Từ máy chủ 1 - 368

Các Gunner có muốn có bạn đồng hành mới không nè ? Hãy cùng Gà Vàng tìm bạn đồng hành mới qua event tuần này nha ^^ !

Sự kiện dành cho Máy chủ 1 đến Máy chủ 368 Gà Vàng sẽ điểm qua cho các Gunner nha!

Bắt Đầu : 10h05 ngày 14/05/2018 đến 09h59 ngày 21/05/2018

STT Tên Sự Kiện Nội Dung Yêu Cầu Reward Số Lượng Thời Hạn
1 Thưởng Đăng Nhập Đăng nhập vào game là phải nhận ngay quà này từ Gà Vàng Gunner nhé.
** Gunny Mobi - Game Bắn Súng Tọa Độ Đông Vui Nhất Việt Nam. **
-- Gà Vàng --
Online 30 min Hoa Sen 10 Forever
Bùa Ma Thuật 1 Forever
Lương Thực 10 Forever
Đá Cường Hóa 10 Forever
2 Đăng Nhâp Liên Tiếp Mỗi ngày đến với Gà - ngày nào quà cũng có
-- Gà Vàng -- 
Đăng nhập liên tiếp 1 ngày Khí Hồn 20 Forever
Hoạt bát 100 Forever
Hoa Sen 5 Forever
Tinh Thần 100 Forever
Đăng nhập liên tiếp 2 ngày Đá Cường Hóa 10 Forever
Hạnh Phúc 1 Forever
Vòng Tay Venus 1 Forever
Hoa Sen 5 Forever
Đăng nhập liên tiếp 3 ngày Nhẫn Lãng Mạn +1 3 Forever
Nhẫn Chữ P +1 3 Forever
Hoa Sen 10 Forever
Búa Ma 5 Forever
Đăng nhập liên tiếp 4 ngày Vòng Tay Venus 2 Forever
Hạnh Phúc 2 Forever
Hoa Sen 10 Forever
Đá Cường Hóa 10 Forever
Đăng nhập liên tiếp 5 ngày Hạnh Phúc +2 1 Forever
Vòng Tay Venus +2 1 Forever
Hoa Sen 15 Forever
Quà Thương Cổ 5 Forever
Đăng nhập liên tiếp 6 ngày Phù Thủy Nữ 1 7 days
Phù Thủy Nam 1 7 days
Hoa Sen 20 Forever
Tinh Thần 300 Forever
Đăng nhập liên tiếp 7 ngày Quà Tinh Hoa Kỹ Năng 2 Forever
Búa Ma 10 Forever
Hoa Sen 30 Forever
Quà Cường Hóa Tu Luyện 5 Forever
3 Nạp Mỗi Ngày 1 Quà Nạp Hằng Ngày - Mỗi Ngày Đều Sướng
-- Gà Vàng --
Nạp định mức 200 Xu Xu 200 Forever
Lương Thực 20 Forever
Khí Hồn 100 Forever
Đá Cường Hóa 50 Forever
Nạp định mức 500 Xu Tinh Thần 1000 Forever
Búa Ma 5 Forever
Bùa Ma Thuật 5 Forever
Khí Hồn 500 Forever
Nạp định mức 1000 Xu Bình Tu Luyện Lv2 10 Forever
Đá Thánh Thú Lv5 20 Forever
Hạnh Phúc +2 1 Forever
Vòng Tay Venus +2 1 Forever
Nạp định mức 2000 Xu Đá Chúc Phúc-Công 60 Forever
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 60 Forever
Đá Chúc Phúc-Thủ 60 Forever
Lương Thực 200 Forever
4 Nạp Mỗi Ngày 2 Quà Nạp Hằng Ngày - Mỗi Ngày Đều Sướng
