1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện Quà Chào Tháng 7
02-07-2018 đến 08/07/2018

Áp Dụng Từ Server 1 - 371

Tháng 7 có gì đặc biệt hãy cùng Gà tham gia các hoạt động để biết thêm nhé ^^ 
Sự kiện dành cho Máy chủ 1 đến Máy chủ 371 Gà Vàng sẽ điểm qua cho các Gunner nha!

Sự kiện Nội Dung Yêu Cầu Vật Phẩm Số lượng Thời hạn
Thưởng Đăng Nhập
7 ngày
Không Reset
02.07 - 08.07
Đăng nhập vào game là phải nhận ngay quà này từ Gà Vàng Gunner nhé.
-- Gà Vàng --
Online 30 min Socola 5 Forever
Bùa Ma Thuật 1 Forever
Lương Thực 10 Forever
Đá Cường Hóa 10 Forever
Đăng Nhâp Liên Tiếp
14 ngày
Không Reset
25.06 - 08.07
Mỗi ngày đến với Gà - ngày nào quà cũng có
-- Gà Vàng -- 
Đăng nhập liên tiếp 1 ngày Socola 5 Forever
Hoạt bát 100 Forever
Loa nhỏ 5 Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv5 5 Forever
Đăng nhập liên tiếp 2 ngày Socola 5 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 10 Forever
Bùa May Mắn 15% 5 Forever
Bùa Ma Thuật 5 Forever
Đăng nhập liên tiếp 3 ngày Socola 10 Forever
Khí hồn 100 Forever
Tinh Thần 100 Forever
Đá Cường Hóa 20 Forever
Đăng nhập liên tiếp 4 ngày Socola 10 Forever
Thương Cổ (Cao) 4 Forever
Lương Thực 20 Forever
Búa Ma 10 Forever
Đăng nhập liên tiếp 5 ngày Socola 15 Forever
Đá cường hóa 30 Forever
Tinh thần 300 Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv5 20 Forever
Đăng nhập liên tiếp 6 ngày Socola 15 Forever
Thương Cổ (Cao) 8 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 10 Forever
Quà Tinh Hoa Kỹ Năng     1 Forever
Đăng nhập liên tiếp 7 ngày Socola 20 Forever
Đá Cường Hóa 100 Forever
Vòng Tay Venus 1 Forever
Hạnh Phúc 1 Forever
Đăng nhập liên tiếp 8 ngày Socola 20 Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv5 20 Forever
Lương Thực 50 Forever
Mảnh Vip-Boomerang (cao) 20 Forever
Đăng nhập liên tiếp 9 ngày Socola 25 Forever
Túi quà đá lam 15 Forever
Túi quà trang sức 10 Forever
Mảnh Ngọc Cam 10 Forever
Đăng nhập liên tiếp 10 ngày Socola 25 Forever
Mảnh VIP-Búa Minotaure (Cao) 20 Forever
Túi quà đá tím 15 Forever
Túi quà Vip-Boomerang 20 Forever
Đăng nhập liên tiếp 11 ngày Socola 30 Forever
Túi quà đá vàng 15 Forever
Tinh Thần 500 Forever
Khí hồn 300 Forever
Đăng nhập liên tiếp 12 ngày Socola 30 Forever
Túi quà đá lục 20 Forever
Nhẫn Vàng 1 Forever
Ác Ma +3 1 Forever
Đăng nhập liên tiếp 13 ngày Socola 35 Forever
Túi quà đá đỏ 20 Forever
Đá Cường Hóa 200 Forever
Lương Thực 100 Forever
Đăng nhập liên tiếp 14 ngày Socola 35 Forever
Vòng Tay Venus +1 2 Forever
Hạnh Phúc +1 2 Forever
Lệnh bài thú cưng 6 Forever
Nạp Mỗi Ngày 1
03.07 - 04.07
Reset
Nạp Mỗi Ngày đủ mốc nhận thưởng siêu hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Nạp nhanh 200 Xu Mảnh Super-Pháo (Cao) 12 Forever
Mảnh VIP-Boomerang (Cao)  12 Forever
Đá Cường Hóa 50 Forever
Thắt lưng tím 1 7 days
Khí hồn 100 Forever
Nạp nhanh 500 Xu Tinh Thần 500 Forever
Lương Thực 40 Forever
Wow-Bóng Đá 1 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 20 Forever
Nạp nhanh 1000 Xu Ngôi Sao Argentina 1 30 days
Đá Cường Hóa 100 Forever
Vòng Tay Venus +2 1 Forever
Hạnh Phúc +2 1 Forever
Nạp nhanh 2000 Xu Lương Thực 150 Forever
Tinh Thần 999 Forever
Khí Hồn 999 Forever
CHI DAN 1 30 days
Nhẫn Bạch Kim 1 Forever
Nạp nhanh 5000 Xu Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 10 Forever
Đá Lục Lv9 2 Forever
Vòng Tay Venus +2 2 Forever
Hạnh Phúc +2 2 Forever
Nạp nhanh 10000 Xu Đá Đỏ Lv10 2 Forever
Mảnh Rồng Con 20 Forever
Vòng Tay Venus +3 1 Forever
Hạnh Phúc +3 1 Forever
Nạp mỗi ngày 2
Reset
05.07 - 06.07

Nạp mỗi ngày đủ số xu nhận thưởng. Hoạt động sẽ reset khi qua ngày.
