Áp Dụng Từ Server 1 - 383

Tháng 7 có gì đặc biệt hãy cùng Gà tham gia các hoạt động để biết thêm nhé ^^ 
Sự kiện dành cho Máy chủ 1 đến Máy chủ 383 Gà Vàng sẽ điểm qua cho các Gunner nha!

Sự Kiện Thời Gian Yêu Cầu Vật Phẩm Số Lượng Thời Hạn
Nhớ Gà Cuối Tuần Không Reset
07.07 - 10.07
Đăng nhập liên tiếp 1 ngày Khí Hồn 50 Forever
Tinh Thần 50 Forever
Túi Vàng (Sơ)     10 Forever
Bùa Ma Thuật 2 Forever
Đăng nhập liên tiếp 2 ngày Hoạt Bát 200 Forever
Bùa May Mắn 25% 5 Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv5 10 Forever
Đá Thánh Thú Lv5 10 Forever
Đăng nhập liên tiếp 3 ngày Bình Tu Luyện lv2 5 Forever
Đá Cường Hóa 10 Forever
Hộp Trang Sức 5 Forever
Tinh Thần 200 Forever
Đăng nhập liên tiếp 4 ngày Lương Thực 20 Forever
Búa Ma 5 Forever
Đá Cường Hóa 100 Forever
Túi Huy Chương (Sơ)     5 Forever
Bonus Xu Không Reset
07.07 - 08.07
(reset)
Nạp 1 Lần 500 Xu Xu 1200 Forever
Nạp 1 Lần 1000 Xu Xu 2000 Forever
Nạp 1 Lần 2000 Xu Xu 3000 Forever
Nạp 1 Lần 5000 Xu Xu 5000 Forever
Nạp 1 Lần 10000 Xu Xu 10000 Forever
Nạp 1 Lần 20000 Xu Xu 20000 Forever
Nạp 1 Lần 50000 Xu Xu 50000 Forever
Nạp 1 Lần 100000 Xu Xu 100000 Forever
Quà Khủng Mùa Hè Không Reset
07.07 - 08.07
Nạp 1 Lần 500 Xu Lệnh Bài Thú Cưng 2 Forever
Subasa (mới) 1 30 Days
Phiếu rút thưởng 1 Forever
Thắt Lưng Tím 1 7 Days
tinh thần 500 Forever
Đá Cường Hóa 100 Forever
Nạp 1 Lần 1000 Xu Thẻ Đổi Tên 1 Forever
Xe Hơi 1 30 Days
Đá Cường Hóa 100 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 40 Forever
Nạp 1 lần 2000 Xu Vòng Tay Venus +2 2 Forever
Hạnh Phúc +2 2 Forever
Lương Thực 100 Forever
Khí Hồn 400 Forever
Nạp 1 lần 5000 Xu Đá Cường Hóa 500 Forever
Khí Hồn 999 Forever
Lương Thực 250 Forever
Túi quà đá đỏ 50 Forever
Túi quà đá lam 50 Forever
Túi quà đá lục 50 Forever
Túi quà đá vàng 50 Forever
Túi quà đá tím 50 Forever
Nạp 1 lần 10000 Xu Vòng Tay Venus +3 2 Forever
Ác Ma +5 2 Forever
Nhẫn Kim Cương +1 1 Forever
Nhẫn Bạch Kim +2 2 Forever
Nhẫn Vàng +3 2 Forever
Nạp 1 lần 20000 Xu Nhẫn Bạch Kim +3 1 Forever
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 20 Forever
Mảnh Rắn Tinh 20 Forever
Mảnh Rồng Con 20 Forever
Mảnh Nai GB 20 Forever
Hạnh Phúc +4 1 Forever
Nạp 1 lần 50000 Xu Đá Đỏ LV11 1 Forever
Đá Vàng LV11 1 Forever
Đá Tím LV11 1 Forever
Đá Lục LV11 1 Forever
Đá Lam LV11 1 Forever
Đua Top Tiêu Phí Không Reset
06.07 - 09.07
Top 1 Super - Pháo 1 Forever
Đá Lục LV11 2 Forever
Đá Vàng LV11 2 Forever
Top 2 Super - Lựu Đạn 1 Forever
Đá Lam LV11 1 Forever
Đá Đỏ LV11 1 Forever
Top 3 Đá Tím LV11 1 Forever
Đá Vàng LV11 1 Forever
Đá Lam LV11 1 Forever
