Server áp dụng : S1 - S363

Bắt đầu tháng 5 - Vương quốc Gà sẽ có 1 sự khởi đầu mới... Các Gunner hãy đón chờ nhé

Server áp dụng : S1 - S363

Bắt Đầu : 10h01 ngày 30/04/2018 đến 09h59 ngày 07/05/2018

Chúc Gunner có những phút giây vui vẻ cùng Gà Vàng nhé

Event Điều Kiện Thưởng SL Day
Thưởng Đăng Nhập Online 30 min Hoa Sen 10 Forever
Bùa Ma Thuật 1 Forever
Lương Thực 10 Forever
Đá Cường Hóa 10 Forever
Quà Đầu Tư Nạp liên tục 3 ngày đạt 200 Xu Mảnh Gà Con 20 Forever
Khí Hồn 600 Forever
Đá Cường Hóa 400 Forever
Quà Thương Cổ 5 Forever
Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 Xu Mảnh Gà Độc Nhỏ 15 Forever
Tinh Thần 5000 Forever
Lương Thực 100 Forever
Quà Boomerang 10 Forever
Nạp liên tục 3 ngày đạt 1000 Xu Mảnh Rồng Con 5 Forever
Hạnh Phúc +2 1 Forever
Vòng Tay Venus +2 1 Forever
Túi Quà VIP-Ná Gà 10 Forever
Nạp liên tục 3 ngày đạt 2000 Xu Túi quà đá đỏ 50 Forever
Túi quà đá lam 50 Forever
Túi quà đá lục 50 Forever
Túi quà đá vàng 50 Forever
Túi quà đá tím 50 Forever
Hạnh Phúc +2 3 Forever
Vòng Tay Venus +2 3 Forever
Túi quà Super Âm Nhạc 20 Forever
Tiêu Mỗi Ngày (Quà tiêu xu thay đổi từng ngày) Tích Lũy Tiêu 3000 Xu Hoa Sen 10 Forever
Túi quà thời trang 3 Forever
Búa Ma 30 Forever
Túi quà trang sức 20 Forever
Tích Lũy Tiêu 3000 Xu Hoa Sen 10 Forever
Túi quà đá lục 30 Forever
Túi quà đá vàng 30 Forever
Lương Thực 200 Forever
Tích Lũy Tiêu 3000 Xu Hoa Sen 10 Forever
Đá Cường Hóa 200 Forever
Bùa Ma Thuật 20 Forever
Túi Quà VIP-Ná Gà 10 Forever
Tích Lũy Tiêu 3000 Xu Hoa Sen 10 Forever
Túi quà Super Âm Nhạc 5 Forever
Túi quà đá đỏ 30 Forever
Túi quà đá lam 30 Forever
Tích Lũy Tiêu 3000 Xu Hoa Sen 10 Forever
Hạnh Phúc +2 1 Forever
Vòng Tay Venus +2 1 Forever
Đá Thánh Thú Lv2 300 Forever
Tích Lũy Tiêu 3000 Xu Hoa Sen 10 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 20 Forever
Tinh Thần 2000 Forever
Túi quà đá tím 30 Forever
Tích Lũy Tiêu 3000 Xu Hoa Sen 10 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 100 Forever
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 100 Forever
Đá Chúc Phúc-Thủ 100 Forever
Nhiệm Vụ Hằng Ngày
(Reset)
Mở rương thường 10 lần Hoa Sen 3 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 3 Forever
Lương Thực 3 Forever
Đá Cường Hóa 3 Forever
Ôm 10 lần Hoa Sen 3 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 3 Forever
Lương Thực 3 Forever
Đá Cường Hóa 3 Forever
Hoàn thành 5 trận PVE Hoa Sen 3 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 3 Forever
Lương Thực 3 Forever
Đá Cường Hóa 3 Forever
Hoàn thành 15 trận chiến đấu Hoa Sen 6 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 6 Forever
Lương Thực 6 Forever
Đá Cường Hóa 6 Forever
Tích lũy đạt 150.000 điểm sát thương Hoa Sen 4 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 4 Forever
Lương Thực 4 Forever
Đá Cường Hóa 4 Forever
Nhận được 50 điểm tinh hồn Hoa Sen 4 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 4 Forever
Lương Thực 4 Forever
