1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự kiện ra mắt máy chủ 301 - Gà Gunners
28-12-2017

Sự kiện ra mắt máy chủ mới

Event Yêu cầu Thưởng Số lượng
Tích lũy đăng nhập
(Không Reset)
Tích lũy đăng nhập 1 ngày VIP - Lựu Đạn 1
VIP - Phi Tiêu 1
VIP-Sấm Sét 1
VIP - Lu Gạch 1
VIP - Giỏ Trái Cây 1
VIP - Tủ Thuốc 1
Túi Vũ Khí 1
VIP - Tivi, Tủ Lạnh 1
Tích lũy đăng nhập 2 ngày Bùa May Mắn 25% 99
Đá Thánh Thú Lv5 99
Hoạt bát 9999
Vàng 999999
Tích lũy đăng nhập 3 ngày Mảnh Ngọc Cam 299
Huy chương 9999
Bình Kinh Nghiệm Lv5 999
Tinh Thần 9999
Tích lũy đăng nhập 4 ngày Boomerang (Cao) 99
Thương Cổ (Cao) 99
Búa Minotaure (Cao) 99
Mắt Rồng (Cao) 99
Tích lũy đăng nhập  5 ngày Giọt Nước (Cao) 99
Nữ Thần (Cao) 99
Ares (Cao) 99
Bùa Ma Thuật 99
Tích lũy đăng nhập 6 ngày Thẻ Đổi Tên 1
Thẻ Đổi Tên PET 1
Thẻ Đổi Tên Guild 1
Thẻ x2 EXP 9
Tích lũy đăng nhập  7 ngày Búa Ma 99
WoW-Lựu Đạn 1
WoW-Phi Tiêu 1
WoW-Giỏ Trái Cây 1
Tích lũy đăng nhập 10 ngày Cánh Ác Ma 1
Vé Rút Thưởng 10
Túi quà Super Âm Nhạc 20
Khí Hồn 999
Tích lũy đăng nhập 13 ngày Túi quà đá tím 99
Mảnh Trang Bị Thú Linh 99
Xu Khóa 9999
Giáp Binh Gà 1
Tích lũy đăng nhập 18 ngày Túi quà đá vàng 99
Mảnh Trang Bị Hoa Văn 99
Nắm Đấm Gà 1
Mảnh Kiến Lam 299
Tích lũy đăng nhập 20 ngày Túi quà đá lục 99
Mảnh Trang Bị Đầu Bò 99
Iron Gà 1
Thẻ Ma Pháp 1
Tích lũy đăng nhập 24 ngày Túi quà đá lam 99
Đá Chúc Phúc-Công 299
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 299
Đá Chúc Phúc-Thủ 299
Tích lũy đăng nhập 28 ngày Túi quà đá đỏ 99
Túi quà thời trang 9
Túi quà trang sức 9
Captain Gà 1
Online nhận thưởng
(Reset)
Đăng nhập nhận thưởng Đá Cường Hóa 20
Bình Tu Luyện Lv2 2
Lương Thực 20
Đĩa Bay 2
Đua top Guild
(Không Reset)
Chủ Guild Hạng 1 Xu 30000
Chủ Guild Hạng 2 Xu 20000
Chủ Guild Hạng 3 Xu 10000
Chủ Guild Hạng 4 tới hạng 10 Xu 3333
Thành viên Guild hạng 1 Lương Thực 333
Khí Hồn 999
Túi quà Super Âm Nhạc 33
Cánh Ác Ma 1
Thành viên Guild hạng 2 Lương Thực 222
Khí Hồn 555
Túi quà Super Âm Nhạc 22
Cánh Ác Ma 1
Thành viên Guild hạng 3 Túi quà Super Âm Nhạc 1
Lương Thực 111
Khí Hồn 333
Cánh Ác Ma 1
Thành Viên Guild Hạng 4 tới hạng 10 Vàng 300000
Huy chương 3000
Lương Thực 30
Khí Hồn 300
Đua Top Lực Chiến
(Không Reset)
Top 1 Lực chiến Mảnh Rắn Tinh 80
Đá Chúc Phúc-Công 999
VIP-Ná Gà 1
Túi quà Super Âm Nhạc 100
Top 2 Lực chiến Mảnh Rắn Tinh 60
Đá Chúc Phúc-Công 700
Vip-Boomerang 1
Túi quà Super Âm Nhạc 80
Top 3 Lực Chiến Mảnh Rắn Tinh 50
Đá Chúc Phúc-Công 600
Vip-Boomerang 1
Túi quà Super Âm Nhạc 60
Top 4-5 Lực Chiến Mảnh Rắn Tinh 40
Đá Chúc Phúc-Công 400
Bazooka 1
Túi quà Super Âm Nhạc 50
Top 6-7 Lực Chiến Mảnh Rắn Tinh 35
Đá Chúc Phúc-Công 300
Bazooka 1
Túi quà Super Âm Nhạc 40
Top 8-10 Lực Chiến Mảnh Rắn Tinh 30
Đá Chúc Phúc-Công 200
Bazooka 1
Túi quà Super Âm Nhạc 35
Top 11-15 Lực Chiến Mảnh Rắn Tinh 25
Đá Chúc Phúc-Công 150
Wow-Pháo 1
Túi quà Super Âm Nhạc 30
Top 16-20 Lực Chiến Mảnh Rắn Tinh 20
Đá Chúc Phúc-Công 100
Wow-Pháo 1
Túi quà Super Âm Nhạc 20
Lật Bài Viễn Chinh
(Reset)
Lật bài nhận 4 Đá Cường Hóa Đá Cường Hóa 20
Vàng 40000
Thương Cổ (Cao) 4
Thẻ x2 EXP 1
Lật bài nhận 6 Đá Cường Hóa Đá Cường Hóa 60
Vàng 60000
Đá Chúc Phúc-Thủ 6
