Áp Dụng Từ Server 1 - 371

Tuần này có gì hot ? hãy cùng Gà tham gia các hoạt động để biết thêm nhé ^^ 
Sự kiện dành cho Máy chủ 1 đến Máy chủ 371 Gà Vàng sẽ điểm qua cho các Gunner nha!

Sự Kiện Nội Dung Yêu Cầu Vật Phẩm Số Lượng Thời Hạn
Thưởng Đăng Nhập
7 ngày
Không Reset
09.07 - 15.07
Đăng nhập vào game là phải nhận ngay quà này từ Gà Vàng Gunner nhé.
-- Gà Vàng --
Online 30 min Hoa Thược Dược 5 Forever
Bùa Ma Thuật 1 Forever
Lương Thực 10 Forever
Đá Cường Hóa 10 Forever
Đăng Nhâp Liên Tiếp
14 ngày
Không Reset
09.07 - 22.07
Mỗi ngày đến với Gà - ngày nào quà cũng có
-- Gà Vàng -- 
Đăng nhập liên tiếp 1 ngày Hoa Thược Dược 5 Forever
Hoạt bát 100 Forever
Loa nhỏ 5 Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv5 5 Forever
Đăng nhập liên tiếp 2 ngày Hoa Thược Dược 5 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 10 Forever
Bùa May Mắn 15% 5 Forever
Bùa Ma Thuật 5 Forever
Đăng nhập liên tiếp 3 ngày Hoa Thược Dược 10 Forever
Khí hồn 100 Forever
Tinh Thần 100 Forever
Đá Cường Hóa 20 Forever
Đăng nhập liên tiếp 4 ngày Hoa Thược Dược 10 Forever
Thương Cổ (Cao) 4 Forever
Lương Thực 20 Forever
Búa Ma 10 Forever
Đăng nhập liên tiếp 5 ngày Hoa Thược Dược 15 Forever
Đá cường hóa 30 Forever
Tinh thần 300 Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv5 20 Forever
Đăng nhập liên tiếp 6 ngày Hoa Thược Dược 15 Forever
Thương Cổ (Cao) 8 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 10 Forever
Quà Tinh Hoa Kỹ Năng     1 Forever
Đăng nhập liên tiếp 7 ngày Hoa Thược Dược 20 Forever
Đá Cường Hóa 100 Forever
Vòng Tay Venus 1 Forever
Hạnh Phúc 1 Forever
Đăng nhập liên tiếp 8 ngày Hoa Thược Dược 20 Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv5 20 Forever
Lương Thực 50 Forever
Mảnh Vip-Boomerang (cao) 20 Forever
Đăng nhập liên tiếp 9 ngày Hoa Thược Dược 25 Forever
Túi quà đá lam 15 Forever
Túi quà trang sức 10 Forever
Mảnh Ngọc Cam 10 Forever
Đăng nhập liên tiếp 10 ngày Hoa Thược Dược 25 Forever
Mảnh VIP-Búa Minotaure (Cao) 20 Forever
Túi quà đá tím 15 Forever
Túi quà Vip-Boomerang 20 Forever
Đăng nhập liên tiếp 11 ngày Hoa Thược Dược 30 Forever
Túi quà đá vàng 15 Forever
Tinh Thần 500 Forever
Khí hồn 300 Forever
Đăng nhập liên tiếp 12 ngày Hoa Thược Dược 30 Forever
Túi quà đá lục 20 Forever
Nhẫn Vàng 1 Forever
Ác Ma +3 1 Forever
Đăng nhập liên tiếp 13 ngày Hoa Thược Dược 35 Forever
Túi quà đá đỏ 20 Forever
Đá Cường Hóa 200 Forever
Lương Thực 100 Forever
Đăng nhập liên tiếp 14 ngày Hoa Thược Dược 35 Forever
Vòng Tay Venus +1 2 Forever
Hạnh Phúc +1 2 Forever
Lệnh bài thú cưng 6 Forever
Đầu Tư Tuần 1
09.07 - 15.07
Gói đầu tư cực kỳ lời, càng về sau, quà nạp càng nhiều nhé Gunner Nạp liên tục 1 ngày đạt 200 Xu Xu 100 Forever
Đá Cường Hóa 50 Forever
WoW-Lu Gạch +12 1 7 days
