Sự Kiện Cúp Vua Gà

--

Áp Dụng Từ Server 1 - 371

Tuần này có gì hot ? hãy cùng Gà tham gia các hoạt động để biết thêm nhé ^^ 
Sự kiện dành cho Máy chủ 1 đến Máy chủ 371 Gà Vàng sẽ điểm qua cho các Gunner nha!

Sự KiệnNội DungYêu CầuVật PhẩmSố LượngThời Hạn
Thưởng Đăng Nhập
7 ngày
Không Reset
09.07 - 15.07
Đăng nhập vào game là phải nhận ngay quà này từ Gà Vàng Gunner nhé.
-- Gà Vàng --
Online 30 minHoa Thược Dược5Forever
Bùa Ma Thuật1Forever
Lương Thực10Forever
Đá Cường Hóa10Forever
Đăng Nhâp Liên Tiếp
14 ngày
Không Reset
09.07 - 22.07
Mỗi ngày đến với Gà - ngày nào quà cũng có
-- Gà Vàng -- 
Đăng nhập liên tiếp 1 ngàyHoa Thược Dược5Forever
Hoạt bát100Forever
Loa nhỏ5Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv55Forever
Đăng nhập liên tiếp 2 ngàyHoa Thược Dược5Forever
Bình Tu Luyện Lv110Forever
Bùa May Mắn 15%5Forever
Bùa Ma Thuật5Forever
Đăng nhập liên tiếp 3 ngàyHoa Thược Dược10Forever
Khí hồn100Forever
Tinh Thần100Forever
Đá Cường Hóa20Forever
Đăng nhập liên tiếp 4 ngàyHoa Thược Dược10Forever
Thương Cổ (Cao)4Forever
Lương Thực20Forever
Búa Ma10Forever
Đăng nhập liên tiếp 5 ngàyHoa Thược Dược15Forever
Đá cường hóa30Forever
Tinh thần300Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv520Forever
Đăng nhập liên tiếp 6 ngàyHoa Thược Dược15Forever
Thương Cổ (Cao)8Forever
Bình Tu Luyện Lv210Forever
Quà Tinh Hoa Kỹ Năng    1Forever
Đăng nhập liên tiếp 7 ngàyHoa Thược Dược20Forever
Đá Cường Hóa100Forever
Vòng Tay Venus1Forever
Hạnh Phúc1Forever
Đăng nhập liên tiếp 8 ngàyHoa Thược Dược20Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv520Forever
Lương Thực50Forever
Mảnh Vip-Boomerang (cao)20Forever
Đăng nhập liên tiếp 9 ngàyHoa Thược Dược25Forever
Túi quà đá lam15Forever
Túi quà trang sức10Forever
Mảnh Ngọc Cam10Forever
Đăng nhập liên tiếp 10 ngàyHoa Thược Dược25Forever
Mảnh VIP-Búa Minotaure (Cao)20Forever
Túi quà đá tím15Forever
Túi quà Vip-Boomerang20Forever
Đăng nhập liên tiếp 11 ngàyHoa Thược Dược30Forever
Túi quà đá vàng15Forever
Tinh Thần500Forever
Khí hồn300Forever
Đăng nhập liên tiếp 12 ngàyHoa Thược Dược30Forever
Túi quà đá lục20Forever
Nhẫn Vàng1Forever
Ác Ma +31Forever
Đăng nhập liên tiếp 13 ngàyHoa Thược Dược35Forever
Túi quà đá đỏ20Forever
Đá Cường Hóa200Forever
Lương Thực100Forever
Đăng nhập liên tiếp 14 ngàyHoa Thược Dược35Forever
Vòng Tay Venus +12Forever
Hạnh Phúc +12Forever
Lệnh bài thú cưng6Forever
Đầu Tư Tuần 1
09.07 - 15.07
Gói đầu tư cực kỳ lời, càng về sau, quà nạp càng nhiều nhé GunnerNạp liên tục 1 ngày đạt 200 XuXu100Forever
