Từ máy chủ 1 - 369

Hãy cùng Gà tham gia các hoạt động Hè trong tuần mới này nhé ^^ 
Sự kiện dành cho Máy chủ 1 đến Máy chủ 369 Gà Vàng sẽ điểm qua cho các Gunner nha!

Tên Sự Kiện Nội Dung Yêu Cầu Vật Phẩm Số Lượng Thời hạn
Thưởng Đăng Nhập
7 ngày
Reset
04.06 - 10.06
Đăng nhập vào game là phải nhận ngay quà này từ Gà Vàng Gunner nhé.
-- Gà Vàng --
Online 30 min Socola 10 Forever
Bùa Ma Thuật 1 Forever
Lương Thực 10 Forever
Đá Cường Hóa 10 Forever
Đăng Nhâp Liên Tiếp
7 ngày
không reset
04.06 - 10.06
Mỗi ngày đến với Gà - ngày nào quà cũng có
-- Gà Vàng -- 
Đăng nhập liên tiếp 1 ngày Socola 10 Forever
Hoạt bát 100 Forever
Loa nhỏ 5 Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv5 5 Forever
Đăng nhập liên tiếp 2 ngày Socola 15 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 10 Forever
Bùa May Mắn 15% 5 Forever
Bùa Ma Thuật 5 Forever
Đăng nhập liên tiếp 3 ngày Socola 20 Forever
Khí hồn 100 Forever
Tinh Thần 100 Forever
Đá Cường Hóa 20 Forever
Đăng nhập liên tiếp 4 ngày Socola 25 Forever
Thương Cổ (Cao) 4 Forever
Lương Thực 20 Forever
Búa Ma 10 Forever
Đăng nhập liên tiếp 5 ngày Socola 30 Forever
Đá cường hóa 30 Forever
Tinh thần 300 Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv5 20 Forever
Đăng nhập liên tiếp 6 ngày Socola 35 Forever
Thương Cổ (Cao) 8 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 10 Forever
Quà Tinh Hoa Kỹ Năng     1 Forever
Đăng nhập liên tiếp 7 ngày Socola 40 Forever
Đá Cường Hóa 200 Forever
Vòng Tay Venus 1 Forever
Hạnh Phúc 1 Forever
Tích Lũy Tiêu Xu
không reset
04.06 - 06.06
Tích Lũy Tiêu đủ số xu quy định sẽ nhận được thưởng.
Tiêu càng nhiều phần thưởng càng lớn.
-- Gà Vàng --
Tích Lũy Tiêu 1000 Xu Bình tu luyện lv1 10 Forever
Đá Cường Hóa 10 Forever
Tinh Thần 100 Forever
Bùa Ma Thuật 2 Forever
Tích Lũy Tiêu 2000 Xu Búa Ma 10 Forever
Khí Hồn 100 Forever
Thiên Sứ (Cao) 16 Forever
Túi quà đá đỏ 2 Forever
Tích Lũy Tiêu 4000 Xu Nhẫn Vàng 1 Forever
Túi quà đá lam 5 Forever
Túi quà thời trang 10 Forever
Lương Thực 100 Forever
Tích Lũy Tiêu 7000 Xu Bình tu luyện lv2 20 Forever
Quà Boomerang 4 Forever
Túi quà đá lục 8 Forever
Đá Cường Hóa 100 Forever
Tích Lũy Tiêu 10000 Xu Lệnh bài thú cưng 10 Forever
Mảnh Ngọc Cam 30 Forever
Ác Ma +4 1 Forever
Chúc Phúc +4 1 Forever
Tích Lũy Tiêu 15000 Xu Tinh thần 999 Forever
Mảnh Gà Độc Nhỏ 30 Forever
Mảnh Kiến Đỏ 30 Forever
Đá cường hóa 300 Forever
Tích Lũy Tiêu 25000 Xu Bình tu luyện lv2 200 Forever
Vòng Tay Venus +4 1 Forever
Hạnh Phúc +4 1 Forever
Tích Lũy Tiêu 35000 Xu Nhẫn Kim Cương +1 1 Forever
Đá Lục Lv7 2 Forever
Đá Tím Lv7 2 Forever
Đá Cường Hóa 500 Forever
Tích Lũy Tiêu 60000 Xu Đá Đỏ LV8 1 Forever
Đá Lam LV8 1 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 200 Forever
VIP-Thương Cổ 1 Forever
Nạp mỗi ngày
Reset
05.06 - 06.06

Nạp mỗi ngày đủ số xu nhận thưởng. Hoạt động sẽ reset khi qua ngày.