Cúp Vua Gà 40 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 10 Forever
Nạp liên tục 2 ngày đạt 200 Xu Xu 200 Forever
Bùa Ma Thuật 5 Forever
Túi quà đá tím 10 Forever
Cúp Vua Gà 40 Forever
Túi quà đá vàng 10 Forever
Nạp liên tục 3 ngày đạt 200 Xu Xu 300 Forever
Vòng Tay Venus 3 Forever
Hạnh Phúc 3 Forever
Cúp Vua Gà 40 Forever
Đá Cường Hóa 50 Forever
Nạp liên tục 4 ngày đạt 200 Xu Xu 400 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 30 Forever
Quà Lương Thực     1 Forever
Cúp Vua Gà 40 Forever
Heo hồng 1 30 days
Nạp liên tục 5 ngày đạt 200 Xu Xu 500 Forever
Túi quà đá đỏ 10 Forever
Cúp Vua Gà 40 Forever
Túi quà đá lam 10 Forever
Túi quà đá lục 10 Forever
Nạp liên tục 6 ngày đạt 200 Xu Xu 600 Forever
Cúp Vua Gà 40 Forever
Vòng Tay Venus +1 3 Forever
Hạnh Phúc +1 3 Forever
Đá Cường Hóa 300 Forever
Nạp liên tục 7 ngày đạt 200 Xu Xu 1000 Forever
Phiếu rút thưởng 5 Forever
Cúp Vua Gà 40 Forever
Khí Hồn 500 Forever
Quà Lương Thực     2 Forever
Quà Khủng 1
Reset
09.07 - 10.07
Nạp đúng mốc nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Nạp nhanh 500 Xu Tinh Thần 300 Forever
Lương Thực 40 Forever
Khí Hồn 300 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 20 Forever
Nạp nhanh 1000 Xu Hạnh Phúc +2 1 Forever
Đá Cường Hóa 100 Forever
Tinh thần 999 Forever
Nhẫn Vàng +1 1 Forever
Nạp nhanh 2000 Xu Bình Tu Luyện Lv2 50 Forever
Tinh Thần 999 Forever
Khí Hồn 999 Forever
Mảnh Rắn Tinh 5 Forever
Vòng Tay Venus +2 2 Forever
Nạp nhanh 5000 Xu Đá Cường Hóa 500 Forever
Đá Lục Lv9 2 Forever
Vòng Tay Venus +2 2 Forever
Hạnh Phúc +2 2 Forever
Nạp nhanh 10000 Xu Đá Lục Lv10 1 Forever
Nhẫn Kim Cương 2 Forever
Vòng Tay Venus +3 1 Forever
Hạnh Phúc +3 1 Forever
Quà Khủng 2
Reset
12.07 - 13.07
Nạp đúng mốc nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Nạp nhanh 500 Xu Khí hồn 500 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 20 Forever
Lương Thực 100 Forever
Phiếu Rút Thưởng 2 Forever
Nạp nhanh 1000 Xu Đá Đỏ Lv7 2 Forever
Khí Hồn 999 Forever
Tinh Thần 999 Forever
Đá Lam Lv7 2 Forever
Đá Lục Lv7 2 Forever
Nạp nhanh 2000 Xu Vòng Tay Venus +2 2 Forever
Hạnh Phúc +2 2 Forever
Lương Thực 100 Forever
Đá Cường Hóa 200 Forever
Nạp nhanh 5000 Xu Mảnh Nai GB 10 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 30 Forever
Nhẫn bạch kim +1 1 Forever
Ác Ma +3 1 Forever
Lương Thực 200 Forever
Nạp nhanh 10000 Xu Đá Đỏ Lv9 2 Forever
Đá Lam Lv9 2 Forever
Đá Lục Lv9 2 Forever
Đá Tím Lv9 2 Forever
Đá Vàng Lv9 2 Forever
Tiêu Tích Lũy
Không Reset
10.07 - 13.07
Tiêu Mỗi Ngày đủ mốc nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Tiêu 1000 Xu Búa Ma 2 Forever
Tinh Thần 500 Forever
Bùa Ma Thuật 2 Forever
Túi quà thời trang 5 Forever
Tiêu 2000 Xu Túi quà super âm nhạc 10 Forever
Khí Hồn 500 Forever
Mảnh VIP-Boomerang (Cao) 12 Forever
Nhẫn Vàng 1 Forever
