1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện Đảo Đá Quý
25-06-2018 đến 01/07/2018

Áp Dụng Từ Server 1 - 369

Tuần mới lại đến rồi cùng Gà tham gia các hoạt động Hè trong tuần mới này nhé ^^ 
Sự kiện dành cho Máy chủ 1 đến Máy chủ 369 Gà Vàng sẽ điểm qua cho các Gunner nha!

Sự Kiện Nội Dung Yêu Cầu Vật Phẩm Số Lượng Thời Hạn
Thưởng Đăng Nhập
7 ngày
Không Reset
25.06 - 01.07
Đăng nhập vào game là phải nhận ngay quà này từ Gà Vàng Gunner nhé.
-- Gà Vàng --
Online 30 min Socola 5 Forever
Bùa Ma Thuật 1 Forever
Lương Thực 10 Forever
Đá Cường Hóa 10 Forever
Đăng Nhâp Liên Tiếp
14 ngày
Không Reset
25.06 - 08.07
Mỗi ngày đến với Gà - ngày nào quà cũng có
-- Gà Vàng -- 
Đăng nhập liên tiếp 1 ngày Socola 5 Forever
Hoạt bát 100 Forever
Loa nhỏ 5 Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv5 5 Forever
Đăng nhập liên tiếp 2 ngày Socola 5 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 10 Forever
Bùa May Mắn 15% 5 Forever
Bùa Ma Thuật 5 Forever
Đăng nhập liên tiếp 3 ngày Socola 10 Forever
Khí hồn 100 Forever
Tinh Thần 100 Forever
Đá Cường Hóa 20 Forever
Đăng nhập liên tiếp 4 ngày Socola 10 Forever
Thương Cổ (Cao) 4 Forever
Lương Thực 20 Forever
Búa Ma 10 Forever
Đăng nhập liên tiếp 5 ngày Socola 15 Forever
Đá cường hóa 30 Forever
Tinh thần 300 Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv5 20 Forever
Đăng nhập liên tiếp 6 ngày Socola 15 Forever
Thương Cổ (Cao) 8 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 10 Forever
Quà Tinh Hoa Kỹ Năng     1 Forever
Đăng nhập liên tiếp 7 ngày Socola 20 Forever
Đá Cường Hóa 100 Forever
Vòng Tay Venus 1 Forever
Hạnh Phúc 1 Forever
Đăng nhập liên tiếp 8 ngày Socola 20 Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv5 20 Forever
Lương Thực 50 Forever
Mảnh Vip-Boomerang (cao) 20 Forever
Đăng nhập liên tiếp 9 ngày Socola 25 Forever
Túi quà đá lam 15 Forever
Túi quà trang sức 10 Forever
Mảnh Ngọc Cam 10 Forever
Đăng nhập liên tiếp 10 ngày Socola 25 Forever
Mảnh VIP-Búa Minotaure (Cao) 20 Forever
Túi quà đá tím 15 Forever
Túi quà Vip-Boomerang 20 Forever
Đăng nhập liên tiếp 11 ngày Socola 30 Forever
Túi quà đá vàng 15 Forever
Tinh Thần 500 Forever
Khí hồn 300 Forever
Đăng nhập liên tiếp 12 ngày Socola 30 Forever
Túi quà đá lục 20 Forever
Nhẫn Vàng 1 Forever
Ác Ma +3 1 Forever
Đăng nhập liên tiếp 13 ngày Socola 35 Forever
Túi quà đá đỏ 20 Forever
Đá Cường Hóa 200 Forever
Lương Thực 100 Forever
Đăng nhập liên tiếp 14 ngày Socola 35 Forever
Vòng Tay Venus +1 2 Forever
Hạnh Phúc +1 2 Forever
Lệnh bài thú cưng 6 Forever
Nạp Tích Lũy
25.06 -27.06
Nạp Tích Lũy đủ mốc nhận thưởng siêu hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Nạp tích lũy 1000 xu Lương Thực 100 Forever
Khí Hồn 500 Forever
Đá Cường Hóa 200 Forever
Nạp tích lũy 2500 Xu Ác Ma +3 1 Forever