-- Gà Vàng --
Nạp nhanh 200 Xu Mảnh Super-Lựu Đạn (Cao) 20 Forever
Mảnh Super-Pháo (Cao) 20 Forever
Đá cường hóa 20 Forever
Khí hồn 200 Forever
Nạp nhanh 500 Xu Boomerang (Cao) 20 Forever
Nhẫn vàng +1 1 Forever
Đá cường hóa 100 Forever
Tinh thần 500 Forever
Nạp nhanh 1000 Xu Đá cường hóa 200 Forever
Bình kinh nghiệm lv5 100 Forever
Tinh thần 500 Forever
Khí hồn 500 Forever
Càn quét mê cung
Reset
04.06-06.06
Nhanh tay càn quét mê cung để nhận nhiều phần quà hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Càn quét 50 lần Bình kinh nghiệm lv5 10 Forever
Mảnh Bazooka 3 Forever
Càn quét 100 lần Bình kinh nghiệm lv5 20 Forever
Túi hoạt bát (sơ) 10 Forever
Mảnh Bazooka 4 Forever
Càn quét 150 lần Bình tu luyện lv2 10 Forever
Tinh thần 300 Forever
Mảnh Bazooka 7 Forever
Sử dụng lương thực
Reset
04.06-06.06
Sử dụng càng nhiều Lương thực nhận càng nhiều quà. Gunner chú ý tham gia.
--Gà Vàng--
Sử dụng 50 lương thực Tinh thần 200 Forever
Bùa ma thuật 5 Forever
Bình kinh nghiệm lv5 20 Forever
Sử dụng 150 lương thực Đá cường hóa 100 Forever
Búa Ma 5 Forever
Khí hồn 100 Forever
Sử dụng 300 lương thực Đá cường hóa 200 Forever
Túi quà đá đỏ 15 Forever
Túi quà đá lam 15 Forever
Túi quà đá tím 15 Forever
Tăng Cấp Pet
Reset
04.06-06.06
Tăng cấp Pet, pet vừa mạnh, gunner vừa nhận nhiều quà. Còn chờ gì nữa mà không tham gia?
--Gà Vàng--
Pet Lv30 Đá Cường Hóa 10 Forever
Bình kinh nghiệm lv5 10 Forever
Pet Lv35 Đá Cường Hóa 15 Forever
Bình kinh nghiệm lv5 15 Forever
Pet lv 40 Hoạt bát 120 Forever
Lương thực 10 Forever
Pet lv45 Quà Kim Cương 3 Forever
Quà Hoạt Động 6 3 Forever
Pet Lv50 Quà Bá Vương 3 Forever
Quà Hoạt Động 7 3 Forever
Pet Lv55 Hộp nhẫn Hoàng Đế 20 Forever
Hộp Vòng Tay Hoàng Đế 20 Forever
Đá cường hóa 50 Forever
Sử dụng Kẻ ngông cuồng
Reset
04.06-06.06
Kẻ Ngông Cuồng được bán trong Shop Đạo Cụ. Thách thức toàn server nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Sử dụng kẻ ngông cuồng 5 lần Quà Thương Cổ 5 Forever
Quà Boomerang 5 Forever
Sử dụng kẻ ngông cuồng 10 lần Vòng Tay Venus 1 Forever
Hạnh Phúc 1 Forever
Sử dụng kẻ ngông cuồng 15 lần Túi quà đá đỏ 5 Forever
Túi quà đá lam 5 Forever
Túi quà đá lục 5 Forever
x2 ải khó mê cung
04.06
  x2 ải khó mê cung  
khiêu chiến 2vs2
Reset
07.06-10.06
Tích lũy số trận thắng càng nhiều, nhận càng nhiều quà.
--Gà Vàng--
Khiêu chiến 2vs2 thắng 5 lần Socola 5 Forever
Khí hồn 50 Forever
Tinh thần 50  
Khiêu chiến 2vs2 thắng 10 lần Socola 10 Forever
Khí hồn 100 Forever
Tinh thần 100  
Khiêu chiến 2vs2 thắng 15 lần Socola 15 Forever
Khí hồn 150  
Tinh thần 150 Forever
dùng đá cường hóa
Reset
07.06-10.06
Vừa tăng lực chiến, vừa có quà bỏ túi. Nhanh tay tham gia.
