Sự Kiện Đảo Đá Quý

--

Áp Dụng Từ Server 1 - 369

Tuần mới lại đến rồi cùng Gà tham gia các hoạt động Hè trong tuần mới này nhé ^^ 
Sự kiện dành cho Máy chủ 1 đến Máy chủ 369 Gà Vàng sẽ điểm qua cho các Gunner nha!

Sự KiệnNội DungYêu CầuVật PhẩmSố LượngThời Hạn
Thưởng Đăng Nhập
7 ngày
Không Reset
25.06 - 01.07
Đăng nhập vào game là phải nhận ngay quà này từ Gà Vàng Gunner nhé.
-- Gà Vàng --
Online 30 minSocola5Forever
Bùa Ma Thuật1Forever
Lương Thực10Forever
Đá Cường Hóa10Forever
Đăng Nhâp Liên Tiếp
14 ngày
Không Reset
25.06 - 08.07
Mỗi ngày đến với Gà - ngày nào quà cũng có
-- Gà Vàng -- 
Đăng nhập liên tiếp 1 ngàySocola5Forever
Hoạt bát100Forever
Loa nhỏ5Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv55Forever
Đăng nhập liên tiếp 2 ngàySocola5Forever
Bình Tu Luyện Lv110Forever
Bùa May Mắn 15%5Forever
Bùa Ma Thuật5Forever
Đăng nhập liên tiếp 3 ngàySocola10Forever
Khí hồn100Forever
Tinh Thần100Forever
Đá Cường Hóa20Forever
Đăng nhập liên tiếp 4 ngàySocola10Forever
Thương Cổ (Cao)4Forever
Lương Thực20Forever
Búa Ma10Forever
Đăng nhập liên tiếp 5 ngàySocola15Forever
Đá cường hóa30Forever
Tinh thần300Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv520Forever
Đăng nhập liên tiếp 6 ngàySocola15Forever
Thương Cổ (Cao)8Forever
Bình Tu Luyện Lv210Forever
Quà Tinh Hoa Kỹ Năng    1Forever
Đăng nhập liên tiếp 7 ngàySocola20Forever
Đá Cường Hóa100Forever
Vòng Tay Venus1Forever
Hạnh Phúc1Forever
Đăng nhập liên tiếp 8 ngàySocola20Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv520Forever
Lương Thực50Forever
Mảnh Vip-Boomerang (cao)20Forever
Đăng nhập liên tiếp 9 ngàySocola25Forever
Túi quà đá lam15Forever
Túi quà trang sức10Forever
Mảnh Ngọc Cam10Forever
Đăng nhập liên tiếp 10 ngàySocola25Forever
Mảnh VIP-Búa Minotaure (Cao)20Forever
Túi quà đá tím15Forever
Túi quà Vip-Boomerang20Forever
Đăng nhập liên tiếp 11 ngàySocola30Forever
Túi quà đá vàng15Forever
Tinh Thần500Forever
Khí hồn300Forever
Đăng nhập liên tiếp 12 ngàySocola30Forever
Túi quà đá lục20Forever
Nhẫn Vàng1Forever
Ác Ma +31Forever
Đăng nhập liên tiếp 13 ngàySocola35Forever
Túi quà đá đỏ20Forever
Đá Cường Hóa200Forever
Lương Thực100Forever
Đăng nhập liên tiếp 14 ngàySocola35Forever
Vòng Tay Venus +12Forever
Hạnh Phúc +12Forever
Lệnh bài thú cưng6Forever
Nạp Tích Lũy
25.06 -27.06
Nạp Tích Lũy đủ mốc nhận thưởng siêu hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Nạp tích lũy 1000 xuLương Thực100Forever
Khí Hồn500Forever
Đá Cường Hóa200Forever
Nạp tích lũy 2500 XuÁc Ma +31Forever