-- Gà Vàng --
Nạp nhanh 200 Xu Mảnh Super-Pháo (Cao) 12 Forever
Mảnh Vip-Thương Cổ (Cao) 12 Forever
Đá Cường Hóa 50 Forever
Tinh Thần 200 Forever
WoW-Lu Gạch +12 1 10 days
Nạp nhanh 500 Xu Khí hồn 500 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 20 Forever
Ngôi Sao Đức 1 30 days
Búa Ma 2 Forever
Nạp nhanh 1000 Xu Đá Cường Hóa 100 Forever
Khí Hồn 999 Forever
Tinh Thần 999 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 30 Forever
Nhẫn Vàng 1 Forever
Nạp nhanh 2000 Xu Vòng Tay Venus +2 2 Forever
Hạnh Phúc +2 2 Forever
Lương Thực 100 Forever
Mảnh Rắn Tinh 5 Forever
Nạp nhanh 5000 Xu Vòng Tay Venus +3 1 Forever
Mảnh Rồng Con 10 Forever
Đá Lam Lv9 2 Forever
Lương Thực 200 Forever
Nạp nhanh 10000 Xu Đá Đỏ Lv9 2 Forever
Đá Lam Lv9 2 Forever
Đá Lục Lv9 2 Forever
Đá Tím Lv9 2 Forever
Đá Vàng Lv9 2 Forever
Tiêu Tích Lũy
Không Reset
03.07 - 06.07
Tiêu Mỗi Ngày đủ mốc nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Tiêu 1000 Xu Búa Ma 2 Forever
Tinh Thần 500 Forever
Bùa Ma Thuật 2 Forever
Túi quà thời trang 5 Forever
Tiêu 2000 Xu Đá Cường Hóa 50 Forever
Khí Hồn 500 Forever
Túi quà đá đỏ 5 Forever
Nhẫn Vàng 1 Forever
Tiêu 4000 Xu Bình Tu Luyện Lv2 10 Forever
Ngọc Kiên Cố (Tím) 1 Forever
Túi quà đá lục 10 Forever
Quà Thương Cổ 3 Forever
Tiêu 8000 Xu Ác Ma +4 1 Forever
Quà Boomerang 5 Forever
Túi quà đá Lam 15 Forever
Túi quà đá vàng 15 Forever
Tiêu 12000 Xu Đá Cường Hóa 200 Forever
Lương Thực 200 Forever
Túi quà đá tím 30 Forever
Tinh Thần 999 Forever
Tiêu 16000 Xu Tuyết Tùng Tinh Ranh 1 Forever
Sứ Giả Tuần Lộc 1 Forever
Khí hồn 999 Forever
Túi quà đá đỏ 40 Forever
Tiêu 20000 Xu Vòng Tay Venus +3 2 Forever
Hạnh Phúc +3 2 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 50 Forever
Lương Thực 300 Forever
Tiêu 30000 Xu Vòng Tay Venus +4 2 Forever
Hạnh Phúc +4 2 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 100 Forever
Đá Cường Hóa 400 Forever
Tiêu 60000 Xu Nhẫn Kim Cương +1 1 Forever
Đá Đỏ Lv8 2 Forever
Đá Lục Lv8 2 Forever
Vip-Boomerang 1 Forever
Tiêu 120000 Xu Đá Đỏ Lv10 1 Forever
Đá Lục Lv10 1 Forever
Đá Lam Lv10 1 Forever
Đá Vàng Lv10 1 Forever
Đá Tím Lv10 1 Forever
Nhiệm vụ hằng ngày 1
Reset
02.07 - 04.07
Nhớ tham gia Nhiệm vụ mỗi ngày để nhận thưởng nhé các Gunner.