Đá Cường Hóa50Forever
WoW-Lu Gạch +1217 days
Cúp Vua Gà40Forever
Bình Tu Luyện Lv110Forever
Nạp liên tục 2 ngày đạt 200 XuXu200Forever
Bùa Ma Thuật5Forever
Túi quà đá tím10Forever
Cúp Vua Gà40Forever
Túi quà đá vàng10Forever
Nạp liên tục 3 ngày đạt 200 XuXu300Forever
Vòng Tay Venus3Forever
Hạnh Phúc3Forever
Cúp Vua Gà40Forever
Đá Cường Hóa50Forever
Nạp liên tục 4 ngày đạt 200 XuXu400Forever
Bình Tu Luyện Lv230Forever
Quà Lương Thực    1Forever
Cúp Vua Gà40Forever
Heo hồng130 days
Nạp liên tục 5 ngày đạt 200 XuXu500Forever
Túi quà đá đỏ10Forever
Cúp Vua Gà40Forever
Túi quà đá lam10Forever
Túi quà đá lục10Forever
Nạp liên tục 6 ngày đạt 200 XuXu600Forever
Cúp Vua Gà40Forever
Vòng Tay Venus +13Forever
Hạnh Phúc +13Forever
Đá Cường Hóa300Forever
Nạp liên tục 7 ngày đạt 200 XuXu1000Forever
Phiếu rút thưởng5Forever
Cúp Vua Gà40Forever
Khí Hồn500Forever
Quà Lương Thực    2Forever
Quà Khủng 1
Reset
09.07 - 10.07
Nạp đúng mốc nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Nạp nhanh 500 XuTinh Thần300Forever
Lương Thực40Forever
Khí Hồn300Forever
Bình Tu Luyện Lv220Forever
Nạp nhanh 1000 XuHạnh Phúc +21Forever
Đá Cường Hóa100Forever
Tinh thần999Forever
Nhẫn Vàng +11Forever
Nạp nhanh 2000 XuBình Tu Luyện Lv250Forever
Tinh Thần999Forever
Khí Hồn999Forever
Mảnh Rắn Tinh5Forever
Vòng Tay Venus +22Forever
Nạp nhanh 5000 XuĐá Cường Hóa500Forever
Đá Lục Lv92Forever
Vòng Tay Venus +22Forever
Hạnh Phúc +22Forever
Nạp nhanh 10000 XuĐá Lục Lv101Forever
Nhẫn Kim Cương2Forever
Vòng Tay Venus +31Forever
Hạnh Phúc +31Forever
Quà Khủng 2
Reset
12.07 - 13.07
Nạp đúng mốc nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Nạp nhanh 500 XuKhí hồn500Forever
Bình Tu Luyện Lv220Forever
Lương Thực100Forever
Phiếu Rút Thưởng2Forever
Nạp nhanh 1000 XuĐá Đỏ Lv72Forever
Khí Hồn999Forever
Tinh Thần999Forever
Đá Lam Lv72Forever
Đá Lục Lv72Forever
Nạp nhanh 2000 XuVòng Tay Venus +22Forever
Hạnh Phúc +22Forever
Lương Thực100Forever
Đá Cường Hóa200Forever
Nạp nhanh 5000 XuMảnh Nai GB10Forever
Bình Tu Luyện Lv230Forever
Nhẫn bạch kim +11Forever
Ác Ma +31Forever
Lương Thực200Forever
Nạp nhanh 10000 XuĐá Đỏ Lv92Forever
Đá Lam Lv92Forever
Đá Lục Lv92Forever
Đá Tím Lv92Forever
Đá Vàng Lv92Forever
Tiêu Tích Lũy
Không Reset
10.07 - 13.07
Tiêu Mỗi Ngày đủ mốc nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Tiêu 1000 XuBúa Ma2Forever
Tinh Thần500Forever
Bùa Ma Thuật2Forever
Túi quà thời trang5Forever
Tiêu 2000 XuTúi quà super âm nhạc10Forever
Khí Hồn500Forever
Mảnh VIP-Boomerang (Cao)12Forever