Nhẫn Chữ P +31Forever
Bình Tu Luyện Lv220Forever
Nạp tích lũy 5500 XuNhẫn vàng +21Forever
Lương Thực100Forever
Tinh Thần999Forever
Ngọc Tím Thiêu Đốt1Forever
Nạp tích lũy 8000 XuĐá Cường Hóa500Forever
Vòng Tay Venus +22Forever
Hạnh Phúc +22Forever
Lương Thực200Forever
Nạp tích lũy 11000 XuNhẫn Bạch Kim +11Forever
Đá Đỏ Lv82Forever
Đá Lục Lv82Forever
Đá Lam Lv82Forever
Nạp tích lũy 21000 XuVòng Tay Venus +23Forever
Hạnh Phúc +23Forever
Nhẫn Kim Cương +11Forever
Nạp tích lũy 50000 XuĐá Đỏ LV111Forever
Đá Lam LV111Forever
Đá Lục LV111Forever
Đá Vàng LV111Forever
Đá Tím LV111Forever
Tiêu Mỗi Ngày 1
Reset
27.06 - 28.06
Tiêu Mỗi Ngày đủ mốc nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Tiêu 200 XuLương Thực5Forever
Tinh Thần100Forever
Túi quà VIP-Thương cổ5Forever
Túi quà Vip-Boomerang5Forever
Tiêu 1000 XuBúa Ma5Forever
Bình Tu Luyện Lv25Forever
Túi quà đá đỏ5Forever
Bùa Ma Thuật2Forever
Tiêu 2000 XuTúi Quà VIP-Ná Gà5Forever
Túi quà Super Âm Nhạc5Forever
Túi quà đá lục10Forever
Đá cường hóa30Forever
Tiêu 4000 XuLương thực50Forever
Khí hồn400Forever
Quà tinh hoa kỹ năng1Forever
Thắt lưng tím17 days
Tiêu 8000 XuTinh thần999Forever
Vòng Tay Venus +21Forever
Hạnh Phúc +21Forever
Đá cường hóa150Forever
Tiêu Mỗi Ngày 2
Reset
29.06 - 30.06
Tiêu Mỗi Ngày đủ mốc nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Tiêu 200 XuTúi quà Super Âm Nhạc1Forever
Lương Thực5Forever
Tinh Thần100Forever
Bình Tu Luyện Lv110Forever
Tiêu 1000 XuKhí Hồn200Forever
Túi quà đá đỏ5Forever
Búa Ma5Forever
Bình Tu Luyện Lv23Forever
Tiêu 2000 XuTúi quà trang sức10Forever
Vòng Tay Venus +12Forever
hạnh phúc +12Forever
Túi Quà VIP-Ná Gà5Forever
Tiêu 4000 XuTúi quà đá đỏ10Forever
Túi quà đá lam10Forever
Túi quà đá lục10Forever
Túi quà đá vàng10Forever
Tiêu 8000 XuBình tu luyện lv230Forever
Nhẫn Bạch Kim +11Forever
Khí Hồn500Forever
Đá Cường Hóa300Forever
Nhiệm vụ hằng ngày 1
Reset
25.06 - 27.06
Nhớ tham gia Nhiệm vụ mỗi ngày để nhận thưởng nhé các Gunner.
--Gà Vàng--
Cầu phúc vàng 50 lầnBình kinh nghiệm lv55Forever
Bình tu luyện lv13Forever
Hoạt bát100Forever
Cầu phúc xu 5 lầnTinh thần100Forever
Khí hồn100Forever
Đá cường hóa15Forever
Nhận 50 điểm tinh hồnBùa May Mắn 25%5Forever
Ác Ma +11Forever
Túi Vàng (Sơ)  5Forever
Khiêu chiến BOSS TG 5 lầnTinh Thần100Forever
Socola10Forever
Hôn 1 lầnBúa Ma1Forever
Khí hồn50Forever
Bình kinh nghiệm lv55Forever
Nhiệm vụ hằng ngày 2
Reset
28.06 - 01.07
Nhớ tham gia Nhiệm vụ mỗi ngày để nhận thưởng nhé các Gunner.
