Shop tuần 16

SHOP tuần này có những Vật Phẩm nào đây? Để Gà Vàng giới thiệu đến các Gunner nha!

Bắt Đầu : 10h01 ngày 16/04/2018 đến 09h59 ngày 23/04/2018

STT VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG GIÁ BÁN THỜI HẠN
1 Quà Nạp Lần Đầu GN 1000 Xu     2 400 Vĩnh viễn
2 Quà Thử Thách     5 400 Vĩnh viễn
3 Quà Tình Yêu     2 480 Vĩnh viễn
4 Quà Đặc Biệt     2 440 Vĩnh viễn
5 Mừng Năm Mới     1 400 Vĩnh viễn
6 Quà Mừng Lễ 5     2 520 Vĩnh viễn
7 Quà Phúc Lợi 5     2 440 Vĩnh viễn
8 Quà Thổ Hào     1 2000 Vĩnh viễn
9 Hoa Thủy Tiên 10 200 Vĩnh viễn
10 Hoa Thủy Tiên 100 1950 Vĩnh viễn
11 Hoa Thủy Tiên 999 19000 Vĩnh viễn
12 Loa Lớn Liên Server 1 300 Vĩnh viễn
13 Thẻ Đổi Tên 1 2500 Vĩnh viễn
14 Thẻ Đổi Tên Thú 1 2500 Vĩnh viễn
15 Thẻ Đổi Tên Guild 1 2500 Vĩnh viễn
16 Thẻ x2 EXP 1 200 Vĩnh viễn
17 Phiếu Làm Tóc 1 2500 Vĩnh viễn
18 Lương thực 200 4999 Vĩnh viễn
19 Đá cường hóa 200 7999 Vĩnh viễn
20 Bình Tu Luyện Lv2 100 14999 Vĩnh viễn
21 Đá Thánh Thú Lv5 50 9999 Vĩnh viễn