Áp Dụng Từ Server 1 - 369

Cùng Gà Vàng tham gia các hoạt động để mừng server Hồi Ức chính thức ra mắt nào các Gunner ơi 


Tên Sự Kiện Thời Gian Yêu Cầu Vật Phẩm Số Lượng Thời Hạn
Gà Đã Về ! 20.06 - 21.06
Gà đã về rồi, Gunner có nhớ Gà không?
Login Quà Đăng Ký     10 Forever
Quà Mỗi Ngày     10 Forever
Túi Đá Cường Hóa (Sơ)     10 Forever
Túi Tu Luyện (Sơ)     10 Forever
Túi Xu Khóa (Sơ)     10 Forever
Túi Huy Chương (Sơ)     10 Forever
Túi Hoạt Bát (Sơ)     10 Forever
Túi Vàng (Sơ)     10 Forever
Nón Lá Boss Gà 1 7 days
Áo Gà Điệu 1 7 days
Áo Gà Choai 1 7 days
Gà Dễ Thương 1 7 days
Gà Ngốc Xít 1 7 days
Gà Nhí 1 7 days
Nón Gà Quái Dị 1 7 days
Tiểu Binh Gà 1 7 days
Khuyến Mãi Xu Nạp Khuyến Mãi Xu và Xu khóa khi nạp thẻ nè
20.06 - 20.06 
Nạp 1 Lần 200 Xu Xu 500 Forever
Xu Khóa 500 Forever
Nạp 1 Lần 500 Xu Xu 1000 Forever
Xu Khóa 1000 Forever
Nạp 1 Lần 1000 Xu Xu 1500 Forever
Xu Khóa 1500 Forever
Nạp 1 Lần 2000 Xu Xu 2000 Forever
Xu Khóa 2000 Forever
Nạp 1 Lần 5000 Xu Xu 5000 Forever
Mừng Gà Hồi Ức 20.06 - 20.06 Nạp 1 Lần 200 Xu WoW-Lu Gạch +12 1 7 days
Phiếu rút thưởng 1 Forever
Đá Cường Hóa 50 Forever
Khí Hồn 100 Forever
Thiên Sứ (Cao) 20 Forever
Boomerang (Cao) 20 Forever
Thương Cổ (Cao) 20 Forever
Búa Minotaure (Cao) 20 Forever
Nạp 1 Lần 500 Xu Tinh Thần 500 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 5 Forever
Lam Hải +3 1 Forever
Nhẫn Chữ P +3 1 Forever
Bản Đồ Kho Báu 10 Forever
Lương Thực 20 Forever
Búa Ma 5 Forever
Túi quà Super Âm Nhạc 5 Forever
Nạp 1 Lần 1000 Xu Nhẫn Vàng 1 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 10 Forever
Vòng Tay Venus +2 1 Forever
Hạnh Phúc +2 1 Forever
Đá Cường Hóa 200 Forever
Thẻ Đổi Tên 1 Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv5 100 Forever
Khí Hồn 300 Forever
Nạp 1 lần 2000 Xu Mảnh Gà Độc Nhỏ 20 Forever
Mảnh Gà Hồng 20 Forever
Tinh Thần 1500 Forever
Nhẫn Bạch Kim 2 Forever
Vòng Tay Venus +2 1 Forever
Hạnh Phúc +2 1 Forever
Túi Quà VIP-Ná Gà 50 Forever
Kỵ Sĩ Kiến 1 30 days
Nạp 1 lần 5000 Xu S- Ares 1 30 days
Giáp Binh Gà 1 30 days
Hạnh Phúc +3 1 Forever
Ác Ma +5 1 Forever
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 10 Forever
Mảnh Rắn Tinh 10 Forever
Mảnh Nai GB 10 Forever
Mảnh Rồng Con 10 Forever
Hoạt Động X2 20.06 - 21.06 X2 Điểm Hôn      
X2 Điểm Ôm      
X5 Boss Thế Giới      
Đấu Trường Gà 20.06 - 21.06 Liên thắng 5 trận Đá Cường Hóa 5 Forever
Hoạt bát 200 Forever
Đá Thánh Thú Lv5 5 Forever
Chiến thắng 20 trận Đá Cường Hóa 10 Forever
Túi quà trang sức 10 Forever
Khí Hồn 100 Forever
Chiến thắng 30 trận Đá Cường Hóa 15 Forever
Túi Quà VIP-Ná Gà 2 Forever
Túi quà đá đỏ 3 Forever
Chiến thắng 40 trận Tinh Thần 200 Forever
Lương Thực 30 Forever
Búa Ma 3 Forever
thắng 2vs2 10 trận Đá Cường Hóa 15 Forever
Vòng Tay Venus +1 1 Forever
Túi quà đá tím 5 Forever
thắng 2vs2 20 trận Bùa Ma Thuật 5 Forever
Vòng Tay Venus +1 2 Forever
Túi quà đá lục 5 Forever
Sát thương 800.000 Đá Cường Hóa 20 Forever
Vòng Tay Venus +1 1 Forever
Bùa Ma Thuật 5 Forever

Chúc các Gunner có những giây phút chơi game vui vẻ !