Sự Kiện Quốc Khánh

Thời gian: 00:05 ngày 02.09.2017 - 23:59 ngày 03.09.2017

**Lưu ý: Sự kiện sẽ Reset khi Merge Server.

STT Event Thời gian Điều kiện Thưởng Số lượng
1 Đua Top Nạp Xu 02.09.2017 - 03.09.2017 Top 1 Super-Âm Nhạc 1
Đá Lam LV11 1
Đá Đỏ LV11 1
Top 2 VIP-Ná Gà 1
Đá Lam LV10 2
Đá Đỏ LV10 2
Top 3 VIP-Ná Gà 1
Đá Lam LV10 1
Đá Đỏ LV10 1
Top 4 - 10 Túi Quà VIP-Ná Gà 555
Đá Lam LV9 3
Đá Đỏ LV9 3
Top 11 - 20 Túi Quà VIP-Ná Gà 444
Đá Lam LV9 2
Đá Đỏ LV9 2
Top 21 - 30 Túi Quà VIP-Ná Gà 333
Đá Lam LV9 1
Đá Đỏ LV9 1
Top 31 - 50 Túi Quà VIP-Ná Gà 222
Đá Lam LV8 3
Đá Đỏ LV8 3
2 Quà Khủng Ngày Lễ 02.09.2017 - 03.09.2017 Tích lũy nạp 500 Xu Tinh Thần 999
Hoạt bát 999
Khí Hồn 999
Tích lũy nạp 1000 Xu Mảnh Súng Nước 20
Mảnh Xe Hơi 20
Mảnh Photocopy 20
Mảnh Bazooka 20
Tich lũy nạp 2000 Xu Búa Ma 20
Đá Cường Hóa 199
Ngọc Xuyên Giáp 1
Ngọc Kiên Cố 1
Tich lũy nạp 5000 Xu Túi quà đá đỏ 20
Túi quà đá lam 20
Túi quà đá lục 20
Túi quà đá vàng 20
Túi quà đá tím 20
Hạnh Phúc +2 3
Vòng Tay Venus +2 3
Nhẫn Bạch Kim +2 1
Tich lũy nạp 10000 Xu Đá Chúc Phúc-Công 100
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 100
Đá Chúc Phúc-Thủ 100
Tinh Thần 5000
Tich lũy nạp 20000 Xu Kỵ Sĩ Kiến (Vĩnh Viễn) 1
Hạnh Phúc +4 1
Vòng Tay Venus +4 1
Nhẫn Vàng +3 2
Tich lũy nạp 50000 Xu Cánh Ác Ma 1
Quý Tộc Duyên Dáng 1
Ảo Thuật Gia 1
Ác Ma +7 1
3 Khuyến Mãi 200% Xu 02.09.2017 - 02.09.2017 Nạp 1 lần 200 xu Xu 400
Nạp 1 lần 500 xu Xu 1000
Nạp 1 lần 1000 xu Xu 2000
Nạp 1 lần 2000 xu Xu 4000
Nạp 1 lần 5000 xu Xu 10000
Nạp 1 lần 10000 xu Xu 20000
Nạp 1 lần 20000 xu Xu 40000
Nạp 1 lần 50000 xu Xu 100000
Nạp 1 lần 100000 xu Xu 200000
4 Quà Quốc Khánh  02.09.2017 - 03.09.2017 Đăng nhập nhận thưởng Đặc Nhiệm Nữ 1
Đặc Nhiệm Nam 1
Xanh Ngẫu Hứng 1
Sang Trọng 1
5 Tích lũy Sát Thương
(Reset)
02.09.2017 - 03.09.2017 Tích Lũy 100.000 Sát Thương Khí Hồn 5
Tích Lũy 200.000 Sát Thương Khí Hồn 15
Tích Lũy 350.000 Sát Thương Khí Hồn 30
Tích Lũy 550.000 Sát Thương Khí Hồn 40
Tích Lũy 800.000 Sát Thương Khí Hồn 50
Tích Lũy 1.100.000 Sát Thương Khí Hồn 70
Tích Lũy 1.500.000 Sát Thương Khí Hồn 99