Từ máy chủ 1 - 369

Các Gunner có muốn có bạn đồng hành mới không nè ? Hãy cùng Gà Vàng tìm bạn đồng hành mới qua event tuần này nha ^^ !

Sự kiện dành cho Máy chủ 1 đến Máy chủ 369 Gà Vàng sẽ điểm qua cho các Gunner nha!

Bắt Đầu : 00h05 ngày 28/05/2018 đến 23h59 ngày 3/06/2018

Riêng cụm server gộp: 364 (gồm 364-365-366) và 317 ( gồm cụm 317-325) sẽ bắt đầu event lúc 10h05  sáng thứ 2 tới 23h59 ngày CN

Tên Sự Kiện Nội Dung Yêu Cầu Reward Quantity Day
Tiêu diệt đối thủ
Reset
27.05 - 28.05
Tiêu diệt đối thủ nhận quà hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Tiêu diệt 5 đối thủ Hoa sen 10 Forever
Khí hồn 50 Forever
Tiêu diệt 10 đối thủ Hoa sen 10 Forever
Khí hồn 100 Forever
Tiêu diệt 15 đối thủ Hoa sen 10 Forever
Khí hồn 150 Forever
Thưởng Đăng Nhập
7 ngày
Reset
28.05 - 03.06
Đăng nhập vào game là phải nhận ngay quà này từ Gà Vàng Gunner nhé.
-- Gà Vàng --
Online 30 min Hoa Sen 10 Forever
Bùa Ma Thuật 1 Forever
Lương Thực 10 Forever
Đá Cường Hóa 10 Forever
Đăng Nhâp Liên Tiếp
7 ngày
không reset
28.05 - 03.06
Mỗi ngày đến với Gà - ngày nào quà cũng có
-- Gà Vàng -- 
Đăng nhập liên tiếp 1 ngày Hoa Sen 10 Forever
Hoạt bát 100 Forever
Loa nhỏ 5 Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv5 5 Forever
Đăng nhập liên tiếp 2 ngày Hoa Sen 20 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 10 Forever
Bùa May Mắn 15% 5 Forever
Bùa Ma Thuật 5 Forever
Đăng nhập liên tiếp 3 ngày Hoa Sen 30 Forever
Khí hồn 100 Forever
Tinh Thần 100 Forever
Đá Cường Hóa 20 Forever
Đăng nhập liên tiếp 4 ngày Hoa Sen 40 Forever
Đá Thánh Thú Lv5 5 Forever
Lương Thực 20 Forever
Búa Ma 10 Forever
Đăng nhập liên tiếp 5 ngày Hoa Sen 50 Forever
Mảnh Ngọc Cam 10 Forever
Lệnh bài thú cưng 2 Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv5 20 Forever
Đăng nhập liên tiếp 6 ngày Hoa Sen 60 Forever
Mảnh Ngọc Cam 10 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 10 Forever
