Shop Tuần

SHOP tuần này có những Vật Phẩm nào đây? Để Gà Vàng giới thiệu đến các Gunner nha!

Bắt Đầu : 10h05 ngày 14/05/2018 đến 09h59 ngày 21/05/2018

STT Vật Phẩm Số Lượng Giá Bán Thời Hạn
1 Bùa Hộ Thân 1 300 Vĩnh viễn
2 Nón Barov 1 250 Vĩnh viễn
3 Quý Tộc Xa Hoa 1 700 Vĩnh viễn
4 Che Chở 1 200 Vĩnh viễn
5 Kín Đáo 1 200 Vĩnh viễn
6 Tinh Khiết 1 200 Vĩnh viễn
7 Tân Nương 1 1200 Vĩnh viễn
8 Quà Nạp Lần Đầu GN 500 Xu     1 159 Vĩnh viễn
9 Quà Huyền Vũ Thổ Hào     1 99 Vĩnh viễn
10 Quà Đường Tăng Cấp     1 159 Vĩnh viễn
11 Quà Độc Nhất ptbus     1 99 Vĩnh viễn
12 Quà Tình Yêu     1 300 Vĩnh viễn
13 Quà Ngày Lễ     1 400 Vĩnh viễn
14 Quà Đặc Biệt     1 300 Vĩnh viễn
15 Cao     1 300 Vĩnh viễn
16 Hoa Sen 10 200 Vĩnh viễn
17 Hoa Sen 100 1950 Vĩnh viễn
18 Hoa Sen 999 19000 Vĩnh viễn
19 Cối Xoay Gió 1 1000 Vĩnh viễn
20 Cối Xoay Gió 10 10000 Vĩnh viễn
21 Cối Xoay Gió 50 48000 Vĩnh viễn
22 Lệnh Bài Thú Cưng 1 200 Vĩnh viễn
23 Lệnh Bài Thú Cưng 5 950 Vĩnh viễn
24 Loa Lớn Liên Server 1 300 Vĩnh viễn
25 Thẻ Đổi Tên 1 2500 Vĩnh viễn
26 Thẻ Đổi Tên Thú 1 2500 Vĩnh viễn
27 Thẻ Đổi Tên Guild 1 2500 Vĩnh viễn
28 Thẻ x2 EXP 1 200 Vĩnh viễn
29 Phiếu Làm Tóc 1 2500 Vĩnh viễn
30 Lương thực 50 2000 Vĩnh viễn
31 Lương thực 200 8000 Vĩnh viễn
32 Đá cường hóa 50 3250 Vĩnh viễn
33 Đá cường hóa 200 12999 Vĩnh viễn
34 Bình Tu Luyện Lv2 50 10000 Vĩnh viễn
35 Bình Tu Luyện Lv2 100 19999 Vĩnh viễn
36 Đá Thánh Thú Lv5 50 999 Vĩnh viễn