-- Gà Vàng --
Nạp định mức 200 Xu Xu 200 Forever
Túi quà đá đỏ 3 Forever
Tinh Thần 500 Forever
Đá Cường Hóa 50 Forever
Nạp định mức 500 Xu Quà Boomerang 5 Forever
Quà Thương Cổ 5 Forever
Túi quà đá lục 15 Forever
Túi quà đá vàng 15 Forever
Nạp định mức 1000 Xu Tinh Thần 3000 Forever
Túi quà Super Âm Nhạc 3 Forever
Túi quà đá lam 30 Forever
Túi quà đá tím 30 Forever
Nạp định mức 2000 Xu Túi quà đá đỏ 70 Forever
Vòng Tay Venus +2 2 Forever
Nhẫn Lãng Mạn +2 2 Forever
Lương Thực 200 Forever
5 Tích Lũy Tiêu Tiêu càng nhiều , quà nhận càng cao
-- Gà Vàng --
Tích Lũy Tiêu 2000 Xu Hoa Sen 20 Forever
Đá Cường Hóa 200 Forever
Khí Hồn 500 Forever
Búa Ma 10 Forever
Tích Lũy Tiêu 4000 Xu Hoa Sen 20 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 10 Forever
Tinh Thần 1500 Forever
Đá Thánh Thú Lv5 50 Forever
Tích Lũy Tiêu 6000 Xu Hoa Sen 20 Forever
Đá Cường Hóa 200 Forever
Khí Hồn 500 Forever
Quà Thương Cổ 10 Forever
Tích Lũy Tiêu 8000 Xu Hoa Sen 20 Forever
Đá Cường Hóa 300 Forever
Túi quà đá đỏ 30 Forever
Vĩnh Cửu +2 3 Forever
Tích Lũy Tiêu 10000 Xu Hoa Sen 20 Forever
Đá Cường Hóa 300 Forever
Ác Ma +2 3 Forever
Túi quà thời trang 2 Forever
Tích Lũy Tiêu 12000 Xu Hoa Sen 20 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 50 Forever
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 50 Forever
Đá Chúc Phúc-Thủ 50 Forever
Tích Lũy Tiêu 14000 Xu Hoa Sen 20 Forever
Vòng Tay Venus +1 3 Forever
Hạnh Phúc +1 3 Forever
Túi quà tinh thần 5 Forever
Tích Lũy Tiêu 16000 Xu Hoa Sen 20 Forever
Voi 1 30 days
Túi quà đá đỏ 30 Forever
Túi quà đá lam 30 Forever
Tích Lũy Tiêu 18000 Xu Hoa Sen 20 Forever
Heo hồng 1 30 days
Túi quà đá lục 30 Forever
Nhẫn Lãng Mạn +1 3 Forever
Tích Lũy Tiêu 20000 Xu Hoa Sen 20 Forever
Võ sĩ Maya 1 30 days
Túi quà đá vàng 30 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 10 Forever
Tích Lũy Tiêu 60000 Xu Hạnh Phúc +4 1 Forever
Vòng Tay Venus +4 1 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 250 Forever
VIP-Búa Minotaure 1 Forever
6 Nhiệm Vụ Hằng Ngày
(Reset)

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày đều có nhiệm vụ để thực hiên và nhận thưởng.