--Gà Vàng--
Cầu phúc vàng 50 lần Bình kinh nghiệm lv5 5 Forever
Bình tu luyện lv1 3 Forever
Hoạt bát 100 Forever
Cầu phúc xu 5 lần Tinh thần 100 Forever
Khí hồn 100 Forever
Đá cường hóa 15 Forever
Nhận 50 điểm tinh hồn Bùa May Mắn 25% 5 Forever
Ác Ma +1 1 Forever
Túi Vàng (Sơ)   5 Forever
Khiêu chiến BOSS TG 5 lần Tinh Thần 100 Forever
Socola 10 Forever
Sử dụng 5 bình tu luyện lv2 Lương thực 10 Forever
Khí hồn 50 Forever
Túi quà đá đỏ 3 Forever
Búa ma 1 Forever
Càn quét mê cung 30 lần Huy chương 100 Forever
Bình tu luyện lv1 20 Forever
Bùa may mắn 25% 4 Forever
Hôn 1 lần Búa Ma 1 Forever
Khí hồn 50 Forever
Bình kinh nghiệm lv5 5 Forever
Nhiệm vụ hằng ngày 2
Reset
05.07 - 08.07
Nhớ tham gia Nhiệm vụ mỗi ngày để nhận thưởng nhé các Gunner.
--Gà Vàng--
Dùng Búa Ma 4 lần Đá cường hóa 15 Forever
Bình tu luyện lv2 3 Forever
Túi quà trang sức 3 Forever
Đạt 350 điểm cống hiến Bình Tu Luyện Lv2 5 Forever
Đá Cường Hóa 15 Forever
Lương Thực 15 Forever
Mua đoạt bảo 5 lần Nhẫn Chữ P +2 1 Forever
Lương Thực 15 Forever
Búa Ma 1 Forever
Hoàn thành 15 trận chiến đấu Socola 10 Forever
Đá Cường Hóa 10 Forever
Lương thực 10 Forever
Sử dụng 20 lương thực Đá cường hóa 10 Forever
Bình tu luyện lv1 20 Forever
Tinh thần 100 Forever
Bùa ma thuật 3 Forever
Mở thẻ thần 30 lần bằng huy chương Túi quà đá đỏ 3 Forever
Bình tu luyện lv1 10 Forever
Lương thực 5 Forever
Túi Tu Luyện(Sơ)    5 Forever
Mua thẻ thần bằng xu 10 lần Vòng Tay Venus 1 Forever
Hạnh Phúc 1 Forever
Búa Ma 1 Forever
Liên Thắng
Reset
02.07 - 04.07
  Liên thắng 5 lần Socola 5 Forever
Mảnh Bazooka 3 Forever
Khí hồn 100 Forever
Liên thắng 10 lần Socola 5 Forever
Mảnh Bazooka 4 Forever
Khí hồn 150 Forever
Liên thắng 15 lần Socola 5 Forever
Mảnh Bazooka 5 Forever
Bình tu luyện lv2 10 Forever
Mảnh Super-Pháo (Cao) 8 Forever
Dùng Lương thực
Reset
02.07 - 04.07
  Sử dụng 50 lương thực Hộp Vòng Tay Hoàng Đế 3 Forever
Hộp nhẫn hoàng đế 3 Forever
Tinh thần 200 Forever
Bùa ma thuật 5 Forever
Sử dụng 150 lương thực Bình kinh nghiệm lv5 20 Forever
Đá cường hóa 100 Forever
Búa Ma 5 Forever
Khí hồn 100 Forever
Sử dụng 300 lương thực Đá cường hóa 200 Forever
Túi quà đá đỏ 15 Forever
Túi quà đá lam 15 Forever
Túi quà đá tím 15 Forever
Dùng Đá cường hóa
Reset
02.07 - 04.07
  Sử dụng 100 đá cường hóa Bùa ma thuật 2 Forever
Lương thực 5 Forever
Hoạt bát 100 Forever
Tinh Thần 100 Forever
Sử dụng 200 đá cường hóa Bùa ma thuật 3 Forever
Lương thực 15 Forever