Quà Tinh Hoa Kỹ Năng     1 Forever
Đăng nhập liên tiếp 7 ngày Hoa Sen 70 Forever
Đá Cường Hóa 200 Forever
Lệnh bài thú cưng 6 Forever
Túi quà Super Âm Nhạc 5 Forever
Quà khủng trong tuần
(nạp tích lũy)
không reset
28.05-30.05
  Nạp tích lũy 1000 xu Bình Tu Luyện Lv2 10 Forever
Đá Cường Hóa 300 Forever
Nạp tích lũy 2500 xu Đá Cường Hóa 500 Forever
Nhẫn Vàng 1 Forever
Nạp tích lũy 5500 xu Nhẫn Vàng +1 1 Forever
Khí hồn 999 Forever
Nạp tích lũy 8000 xu Vòng Tay Venus +2 1 Forever
Hạnh phúc +2 1 Forever
Nạp tích lũy 11000 xu Nhẫn Bạch Kim +1 1 Forever
Nạp tích lũy 21000 xu Vòng Tay Venus +2 3 Forever
Hạnh Phúc +2 3 Forever
Nhẫn Kim Cương +1 1 Forever
Nạp tích lũy 50000 xu Đá Đỏ LV11 1 Forever
Đá Lam LV11 1 Forever
Đá Lục LV11 1 Forever
Đá Vàng LV11 1 Forever
Đá Tím LV11 1 Forever
Tích Lũy Tiêu Xu
không reset
30.05 - 01.06
Tích Lũy Tiêu đủ số xu quy định sẽ nhận được thưởng.
Tiêu càng nhiều phần thưởng càng lớn.
-- Gà Vàng --
Tích Lũy Tiêu 500 Xu Bình tu luyện lv1 10 Forever
Đá Cường Hóa 10 Forever
Tinh Thần 100 Forever
Bùa Ma Thuật 2 Forever
Tích Lũy Tiêu 1000 Xu Ác Ma +2 1 Forever
Khí Hồn 100 Forever
Giọt Nước (Cao) 4 Forever
Túi quà đá tím 2 Forever
Tích Lũy Tiêu 2000 Xu Nhẫn Vàng 1 Forever
Túi quà đá tím 5 Forever
Túi Quà VIP-Ná Gà 2 Forever
Đá cường hóa 100 Forever
Tích Lũy Tiêu 4000 Xu Bình tu luyện lv2 10 Forever
Quà Thương Cổ 2 Forever
Túi quà đá lục 8 Forever
Đá Cường Hóa 100 Forever
Tích Lũy Tiêu 6000 Xu Thắt lưng tím 1 7
Chúc Phúc +3 1 Forever
Túi quà đá đỏ 10 Forever
Túi quà Super Âm Nhạc 3 Forever
Tích Lũy Tiêu 9000 Xu Tinh thần 999 Forever
Nhẫn Chữ P +4 1 Forever
Thiên Vũ +4 1 Forever
Đá cường hóa 300 Forever
Tích Lũy Tiêu 15000 Xu Khí Hồn 999 Forever
Tuyết Tùng Tinh Ranh 1 Forever
Sứ Giả Tuần Lộc 1 Forever
Lương Thực 200 Forever
Tích Lũy Tiêu 30000 Xu Vòng Tay Venus +4 1 Forever
Hạnh Phúc +4 1 Forever
Đá Cường Hóa 500 Forever
Bình tu luyện lv2 200 Forever
Nạp mỗi ngày
Reset
02.06 - 03.06

