1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự kiện Năng Động Ngày Hè
11-06-2018 đến 17/06/2018

Áp Dụng Từ Server 1 - 369

Hè đến rồi cùng Gà tham gia các hoạt động Hè trong tuần mới này nhé ^^ 
Sự kiện dành cho Máy chủ 1 đến Máy chủ 369 Gà Vàng sẽ điểm qua cho các Gunner nha!

Tên Sự Kiện Yêu Cầu Vật Phẩm Số Lượng Thời hạn
Thưởng Đăng Nhập
7 ngày
Không Reset
11.06 - 17.06
Online 30 min Socola 5 Forever
Bùa Ma Thuật 1 Forever
Lương Thực 10 Forever
Đá Cường Hóa 10 Forever
Đăng Nhâp Liên Tiếp
7 ngày
Không Reset
11.06 - 17.06
Đăng nhập liên tiếp 1 ngày Socola 5 Forever
Hoạt bát 100 Forever
Loa nhỏ 5 Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv5 5 Forever
Đăng nhập liên tiếp 2 ngày Socola 10 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 10 Forever
Bùa May Mắn 15% 5 Forever
Bùa Ma Thuật 5 Forever
Đăng nhập liên tiếp 3 ngày Socola 15 Forever
Khí hồn 100 Forever
Tinh Thần 100 Forever
Đá Cường Hóa 20 Forever
Đăng nhập liên tiếp 4 ngày Socola 20 Forever
Thương Cổ (Cao) 4 Forever
Lương Thực 20 Forever
Búa Ma 10 Forever
Đăng nhập liên tiếp 5 ngày Socola 25 Forever
Đá cường hóa 30 Forever
Tinh thần 300 Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv5 20 Forever
Đăng nhập liên tiếp 6 ngày Socola 30 Forever
Thương Cổ (Cao) 8 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 10 Forever
Quà Tinh Hoa Kỹ Năng     1 Forever
Đăng nhập liên tiếp 7 ngày Socola 35 Forever
Đá Cường Hóa 200 Forever
Vòng Tay Venus 1 Forever
Hạnh Phúc 1 Forever
Tích Lũy Tiêu Xu
không reset
11.06 - 13.06
Tích Lũy Tiêu 500 Xu Bình tu luyện lv1 10 Forever
Đá Cường Hóa 10 Forever
Tinh Thần 100 Forever
Bùa Ma Thuật 2 Forever
Tích Lũy Tiêu 1000 Xu Túi Quà Trang Sức 5 Forever
Khí Hồn 100 Forever
Túi quà thời trang 5 Forever
Túi quà đá đỏ 2 Forever
Tích Lũy Tiêu 2000 Xu Bình Tu Luyện Lv2 10 Forever
Túi quà đá lam 5 Forever
Lương Thực 50 Forever
Đá Cường Hóa 50 Forever
Tích Lũy Tiêu 4000 Xu Túi quà đá đỏ 8 Forever
Túi quà đá vàng 8 Forever
Túi quà đá lục 8 Forever
Túi quà đá lam 8 Forever
Tích Lũy Tiêu 6000 Xu Túi quà VIP-Ná Gà 20 Forever
Túi quà đá tím 13 Forever
Quà Boomerang 4 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 30 Forever
Tích Lũy Tiêu 9000 Xu Tinh thần 999 Forever
Mảnh Gà Hồng 20 Forever
Mảnh Cỏ Ma 20 Forever
Nhẫn Bạch Kim 1 Forever
Tích Lũy Tiêu 15000 Xu Mảnh Rồng Con 7 Forever
Mảnh Rắn Tinh 7 Forever
Khí hồn 999 Forever
Chúc Phúc +4 1 Forever
Tích Lũy Tiêu 30000 Xu Lương Thực 350 Forever
Vòng Tay Venus +4 2 Forever
Hạnh Phúc +4 2 Forever
Đá Cường Hóa 350 Forever
Tích Lũy Tiêu 60000 Xu VIP-Búa Minotaure 1 Forever
Nhẫn Kim Cương +1 1 Forever
Đá Lục LV8 1 Forever
Đá Tím LV8 1 Forever
Quà khủng trong tuần
Không reset
15.06 - 17.06
Nạp tích lũy 1000 xu Tinh Thần 500 Forever
Khí Hồn 500 Forever
Nạp tích lũy 2500 xu Đá Cường Hóa 250 Forever
Thiên Vũ +3 2 Forever
Nhẫn Chữ P +3 2 Forever
Khí Hồn 999 Forever
Nạp tích lũy 5500 xu Lương Thực 100 Forever
Tinh Hoa Kỹ Năng 25 Forever
Tinh thần 999 Forever
Nạp tích lũy 8000 xu Đá Cường Hóa 500 Forever
Vòng Tay Venus +2 1 Forever
Hạnh Phúc +2 1 Forever
Lương Thực 200 Forever
Nạp tích lũy 15000 xu Nhẫn Bạch Kim +1 1 Forever
Đá Đỏ LV7 2 Forever
Đá Vàng LV7 2 Forever
Đá Tím LV7 2 Forever
Nạp tích lũy 21000 xu Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 10 Forever
Mảnh Rắn Tinh 10 Forever
Mảnh Nai GB 10 Forever
Mảnh Rồng Con 10 Forever
Nhẫn Kim Cương +1 1 Forever
Nạp tích lũy 50000 Xu VIP-Thương Cổ 1 Forever
Đá Đỏ LV11 1 Forever
Đá Vàng LV11 1 Forever
Đá Tím LV11 1 Forever
Nạp mỗi ngày