Nhẫn Chữ P +3 1 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 20 Forever
Nạp tích lũy 5500 Xu Nhẫn vàng +2 1 Forever
Lương Thực 100 Forever
Tinh Thần 999 Forever
Ngọc Tím Thiêu Đốt 1 Forever
Nạp tích lũy 8000 Xu Đá Cường Hóa 500 Forever
Vòng Tay Venus +2 2 Forever
Hạnh Phúc +2 2 Forever
Lương Thực 200 Forever
Nạp tích lũy 11000 Xu Nhẫn Bạch Kim +1 1 Forever
Đá Đỏ Lv8 2 Forever
Đá Lục Lv8 2 Forever
Đá Lam Lv8 2 Forever
Nạp tích lũy 21000 Xu Vòng Tay Venus +2 3 Forever
Hạnh Phúc +2 3 Forever
Nhẫn Kim Cương +1 1 Forever
Nạp tích lũy 50000 Xu Đá Đỏ LV11 1 Forever
Đá Lam LV11 1 Forever
Đá Lục LV11 1 Forever
Đá Vàng LV11 1 Forever
Đá Tím LV11 1 Forever
Tiêu Mỗi Ngày 1
Reset
27.06 - 28.06
Tiêu Mỗi Ngày đủ mốc nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Tiêu 200 Xu Lương Thực 5 Forever
Tinh Thần 100 Forever
Túi quà VIP-Thương cổ 5 Forever
Túi quà Vip-Boomerang 5 Forever
Tiêu 1000 Xu Búa Ma 5 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 5 Forever
Túi quà đá đỏ 5 Forever
Bùa Ma Thuật 2 Forever
Tiêu 2000 Xu Túi Quà VIP-Ná Gà 5 Forever
Túi quà Super Âm Nhạc 5 Forever
Túi quà đá lục 10 Forever
Đá cường hóa 30 Forever
Tiêu 4000 Xu Lương thực 50 Forever
Khí hồn 400 Forever
Quà tinh hoa kỹ năng 1 Forever
Thắt lưng tím 1 7 days
Tiêu 8000 Xu Tinh thần 999 Forever
Vòng Tay Venus +2 1 Forever
Hạnh Phúc +2 1 Forever
Đá cường hóa 150 Forever
Tiêu Mỗi Ngày 2
Reset
29.06 - 30.06
Tiêu Mỗi Ngày đủ mốc nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Tiêu 200 Xu Túi quà Super Âm Nhạc 1 Forever
Lương Thực 5 Forever
Tinh Thần 100 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 10 Forever
Tiêu 1000 Xu Khí Hồn 200 Forever
Túi quà đá đỏ 5 Forever
Búa Ma 5 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 3 Forever
Tiêu 2000 Xu Túi quà trang sức 10 Forever
Vòng Tay Venus +1 2 Forever
hạnh phúc +1 2 Forever
Túi Quà VIP-Ná Gà 5 Forever
Tiêu 4000 Xu Túi quà đá đỏ 10 Forever
Túi quà đá lam 10 Forever
Túi quà đá lục 10 Forever
Túi quà đá vàng 10 Forever
Tiêu 8000 Xu Bình tu luyện lv2 30 Forever
Nhẫn Bạch Kim +1 1 Forever
Khí Hồn 500 Forever
Đá Cường Hóa 300 Forever
Nhiệm vụ hằng ngày 1
Reset
25.06 - 27.06
Nhớ tham gia Nhiệm vụ mỗi ngày để nhận thưởng nhé các Gunner.
--Gà Vàng--
Cầu phúc vàng 50 lần Bình kinh nghiệm lv5 5 Forever
Bình tu luyện lv1 3 Forever
Hoạt bát 100 Forever
Cầu phúc xu 5 lần Tinh thần 100 Forever
Khí hồn 100 Forever
Đá cường hóa 15 Forever
Nhận 50 điểm tinh hồn Bùa May Mắn 25% 5 Forever
Ác Ma +1 1 Forever
Túi Vàng (Sơ)   5 Forever
Khiêu chiến BOSS TG 5 lần Tinh Thần 100 Forever
Socola 10 Forever
Hôn 1 lần Búa Ma 1 Forever
Khí hồn 50 Forever
Bình kinh nghiệm lv5 5 Forever
Nhiệm vụ hằng ngày 2
Reset
28.06 - 01.07
Nhớ tham gia Nhiệm vụ mỗi ngày để nhận thưởng nhé các Gunner.
