Hóa 10 Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv5 1 Forever
Bùa Ma Thuật 2 Forever
Khiêu chiến 2vs2 thắng 15 lần Lương Thực 20 Forever
Đá Cường Hóa 20 Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv5 1 Forever
Bùa Ma Thuật 2 Forever
Khiêu chiến 2vs2 thắng 20 lần Lương Thực 30 Forever
Đá Cường Hóa 30 Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv5 2 Forever
Bùa Ma Thuật 4 Forever
12 Cống Hiến Guild   Cống hiến Guild 50 điểm Hoạt bát 100 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 1 Forever
Vĩnh Cửu 1 Forever
Ác Ma 1 Forever
Cống hiến Guild 100 điểm Hoạt bát 100 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 1 Forever
Vĩnh Cửu 2 Forever
Ác Ma 2 Forever
Cống hiến Guild 250 điểm Hoạt bát 100 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 2 Forever
Vĩnh Cửu 2 Forever
Ác Ma 2 Forever
Cống hiến Guild 350 điểm Lương Thực 50 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 5 Forever
Hạnh Phúc +1 1 Forever
Vòng Tay Venus +1 1 Forever
13 Lật Bài Viễn Chinh 
(Reset)
Tham gia Viễn Chinh mỗi ải có cơ hội mở ra Đá Cường Hóa. Mở đủ số lượng đá nhận thêm quà hấp dẫn.
Sự kiện Reset qua ngày
-- Gà Vàng --
Lật bài nhận 4 Đá Cường Hóa Đá Cường Hóa 4 Forever
Vàng 4000 Forever
Thương Cổ (Cao) 2 Forever
Thẻ x2 EXP 1 Forever
Lật bài nhận 6 Đá Cường Hóa Đá Cường Hóa 6 Forever
Vàng 6000 Forever
Đá Chúc Phúc-Thủ 6 Forever
Đá Thánh Thú Lv4 3 Forever
Lật bài nhận 8 Đá Cường Hóa Đá Cường Hóa 8 Forever
Tinh Thần 80 Forever
Vé Rút Thưởng 1 Forever
Thương Cổ (Cao) 2 Forever
Lật bài nhận 10 Đá Cường Hóa Đá Cường Hóa 10 Forever
Thiên Sứ (Cao) 2 Forever
Thương Cổ (Cao) 2 Forever
Mảnh Rắn Tinh 1 Forever
14 Nhiệm vụ Cầu Hôn Tìm một bạn đời và kết hôn sẽ nhận được thêm phần thưởng giá trị.
Cầu hôn Kim Cương nhận quà Khủng.
Sau khi kết hôn tăng điểm thân mật nhận thêm nhiều lực chiến.
-- Gà Vàng --
Cầu Hôn Vàng Đá Cường Hóa 50 Forever
Nhẫn Vàng 3 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 5 Forever
Bùa Ma Thuật 10 Forever
Cầu Hôn Bạch Kim Nhẫn Bạch Kim 3 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 50 Forever
Túi quà Super Âm Nhạc 5 Forever
Mảnh Rồng Con 10 Forever
Cầu Hôn Kim Cương Nhẫn Kim Cương 3 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 99 Forever
Túi quà Super Âm Nhạc 50 Forever
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 10 Forever
15 Gia Hạn Vip Điểm VIP càng cao, phúc lợi càng nhiều Mua VIP 1 Mảnh Gà Con 20 Forever
Mảnh Gà Lam 20 Forever
Mảnh Mầm Xanh 20 Forever
Mảnh Kiến Xanh 20 Forever
Mua VIP 3 Mảnh Kiến Đỏ 20 Forever
Mảnh Gà Độc Nhỏ 20 Forever
Mảnh Gà Hồng 20 Forever
Mảnh Cỏ Ma 20 Forever
Mua VIP 6 Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 10 Forever
Mảnh Nai GB 10 Forever
Mảnh Rồng Con 10 Forever
Mảnh Rắn Tinh 10 Forever
16 Tiết Kiệm Trưởng Thành Mua Tiết Kiệm nhận được một lượng Xu khổng lồ khi Gunner tăng cấp nhé. Mua Quỹ Đăng Nhập VIP - Lựu Đạn 1 Forever
VIP - Phi Tiêu 1 Forever
VIP-Sấm Sét 1 Forever
VIP - Lu Gạch 1 Forever
Mua Quỹ Trưởng Thành WoW-Lựu Đạn 1 Forever
WoW-Phi Tiêu 1 Forever
WoW-Sấm Sét 1 Forever
WoW-Lu Gạch 1 Forever


Chúc các Gunner của Gà Vàng sẽ có những phút giây vui vẻ ở Máy chủ 369 - Gà Gamora nhé!

---Gà Vàng---