13.06 
Nạp nhanh 200 Xu Wow-Pháo +12 1 10
Tinh Thần 100 Forever
Đá cường hóa 20 Forever
Khí hồn 100 Forever
Nạp nhanh 500 Xu Boomerang (Cao) 20 Forever
Nhẫn Vàng 2 Forever
Đá cường hóa 100 Forever
Tinh thần 500 Forever
Nạp nhanh 1000 Xu Đá cường hóa 200 Forever
Bình kinh nghiệm lv5 100 Forever
Tinh thần 500 Forever
Khí hồn 500 Forever
Nạp nhanh 2000 Xu Vòng Tay Venus +2 2 Forever
Hạnh Phúc +2 2 Forever
Lương Thực 99 Forever
Búa ma 15 Forever
Nạp nhanh 5000 Xu Chúc Phúc +4 1 Forever
Nhẫn Chữ P +4 1 Forever
Lệnh bài thú cưng 10 Forever
Đá cường hóa 350 Forever
Tiêu Mỗi Ngày
Reset
15.06 - 16.06
Tiêu 200 Xu Hoạt bát 100 Forever
Bình Tu Luyện lv1 5 Forever
Bình kinh nghiệm lv5 5 Forever
Tiêu 1000 Xu Búa Ma 5 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 5 Forever
Bùa Ma Thuật 2 Forever
Tiêu 2000 Xu Túi Quà VIP-Ná Gà 5 Forever
Túi quà Super Âm Nhạc 5 Forever
Túi quà trang sức 10 Forever
Đá cường hóa 30 Forever
Tiêu 4000 Xu Túi quà đá đỏ 7 Forever
Túi quà đá lam 7 Forever
Túi quà đá lục 7 Forever
Túi quà đá tím 7 Forever
Túi quà đá vàng 7 Forever
Nhiệm vụ hằng ngày 1
Reset
11.06 - 13.06
Cầu phúc vàng 50 lần Bình kinh nghiệm lv5 5 Forever
Bình tu luyện lv1 3 Forever
Hoạt bát 100 Forever
Cầu phúc xu 5 lần Tinh thần 100 Forever
Khí hồn 100 Forever
Đá cường hóa 15 Forever
Nhận 50 điểm tinh hồn Bùa May Mắn 25% 5 Forever
Ác Ma +1 1 Forever
Túi Vàng (Sơ)   5 Forever
Khiêu chiến BOSS TG 5 lần Tinh Thần 100 Forever
Socola 10 Forever
Hôn 1 lần Búa Ma 1 Forever
Khí hồn 50 Forever
Bình kinh nghiệm lv5 5 Forever
Nhiệm vụ hằng ngày 2
Reset
14.06 - 17.06
Dùng Búa Ma 4 lần Đá cường hóa 15 Forever
Bình tu luyện lv2 3 Forever
Túi quà trang sức 3 Forever