--Gà Vàng--
Sử dụng 20 đá cường hóa Bùa Ma Thuật 1 Forever
Lương thực 10 Forever
Sử dụng 50 đá cường hóa Bùa Ma Thuật 3 Forever
Lương thực 20 Forever
Tinh thần 100 Forever
Sử dụng 100 đá cường hóa Túi quà VIP-Búa Minotaure 10 Forever
Túi quà Vip-Boomerang 10 Forever
Lương thực 50 Forever
Cường hóa Áo
Không Reset
07.06-10.06
Vừa tăng lực chiến, vừa có quà bỏ túi. Nhanh tay tham gia.
--Gà Vàng--
Cường hóa Áo  +6 Ác Ma +1 1 Forever
Túi quà đá lam 5 Forever
Hoạt bát 200 Forever
Tinh Thần 200 Forever
Cường hóa Áo  +7 Bùa Ma Thuật 2 Forever
Túi quà đá tím 5 Forever
Khí Hồn 200 Forever
Lam Hải +1 2 Forever
Cường hóa Áo  +8 Túi quà VIP-Búa Minotaure 5 Forever
Túi quà đá lam 5 Forever
Hoạt bát 250 Forever
Tinh Thần 250 Forever
Cường hóa Áo  +9 Túi quà VIP-Ná Gà 5 Forever
Túi quà đá lục 5 Forever
Khí Hồn 250 Forever
Túi quà đá đỏ 5 Forever
Cường hóa Áo  +10 Vòng tay Venus +1 1 Forever
Túi quà đá đỏ 10 Forever
Tinh Thần 500 Forever
Túi quà VIP-Thương cổ 5 Forever
Cường hóa Áo  +11 Thương Cổ (Cao) 8 Forever
Túi quà đá lục 8 Forever
Hoạt bát 300 Forever
Khí Hồn 300 Forever
Cường hóa Áo  +12 Thương Cổ (Cao) 12 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 100 Forever
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 100 Forever
Đá Chúc Phúc-Thủ 100 Forever
Cường hóa Áo  +13 Boomerang (Cao) 12 Forever
Túi quà đá vàng 10 Forever
Hoạt bát 350 Forever
Hạnh Phúc +1 2 Forever
Cường hóa Áo  +14 Boomerang (Cao) 12 Forever
Túi quà đá đỏ 20 Forever
Tinh Thần 1000 Forever
Vòng Tay Venus +1 2 Forever
Cường hóa Áo  +15 Boomerang (Cao) 16 Forever
Lương Thực 150 Forever
Khí Hồn 350 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 30 Forever
Dùng Khí Hồn
Reset
07.06-10.06
Vừa tăng lực chiến, vừa có quà bỏ túi. Nhanh tay tham gia.
--Gà Vàng--
Sử dụng 100 khí hồn Túi Vàng (Sơ)   5 Forever
Bình tu luyện Lv1 20 Forever
Sử dụng 300 khí hồn Túi Đá Cường Hóa (Cao) 5 Forever
Túi Hoạt Bát (Sơ) 5 Forever
Bình Tu luyện lv2 10 Forever
Sử dụng 600 khí hồn Túi quà đá đỏ 7 Forever
Túi quà đá lam 7 Forever
Túi quà đá lục 7 Forever
Túi quà đá vàng 7 Forever
Túi quà đá tím 7 Forever
Thu thập hoa sen
Không reset
04.06-10.06

Vật phẩm Đổi Hoa Sen có thể nhận được từ sự kiện.
Thu thập đủ Hoa Sen có thể đổi sang vật phẩm khác.
Lưu ý: Mỗi mốc chỉ được đổi 15 lần.