Nhẫn Vàng1Forever
Tiêu 4000 XuLương Thực10Forever
Ngọc Thiêu Đốt (Tím)1Forever
Túi quà đá lục10Forever
Quà Boomerang3Forever
Tiêu 8000 XuNhẫn Chữ P +41Forever
Quà Boomerang5Forever
Túi quà đá Lam15Forever
Túi quà đá vàng15Forever
Tiêu 12000 XuĐá Cường Hóa200Forever
Lương Thực200Forever
Túi quà đá tím30Forever
Tinh Thần999Forever
Tiêu 16000 XuHoàng Tử Huấn Long130 days
Công Chúa Mỹ Phượng130 days
Khí hồn999Forever
Ác Ma +42Forever
Tiêu 20000 XuTúi quà đá lục50Forever
Túi quà đá đỏ50Forever
Bình Tu Luyện Lv250Forever
Lương Thực300Forever
Tiêu 30000 XuVòng Tay Venus +42Forever
Hạnh Phúc +42Forever
Bình Tu Luyện Lv2100Forever
Đá Lam Lv72Forever
Tiêu 60000 XuNhẫn Kim Cương +11Forever
Đá Đỏ Lv82Forever
Đá Lục Lv82Forever
Đá Vàng Lv82Forever
Đá Tím Lv82Forever
Đá Lam Lv82Forever
Tiêu 120000 XuĐá Đỏ Lv101Forever
Đá Lục Lv101Forever
Đá Lam Lv101Forever
Đá Vàng Lv101Forever
Đá Tím Lv101Forever
Vua Gà Thức Tỉnh 1
Reset
09.07 - 15.07
Nhớ tham gia Nhiệm vụ mỗi ngày để nhận thưởng nhé các Gunner.
--Gà Vàng--
Mở thẻ thần huy chương 100 lầnĐá Cường Hóa10Forever
Tinh Thần100Forever
Khí Hồn50Forever
Cúp Vua Gà10Forever
Mua thẻ thần bằng xu 10 lầnTúi quà đá lục5Forever
Đá Cường Hóa20Forever
Quà Thương Cổ5Forever
Cúp Vua Gà15Forever
Cầu phúc vàng 50 lầnĐá Cường Hóa10Forever
Túi quà trang sức5Forever
Nhẫn Cỏ May Mắn +13Forever
Cúp Vua Gà10Forever
Cầu phúc xu 5 lầnTúi quà đá tím5Forever
Khí Hồn100Forever
Quà Boomerang5Forever
Cúp Vua Gà15Forever
Sử dụng thành thật 10 lầnĐá Cường Hóa10Forever
Hạnh Phúc2Forever
Khí Hồn50Forever
Cúp Vua Gà10Forever
Nhận được 100 điểm tinh hồnTinh Thần100Forever
Lương Thực10Forever
Bản Đồ Kho Báu1Forever
Cúp Vua Gà15Forever
Thử Thách Vương Quốc Gà 1
Reset
09.07 - 15.07
Nhớ tham gia Nhiệm vụ mỗi ngày để nhận thưởng nhé các Gunner.
--Gà Vàng--
Liên thắng 5 trậnCúp Vua Gà5Forever
Đá Cường Hóa5Forever
Hoạt bát200Forever
Hoa Thược Dược5Forever
Đá Thánh Thú Lv55Forever
Khiêu chiến 1vs1 thắng 10 lầnCúp Vua Gà5Forever
Đá Cường Hóa5Forever
Túi Quà VIP-Ná Gà2Forever
Hoa Thược Dược5Forever
Khí Hồn100Forever
Khiêu chiến 1vs1 thắng 15 lầnCúp Vua Gà5Forever
Đá Cường Hóa10Forever
Túi quà trang sức10Forever
Hoa Thược Dược5Forever
Túi quà đá đỏ3Forever
Phó bản Pháo Đài khó 1 lầnĐá Cường Hóa10Forever
Bình Tu Luyện Lv120Forever
Vàng50000Forever
Hoa Thược Dược5Forever
Cúp Vua Gà5Forever
Khiêu chiến 2vs2 thắng 10 lầnCúp Vua Gà5Forever
Bùa Ma Thuật5Forever
Vòng Tay Venus +11Forever
Hoa Thược Dược5Forever
Túi quà đá lục3Forever
Lắc Xí Ngầu
Reset
09.07 - 11.07
Lắc Xí Ngầu nhận thưởng thôi.