--Gà Vàng--
Dùng Búa Ma 4 lầnĐá cường hóa15Forever
Bình tu luyện lv23Forever
Túi quà trang sức3Forever
Đạt 350 điểm cống hiếnBình Tu Luyện Lv25Forever
Đá Cường Hóa15Forever
Lương Thực15Forever
Mua đoạt bảo 5 lầnNhẫn Chữ P +21Forever
Lương Thực15Forever
Búa Ma1Forever
Hoàn thành 15 trận chiến đấuSocola10Forever
Đá Cường Hóa10Forever
Lương thực10Forever
Mua thẻ thần bằng xu 10 lầnVòng Tay Venus1Forever
Hạnh Phúc1Forever
Búa Ma1Forever
Sử dụng Kiêu ngạo
Reset
25.06 - 27.06
Kiêu ngạo được bán trong Shop Đạo Cụ. Thách thức toàn server nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Sử dụng thành thật 5 lầnMảnh VIP-Boomerang (Cao)20Forever
Mảnh VIP-Búa Minotaure (Cao)  20Forever
Sử dụng thành thật 10 lầnVòng Tay Venus1Forever
Hạnh Phúc1Forever
Sử dụng thành thật 15 lầnTúi quà Super Âm Nhạc10Forever
Túi quà Vip Ná Gà10Forever
Nhẫn Vàng1Forever
Đẳng cấp tu luyện
Không Reset
25.06 - 27.06
Tăng cấp Tu Luyện để nhận thưởng nào các gunner ơi.
--Gà Vàng
5 Thuộc tính đạt lv25Bình kinh nghiệm lv520Forever
Bùa ma thuật5Forever
5 Thuộc tính đạt lv30Hộp nhẫn hoàng đế5Forever
Túi quà trang sức5Forever
Túi quà thời trang5Forever
Hộp Vòng Tay hoàng đế5Forever
5 Thuộc tính đạt lv35Tinh Thần100Forever
Khí Hồn100Forever
Túi quà đá lục10Forever
Túi quà đá vàng10Forever
5 thuộc tính đạt lv40Túi quà đá đỏ20Forever
Búa Ma5Forever
Lương Thực50Forever
Đá Cường Hóa50Forever
Dùng Bình Tu Luyện Lv2
Reset
25.06 - 27.06
Dùng Bình Tu Luyện vừa tăng cấp Tu Luyện, vừa nhận thưởng khủng.
--Gà Vàng--
Sử dụng 15 Bình Tu Luyện Lv2Tinh thần100Forever
Thương Cổ (Cao)20Forever
Sử dụng 30 Bình Tu Luyện Lv2Khí Hồn200Forever
Búa ma5Forever
Hộp Vòng Tay Hoàng Đế5Forever
Lương thực10Forever
Sử dụng 60 Bình Tu Luyện Lv2Lương Thực50Forever
Đá cường hóa100Forever
Bình Tu Luyện Lv210Forever
Túi quà đá đỏ20Forever
Đập Bình Ma
Reset
28.06 - 01.07
Mau sử dụng Búa Ma nhận thưởng nào.
--Gà Vàng--
Đập Bình Ma 5 lầnBình Tu Luyện Lv120Forever
Tinh Thần200Forever
Đập Bình Ma 10 lầnBình Tu Luyện Lv25Forever
Khí Hồn200Forever
Đập Bình Ma 20 lầnĐá cường hóa100Forever
Lương Thực50Forever
Hạnh Phúc2Forever
Vòng Tay Venus2Forever
Lắc Xí Ngầu
Reset
28.06 - 01.07
Lắc Xí Ngầu nhận thưởng gunner ơi.
--Gà Vàng--
Lắc Xí Ngầu 10 lầnBình kinh nghiệm lv520Forever
Hoạt bát120Forever
Lắc Xí Ngầu 25 lầnTinh Thần100Forever
Khí Hồn100Forever
Lắc Xí Ngầu 50 lầnĐá Cường Hóa25Forever
Lương Thực25Forever
Bùa ma thuật5Forever
x3 phần thưởng Boss TG
30.6 - 1.7
Hôm nay x3 Tinh thần nhận được khi đánh BOSS. Gunner đừng bỏ lỡ.