Túi quà thời trang 10 Forever
Khí hồn 200 Forever
Sử dụng 400 đá cường hóa Túi quà VIP-Búa Minotaure 20 Forever
Túi quà Vip-Boomerang 20 Forever
Lương thực 50 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 20 Forever
X2 quà viễn chinh
02.07 - 03.07
        Forever
Sử dụng Tình Đầu
Reset
05.07 - 08.07
Tình đầu được bán trong Shop Đạo Cụ. Thách thức toàn server nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Sử dụng tình đầu 5 lần Mảnh VIP-Boomerang (Cao) 20 Forever
Mảnh VIP-Búa Minotaure (Cao)   20 Forever
Sử dụng tình đầu 10 lần Vòng Tay Venus 1 Forever
Hạnh Phúc 1 Forever
Sử dụng tình đầu 20 lần Túi quà VIP-Búa Minotaure 20 Forever
Túi quà Vip-Boomerang 20 Forever
Tinh thần 300 Forever
Nhẫn Vàng 1 Forever
Sử dụng tình đầu 50 lần Mảnh Super - Pháo (Cao) 16 Forever
Mảnh Super - Lựu Đạn (Cao) 16 Forever
Búa Minotaure (Cao) 20 Forever
Boomerang (Cao) 20 Forever
Thu thập tinh hồn
Reset
05.07 - 08.07
Tăng cấp Tu Luyện để nhận thưởng nào các gunner ơi.
--Gà Vàng
Thu thập 40 tinh hồn Bình kinh nghiệm lv5 10 Forever
Hoạt bát 100 Forever
Vàng 20000 Forever
Bùa ma thuật 2 Forever
Thu thập 80 tinh hồn Hộp nhẫn hoàng đế 5 Forever
Hộp Vòng Tay Hoàng Đế 5 Forever
Túi quà VIP-ná gà 5 Forever
Lương thực 5 Forever
Thu thập 120 tinh hồn Đá cường hóa 5 Forever
Túi quà trang sức 5 Forever
Túi quà thời trang 5 Forever
Túi quà super âm nhạc 5 Forever
Thu thập 200 tinh hồn Tinh thần 100 Forever
Khí hồn 50 Forever
Mảnh Thiên Sứ (Cao)  12 Forever
Mảnh VIP-Boomerang (Cao)  12 Forever
Hôn
Reset
05.07 - 08.07
Hôn Gấu nhận thưởng
--Gà Vàng--
Hôn 2 lần Bình kinh nghiệm lv5 20 Forever
Búa ma 1 Forever
Hôn 5 lần Bình Tu Luyện Lv2 5 Forever
Túi quà đá lam 5 Forever
lương thực 20 Forever
Túi quà đá vàng 5 Forever
Hôn 10 lần Đá cường hóa 15 Forever
Túi quà đá tím 15 Forever
Túi quà đá lục 15 Forever
Túi quà đá đỏ 15 Forever
Cống hiến Guild
Reset
07.07 - 08.07
  Cống hiến guild 50 điểm Đá cường hóa 5 Forever
Túi quà trang sức 5 Forever
Túi quà Vip-Boomerang 5 Forever
Túi quà VIP-Thương cổ 5 Forever
Cống hiến guild 150 điểm Bình tu luyện lv2 5 Forever
Búa Ma 3 Forever
Cống hiến guild 300 điểm Hoạt Bát 100 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 10 Forever
Lương thực 20 Forever
Đá cường hóa 20 Forever
x3 exp mê cung khó
05.07 - 06.07
         
x3 điểm hôn
07.07 - 08.07
         
Thu thập Socola
Không reset
02.07 - 08.07

Vật phẩm Đổi Socola có thể nhận được từ sự kiện.