-- Gà Vàng --
Mở rương thường 10 lần
(có thể bỏ nếu rương chưa fix lại)
Hoa Sen 3 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 3 Forever
Lương Thực 3 Forever
Đá Cường Hóa 3 Forever
Ôm 10 lần Hoa Sen 3 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 3 Forever
Lương Thực 3 Forever
Đá Cường Hóa 3 Forever
Hoàn thành 5 trận PVE Hoa Sen 3 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 3 Forever
Lương Thực 3 Forever
Đá Cường Hóa 3 Forever
Hoàn thành 15 trận chiến đấu Hoa Sen 6 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 6 Forever
Lương Thực 6 Forever
Đá Cường Hóa 6 Forever
Tích lũy đạt 150.000 điểm sát thương Hoa Sen 4 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 4 Forever
Lương Thực 4 Forever
Đá Cường Hóa 4 Forever
Nhận được 50 điểm tinh hồn Hoa Sen 4 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 4 Forever
Lương Thực 4 Forever
Đá Cường Hóa 4 Forever
Đạt được 350 điểm cống hiến Hoa Sen 2 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 2 Forever
Lương Thực 2 Forever
Đá Cường Hóa 2 Forever
Mua đoạt bảo 5 lần Hoa Sen 4 Forever
Bùa Ma Thuật 2 Forever
Lương Thực 15 Forever
Đá Cường Hóa 15 Forever
7 Tích Lũy Sát Thương
(Reset)
Sát thương cao, nhận quà khủng Tích lũy đạt 50.000 điểm sát thương Hoa Sen 2 Forever
Đá Cường Hóa 2 Forever
Tích lũy đạt 100.000 điểm sát thương Hoa Sen 2 Forever
Đá Cường Hóa 2 Forever
Tích lũy đạt 150.000 điểm sát thương Hoa Sen 5 Forever
Lương Thực 5 Forever
Đá Cường Hóa 5 Forever
8 Viễn Chinh Tham gia ải viễn chinh nhận ngay vật phẩm hiếm Vượt ải Ổ Kiến Ma thường 1 lần Hoa Sen 1 Forever
Lương Thực 2 Forever
Tinh Thần 50 Forever
Bùa Ma Thuật 1 Forever
Vượt ải Vương Thành Gà thường 1 lần Hoa Sen 2 Forever
Đá Cường Hóa 2 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 2 Forever
Huy chương 100 Forever
Vượt ải Pháo Đài Hắc Ám thường 1 lần Hoa Sen 3 Forever
Khí Hồn 50 Forever
Thiên Vũ +1 1 Forever
Lương Thực 3 Forever
Vượt ải Đấu Trường thường 1 lần Hoa Sen 4 Forever
Hoạt bát 100 Forever
Vòng Tay Venus 1 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 4 Forever
9 Đại Chiến PET
(Reset)
Dẫn Pet cưng cùng nhau giành chiến thắng nào ! Dẫn PET Mầm Xanh đấu 4 trận Hoa Sen 3 Forever
Đá Cường Hóa 3 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 3 Forever
Lương Thực 3 Forever
Dẫn PET Cỏ Ma đấu 4 trận Hoa Sen 5 Forever
Đá Cường Hóa 5 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 5 Forever
Lương Thực 5 Forever
Dẫn PET Phượng Hoàng Băng  đấu 4 trận Hoa Sen 8 Forever
Đá Cường Hóa 8 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 8 Forever
Lương Thực 8 Forever
Dẫn PET Kiến Lam đấu 4 trận Hoa Sen 3 Forever
Đá Cường Hóa 3 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 3 Forever