--Gà Vàng--
    
Khiêu chiến Boss Thế Giới
Reset
28.06 - 01.07
Khiêu chiến đủ số lần, nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Khiêu chiến BOSS TG 3 lầnSocola5Forever
Tinh Thần50Forever
Khiêu chiến BOSS TG 6 lầnSocola5Forever
Tinh Thần100Forever
Khiêu chiến BOSS TG 12 lầnSocola5Forever
Tinh Thần200Forever
Khí Hồn100Forever
Đá Cường Hóa20Forever
Thu thập Socola
Không reset
25.06 - 01.07

Vật phẩm Đổi Socola có thể nhận được từ sự kiện.
Thu thập đủ Socola có thể đổi sang vật phẩm khác.
Lưu ý: Mỗi mốc chỉ được đổi 5 lần.
-- Gà Vàng --
Thu Thập 50 SocolaBúa Ma1Forever
Khí Hồn50Forever
Tinh Thần50Forever
Đá Cường Hóa20Forever
Thu Thập 100 SocolaHạnh Phúc +11Forever
Đá Cường Hóa30Forever
Vòng Tay Venus +11Forever
Túi quà đá đỏ15Forever
Thu Thập 150 SocolaLương Thực30Forever
Đá Cường Hóa40Forever
Khí hồn150Forever
Tinh thần150Forever
Thu Thập 200 SocolaLệnh bài thú cưng2Forever
Hạnh Phúc +21Forever
Bình Tu Luyện Lv210Forever
Đá Cường Hóa50Forever
Thu Thập 250 SocolaĐá Cường Hóa70Forever
Búa Ma10Forever
Vòng Tay Venus +21Forever
Lương Thực40Forever
Lễ hội Ngọc Quý
(Không Reset)
25.06 - 01.07
 Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1Forever
Thu thập 5 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Liên Kích1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Liên Kích1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Liên Kích1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Thần Báo1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Thần Báo1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Thần Báo1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Dẫn Dắt1Forever
Thu thập 5 cối xoay gióNgọc Dẫn Dắt1Forever
Đẳng cấp thú cưng
(Không Reset)
25.06 - 01.07
 Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Con2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Độc Nhỏ2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Lam2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Hồng2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Mầm Xanh2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Cỏ Ma2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Xanh2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Đỏ2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Lam3Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh1Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Nai GB1Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Rồng Con1Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Rắn Tinh1Forever
Đánh bại đối thủ
Reset
25.06 - 01.07
Chiến đấu tại Sảnh, tích lũy chiến thắng nhận nhiều vật phẩm tăng nhanh lực chiến.
Sự kiện Reset qua ngày
-- Gà Vàng --
Đánh bại 1 người trong chiến đấuSocola5Forever
Đá Cường Hóa3Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv53Forever
Đánh bại 10 người trong chiến đấuĐá Cường Hóa10Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv515Forever
Socola5Forever
Đánh bại 20 người trong chiến đấuĐá Cường Hóa15Forever
Socola5Forever
Lương Thực30Forever
Tinh Thần200Forever
PVE
Reset
25.06 - 01.07
Tham gia PvE nhận nhiều phần quà hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Phó bản Đại Chiến Rồng anh hùng Đá cường hóa10Forever
Socola5Forever
Bình tu luyện lv125Forever
Đá thánh thú lv35Forever
Phó bản Đấu trường anh hùngĐá cường hóa10Forever
Socola5Forever
Bình tu luyện lv125Forever
Đá thánh thú lv330Forever
Phó bản Vòng Xoáy Thời Gian KhóĐá cường hóa10Forever
Socola5Forever
Bình tu luyện lv125Forever
Đá thánh thú lv420Forever
Phó bản Dũng Sĩ KhóĐá cường hóa10Forever
Socola5Forever
Bình tu luyện lv150Forever
Đá thánh thú lv510Forever Chúc Gunner có những phút giây vui vẻ cùng Gà Vàng nhé!