Đá Cường Hóa 4 Forever
Đạt được 350 điểm cống hiến Hoa Sen 2 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 2 Forever
Lương Thực 2 Forever
Đá Cường Hóa 2 Forever
Mua đoạt bảo 5 lần Hoa Sen 4 Forever
Bùa Ma Thuật 1 Forever
Lương Thực 6 Forever
Đá Cường Hóa 6 Forever
Cống Hiến Guild (Reset) Cống hiến Guild 50 điểm Hoạt bát 100 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 1 Forever
Vĩnh Cửu 1 Forever
Ác Ma 1 Forever
Cống hiến Guild 100 điểm Hoạt bát 100 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 1 Forever
Vĩnh Cửu 2 Forever
Ác Ma 2 Forever
Cống hiến Guild 250 điểm Hoạt bát 100 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 2 Forever
Vĩnh Cửu 2 Forever
Ác Ma 2 Forever
Cống hiến Guild 350 điểm Lương Thực 50 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 4 Forever
Hạnh Phúc 2 Forever
Vòng Tay Venus 2 Forever
Đập Bình Ma (Reset) Đập 5 Bình Ma Bình Tu Luyện Lv2 3 Forever
Đá Cường Hóa 20 Forever
Hạnh Phúc 1 Forever
Vòng Tay Venus 1 Forever
Đập 10 Bình Ma Bình Tu Luyện Lv2 6 Forever
Đá Cường Hóa 40 Forever
Hạnh Phúc 1 Forever
Vòng Tay Venus 1 Forever
Đập 20 Bình Ma Bình Tu Luyện Lv2 10 Forever
Đá Cường Hóa 100 Forever
Hạnh Phúc +1 1 Forever
Vòng Tay Venus +1 1 Forever
Dùng lương thực (reset) Sử dụng 50 lương thực Tinh Thần 200 Forever
Bazooka     2 Forever
Quà Đăng Ký     5 Forever
Quà Mỗi Ngày     5 Forever
Sử dụng 100 lương thực Khí Hồn 100 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 20 Forever
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 20 Forever
Đá Chúc Phúc-Thủ 20 Forever
Khiêu chiến 2vs2 (reset) Khiêu chiến 2vs2 thắng 5 lần Hoa Sen 5 Forever
Lương Thực 10 Forever
Đá Cường Hóa 10 Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv5 1 Forever
Khiêu chiến 2vs2 thắng 10 lần Lương Thực 20 Forever
Đá Cường Hóa 20 Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv5 1 Forever
Hoa Sen 10 Forever
Khiêu chiến 2vs2 thắng 15 lần Đá Cường Hóa 30 Forever
Hoa Sen 15 Forever
Lương Thực 30 Forever
Bùa Ma Thuật 4 Forever
Sử dụng Khí Hồn
(Reset)
Sử dụng 100 Khí Hồn Bazooka     1 Forever
Tiền VIP     10 Forever
Quà Tăng Cấp Tân Binh     1 Forever
Tinh Thần 50 Forever
Sử dụng 500 Khí Hồn Hoa Sen 1 Forever
Quà Thần Bí     10 Forever
Đá Cường Hóa 5 Forever
Quà Tinh Hoa Kỹ Năng 2 Forever
Sử dụng 1000 Khí Hồn Hoa Sen 2 Forever
Tinh Thần 200 Forever
Đá Cường Hóa 5 Forever
Lương Thực 5 Forever
Lắc Xí Ngầu
(reset)
Lắc xí ngầu 10 lần Hoa Sen 1 Forever
Tinh Thần 200 Forever
Túi quà đá lam 2 Forever
Đá Cường Hóa 5 Forever
Lắc xí ngầu 25 lần Hoa Sen 2 Forever
Túi quà đá lục 5 Forever
Lương Thực 5 Forever
Khí Hồn 100 Forever
Lắc xí ngầu 40 lần Hoa Sen 5 Forever
Túi quà đá đỏ 10 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 2 Forever
Khí Hồn 100 Forever
Đại Chiến PET
(Reset)
Dẫn PET Gà Con đấu 4 trận Hoa Sen 3 Forever
Đá Cường Hóa 3 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 3 Forever
Lương Thực 3 Forever
Dẫn PET Gà Độc Nhỏ đấu 4 trận Hoa Sen 5 Forever