Lương Thực 3 Forever
10 Cường Hóa Nón   Cường hóa Nón  +6 Hoa Sen 12 Forever
Túi quà đá lam 5 Forever
Hoạt bát 200 Forever
Tinh Thần 200 Forever
Cường hóa Nón  +7 Hoa Sen 14 Forever
Túi quà đá tím 5 Forever
Khí Hồn 200 Forever
Lam Hải +1 2 Forever
Cường hóa Nón  +8 Hoa Sen 16 Forever
Túi quà đá lam 5 Forever
Hoạt bát 250 Forever
Tinh Thần 250 Forever
Cường hóa Nón  +9 Hoa Sen 18 Forever
Túi quà đá lục 5 Forever
Khí Hồn 250 Forever
Túi quà đá đỏ 5 Forever
Cường hóa Nón  +10 Hoa Sen 20 Forever
Túi quà đá đỏ 10 Forever
Tinh Thần 500 Forever
Thiên Vũ +1 3 Forever
Cường hóa Nón  +11 Hoa Sen 22 Forever
Túi quà đá lục 8 Forever
Hoạt bát 300 Forever
Khí Hồn 300 Forever
Cường hóa Nón  +12 Hoa Sen 24 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 100 Forever
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 100 Forever
Đá Chúc Phúc-Thủ 100 Forever
Cường hóa Nón  +13 Hoa Sen 26 Forever
Túi quà đá vàng 10 Forever
Hoạt bát 350 Forever
Hạnh Phúc +1 2 Forever
Cường hóa Nón  +14 Hoa Sen 28 Forever
Túi quà đá đỏ 20 Forever
Tinh Thần 1000 Forever
Vòng Tay Venus +1 2 Forever
Cường hóa Nón  +15 Hoa Sen 30 Forever
Lương Thực 150 Forever
Khí Hồn 350 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 30 Forever
11 Khiêu chiến Boss Thế Giới
(Reset)
  Khiêu Chiến Boss Thế Giới 3 lần Hoa Sen 2 Forever
Tinh Thần 20 Forever
Khiêu Chiến Boss Thế Giới 8 lần Hoa Sen 5 Forever
Tinh Thần 50 Forever
Khiêu Chiến Boss Thế Giới 10 lần Hoa Sen 5 Forever
Tinh Thần 80 Forever
Khí Hồn 80 Forever
Khiêu Chiến Boss Thế Giới 12 lần Hoa Sen 10 Forever
Tinh Thần 100 Forever
Khí Hồn 80 Forever
Búa Ma 1 Forever
Khiêu Chiến Boss Thế Giới 15 lần Hoa Sen 10 Forever
Tinh Thần 120 Forever
Khí Hồn 100 Forever
Búa Ma 3 Forever
Khiêu Chiến Boss Thế Giới 18 lần Hoa Sen 15 Forever
Lương Thực 25 Forever
Đá Cường Hóa 25 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 5 Forever
12 Tiết Kiệm Trưởng Thành   Mua sổ tiết kiệm Đăng Nhập Hoa Sen 10 Forever
Đá Cường Hóa 10 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 10 Forever
Lương Thực 10 Forever
Mua sổ tiết kiệm Trưởng Thành Hoa Sen 50 Forever
Đá Cường Hóa 50 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 50 Forever
Lương Thực 50 Forever
13 Cầu Phúc Ngọc
(Reset)
  Cầu Phúc Vàng 50 lần Hoa Sen 1 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 10 Forever
Cầu Phúc Vàng 80 lần Hoa Sen 5 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 50 Forever
Tinh Thần 100 Forever
Cầu Phúc Vàng 120 lần Hoa Sen 5 Forever
Đá Cường Hóa 15 Forever
Bùa Ma Thuật 5 Forever
Cầu Phúc Xu 15 lần Hoa Sen 5 Forever
Nhẫn Cỏ May Mắn +2 1 Forever
Thiên Vũ +2 1 Forever
Cầu Phúc Xu 25 lần Hoa Sen 10 Forever
Túi quà đá vàng 5 Forever
Túi quà đá đỏ 5 Forever