Đá Thánh Thú Lv4 3
Lật bài nhận 8 Đá Cường Hóa Mảnh Gà Con 10
Mảnh Gà Lam 10
Mảnh Mầm Xanh 10
Mảnh Kiến Xanh 10
Lật bài nhận 10 Đá Cường Hóa Đá Cường Hóa 80
Tinh Thần 800
Vé Rút Thưởng 1
Thương Cổ (Cao) 8
Lật bài nhận 12 Đá Cường Hóa Mảnh Kiến Đỏ 10
Mảnh Gà Độc Nhỏ 10
Mảnh Gà Hồng 10
Mảnh Cỏ Ma 10
Lật bài nhận 14 Đá Cường Hóa Đá Cường Hóa 100
Thiên Sứ (Cao) 10
Thương Cổ (Cao) 10
Mảnh Rồng Con 5
Quà Tri Ân Gunner Đăng nhập nhận thưởng Bùa Hộ Thân 1
Nón Barov 1
Tiểu Hoàng Phi 1
Mặt Nạ Anbu 1
Quý Tộc Xa Hoa 1
Che Chở 1
Cô Mèo Dễ Thương 1
Áo Gà Điệu 1
Lọn Xanh Biếc 1
Tinh Khiết 1
Kính Màu Trà 1
kiếng Đồng Hồ 1
Bịt Mắt Hồng 1
Thiếu Nữ Xinh Đẹp 1
Chàng Bảnh Bao 1
Tôn Ngộ Không 1
Tích Lũy Chiến Thắng
(Không Reset)
Tích lũy thắng 9 trận Hạnh Phúc 1
Vòng Tay Venus 1
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 10
Mảnh Nai GB 1
Tích lũy thắng 19 trận Hạnh Phúc 1
Vòng Tay Venus 1
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 20
Mảnh Nai GB 3
Tích lũy thắng 29 trận Hạnh Phúc +1 1
Vòng Tay Venus +1 1
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 30
Mảnh Nai GB 5
Tích lũy thắng 59 trận Hạnh Phúc +1 1
Vòng Tay Venus +1 1
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 40
Mảnh Nai GB 5
Tích lũy thắng 99 trận Hạnh Phúc +2 1
Vòng Tay Venus +2 1
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 50
Mảnh Nai GB 7
Tích lũy thắng 199 trận Hạnh Phúc +2 1
Vòng Tay Venus +2 1
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 60
Mảnh Nai GB 7
Tích lũy thắng 300 trận Hạnh Phúc +3 1
Vòng Tay Venus +3 1
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 70
WoW-Lu Gạch 1
Tích lũy thắng 499 trận Hạnh Phúc +3 1
Vòng Tay Venus +3 1
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 80
Mảnh Nai GB 8
Tích lũy thắng 799 trận Hạnh Phúc +4 1
Vòng Tay Venus +4 1
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 90
Mảnh Nai GB 8
Tích lũy thắng 999 trận VIP-Thương Cổ 1
Vé Rút Thưởng 30
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 300
Mảnh Nai GB 30
Sử Dụng Đá Cường Hóa
(Không Reset)
Dùng 500 đá cường hóa Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 5
Đá Chúc Phúc-Thủ 30
Nhẫn Vàng 1
Bình Tu Luyện Lv2 20
Dùng 1000 đá cường hóa Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 5
Đá Chúc Phúc-Thủ 40
Nhẫn Vàng 3
Bình Tu Luyện Lv2 30
Dùng 2000 đá cường hóa Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 5
Đá Chúc Phúc-Thủ 50
Nhẫn Vàng +1 1
Bình Tu Luyện Lv2 40
Dùng 3000 đá cường hóa Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 5
Đá Chúc Phúc-Thủ 60
Nhẫn Vàng +1 2
Bình Tu Luyện Lv2 50
Dùng 4000 đá cường hóa Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 5
Đá Chúc Phúc-Thủ 70
Nhẫn Vàng +2 1
Bình Tu Luyện Lv2 60
Dùng 5000 đá cường hóa Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 30
Đá Chúc Phúc-Thủ 300
Nhẫn Vàng +3 1
Bình Tu Luyện Lv2 300
Quà Tăng Cấp Đăng nhập nhận thưởng Bình Tu Luyện Lv2 30
Đá Cường Hóa 300
Tinh Thần 3000
Vàng 30000
Huy chương 3000
Lương Thực 300
Khí Hồn 300
Hoạt bát 3000
Đá Thánh Thú Lv5 300
Bình Kinh Nghiệm Lv5 300
Ác Ma +3 3
Nhẫn Chữ P +3 3
Mảnh Gà Con 30
Mảnh Gà Lam 30
Mảnh Mầm Xanh 30
Mảnh Kiến Xanh 30