Đua TOP Guild Liên Server

 1. Thời gian: 08.03 – 19h00 ngày 11.03
 2. Nội dung:
  1. Đua TOP Guild Liên Server dành cho toàn bộ Gunner ở các Server, Gunner hãy cùng Guild của mình nâng cao lực chiến để nhận phần thường TOP 1 nha.
  2. Chia thành 7 cụm Liên Server như sau: (*)
Group 1
1
11
26
35
81
151
178
193
Group 2
207
225
243
251
255
271
279
283
Group 3
287
291
295
299
300
305
309
313
Group 4
317
318
319
320
321
322
323
324
Group 5
325
326
327
328
329
330
331
 
Group 6
332
333
334
335
336
337
338
 
Group 7
339
340
341
342
343
344
 
 
   1. Thành viên Top 1 Guild nhận thưởng và Cả Server có Guild TOP 1 đó nhận thưởng.
   
  Guild TOP 1
  Đá Thánh Thú Lv5
  99
  Khí Hồn
  999
  Túi quà Super Âm Nhạc
  9
  WoW-Tủ Thuốc
  1
  Đá Chúc Phúc-Công
  199
  Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính
  199
  Đá Chúc Phúc-Thủ
  199
  Đá Cường Hóa
  299
  Server có Guild TOP 1
  Đá Thánh Thú Lv5
  30
  Khí Hồn
  300
  Túi quà Super Âm Nhạc
  3
  VIP - Tủ Thuốc
  1
  Đá Chúc Phúc-Công
  33
  Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính
  33
  Đá Chúc Phúc-Thủ
  33
  Đá Cường Hóa
  133

  Kết quả được tính vào BXH Lực Chiến của ngày 11.03 lúc 19h00.