Khí Hồn 450 Forever
Cầu Phúc Xu 50 lần Hoa Sen 15 Forever
Hạnh Phúc +1 2 Forever
Vòng Tay Venus +1 2 Forever
Khí Hồn 900 Forever
14 Tăng Cấp Ngọc
(Reset)
  Có Ngọc Cam Lv7 Hoa Sen 1 Forever
Thiên Sứ (Cao) 1 Forever
Khí Hồn 10 Forever
Tinh Thần 50 Forever
Có Ngọc Cam Lv8 Hoa Sen 1 Forever
Thiên Sứ (Cao) 1 Forever
Khí Hồn 20 Forever
Tinh Thần 50 Forever
Có Ngọc Cam Lv9 Hoa Sen 3 Forever
Thiên Sứ (Cao) 3 Forever
Khí Hồn 30 Forever
Tinh Thần 100 Forever
Có Ngọc Cam Lv10 Hoa Sen 2 Forever
Thiên Sứ (Cao) 3 Forever
Khí Hồn 40 Forever
Tinh Thần 100 Forever
Có Ngọc Tím Lv7 Hoa Sen 1 Forever
Thiên Sứ (Cao) 1 Forever
Lương Thực 3 Forever
Đá Cường Hóa 2 Forever
Có Ngọc Tím Lv8 Hoa Sen 1 Forever
Thiên Sứ (Cao) 1 Forever
Lương Thực 3 Forever
Đá Cường Hóa 2 Forever
Có Ngọc Tím Lv9 Hoa Sen 1 Forever
Thiên Sứ (Cao) 3 Forever
Lương Thực 5 Forever
Đá Cường Hóa 2 Forever
Có Ngọc Tím Lv10 Hoa Sen 2 Forever
Thiên Sứ (Cao) 3 Forever
Lương Thực 8 Forever
Đá Cường Hóa 3 Forever
15 Thu Thập Tinh Hồn
(reset)
  Thu Thập 50 Tinh Hồn Đá Cường Hóa 2 Forever
Thu Thập 80 Tinh Hồn Bình Tu Luyện Lv1 5 Forever
Đá Cường Hóa 5 Forever
Thu Thập 120 Tinh Hồn Bình Tu Luyện Lv1 10 Forever
Khí Hồn 50 Forever
Thu Thập 200 Tinh Hồn Tinh Thần 200 Forever
Lương Thực 10 Forever
Khí Hồn 100 Forever
Thu Thập 300 Tinh Hồn Bình Tu Luyện Lv1 20 Forever
Bùa Ma Thuật 5 Forever
Búa Ma 3 Forever
16 Thu thập Hoa Sen
Vật phẩm Thu Thập Hoa Sen có thể nhận được từ sự kiện.
Thu thập đủ Hoa Sen có thể đổi sang vật phẩm khác.
Lưu ý: Mỗi mốc chỉ được đổi 5 lần.
-- Gà Vàng --
Thu Thập 100 Hoa Sen Bình Tu Luyện Lv2 10 Forever
Đá Thánh Thú Lv5 10 Forever
Túi quà thời trang 2 Forever
Vĩnh Cửu +2 3 Forever
Thu Thập 100 Hoa Sen Đá Cường Hóa 100 Forever
Túi Quà VIP-Ná Gà 5 Forever
Hoạt bát 500 Forever
Túi quà đá đỏ 30 Forever
Thu Thập 100 Hoa Sen Lương Thực 100 Forever
Bùa Ma Thuật 10 Forever
Bùa May Mắn 25% 20 Forever
Huy chương 500 Forever
Thu Thập 150 Hoa Sen Túi quà đá lục 40 Forever
Túi quà đá tím 40 Forever
Vòng Tay Xanh +3 1 Forever
Tinh Thần   Forever
Thu Thập 150 Hoa Sen Lương Thực 150 Forever
Túi quà đá lam 40 Forever
Ác Ma +3 1 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 15 Forever
Thu Thập 150 Hoa Sen Búa Ma 15 Forever
Túi quà đá vàng 40 Forever
Túi quà Super Âm Nhạc 5 Forever
Khí Hồn 300 Forever
Thu Thập 200 Hoa Sen Bình Tu Luyện Lv2 20 Forever
Bùa May Mắn 25% 40 Forever
Hạnh Phúc +2 1 Forever
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 70 Forever
Thu Thập 200 Hoa Sen Đá Cường Hóa 200 Forever
Búa Ma 20 Forever
Nhẫn Lãng Mạn +2 1 Forever
Đá Chúc Phúc-Thủ 70 Forever
Thu Thập 200 Hoa Sen Quà Thương Cổ 10 Forever
Túi quà tinh thần 10 Forever
Vòng Tay Venus +2 1 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 70 Forever