Tiêu 4000 Xu Lương Thực 10 Forever
Ngọc Thiêu Đốt (Tím) 1 Forever
Túi quà đá lục 10 Forever
Quà Boomerang 3 Forever
Tiêu 8000 Xu Nhẫn Chữ P +4 1 Forever
Quà Boomerang 5 Forever
Túi quà đá Lam 15 Forever
Túi quà đá vàng 15 Forever
Tiêu 12000 Xu Đá Cường Hóa 200 Forever
Lương Thực 200 Forever
Túi quà đá tím 30 Forever
Tinh Thần 999 Forever
Tiêu 16000 Xu Hoàng Tử Huấn Long 1 30 days
Công Chúa Mỹ Phượng 1 30 days
Khí hồn 999 Forever
Ác Ma +4 2 Forever
Tiêu 20000 Xu Túi quà đá lục 50 Forever
Túi quà đá đỏ 50 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 50 Forever
Lương Thực 300 Forever
Tiêu 30000 Xu Vòng Tay Venus +4 2 Forever
Hạnh Phúc +4 2 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 100 Forever
Đá Lam Lv7 2 Forever
Tiêu 60000 Xu Nhẫn Kim Cương +1 1 Forever
Đá Đỏ Lv8 2 Forever
Đá Lục Lv8 2 Forever
Đá Vàng Lv8 2 Forever
Đá Tím Lv8 2 Forever
Đá Lam Lv8 2 Forever
Tiêu 120000 Xu Đá Đỏ Lv10 1 Forever
Đá Lục Lv10 1 Forever
Đá Lam Lv10 1 Forever
Đá Vàng Lv10 1 Forever
Đá Tím Lv10 1 Forever
Vua Gà Thức Tỉnh 1
Reset
09.07 - 15.07
Nhớ tham gia Nhiệm vụ mỗi ngày để nhận thưởng nhé các Gunner.
--Gà Vàng--
Mở thẻ thần huy chương 100 lần Đá Cường Hóa 10 Forever
Tinh Thần 100 Forever
Khí Hồn 50 Forever
Cúp Vua Gà 10 Forever
Mua thẻ thần bằng xu 10 lần Túi quà đá lục 5 Forever
Đá Cường Hóa 20 Forever
Quà Thương Cổ 5 Forever
Cúp Vua Gà 15 Forever
Cầu phúc vàng 50 lần Đá Cường Hóa 10 Forever
Túi quà trang sức 5 Forever
Nhẫn Cỏ May Mắn +1 3 Forever
Cúp Vua Gà 10 Forever
Cầu phúc xu 5 lần Túi quà đá tím 5 Forever
Khí Hồn 100 Forever
Quà Boomerang 5 Forever
Cúp Vua Gà 15 Forever
Sử dụng thành thật 10 lần Đá Cường Hóa 10 Forever
Hạnh Phúc 2 Forever
Khí Hồn 50 Forever
Cúp Vua Gà 10 Forever
Nhận được 100 điểm tinh hồn Tinh Thần 100 Forever
Lương Thực 10 Forever
Bản Đồ Kho Báu 1 Forever
Cúp Vua Gà 15 Forever
Thử Thách Vương Quốc Gà 1
Reset
09.07 - 15.07
Nhớ tham gia Nhiệm vụ mỗi ngày để nhận thưởng nhé các Gunner.
--Gà Vàng--
Liên thắng 5 trận Cúp Vua Gà 5 Forever
Đá Cường Hóa 5 Forever
Hoạt bát 200 Forever
Hoa Thược Dược 5 Forever
Đá Thánh Thú Lv5 5 Forever
Khiêu chiến 1vs1 thắng 10 lần Cúp Vua Gà 5 Forever
Đá Cường Hóa 5 Forever
Túi Quà VIP-Ná Gà 2 Forever
Hoa Thược Dược 5 Forever
Khí Hồn 100 Forever
Khiêu chiến 1vs1 thắng 15 lần Cúp Vua Gà 5 Forever
Đá Cường Hóa 10 Forever
Túi quà trang sức 10 Forever
Hoa Thược Dược 5 Forever
Túi quà đá đỏ 3 Forever
Phó bản Pháo Đài khó 1 lần Đá Cường Hóa 10 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 20 Forever
Vàng 50000 Forever
Hoa Thược Dược 5 Forever
Cúp Vua Gà 5 Forever
Khiêu chiến 2vs2 thắng 10 lần Cúp Vua Gà 5 Forever
Bùa Ma Thuật 5 Forever
Vòng Tay Venus +1 1 Forever
Hoa Thược Dược 5 Forever
Túi quà đá lục 3 Forever
Lắc Xí Ngầu
Reset
09.07 - 11.07
Lắc Xí Ngầu nhận thưởng thôi.