Thu thập đủ Socola có thể đổi sang vật phẩm khác.
Lưu ý: Mỗi mốc chỉ được đổi 10 lần.
-- Gà Vàng --
Thu Thập 100 Socola Búa Ma 2 Forever
Khí Hồn 200 Forever
Tinh Thần 200 Forever
Đá Cường Hóa 50 Forever
Thu Thập 150 Socola Hạnh Phúc +1 1 Forever
Đá Cường Hóa 70 Forever
Vòng Tay Venus +1 1 Forever
Túi quà đá đỏ 20 Forever
Thu Thập 200 Socola Lương Thực 70 Forever
Đá Cường Hóa 100 Forever
Khí hồn 400 Forever
Tinh thần 400 Forever
Thu Thập 250 Socola Lệnh bài thú cưng 3 Forever
Hạnh Phúc +2 1 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 10 Forever
Đá Cường Hóa 150 Forever
Thu Thập 300 Socola Đá Cường Hóa 200 Forever
Búa Ma 10 Forever
Vòng Tay Venus +2 1 Forever
Lương Thực 150 Forever
Lễ hội Ngọc Quý
(Không Reset)
02.07 - 08.07
  Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Xuyên Giáp 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Xuyên Giáp 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Xuyên Giáp 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Thiêu Đốt 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Thiêu Đốt 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Thiêu Đốt 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Phong Ấn 1 Forever
Thu thập 5 cối xoay gió Ngọc Phong Ấn 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Phong Ấn 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Liên Kích 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Liên Kích 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Liên Kích 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Hấp Thụ 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Hấp Thụ 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Hấp Thụ 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Kiên Cố 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Kiên Cố 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Kiên Cố 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Miễn Thương 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Miễn Thương 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Miễn Thương 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Hạt Nhân 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Hạt Nhân 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Hạt Nhân 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Thần Báo 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Thần Báo 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Thần Báo 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Dẫn Dắt 1 Forever
Thu thập 5 cối xoay gió Ngọc Dẫn Dắt 1 Forever
Đẳng cấp thú cưng
(Không Reset)
02.07 - 08.07
  Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Con 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Độc Nhỏ 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Lam 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Hồng 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Mầm Xanh 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Cỏ Ma 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Kiến Xanh 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Kiến Đỏ 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Kiến Lam 3 Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưng Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 1 Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưng Mảnh Nai GB 1 Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưng Mảnh Rồng Con 1 Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưng Mảnh Rắn Tinh 1 Forever
Đánh bại đối thủ
Reset
02.07 - 08.07
Chiến đấu tại Sảnh, tích lũy chiến thắng nhận nhiều vật phẩm tăng nhanh lực chiến.
Sự kiện Reset qua ngày
-- Gà Vàng --
Đánh bại 1 người trong chiến đấu Socola 5 Forever
Đá Cường Hóa 3 Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv5 3 Forever
Đánh bại 10 người trong chiến đấu Đá Cường Hóa 10 Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv5 15 Forever
Socola 5 Forever
Đánh bại 20 người trong chiến đấu Đá Cường Hóa 15 Forever
Socola 5 Forever
Lương Thực 30 Forever
Tinh Thần 200 Forever
PVE
Reset
02.07 - 08.07
Tham gia PvE nhận nhiều phần quà hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Phó bản Đại Chiến Rồng anh hùng  Đá cường hóa 10 Forever
Socola 5 Forever
Bình tu luyện lv1 25 Forever
Đá thánh thú lv3 5 Forever
Phó bản Đấu trường anh hùng Đá cường hóa 10 Forever
Socola 5 Forever
Bình tu luyện lv1 25 Forever
Đá thánh thú lv3 30 Forever
Phó bản Vòng Xoáy Thời Gian Anh hùng Đá cường hóa 10 Forever
Socola 5 Forever
Bình tu luyện lv1 25 Forever
Đá thánh thú lv4 20 Forever
Phó bản Dũng Sĩ anh hùng Đá cường hóa 10 Forever
Socola 5 Forever
Bình tu luyện lv1 50 Forever
Đá thánh thú lv5 10 Forever


 Chúc Gunner có những phút giây vui vẻ cùng Gà Vàng nhé!