Áp Dụng Từ Server 1 - 369

Để cuối tuần thêm yêu thương, hãy cùng Gà tham gia chuỗi các sự kiện nhé ^^ 

Thời gian bắt đầu: 00:05:00  26/5/2018   
Thời gian kết thúc: 23:59:59  28/5/2018

Event Time Condition (VN) Reward (VN) Quantity Expiry date
Tích Lũy Tiêu Phí 26.05 - 27.05 Tích Lũy Tiêu 100 Xu Phù Thủy Xinh Đẹp 1 7 days
Pháp Sư Đẹp Trai 1 7 days
Đá Cường Hóa 50 Forever
Bùa Ma Thuật 10 Forever
Tích Lũy Tiêu 1100 Xu Lương Thực 50 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 50 Forever
Huy chương 1000 Forever
Hoạt bát 999 Forever
Tích Lũy Tiêu 2100 Xu Phù Thủy Nữ 1 7 days
Phù Thủy Nam 1 7 days
Tinh Thần 500 Forever
Vàng 200000 Forever
Tích Lũy Tiêu 4100 Xu Phù Thủy Bánh Kem 1 7 days
Phù Thủy Bánh Ngọt 1 7 days
Khí Hồn 400 Forever
Thẻ x2 EXP 5 Forever
Tích Lũy Tiêu 6100 Xu Búa Ma 20 Forever
Đá Cường Hóa 300 Forever
Thiên Vũ +4 1 Forever
Nhẫn Chữ P +4 1 Forever
Tích Lũy Tiêu 8100 Xu Bình Tu Luyện Lv2 50 Forever
Quà Lương Thực     2 Forever
Quà Tinh Hoa Kỹ Năng     2 Forever
Quà Kích Hoạt     5 Forever
Tích Lũy Tiêu 10000 Xu Hoàng Tử Rồng 1 7 days
Công Chúa Rồng 1 7 days
Vòng Tay Venus +3 1 Forever
Hạnh Phúc +3 1 Forever
Khởi Động Mùa Hè 26.05 - 28.05 (reset) Đánh bại 15 người Bình Kinh Nghiệm Lv5 20 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 60 Forever
Lương Thực 15 Forever
Khí Hồn 150 Forever
Khiêu chiến 2vs2 thắng 10 lần Đá Cường Hóa 25 Forever
Bùa May Mắn 15% 10 Forever
Đá Thánh Thú Lv4 20 Forever
Bùa Ma Thuật 5 Forever
Hoàn thành 10 trận PVE Búa Minotaure (Cao) 16 Forever
Ares (Cao) 16 Forever
Thiên Sứ (Cao) 16 Forever
Thương Cổ (Cao) 16 Forever
Gia Hạn VIP 1 lần Nhẫn Cỏ May Mắn +3 1 Forever
Thiên Vũ +3 1 Forever
Mảnh Ngọc Cam 10 Forever
Túi quà tinh thần 2 Forever
Hôn 5 lần Bản Đồ Kho Báu 5 Forever
Lương Thực 20 Forever
Vòng Tay Venus +1 1 Forever
Hạnh Phúc +1 1 Forever
Mua Đoạt Bảo 10 lần Lam Hải +2 3 Forever
Chúc Phúc +2 3 Forever
Túi Huy Chương (Sơ)     5 Forever
Túi Hoạt Bát (Sơ)     5 Forever
Lắc xí ngầu 35 lần Bình Tu Luyện Lv2 5 Forever
Quà Tinh Hoa Kỹ Năng     1 Forever
Quà Boomerang 10 Forever
Quà Thương Cổ 10 Forever
Hoạt Động X2 26.05 - 28.05 X2 Kiss Point      
X2 Exp Khó Mê Cung      
X5 Boss Thế Giới      

Chúc các Gunner có những ngày cuối tuần thật vui vẻ !
 --- Gà Vàng ---