17 Lễ hội Ngọc Quý
(Không Reset)
. Thu thập 10 Cối Xoay Gió Ngọc Sát Thương 1 Forever
Thu thập 10 Cối Xoay Gió Ngọc Giảm Sát 1 Forever
Thu thập 1 Cối Xoay Gió Ngọc Xuyên Giáp 1 Forever
Thu thập 5 Cối Xoay Gió Ngọc Xuyên Giáp 1 Forever
Thu thập 45 Cối Xoay Gió Ngọc Xuyên Giáp 1 Forever
Thu thập 1 Cối Xoay Gió Ngọc Thiêu Đốt 1 Forever
Thu thập 5 Cối Xoay Gió Ngọc Thiêu Đốt 1 Forever
Thu thập 45 Cối Xoay Gió Ngọc Thiêu Đốt 1 Forever
Thu thập 1 Cối Xoay Gió Ngọc Phong Ấn 1 Forever
Thu thập 5 Cối Xoay Gió Ngọc Phong Ấn 1 Forever
Thu thập 45 Cối Xoay Gió Ngọc Phong Ấn 1 Forever
Thu thập 1 Cối Xoay Gió Ngọc Liên Kích 1 Forever
Thu thập 5 Cối Xoay Gió Ngọc Liên Kích 1 Forever
Thu thập 45 Cối Xoay Gió Ngọc Liên Kích 1 Forever
Thu thập 1 Cối Xoay Gió Ngọc Hấp Thụ 1 Forever
Thu thập 5 Cối Xoay Gió Ngọc Hấp Thụ 1 Forever
Thu thập 45 Cối Xoay Gió Ngọc Hấp Thụ 1 Forever
Thu thập 10 Cối Xoay Gió Ngọc Hộ Giáp 1 Forever
Thu thập 10 Cối Xoay Gió Ngọc Miễn Kháng 1 Forever
Thu thập 1 Cối Xoay Gió Ngọc Kiên Cố 1 Forever
Thu thập 5 Cối Xoay Gió Ngọc Kiên Cố 1 Forever
Thu thập 45 Cối Xoay Gió Ngọc Kiên Cố 1 Forever
Thu thập 1 Cối Xoay Gió Ngọc Miễn Thương 1 Forever
Thu thập 5 Cối Xoay Gió Ngọc Miễn Thương 1 Forever
Thu thập 45 Cối Xoay Gió Ngọc Miễn Thương 1 Forever
Thu thập 1 Cối Xoay Gió Ngọc Hạt Nhân 1 Forever
Thu thập 5 Cối Xoay Gió Ngọc Hạt Nhân 1 Forever
Thu thập 45 Cối Xoay Gió Ngọc Hạt Nhân 1 Forever
Thu thập 1 Cối Xoay Gió Ngọc Thần Báo 1 Forever
Thu thập 5 Cối Xoay Gió Ngọc Thần Báo 1 Forever
Thu thập 45 Cối Xoay Gió Ngọc Thần Báo 1 Forever
Thu thập 1 Cối Xoay Gió Ngọc Dẫn Dắt 1 Forever
Thu thập 5 Cối Xoay Gió Ngọc Dẫn Dắt 1 Forever
Thu thập 40 Cối Xoay Gió Ngọc Dẫn Dắt 1 Forever
18 Đẳng cấp thú cưng
(Không Reset)
lệnh bài thú cưng có thể mua trực tiếp trong shop khuyến mãi với giá 400 xu, mỗi mốc chỉ đổi được 5 lần Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Con 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Độc Nhỏ 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Lam 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Hồng 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Mầm Xanh 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Cỏ Ma 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Kiến Xanh 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Kiến Đỏ 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Kiến Lam 3 Forever
Thu thập 4 lệnh bài thú cưng Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 1 Forever
Thu thập 4 lệnh bài thú cưng Mảnh Nai GB 1 Forever
Thu thập 4 lệnh bài thú cưng Mảnh Rồng Con 1 Forever
Thu thập 4 lệnh bài thú cưng Mảnh Rắn Tinh 1 Forever

Chúc Gunner có những phút giây vui vẻ cùng Gà Vàng nhé!