--Gà Vàng--
Dùng Búa Ma 4 lần Đá cường hóa 15 Forever
Bình tu luyện lv2 3 Forever
Túi quà trang sức 3 Forever
Đạt 350 điểm cống hiến Bình Tu Luyện Lv2 5 Forever
Đá Cường Hóa 15 Forever
Lương Thực 15 Forever
Mua đoạt bảo 5 lần Nhẫn Chữ P +2 1 Forever
Lương Thực 15 Forever
Búa Ma 1 Forever
Hoàn thành 15 trận chiến đấu Socola 10 Forever
Đá Cường Hóa 10 Forever
Lương thực 10 Forever
Mua thẻ thần bằng xu 10 lần Vòng Tay Venus 1 Forever
Hạnh Phúc 1 Forever
Búa Ma 1 Forever
Sử dụng Kiêu ngạo
Reset
25.06 - 27.06
Kiêu ngạo được bán trong Shop Đạo Cụ. Thách thức toàn server nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Sử dụng thành thật 5 lần Mảnh VIP-Boomerang (Cao) 20 Forever
Mảnh VIP-Búa Minotaure (Cao)   20 Forever
Sử dụng thành thật 10 lần Vòng Tay Venus 1 Forever
Hạnh Phúc 1 Forever
Sử dụng thành thật 15 lần Túi quà Super Âm Nhạc 10 Forever
Túi quà Vip Ná Gà 10 Forever
Nhẫn Vàng 1 Forever
Đẳng cấp tu luyện
Không Reset
25.06 - 27.06
Tăng cấp Tu Luyện để nhận thưởng nào các gunner ơi.
--Gà Vàng
5 Thuộc tính đạt lv25 Bình kinh nghiệm lv5 20 Forever
Bùa ma thuật 5 Forever
5 Thuộc tính đạt lv30 Hộp nhẫn hoàng đế 5 Forever
Túi quà trang sức 5 Forever
Túi quà thời trang 5 Forever
Hộp Vòng Tay hoàng đế 5 Forever
5 Thuộc tính đạt lv35 Tinh Thần 100 Forever
Khí Hồn 100 Forever
Túi quà đá lục 10 Forever
Túi quà đá vàng 10 Forever
5 thuộc tính đạt lv40 Túi quà đá đỏ 20 Forever
Búa Ma 5 Forever
Lương Thực 50 Forever
Đá Cường Hóa 50 Forever
Dùng Bình Tu Luyện Lv2
Reset
25.06 - 27.06
Dùng Bình Tu Luyện vừa tăng cấp Tu Luyện, vừa nhận thưởng khủng.
--Gà Vàng--
Sử dụng 15 Bình Tu Luyện Lv2 Tinh thần 100 Forever
Thương Cổ (Cao) 20 Forever
Sử dụng 30 Bình Tu Luyện Lv2 Khí Hồn 200 Forever
Búa ma 5 Forever
Hộp Vòng Tay Hoàng Đế 5 Forever
Lương thực 10 Forever
Sử dụng 60 Bình Tu Luyện Lv2 Lương Thực 50 Forever
Đá cường hóa 100 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 10 Forever
Túi quà đá đỏ 20 Forever
Đập Bình Ma
Reset
28.06 - 01.07
Mau sử dụng Búa Ma nhận thưởng nào.
--Gà Vàng--
Đập Bình Ma 5 lần Bình Tu Luyện Lv1 20 Forever
Tinh Thần 200 Forever
Đập Bình Ma 10 lần Bình Tu Luyện Lv2 5 Forever
Khí Hồn 200 Forever
Đập Bình Ma 20 lần Đá cường hóa 100 Forever
Lương Thực 50 Forever
Hạnh Phúc 2 Forever
Vòng Tay Venus 2 Forever
Lắc Xí Ngầu
Reset
28.06 - 01.07
Lắc Xí Ngầu nhận thưởng gunner ơi.
--Gà Vàng--
Lắc Xí Ngầu 10 lần Bình kinh nghiệm lv5 20 Forever
Hoạt bát 120 Forever
Lắc Xí Ngầu 25 lần Tinh Thần 100 Forever
Khí Hồn 100 Forever
Lắc Xí Ngầu 50 lần Đá Cường Hóa 25 Forever
Lương Thực 25 Forever
Bùa ma thuật 5 Forever
x3 phần thưởng Boss TG
30.6 - 1.7
Hôm nay x3 Tinh thần nhận được khi đánh BOSS. Gunner đừng bỏ lỡ.
--Gà Vàng--
       
Khiêu chiến Boss Thế Giới
Reset
28.06 - 01.07
Khiêu chiến đủ số lần, nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Khiêu chiến BOSS TG 3 lần Socola 5 Forever
Tinh Thần 50 Forever
Khiêu chiến BOSS TG 6 lần Socola 5 Forever
Tinh Thần 100 Forever
Khiêu chiến BOSS TG 12 lần Socola 5 Forever
Tinh Thần 200 Forever
Khí Hồn 100 Forever
Đá Cường Hóa 20 Forever
Thu thập Socola
Không reset
25.06 - 01.07

Vật phẩm Đổi Socola có thể nhận được từ sự kiện.