--Gà Vàng--
Lắc Xí Ngầu 10 lần  Forever
Tinh thần50Forever
Đá Cường Hóa10Forever
Lắc Xí Ngầu 25 lần  Forever
Tinh thần100Forever
Đá Cường Hóa20Forever
Bùa Ma Thuật 1Forever
Lắc Xí Ngầu 50 lần  Forever
Đá Cường Hóa30Forever
Tinh thần150Forever
Bùa Ma Thuật 3Forever
Mua Đoạt Bảo
Reset
09.07 - 11.07
Mau mau mua Đoạt Bảo nào gunner.
--Gà Vàng--
Mua 5 lầnĐá Cường Hóa20Forever
Tinh Thần100Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv55Forever
Huy chương200Forever
Mua 10 lầnBúa Ma1Forever
Bình Tu Luyện Lv25Forever
Quà Thiên Sứ1Forever
Quà Tác Chiến1Forever
Mua 20 lầnTinh Hoa Kỹ Năng30Forever
Thiên Vũ +22Forever
Chúc Phúc +22Forever
Khí Hồn100Forever
Mua 40 lầnTúi quà đá đỏ10Forever
Khí Hồn300Forever
Hạnh Phúc +12Forever
Vòng Tay Venus +12Forever
Mở Thẻ Thần
Reset
09.07 - 11.07
Mở Thẻ Thần nhận thưởng nha gunner.
--Gà Vàng--
Mở thẻ thần huy chương 50 lầnBùa Ma Thuật2Forever
Hoa Thược Dược1Forever
Mở thẻ thần huy chương 80 lầnBùa Ma Thuật2Forever
Hoa Thược Dược3Forever
Mở thẻ thần huy chương 100 lầnBùa Ma Thuật2Forever
Hoa Thược Dược5Forever
Mở thẻ thần Xu 15 lầnĐá Cường Hóa10Forever
Khí hồn100Forever
Mở thẻ thần Xu 25 lầnĐá Cường Hóa20Forever
Khí hồn200Forever
Mở thẻ thần Xu 40 lầnĐá Cường Hóa30Forever
Khí hồn300Forever
Sử dụng Bánh sinh nhật
Reset
12.07 - 15.07
Tình đầu được bán trong Shop Đạo Cụ. Thách thức toàn server nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Sử dụng Bánh Sinh Nhật 5 lầnMảnh VIP-Boomerang (Cao)20Forever
Mảnh VIP-Búa Minotaure (Cao)  20Forever
Sử dụng Bánh Sinh Nhật 10 lầnVòng Tay Venus1Forever
Hạnh Phúc1Forever
Sử dụng Bánh Sinh Nhật 20 lầnTúi quà VIP-Búa Minotaure20Forever
Túi quà Vip-Boomerang20Forever
Tinh thần300Forever
Nhẫn Vàng1Forever
Sử dụng Bánh Sinh Nhật 50 lầnMảnh Super - Pháo (Cao)16Forever
Mảnh Super - Lựu Đạn (Cao)16Forever
Búa Minotaure (Cao)20Forever
Boomerang (Cao)20Forever
Tăng Level Pet
12.07 - 15.07
Tăng cấp Level Pet nhận thưởng nào các gunner ơi.
--Gà Vàng
Pet Lv30Đá Cường Hóa10Forever
Bình kinh nghiệm lv510Forever
Pet Lv35Đá Cường Hóa15Forever
Bình kinh nghiệm lv515Forever
Pet lv 40Hoạt bát120Forever
Lương thực10Forever
Pet lv45Quà Kim Cương3Forever
Quà Hoạt Động 63Forever
Pet Lv50Quà Bá Vương3Forever
Quà Hoạt Động 73Forever
Pet Lv55Hộp nhẫn Hoàng Đế20Forever
Hộp Vòng Tay Hoàng Đế20Forever
Đá cường hóa50Forever
Dùng Lương Thực
Reset
12.07 - 15.07
Dùng Lương Thực nhận thưởng nào Gunner ơi!!