Đá Cường Hóa 5 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 5 Forever
Lương Thực 5 Forever
Dẫn PET Rồng đấu 4 trận Hoa Sen 8 Forever
Đá Cường Hóa 8 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 8 Forever
Lương Thực 8 Forever
Dẫn PET Kiến Lam đấu 4 trận Hoa Sen 3 Forever
Đá Cường Hóa 3 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 3 Forever
Lương Thực 3 Forever
Đăng Nhâp Liên Tiếp Đăng nhập liên tiếp 1 ngày Lương Thực 5 Forever
Hoạt bát 100 Forever
Hoa Sen 5 Forever
Đá Cường Hóa 2 Forever
Đăng nhập liên tiếp 2 ngày Khí Hồn 100 Forever
Hạnh Phúc 2 Forever
Hoa Sen 5 Forever
Đĩa Bay 20 Forever
Đăng nhập liên tiếp 3 ngày Hạnh Phúc +1 1 Forever
Vòng Tay Venus +1 1 Forever
Hoa Sen 10 Forever
Lương Thực 50 Forever
Đăng nhập liên tiếp 4 ngày Vòng Tay Venus 2 Forever
Hạnh Phúc 2 Forever
Hoa Sen 10 Forever
Đá Cường Hóa 10 Forever
Đăng nhập liên tiếp 5 ngày Hạnh Phúc +1 2 Forever
Vòng Tay Venus +1 2 Forever
Hoa Sen 15 Forever
Đá Cường Hóa 50 Forever
Đăng nhập liên tiếp 6 ngày Phong Vân Nam 1 7 days
Hiệp Sĩ Phong Vân 1 7 days
Hoa Sen 20 Forever
Đĩa Bay 20 Forever
Đăng nhập liên tiếp 7 ngày Lương Thực 200 Forever
Túi quà Super Âm Nhạc 10 Forever
Hoa Sen 30 Forever
Đá Cường Hóa 250 Forever
Lễ hội Ngọc Quý
(Không Reset)
Thu thập 10 Cối Xoay Gió Ngọc Sát Thương 1 Forever
Thu thập 10 Cối Xoay Gió Ngọc Giảm Sát 1 Forever
Thu thập 1 Cối Xoay Gió Ngọc Xuyên Giáp 1 Forever
Thu thập 5 Cối Xoay Gió Ngọc Xuyên Giáp 1 Forever
Thu thập 45 Cối Xoay Gió Ngọc Xuyên Giáp 1 Forever
Thu thập 1 Cối Xoay Gió Ngọc Thiêu Đốt 1 Forever
Thu thập 5 Cối Xoay Gió Ngọc Thiêu Đốt 1 Forever
Thu thập 45 Cối Xoay Gió Ngọc Thiêu Đốt 1 Forever
Thu thập 1 Cối Xoay Gió Ngọc Phong Ấn 1 Forever
Thu thập 5 Cối Xoay Gió Ngọc Phong Ấn 1 Forever
Thu thập 45 Cối Xoay Gió Ngọc Phong Ấn 1 Forever
Thu thập 1 Cối Xoay Gió Ngọc Liên Kích 1 Forever
Thu thập 5 Cối Xoay Gió Ngọc Liên Kích 1 Forever
Thu thập 45 Cối Xoay Gió Ngọc Liên Kích 1 Forever
Thu thập 1 Cối Xoay Gió Ngọc Hấp Thụ 1 Forever
Thu thập 5 Cối Xoay Gió Ngọc Hấp Thụ 1 Forever
Thu thập 45 Cối Xoay Gió Ngọc Hấp Thụ 1 Forever
Thu thập 10 Cối Xoay Gió Ngọc Hộ Giáp 1 Forever
Thu thập 10 Cối Xoay Gió Ngọc Miễn Kháng 1 Forever
Thu thập 1 Cối Xoay Gió Ngọc Kiên Cố 1 Forever
Thu thập 5 Cối Xoay Gió Ngọc Kiên Cố 1 Forever
Thu thập 45 Cối Xoay Gió Ngọc Kiên Cố 1 Forever
Thu thập 1 Cối Xoay Gió Ngọc Miễn Thương 1 Forever
Thu thập 5 Cối Xoay Gió Ngọc Miễn Thương 1 Forever
Thu thập 45 Cối Xoay Gió Ngọc Miễn Thương 1 Forever
Thu thập 1 Cối Xoay Gió Ngọc Hạt Nhân 1 Forever
Thu thập 5 Cối Xoay Gió Ngọc Hạt Nhân 1 Forever
Thu thập 45 Cối Xoay Gió Ngọc Hạt Nhân 1 Forever
Thu thập 1 Cối Xoay Gió Ngọc Thần Báo 1 Forever
Thu thập 5 Cối Xoay Gió Ngọc Thần Báo 1 Forever
Thu thập 45 Cối Xoay Gió Ngọc Thần Báo 1 Forever
Thu thập 1 Cối Xoay Gió Ngọc Dẫn Dắt 1 Forever
Thu thập 5 Cối Xoay Gió Ngọc Dẫn Dắt 1 Forever
Thu thập 40 Cối Xoay Gió Ngọc Dẫn Dắt 1 Forever