Tích Lũy Tiêu đủ số xu quy định sẽ nhận được thưởng.
Tiêu càng nhiều phần thưởng càng lớn.
-- Gà Vàng --
Nạp nhanh 200 Xu Wow-Pháo +12 1 10
Ares (Cao) 12 Forever
Đá cường hóa 20 Forever
Khí hồn 200 Forever
Nạp nhanh 500 Xu Thương Cổ (Cao) 20 Forever
Nhẫn vàng +1 1 Forever
Đá cường hóa 100 Forever
Tinh thần 500 Forever
Nạp nhanh 1000 Xu Túi quà đá lam 15 Forever
Túi quà đá lục 15 Forever
Túi quà đá vàng 15 Forever
Túi quà đá tím 15 Forever
Nạp nhanh 2000 Xu Túi quà đá đỏ 10 Forever
Lương Thực 50 Forever
Khí Hồn 400 Forever
Quà Tinh Hoa Kỹ Năng     1 Forever
Nạp nhanh 5000 Xu Nhẫn Bạch Kim +1 1 Forever
Vòng Tay Venus +1 1 Forever
Hạnh phúc +1 1 Forever
Đá cường hóa 500 Forever
Đập Bình Ma
Reset
28.05 - 29.05
  Đập 1 lần Bình tu luyện lv1 20 Forever
Tinh thần 200 Forever
Đập 5 lần Bình tu luyện lv2 10 Forever
Khí hồn 300 Forever
Đập 10 lần Đá cường hóa 100 Forever
Lương thực 50 Forever
Viễn Chinh
Reset
29.05-30.05
  Phó bản Thành Gà anh hùng 1 lần Hoa sen 10 Forever
Đá cường hóa 15 Forever
Bùa ma thuật 5 Forever
Bình kinh nghiệm lv5 10 Forever
Phó bản Tà Thần anh hùng 1 lần Hoa sen 10 Forever
Tinh thần 100 Forever
Đá thánh thú lv5 5 Forever
Bùa may mắn 25% 5 Forever
Phó bản Pháo Đài khó 1 lần Hoa sen 10 Forever
Khí hồn 100 Forever
Túi quà đá đỏ 5 Forever
Túi quà đá lam 5 Forever
Phó bản Đại chiến rồng khó 1 lần Hoa sen 10 Forever
Lương thực 20 Forever
Túi quà đá vàng 5 Forever
Túi quà đá lục 5 Forever
Khiêu chiến 2vs2
Reset
30.05 - 31.05
  Khiêu chiến 2vs2 thắng 1 lần Hoa sen 10 Forever
Đá cường hóa 5 Forever
Khiêu chiến 2vs2 thắng 5 lần Hoa sen 10 Forever
Đá cường hóa 15 Forever
Bùa ma thuật 1 Forever
Khiêu chiến 2vs2 thắng 10 lần Hoa sen 10 Forever
Đá cường hóa 30 Forever
Bùa ma thuật 3 Forever
Lắc Xí Ngầu
Reset
31.05-01.06
  Lắc xí ngầu 15 lần Bình kinh nghiệm lv5 20 Forever
Hoạt bát 120 Forever
Lắc xí ngầu 30 lần Tinh thần 200 Forever
Khí hồn 200 Forever
Lắc xí ngầu 50 lần Đá cường hóa 30 Forever
Bùa ma thuật 2 Forever
Tích lũy sát thương
Reset
01.06 - 02.06
  Tích lũy đạt 100000 điểm sát thương Hoa sen 10 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 10 Forever
Tích lũy đạt 200000 điểm sát thương Hoa sen 10 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 20 Forever
Tích lũy đạt 300000 điểm sát thương Hoa sen 10 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 10 Forever
Đại chiến Pet
Reset
02.06 - 03.06
  Dẫn PET gà con đấu 3 trận Hoa sen 10 Forever
Lương Thực 10 Forever
Dẫn PET cỏ ma đấu 3 trận Hoa sen 10 Forever
Lương Thực 10 Forever
Dẫn PET rồng con đấu 3 trận Hoa sen 10 Forever
Lương Thực 10 Forever
Khiêu chiến BOSS TG
Reset
03.06 - 04.06
  Khiêu chiến Boss 8 lần Hoa sen 10 Forever
Tinh thần 100 Forever
Khiêu chiến boss 12 lần Hoa sen 10 Forever
Tinh thần 300 Forever
Khiêu chiến boss 15 lần Hoa sen 10 Forever
Tinh thần 500 Forever
Thu thập Hoa Sen
28.05 - 03.06
  Thu Thập 100 Hoa Sen Đá Chúc Phúc-Công 50 Forever
Túi quà đá lam 10 Forever
Tinh Thần 100 Forever
Đá Cường Hóa 50 Forever
Thu Thập 100 Hoa Sen Đá Cường Hóa 100 Forever
Túi Quà VIP-Ná Gà 5 Forever
Hoạt bát 500 Forever
Túi quà đá đỏ 30 Forever
Thu Thập 100 Hoa Sen Lương Thực 100 Forever
Bùa Ma Thuật 10 Forever
Bùa May Mắn 25% 20 Forever
Huy chương 500 Forever
Thu Thập 150 Hoa Sen Đá Chúc Phúc-Công 75 Forever
Lương Thực 75 Forever
