Đua TOP Guild Liên Server

Thời gian: Từ  10h01 ngày 09.04 đến 19h00 ngày 12.04

Nội dung:  Đua TOP Guild Liên Server dành cho toàn bộ Gunner ở các Server, Gunner hãy cùng Guild của mình nâng cao lực chiến để nhận phần thường TOP 1 nha.

 1. Chia thành 7 cụm Liên Server như sau: (*)
Group 1 1 11 26 151 178      
Group 2 207 225 243 251 271 279 287  
Group 3 295 300 305 309 313 317    
Group 4 321 325 329 333 337      
Group 5 341 342 343 344 345 346 347 348
Group 6 349 350 351 352 353      
Group 7 354 355 356 357 358 359    

   2.Thành viên Top 1 Guild nhận thưởng và Cả Server có Guild TOP 1 đó nhận thưởng.

    
   Đua TOP Guild LSV Guild TOP 1 Túi quà Super Âm Nhạc 10 Forever
   Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 40 Forever
   Mảnh Gà Độc Nhỏ 10 Forever
   Lương Thực 100 Forever
   Huy chương 2000 Forever
   Búa Ma 12 Forever
   Thương Cổ (Cao) 40 Forever
   Giọt Nước (Cao) 10 Forever
   Server có Guild TOP 1 Túi quà Super Âm Nhạc 5 Forever
   Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 20 Forever
   Mảnh Gà Độc Nhỏ 5 Forever
   Lương Thực 50 Forever
   Huy chương 1000 Forever
   Búa Ma 6 Forever
   Thương Cổ (Cao) 20 Forever
   Giọt Nước (Cao) 5 Forever

   Kết quả được tính vào BXH Lực Chiến của ngày 12.04 lúc 19h00.

   Chúc Các Gunner sẽ cùng Guid của mình giành được thứ hạng cao nhất nhé!