Thu thập đủ Socola có thể đổi sang vật phẩm khác.
Lưu ý: Mỗi mốc chỉ được đổi 5 lần.
-- Gà Vàng --
Thu Thập 50 Socola Búa Ma 1 Forever
Khí Hồn 50 Forever
Tinh Thần 50 Forever
Đá Cường Hóa 20 Forever
Thu Thập 100 Socola Hạnh Phúc +1 1 Forever
Đá Cường Hóa 30 Forever
Vòng Tay Venus +1 1 Forever
Túi quà đá đỏ 15 Forever
Thu Thập 150 Socola Lương Thực 30 Forever
Đá Cường Hóa 40 Forever
Khí hồn 150 Forever
Tinh thần 150 Forever
Thu Thập 200 Socola Lệnh bài thú cưng 2 Forever
Hạnh Phúc +2 1 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 10 Forever
Đá Cường Hóa 50 Forever
Thu Thập 250 Socola Đá Cường Hóa 70 Forever
Búa Ma 10 Forever
Vòng Tay Venus +2 1 Forever
Lương Thực 40 Forever
Lễ hội Ngọc Quý
(Không Reset)
25.06 - 01.07
  Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Xuyên Giáp 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Xuyên Giáp 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Xuyên Giáp 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Thiêu Đốt 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Thiêu Đốt 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Thiêu Đốt 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Phong Ấn 1 Forever
Thu thập 5 cối xoay gió Ngọc Phong Ấn 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Phong Ấn 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Liên Kích 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Liên Kích 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Liên Kích 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Hấp Thụ 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Hấp Thụ 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Hấp Thụ 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Kiên Cố 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Kiên Cố 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Kiên Cố 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Miễn Thương 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Miễn Thương 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Miễn Thương 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Hạt Nhân 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Hạt Nhân 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Hạt Nhân 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Thần Báo 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Thần Báo 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Thần Báo 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Dẫn Dắt 1 Forever
Thu thập 5 cối xoay gió Ngọc Dẫn Dắt 1 Forever
Đẳng cấp thú cưng
(Không Reset)
25.06 - 01.07
  Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Con 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Độc Nhỏ 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Lam 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Hồng 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Mầm Xanh 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Cỏ Ma 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Kiến Xanh 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Kiến Đỏ 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Kiến Lam 3 Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưng Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 1 Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưng Mảnh Nai GB 1 Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưng Mảnh Rồng Con 1 Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưng Mảnh Rắn Tinh 1 Forever
Đánh bại đối thủ
Reset
25.06 - 01.07
Chiến đấu tại Sảnh, tích lũy chiến thắng nhận nhiều vật phẩm tăng nhanh lực chiến.
Sự kiện Reset qua ngày
-- Gà Vàng --
Đánh bại 1 người trong chiến đấu Socola 5 Forever
Đá Cường Hóa 3 Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv5 3 Forever
Đánh bại 10 người trong chiến đấu Đá Cường Hóa 10 Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv5 15 Forever
Socola 5 Forever
Đánh bại 20 người trong chiến đấu Đá Cường Hóa 15 Forever
Socola 5 Forever
Lương Thực 30 Forever
Tinh Thần 200 Forever
PVE
Reset
25.06 - 01.07
Tham gia PvE nhận nhiều phần quà hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Phó bản Đại Chiến Rồng anh hùng  Đá cường hóa 10 Forever
Socola 5 Forever
Bình tu luyện lv1 25 Forever
Đá thánh thú lv3 5 Forever
Phó bản Đấu trường anh hùng Đá cường hóa 10 Forever
Socola 5 Forever
Bình tu luyện lv1 25 Forever
Đá thánh thú lv3 30 Forever
Phó bản Vòng Xoáy Thời Gian Khó Đá cường hóa 10 Forever
Socola 5 Forever
Bình tu luyện lv1 25 Forever
Đá thánh thú lv4 20 Forever
Phó bản Dũng Sĩ Khó Đá cường hóa 10 Forever
Socola 5 Forever
Bình tu luyện lv1 50 Forever
Đá thánh thú lv5 10 Forever Chúc Gunner có những phút giây vui vẻ cùng Gà Vàng nhé!