Túi quà đá đỏ 10 Forever
Tinh Thần 200 Forever
Thu Thập 150 Hoa Sen Vòng Tay Venus +1 1 Forever
Bùa Ma Thuật 10 Forever
Lương Thực 75 Forever
Búa Ma 10 Forever
Thu Thập 150 Hoa Sen Đá Chúc Phúc-Thủ 75 Forever
Búa Ma 10 Forever
Khí Hồn 300 Forever
Hạnh Phúc +1 1 Forever
Thu Thập 200 Hoa Sen Túi quà Super Âm Nhạc 5 Forever
Hạnh Phúc +2 1 Forever
Đá Thánh Thú Lv5 20 Forever
Đá Cường Hóa 100 Forever
Thu Thập 200 Hoa Sen Đá Cường Hóa 200 Forever
Búa Ma 15 Forever
Nhẫn Lãng Mạn +2 1 Forever
Đá Chúc Phúc-Thủ 70 Forever
Thu Thập 200 Hoa Sen Túi Quà VIP-Ná Gà 20 Forever
Ác Ma +3 2 Forever
Thiên Vũ +3 2 Forever
Khí Hồn 400 Forever
Lễ hội Ngọc Quý
(Không Reset)
  Thu thập 5 Cối Xoay Gió Ngọc Sát Thương 1 Forever
Thu thập 5 Cối Xoay Gió Ngọc Giảm Sát 1 Forever
Thu thập 1 Cối Xoay Gió Ngọc Xuyên Giáp 1 Forever
Thu thập 5 Cối Xoay Gió Ngọc Xuyên Giáp 1 Forever
Thu thập 45 Cối Xoay Gió Ngọc Xuyên Giáp 1 Forever
Thu thập 1 Cối Xoay Gió Ngọc Thiêu Đốt 1 Forever
Thu thập 5 Cối Xoay Gió Ngọc Thiêu Đốt 1 Forever
Thu thập 45 Cối Xoay Gió Ngọc Thiêu Đốt 1 Forever
Thu thập 1 Cối Xoay Gió Ngọc Phong Ấn 1 Forever
Thu thập 5 Cối Xoay Gió Ngọc Phong Ấn 1 Forever
Thu thập 45 Cối Xoay Gió Ngọc Phong Ấn 1 Forever
Thu thập 1 Cối Xoay Gió Ngọc Liên Kích 1 Forever
Thu thập 5 Cối Xoay Gió Ngọc Liên Kích 1 Forever
Thu thập 45 Cối Xoay Gió Ngọc Liên Kích 1 Forever
Thu thập 1 Cối Xoay Gió Ngọc Hấp Thụ 1 Forever
Thu thập 5 Cối Xoay Gió Ngọc Hấp Thụ 1 Forever
Thu thập 45 Cối Xoay Gió Ngọc Hấp Thụ 1 Forever
Thu thập 10 Cối Xoay Gió Ngọc Hộ Giáp 1 Forever
Thu thập 10 Cối Xoay Gió Ngọc Miễn Kháng 1 Forever
Thu thập 1 Cối Xoay Gió Ngọc Kiên Cố 1 Forever
Thu thập 5 Cối Xoay Gió Ngọc Kiên Cố 1 Forever
Thu thập 45 Cối Xoay Gió Ngọc Kiên Cố 1 Forever
Thu thập 1 Cối Xoay Gió Ngọc Miễn Thương 1 Forever
Thu thập 5 Cối Xoay Gió Ngọc Miễn Thương 1 Forever
Thu thập 45 Cối Xoay Gió Ngọc Miễn Thương 1 Forever
Thu thập 1 Cối Xoay Gió Ngọc Hạt Nhân 1 Forever
Thu thập 5 Cối Xoay Gió Ngọc Hạt Nhân 1 Forever
Thu thập 45 Cối Xoay Gió Ngọc Hạt Nhân 1 Forever
Thu thập 1 Cối Xoay Gió Ngọc Thần Báo 1 Forever
Thu thập 5 Cối Xoay Gió Ngọc Thần Báo 1 Forever
Thu thập 45 Cối Xoay Gió Ngọc Thần Báo 1 Forever
Thu thập 1 Cối Xoay Gió Ngọc Dẫn Dắt 1 Forever
Thu thập 5 Cối Xoay Gió Ngọc Dẫn Dắt 1 Forever
Thu thập 40 Cối Xoay Gió Ngọc Dẫn Dắt 1 Forever
Đẳng cấp thú cưng
(Không Reset)
  Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Con 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Độc Nhỏ 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Lam 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Hồng 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Mầm Xanh 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Cỏ Ma 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Kiến Xanh 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Kiến Đỏ 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Kiến Lam 3 Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưng Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 1 Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưng Mảnh Nai GB 1 Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưng Mảnh Rồng Con 1 Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưng Mảnh Rắn Tinh 1 Forever

 Chúc Gunner có những phút giây vui vẻ cùng Gà Vàng nhé!