Sự Kiện Mừng Phiên Bản Mới

Để chào đón phiên bản mới, hãy cùng Gà đồng hành các sự kiện hoạt động sau để có thể sở hữu cho mình những vật phẩm, thời trang và vũ khí mới nhé ^^

Tên Sự Kiện Thời Gian Yêu Cầu Vật Phẩm Số Lượng Thời Hạn
Đăng nhập nhận thưởng Không Reset
07.06 - 10.06
Login Túi quà đá đỏ 10 Forever
Túi quà đá lam 10 Forever
Túi quà đá lục 10 Forever
Túi quà đá tím 10 Forever
Túi quà đá vàng 10 Forever
Subasa (Nam) 1 Forever
Nữ Cầu Thủ (Nữ) 1 Forever
Nhớ Gà Cuối Tuần Không Reset
07.06 - 10.06
Đăng nhập liên tiếp 1 ngày Đá Thánh Thú Lv3 10 Forever
Rương Vàng 2 Forever
Loa nhỏ 5 Forever
Bùa Ma Thuật 1 Forever
Đăng nhập liên tiếp 2 ngày Hoạt Bát 100 Forever
Khí Hồn 100 Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv5 10 Forever
Bùa May Mắn 25% 5 Forever
Đăng nhập liên tiếp 3 ngày Bình Tu Luyện lv2 5 Forever
Đá Cường Hóa 10 Forever
Túi quà thời trang 3 Forever
Tinh Thần 200 Forever
Đăng nhập liên tiếp 4 ngày Lương Thực 20 Forever
Búa Ma 5 Forever
Đá Cường Hóa 20 Forever
Quà Thương Cổ 3 Forever
Khuyến mãi 100% xu không khóa  Khuyến mãi 100% xu nạp trong ngày
07.06 - 07.06 
Nạp 1 Lần 200 Xu Xu 400 Forever
Nạp 1 Lần 500 Xu Xu 800 Forever
Nạp 1 Lần 1000 Xu Xu 1500 Forever
Nạp 1 Lần 2000 Xu Xu 2000 Forever
Nạp 1 Lần 5000 Xu Xu 5000 Forever
Nạp 1 Lần 10000 Xu Xu 10000 Forever
Nạp 1 Lần 20000 Xu Xu 20000 Forever
Nạp 1 Lần 50000 Xu Xu 50000 Forever
World Cup Không Reset
07.06 - 07.06
Nạp 1 Lần 200 Xu Mảnh Super-Pháo (Cao) 8 Forever
Hoạt Bát 120 Forever
Tinh Thần 200 Forever
Bùa Ma Thuật 5 Forever
Nạp 1 Lần 500 Xu Bình Tu Luyện lv2 5 Forever
Lương Thực 20 Forever
Búa Ma 5  
Túi quà Super Âm Nhạc 5 Forever
Nạp 1 Lần 1000 Xu Đá Cường Hóa 300 Forever
Ngôi Sao Việt Nam 1 14 Days
Nhẫn Vàng 1 Forever
Khí Hồn 999 Forever
Nạp 1 lần 5000 Xu CHI DAN 1 30 Days
Hạnh Phúc +2 2 Forever
Vòng Tay Venus +2 2 Forever
Đá Đỏ Lv9 2 Forever
Hattrick Reset
07.06 - 10.06
Tích lũy thắng 5 trận Khí Hồn 50 Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv5 10 Forever
Túi quà Vip-Boomerang 5 Forever
Tích lũy thắng 10 trận Tinh Thần 100 Forever
Lương Thực 15 Forever
Túi quà Vip-Boomerang 10 Forever
Tích lũy thắng 15 trận Đá Cường Hóa 30 Forever
Bình Tu Luyện lv2 10 Forever
Túi quà Vip-Boomerang 20 Forever
Quà khủng trong tuần
(nạp tích lũy)
không reset
07.06-09.06
không reset
07.06-09.06
Nạp tích lũy 1000 xu Lương thực 20 Forever
Đá Cường Hóa 150 Forever
Nạp tích lũy 2500 xu Đá Cường Hóa 300 Forever
Thiên Vũ +3 2 Forever
Nhẫn Chữ P +3 2 Forever
Khí Hồn 999 Forever
Nạp tích lũy 5500 xu Lương Thực 100 Forever
Tinh Hoa Kỹ Năng 25 Forever
Tinh thần 999 Forever
VIP - Bóng Đá 1 30 Days
Nạp tích lũy 8000 xu Mảnh Kiến Đỏ 20 Forever
Mảnh Gà Độc Nhỏ 20 Forever
Mảnh Gà Hồng 20 Forever
Mảnh Cỏ Ma 20 Forever
Nạp tích lũy 15000 xu Mảnh Nai GB 7 Forever
Mảnh Rắn Tinh 7 Forever
Mảnh Rồng Con 7 Forever
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 7 Forever
Nạp tích lũy 21000 xu Vòng Tay Venus +2 3 Forever
Hạnh Phúc +2 3 Forever
Nhẫn Kim Cương +1 1 Forever
Wow - Bóng Đá 1 30 Days
Nạp tích lũy 50000 xu Đá Đỏ LV11 1 Forever
Đá Lam LV11 1 Forever
Đá Lục LV11 1 Forever
Đá Vàng LV11 1 Forever
Đá Tím LV11 1 Forever
Tiêu Mỗi Ngày Reset
07.06 - 08.06
Tiêu 2000 Xu Túi quà đá đỏ 15 Forever
Túi quà đá lam 15 Forever
Tinh Thần 300 Forever
Túi quà Vip-Boomerang 15 Forever
Tiêu 4000 Xu Đá Cường Hóa 100 Forever
Lương Thực 100 Forever
Hạnh Phúc +1 2 Forever
Túi Quà VIP-Ná Gà 15 Forever
Tiêu Mỗi Ngày Reset
09.06 - 10.06
Tiêu 2000 Xu Túi quà đá lục 15 Forever
Túi quà đá tím 15 Forever
Khí Hồn 300 Forever
Túi quà VIP-Búa Minotaure 15 Forever
Tiêu 4000 Xu Lương Thực 100 Forever
Đá Cường Hóa 100 Forever
Vòng Tay Venus +1 2 Forever
Túi quà Super Âm Nhạc 15 Forever
Đua Top Tiêu Phí Không Reset
07.06 - 10.06
Top 1 Nhẫn Kim Cương +5 1 Forever
Đá Đỏ LV11 1 Forever
Đá Tím LV11 1 Forever
Top 2 Đá Lục LV11 2 Forever
Đá Tím LV11 2 Forever
Super-Pháo 1 Forever
Top 3 Super Lựu Đạn 1 Forever
Đá Đỏ LV11 1 Forever
Đá Tím LV11 1 Forever
Top 4 - 7 Đá Lục LV10 2 Forever
Đá Đỏ LV10 2 Forever
Đá Tím LV10 2 Forever
Top 7 - 12 Đá Lục LV9 3 Forever
Đá Đỏ LV9 3 Forever
Đá Tím LV9 3 Forever
Top 13 - 25 Đá Lục LV9 2 Forever
Đá Đỏ LV9 2 Forever
Đá Tím LV9 2 Forever


Chúc Gunner có những phút giây vui vẻ cùng Gà Vàng nhé!