-- Gà Vàng --
Thu Thập 100 Socola Túi quà VIP-Búa Minotaure 5 Forever
Túi quà đá lam 10 Forever
Tinh Thần 100 Forever
Đá Cường Hóa 50 Forever
Thu Thập 100 Socola Đá Cường Hóa 50 Forever
Túi Quà VIP-Ná Gà 5 Forever
Hoạt bát 500 Forever
Túi quà đá đỏ 20 Forever
Thu Thập 100 Socola Lương Thực 50 Forever
Túi quà đá lục 20 Forever
Khí hồn 100 Forever
Huy chương 500 Forever
Thu Thập 150 Socola Đá Cường Hóa 100 Forever
Lương Thực 75 Forever
Túi quà đá đỏ 10 Forever
Tinh Thần 200 Forever
Thu Thập 150 Socola Vòng Tay Venus +1 1 Forever
Bùa Ma Thuật 10 Forever
Lương Thực 75 Forever
Búa Ma 10 Forever
Thu Thập 150 Socola Đá Chúc Phúc-Thủ 75 Forever
Búa Ma 10 Forever
Khí Hồn 300 Forever
Hạnh Phúc +1 1 Forever
Thu Thập 200 Socola Lệnh bài thú cưng 5 Forever
Hạnh Phúc +2 1 Forever
Túi quà đá tím 20 Forever
Đá Cường Hóa 130 Forever
Thu Thập 200 Socola Đá Cường Hóa 130 Forever
Búa Ma 10 Forever
Nhẫn Lãng Mạn +2 1 Forever
Túi quà đá vàng 20 Forever
Thu Thập 200 Socola Túi Quà VIP-Ná Gà 20 Forever
Tinh Thần 400 Forever
Búa Ma 10 Forever
Khí Hồn 400 Forever
Lễ hội Ngọc Quý
(Không Reset)
. Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Xuyên Giáp 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Xuyên Giáp 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Xuyên Giáp 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Thiêu Đốt 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Thiêu Đốt 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Thiêu Đốt 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Phong Ấn 1 Forever
Thu thập 5 cối xoay gió Ngọc Phong Ấn 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Phong Ấn 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Liên Kích 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Liên Kích 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Liên Kích 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Hấp Thụ 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Hấp Thụ 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Hấp Thụ 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Kiên Cố 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Kiên Cố 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Kiên Cố 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Miễn Thương 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Miễn Thương 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Miễn Thương 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Hạt Nhân 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Hạt Nhân 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Hạt Nhân 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Thần Báo 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Thần Báo 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Thần Báo 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Dẫn Dắt 1 Forever
Thu thập 5 cối xoay gió Ngọc Dẫn Dắt 1 Forever
Đẳng cấp thú cưng
(Không Reset)
04.06-10.06
lệnh bài thú cưng có thể mua trực tiếp trong shop khuyến mãi với giá 200 xu, mỗi mốc chỉ đổi được 5 lần Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Con 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Độc Nhỏ 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Lam 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Hồng 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Mầm Xanh 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Cỏ Ma 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Kiến Xanh 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Kiến Đỏ 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Kiến Lam 3 Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưng Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 1 Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưng Mảnh Nai GB 1 Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưng Mảnh Rồng Con 1 Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưng Mảnh Rắn Tinh 1 Forever
Đánh bại đối thủ
(Reset)
04.06-10.06
Chiến đấu tại Sảnh, tích lũy chiến thắng nhận nhiều vật phẩm tăng nhanh lực chiến.
Sự kiện Reset qua ngày
-- Gà Vàng --
Đánh bại 1 người trong chiến đấu Socola 5 Forever
Đá Cường Hóa 3 Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv5 3 Forever
Đánh bại 10 người trong chiến đấu Đá Cường Hóa 10 Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv5 15 Forever
Socola 10 Forever
Đánh bại 20 người trong chiến đấu Đá Cường Hóa 15 Forever
Socola 10 Forever
Lương Thực 30 Forever
Tinh Thần 200 Forever
PVE
(Reset)
04.06-10.06
Quà giữ nguyên, chỉ cần chọn phó bản khác Phó bản tà thần anh hùng 1 lần Đá cường hóa 10 Forever
Socola 5 Forever
Bình tu luyện lv1 25 Forever
Đá thánh thú lv3 5 Forever
Phó bản pháo đài anh hùng 1 lần Đá cường hóa 10 Forever
Socola 5 Forever
Bình tu luyện lv1 25 Forever
Đá thánh thú lv3 30 Forever
Dđại chiến rồng khó 1 lần Đá cường hóa 10 Forever
Socola 5 Forever
Bình tu luyện lv1 25 Forever
Đá thánh thú lv4 20 Forever
Đấu trường khó 1 lần Đá cường hóa 10 Forever
Socola 5 Forever
Bình tu luyện lv1 50 Forever
Đá thánh thú lv5 10 Forever

 Chúc Gunner có những phút giây vui vẻ cùng Gà Vàng nhé!