--Gà Vàng--
Sử dụng 50 lương thựcTinh thần200Forever
Bùa ma thuật5Forever
Bình kinh nghiệm lv520Forever
Sử dụng 150 lương thựcĐá cường hóa100Forever
Búa Ma5Forever
Khí hồn100Forever
Sử dụng 300 lương thựcTúi quà đá vàng10Forever
Túi quà đá đỏ10Forever
Túi quà đá lam10Forever
Túi quà đá lục10Forever
Túi quà đá tím10Forever
Thu thập Hoa Thược Dược
Không reset
09.07 - 15.07

Vật phẩm Đổi Hoa Thược Dược có thể nhận được từ sự kiện.
Thu thập đủ Hoa Thược Dược có thể đổi sang vật phẩm khác.
Lưu ý: Mỗi mốc chỉ được đổi 10 lần.
-- Gà Vàng --
Thu Thập 100 Hoa Thược DượcBúa Ma2Forever
Khí Hồn200Forever
Tinh Thần200Forever
Đá Cường Hóa50Forever
Thu Thập 150 Hoa Thược DượcHạnh Phúc +11Forever
Đá Cường Hóa70Forever
Vòng Tay Venus +11Forever
Túi quà đá đỏ20Forever
Thu Thập 200 Hoa Thược DượcLương Thực70Forever
Đá Cường Hóa100Forever
Khí hồn400Forever
Tinh thần400Forever
Thu Thập 250 Hoa Thược DượcLệnh bài thú cưng3Forever
Hạnh Phúc +21Forever
Bình Tu Luyện Lv210Forever
Đá Cường Hóa150Forever
Thu Thập 300 Hoa Thược DượcĐá Cường Hóa150Forever
Búa Ma10Forever
Vòng Tay Venus +21Forever
Lương Thực150Forever
Lễ hội Ngọc Quý
(Không Reset)
09.07 - 15.07
 Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1Forever
Thu thập 5 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Liên Kích1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Liên Kích1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Liên Kích1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Thần Báo1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Thần Báo1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Thần Báo1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Dẫn Dắt1Forever
Thu thập 5 cối xoay gióNgọc Dẫn Dắt1Forever
Đẳng cấp thú cưng
(Không Reset)
09.07 - 15.07
 Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Con2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Độc Nhỏ2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Lam2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Hồng2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Mầm Xanh2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Cỏ Ma2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Xanh2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Đỏ2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Lam3Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh1Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Nai GB1Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Rồng Con1Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Rắn Tinh1Forever
Đánh bại đối thủ
Reset
09.07 - 15.07
Chiến đấu tại Sảnh, tích lũy chiến thắng nhận nhiều vật phẩm tăng nhanh lực chiến.
Sự kiện Reset qua ngày
-- Gà Vàng --
Đánh bại 1 người trong chiến đấuHoa Thược Dược5Forever
Đá Cường Hóa3Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv53Forever
Đánh bại 10 người trong chiến đấuĐá Cường Hóa10Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv515Forever
Hoa Thược Dược5Forever
Đánh bại 20 người trong chiến đấuĐá Cường Hóa15Forever
Hoa Thược Dược5Forever
Lương Thực30Forever
Tinh Thần200Forever
PVE
Reset
09.07 - 15.07
Tham gia PvE nhận nhiều phần quà hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Phó bản Đại Chiến Rồng anh hùng Đá cường hóa10Forever
Hoa Thược Dược5Forever
Bình tu luyện lv125Forever
Đá thánh thú lv35Forever
Phó bản Đấu trường anh hùngĐá cường hóa10Forever
Hoa Thược Dược5Forever
Bình tu luyện lv125Forever
Đá thánh thú lv330Forever
Phó bản Vòng Xoáy Thời Gian Anh hùngĐá cường hóa10Forever
Hoa Thược Dược5Forever
Bình tu luyện lv125Forever
Đá thánh thú lv420Forever
Phó bản Dũng Sĩ anh hùngĐá cường hóa10Forever
Hoa Thược Dược5Forever
Bình tu luyện lv150Forever
Đá thánh thú lv510Forever


 Chúc Gunner có những phút giây vui vẻ cùng Gà Vàng nhé!