--Gà Vàng--
Lắc Xí Ngầu 10 lần     Forever
Tinh thần 50 Forever
Đá Cường Hóa 10 Forever
Lắc Xí Ngầu 25 lần     Forever
Tinh thần 100 Forever
Đá Cường Hóa 20 Forever
Bùa Ma Thuật  1 Forever
Lắc Xí Ngầu 50 lần     Forever
Đá Cường Hóa 30 Forever
Tinh thần 150 Forever
Bùa Ma Thuật  3 Forever
Mua Đoạt Bảo
Reset
09.07 - 11.07
Mau mau mua Đoạt Bảo nào gunner.
--Gà Vàng--
Mua 5 lần Đá Cường Hóa 20 Forever
Tinh Thần 100 Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv5 5 Forever
Huy chương 200 Forever
Mua 10 lần Búa Ma 1 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 5 Forever
Quà Thiên Sứ 1 Forever
Quà Tác Chiến 1 Forever
Mua 20 lần Tinh Hoa Kỹ Năng 30 Forever
Thiên Vũ +2 2 Forever
Chúc Phúc +2 2 Forever
Khí Hồn 100 Forever
Mua 40 lần Túi quà đá đỏ 10 Forever
Khí Hồn 300 Forever
Hạnh Phúc +1 2 Forever
Vòng Tay Venus +1 2 Forever
Mở Thẻ Thần
Reset
09.07 - 11.07
Mở Thẻ Thần nhận thưởng nha gunner.
--Gà Vàng--
Mở thẻ thần huy chương 50 lần Bùa Ma Thuật 2 Forever
Hoa Thược Dược 1 Forever
Mở thẻ thần huy chương 80 lần Bùa Ma Thuật 2 Forever
Hoa Thược Dược 3 Forever
Mở thẻ thần huy chương 100 lần Bùa Ma Thuật 2 Forever
Hoa Thược Dược 5 Forever
Mở thẻ thần Xu 15 lần Đá Cường Hóa 10 Forever
Khí hồn 100 Forever
Mở thẻ thần Xu 25 lần Đá Cường Hóa 20 Forever
Khí hồn 200 Forever
Mở thẻ thần Xu 40 lần Đá Cường Hóa 30 Forever
Khí hồn 300 Forever
Sử dụng Bánh sinh nhật
Reset
12.07 - 15.07
Tình đầu được bán trong Shop Đạo Cụ. Thách thức toàn server nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Sử dụng Bánh Sinh Nhật 5 lần Mảnh VIP-Boomerang (Cao) 20 Forever
Mảnh VIP-Búa Minotaure (Cao)   20 Forever
Sử dụng Bánh Sinh Nhật 10 lần Vòng Tay Venus 1 Forever
Hạnh Phúc 1 Forever
Sử dụng Bánh Sinh Nhật 20 lần Túi quà VIP-Búa Minotaure 20 Forever
Túi quà Vip-Boomerang 20 Forever
Tinh thần 300 Forever
Nhẫn Vàng 1 Forever
Sử dụng Bánh Sinh Nhật 50 lần Mảnh Super - Pháo (Cao) 16 Forever
Mảnh Super - Lựu Đạn (Cao) 16 Forever
Búa Minotaure (Cao) 20 Forever
Boomerang (Cao) 20 Forever
Tăng Level Pet
12.07 - 15.07
Tăng cấp Level Pet nhận thưởng nào các gunner ơi.