Đẳng cấp thú cưng
(Không Reset)

Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Con 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Độc Nhỏ 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Lam 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Hồng 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Mầm Xanh 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Cỏ Ma 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Kiến Xanh 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Kiến Đỏ 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Kiến Lam 3 Forever
Thu thập Hoa Sen Thu Thập 100 Hoa Sen Hạnh Phúc +1 1 Forever
Đá Thánh Thú Lv5 10 Forever
Túi quà đá lục 10 Forever
Đá Cường Hóa 50 Forever
Thu Thập 100 Hoa Sen Vòng Tay Venus +1 1 Forever
Lương Thực 50 Forever
Túi quà đá vàng 10 Forever
Khí Hồn 200 Forever
Thu Thập 100 Hoa Sen Đá Chúc Phúc-Công 50 Forever
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 50 Forever
Đá Chúc Phúc-Thủ 50 Forever
Túi quà đá tím 10 Forever
Thu Thập 150 Hoa Sen Hạnh Phúc +1 1 Forever
Tinh Thần 300 Forever
Túi quà đá lam 15 Forever
Đá Cường Hóa 75 Forever
Thu Thập 150 Hoa Sen Vòng Tay Venus +1 1 Forever
Bùa Ma Thuật 10 Forever
Lương Thực 75 Forever
Búa Ma 15 Forever
Thu Thập 150 Hoa Sen Bình Tu Luyện Lv2 15 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 75 Forever
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 75 Forever
Đá Chúc Phúc-Thủ 75 Forever
Thu Thập 200 Hoa Sen Hạnh Phúc +2 2 Forever
Túi quà đá lục 20 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 20 Forever
Túi Đá Cường Hóa (Sơ)     20 Forever
Thu Thập 200 Hoa Sen Vòng Tay Venus +2 2 Forever
Khí Hồn 400 Forever
Túi quà đá vàng 20 Forever
Búa Ma 20 Forever
Thu Thập 200 Hoa Sen Đá Thánh Thú Lv5 20 Forever
Túi quà đá đỏ 20 Forever
Vé Rút Thưởng 5 Forever
Tinh Thần 400 Forever