Đạt 350 điểm cống hiến Bình Tu Luyện Lv2 5 Forever
Đá Cường Hóa 15 Forever
Lương Thực 15 Forever
Mua đoạt bảo 5 lần Nhẫn Chữ P +2 1 Forever
Lương Thực 15 Forever
Búa Ma 1 Forever
Hoàn thành 15 trận chiến đấu Socola 10 Forever
Đá Cường Hóa 10 Forever
Lương thực 10 Forever
Mua thẻ thần bằng xu 10 lần Vòng Tay Venus 1 Forever
Hạnh Phúc 1 Forever
Búa Ma 1 Forever
Liên Thắng
Reset
11.06 - 13.06
Liên thắng 5 trận Socola 5 Forever
Mảnh Bazooka 3 Forever
Khí hồn 100 Forever
Liên thắng 10 trận Socola 5 Forever
Mảnh Bazooka 4 Forever
Khí hồn 150 Forever
Liên thắng 15 trận Socola 5 Forever
Mảnh Bazooka 5 Forever
Bình tu luyện lv2 10 Forever
Mảnh Super-Pháo (Cao) 8 Forever
Dùng bình tu luyện lv2
Reset
11.06 - 13.06
Sử dụng 15 bình tu luyện lv2 Tinh thần 200 Forever
Thương Cổ (Cao) 4 Forever
Sử dụng 30 bình tu luyện lv2 Khí Hồn 400 Forever
Búa ma 5 Forever
Hộp Vòng Tay Hoàng Đế 10 Forever
Sử dụng 60 bình tu luyện lv2 Lương thực 50 Forever
Túi Quà VIP-Ná Gà 15 Forever
Đá cường hóa 50 Forever
Tích lũy chiến thắng
Reset
14.06 - 17.06
Tích 5 trận thắng Socola 10 Forever
Tinh thần 50 Forever
Đá Cường Hóa 5 Forever
Tích 10 trận thắng Socola 10 Forever
Tinh thần 100 Forever
Đá Cường Hóa 10 Forever
Bùa Ma Thuật  1 Forever
Tích 15 trận thắng Socola 10 Forever
Đá Cường Hóa 20 Forever
Tinh thần 150 Forever
Bùa Ma Thuật  3 Forever
Sử dụng Kiêu Ngạo
Reset
14.06 - 16.06
Sử dụng kiêu ngạo 5 lần Quà Thương Cổ 5 Forever
Quà Boomerang 5 Forever
Sử dụng kiêu ngạo 10 lần Vòng Tay Venus 1 Forever
Hạnh Phúc 1 Forever
Sử dụng kiêu ngạo 15 lần Túi quà VIP-Búa Minotaure 20 Forever
Túi quà Vip-Boomerang 20 Forever
Nhẫn Vàng 1 Forever
x2 điểm hôn
11.06 - 12.06
x2 điểm hôn      
     