Top 4 - 7 VIP-Ná Gà 1 30 Days
Đá Đỏ LV10 2 Forever
Đá Tím LV10 2 Forever
Top 8 - 10 Đá Lục LV10 2 Forever
Đá Lam LV10 2 Forever
Đá Vàng LV10 2 Forever
Top 11 - 14 Đá Đỏ LV10 1 Forever
Đá Tím LV10 1 Forever
Đá Vàng LV10 1 Forever
Top 15 - 18 Đá Lục LV9 3 Forever
Đá Lam LV9 3 Forever
Đá Vàng LV9 3 Forever
Top 19 - 25 Đá Lục LV9 2 Forever
Đá Đỏ LV9 2 Forever
Đá Tím LV9 2 Forever
Thời Trang World Cup 06.07 Đổi bóng đá Đổi 2 item bóng đá Ngôi Sao Pháp 1 30 Days
Đổi 2 item bóng đá Ngôi Sao Anh 1 30 Days
Đổi 2 item bóng đá Ngôi Sao Brazil 1 30 Days
Dùng Khí Hồn 07.07 - 08.07 Sử dụng 200 Khí Hồn Búa Minotaure (Cao) 20 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 2 Forever
Loa Nhỏ 5 Forever
Hoạt bát 100 Forever
Sử dụng 500 Khí Hồn Bản Đồ Kho Báu 5 Forever
Túi quà thời trang 2 Forever
Túi Vàng (Sơ)     10 Forever
Búa Minotaure 10 Forever
Sử dụng 1000 Khí Hồn Mảnh Super - Pháo (Cao) 8 Forever
Mảnh Super - Lựu Đạn (Cao) 8 Forever
Túi quà trang sức 10 Forever
Túi Quà VIP-Ná Gà 5 Forever
Sử dụng 2000 Khí Hồn Cậu Ấm 1 30 Days
Cô Chiêu 1 30 Days
Túi quà Super Âm Nhạc 2 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 50 Forever
Sử dụng 5000 Khí Hồn Đá Cường Hóa 500 Forever
Vòng Tay Venus +1 3 Forever
Vòng Tay Xanh +5 2 Forever
Túi quà tinh thần 5 Forever
Dùng Đá Cường Hóa 07.07 - 08.07 Sử dụng 200 Đá Boomerang (Cao) 20 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 2 Forever
Loa Nhỏ 5 Forever
Hoạt bát 100 Forever
Sử dụng 500 Đá Bản Đồ Kho Báu 5 Forever
Túi Huy Chương (Sơ)     10 Forever
Bazooka 5 Forever
Quà Thương Cổ 5 Forever
Sử dụng 1000 Đá Mảnh Super - Pháo (Cao) 8 Forever
Mảnh Super - Lựu Đạn (Cao) 8 Forever
Túi Quà VIP-Ná Gà 5 Forever
Túi quà Super Âm Nhạc 5 Forever
Sử dụng 2000 Đá Vua Party 1 30 Days
Nữ Hoàng Party 1 30 Days
Bình Tu Luyện Lv2 50 Forever
Túi quà Super Âm Nhạc 2 Forever
Sử dụng 3000 Đá Lương Thực 300 Forever
Hạnh Phúc +1 3 Forever
Nhẫn Cỏ May Mắn +5 2 Forever
Túi quà tinh thần 5 Forever
Dùng Lương Thực 07.07 - 08.07 Sử dụng 100 Thương Cổ (Cao) 20 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 2 Forever
Loa Nhỏ 5 Forever
Hoạt bát 100 Forever
Sử dụng 300 Bản Đồ Kho Báu 5 Forever
Túi Tu Luyện (Sơ)     10 Forever
Túi Quà VIP-Ná Gà 5 Forever
Quà Boomerang 10 Forever
Sử dụng 600 Mảnh Super - Pháo (Cao) 8 Forever
Mảnh Super - Lựu Đạn (Cao) 8 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 50 Forever
Túi quà Super Âm Nhạc 2 Forever
Sử dụng 1000 Khí Hồn 500 Forever
Nhẫn Vàng +1 3 Forever
Hoa Khôi 1 30 Days
Nam Vương 1 30 Days


 Chúc Gunner có những phút giây vui vẻ cùng Gà Vàng nhé!