     
     
     
     
x3 phần thưởng boss TG
13.06 - 14.06
x3 phần thưởng boss TG      
     
     
     
     
     
     
     
     
x2 exp khó mê cung
15.06 - 17.06
x2 exp khó mê cung      
     
     
     
     
     
     
     
Thu thập Socola
Không reset
11.06 - 17.06
Thu Thập 100 Socola Túi quà VIP-Búa Minotaure 5 Forever
Túi quà đá lam 10 Forever
Tinh Thần 100 Forever
Đá Cường Hóa 50 Forever
Thu Thập 100 Socola Đá Cường Hóa 50 Forever
Túi Quà VIP-Ná Gà 5 Forever
Túi quà đá lục 20 Forever
Túi quà đá đỏ 20 Forever
Thu Thập 100 Socola Lương Thực 50 Forever
Túi quà đá lục 20 Forever
Khí hồn 100 Forever
Huy chương 500 Forever
Thu Thập 150 Socola Đá Cường Hóa 100 Forever
Lương Thực 75 Forever
Túi quà đá đỏ 10 Forever
Hạnh Phúc +1 1 Forever
Thu Thập 150 Socola Vòng Tay Venus +1 1 Forever
Bùa Ma Thuật 10 Forever
Lương Thực 75 Forever
Búa Ma 10 Forever
Thu Thập 150 Socola Đá Chúc Phúc-Thủ 75 Forever
Búa Ma 10 Forever
Khí Hồn 300 Forever
Hạnh Phúc +1 1 Forever
Thu Thập 200 Socola Lệnh bài thú cưng 5 Forever
Hạnh Phúc +2 1 Forever
Túi quà đá tím 20 Forever
Đá Cường Hóa 100 Forever
Thu Thập 200 Socola Đá Cường Hóa 150 Forever
Búa Ma 10 Forever
Nhẫn Lãng Mạn +2 1 Forever
Túi quà đá vàng 20 Forever
Thu Thập 200 Socola Túi Quà VIP-Ná Gà 20 Forever
Đá Cường Hóa 150 Forever
Búa Ma 10 Forever
Khí Hồn 400 Forever
Lễ hội Ngọc Quý
(Không Reset)
11.06 - 17.06
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Xuyên Giáp 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Xuyên Giáp 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Xuyên Giáp 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Thiêu Đốt 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Thiêu Đốt 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Thiêu Đốt 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Phong Ấn 1 Forever
Thu thập 5 cối xoay gió Ngọc Phong Ấn 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Phong Ấn 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Liên Kích 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Liên Kích 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Liên Kích 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Hấp Thụ 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Hấp Thụ 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Hấp Thụ 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Kiên Cố 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Kiên Cố 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Kiên Cố 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Miễn Thương 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Miễn Thương 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Miễn Thương 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Hạt Nhân 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Hạt Nhân 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Hạt Nhân 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Thần Báo 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Thần Báo 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Thần Báo 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Dẫn Dắt 1 Forever
Thu thập 5 cối xoay gió Ngọc Dẫn Dắt 1 Forever
Đẳng cấp thú cưng
(Không Reset)
11.06 - 17.06
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Con 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Độc Nhỏ 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Lam 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Hồng 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Mầm Xanh 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Cỏ Ma 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Kiến Xanh 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Kiến Đỏ 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Kiến Lam 3 Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưng Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 1 Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưng Mảnh Nai GB 1 Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưng Mảnh Rồng Con 1 Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưng Mảnh Rắn Tinh 1 Forever
Đánh bại đối thủ
Reset
11.06 - 17.06
Đánh bại 1 người trong chiến đấu Socola 5 Forever
Đá Cường Hóa 3 Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv5 3 Forever
Đánh bại 10 người trong chiến đấu Đá Cường Hóa 10 Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv5 15 Forever
Socola 5 Forever
Đánh bại 20 người trong chiến đấu Đá Cường Hóa 15 Forever
Socola 5 Forever
Lương Thực 30 Forever
Tinh Thần 200 Forever
PVE
Reset
11.06 - 17.06
Phó bản tà thần anh hùng 1 lần Đá cường hóa 10 Forever
Socola 5 Forever
Bình tu luyện lv1 25 Forever
Đá thánh thú lv3 5 Forever
Phó bản pháo đài anh hùng 1 lần Đá cường hóa 10 Forever
Socola 5 Forever
Bình tu luyện lv1 25 Forever
Đá thánh thú lv3 30 Forever
Dđại chiến rồng khó 1 lần Đá cường hóa 10 Forever
Socola 5 Forever
Bình tu luyện lv1 25 Forever
Đá thánh thú lv4 20 Forever
Đấu trường khó 1 lần Đá cường hóa 10 Forever
Socola 5 Forever
Bình tu luyện lv1 50 Forever
Đá thánh thú lv5 10 Forever Chúc Gunner có những phút giây vui vẻ cùng Gà Vàng nhé!