--Gà Vàng
Pet Lv30 Đá Cường Hóa 10 Forever
Bình kinh nghiệm lv5 10 Forever
Pet Lv35 Đá Cường Hóa 15 Forever
Bình kinh nghiệm lv5 15 Forever
Pet lv 40 Hoạt bát 120 Forever
Lương thực 10 Forever
Pet lv45 Quà Kim Cương 3 Forever
Quà Hoạt Động 6 3 Forever
Pet Lv50 Quà Bá Vương 3 Forever
Quà Hoạt Động 7 3 Forever
Pet Lv55 Hộp nhẫn Hoàng Đế 20 Forever
Hộp Vòng Tay Hoàng Đế 20 Forever
Đá cường hóa 50 Forever
Dùng Lương Thực
Reset
12.07 - 15.07
Dùng Lương Thực nhận thưởng nào Gunner ơi!!
--Gà Vàng--
Sử dụng 50 lương thực Tinh thần 200 Forever
Bùa ma thuật 5 Forever
Bình kinh nghiệm lv5 20 Forever
Sử dụng 150 lương thực Đá cường hóa 100 Forever
Búa Ma 5 Forever
Khí hồn 100 Forever
Sử dụng 300 lương thực Túi quà đá vàng 10 Forever
Túi quà đá đỏ 10 Forever
Túi quà đá lam 10 Forever
Túi quà đá lục 10 Forever
Túi quà đá tím 10 Forever
Thu thập Hoa Thược Dược
Không reset
09.07 - 15.07

Vật phẩm Đổi Hoa Thược Dược có thể nhận được từ sự kiện.
Thu thập đủ Hoa Thược Dược có thể đổi sang vật phẩm khác.
Lưu ý: Mỗi mốc chỉ được đổi 10 lần.
-- Gà Vàng --
Thu Thập 100 Hoa Thược Dược Búa Ma 2 Forever
Khí Hồn 200 Forever
Tinh Thần 200 Forever
Đá Cường Hóa 50 Forever
Thu Thập 150 Hoa Thược Dược Hạnh Phúc +1 1 Forever
Đá Cường Hóa 70 Forever
Vòng Tay Venus +1 1 Forever
Túi quà đá đỏ 20 Forever
Thu Thập 200 Hoa Thược Dược Lương Thực 70 Forever
Đá Cường Hóa 100 Forever
Khí hồn 400 Forever
Tinh thần 400 Forever
Thu Thập 250 Hoa Thược Dược Lệnh bài thú cưng 3 Forever
Hạnh Phúc +2 1 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 10 Forever
Đá Cường Hóa 150 Forever
Thu Thập 300 Hoa Thược Dược Đá Cường Hóa 150 Forever
Búa Ma 10 Forever
Vòng Tay Venus +2 1 Forever
Lương Thực 150 Forever
Lễ hội Ngọc Quý
(Không Reset)
09.07 - 15.07
  Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Xuyên Giáp 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Xuyên Giáp 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Xuyên Giáp 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Thiêu Đốt 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Thiêu Đốt 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Thiêu Đốt 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Phong Ấn 1 Forever
Thu thập 5 cối xoay gió Ngọc Phong Ấn 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Phong Ấn 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Liên Kích 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Liên Kích 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Liên Kích 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Hấp Thụ 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Hấp Thụ 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Hấp Thụ 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Kiên Cố 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Kiên Cố 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Kiên Cố 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Miễn Thương 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Miễn Thương 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Miễn Thương 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Hạt Nhân 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Hạt Nhân 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Hạt Nhân 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Thần Báo 1 Forever
Thu thập 4 cối xoay gió Ngọc Thần Báo 1 Forever
Thu thập 40 cối xoay gió Ngọc Thần Báo 1 Forever
Thu thập 1 cối xoay gió Ngọc Dẫn Dắt 1 Forever
Thu thập 5 cối xoay gió Ngọc Dẫn Dắt 1 Forever
Đẳng cấp thú cưng
(Không Reset)
09.07 - 15.07
  Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Con 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Độc Nhỏ 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Lam 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Hồng 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Mầm Xanh 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Cỏ Ma 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Kiến Xanh 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Kiến Đỏ 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Kiến Lam 3 Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưng Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 1 Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưng Mảnh Nai GB 1 Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưng Mảnh Rồng Con 1 Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưng Mảnh Rắn Tinh 1 Forever
Đánh bại đối thủ
Reset
09.07 - 15.07
Chiến đấu tại Sảnh, tích lũy chiến thắng nhận nhiều vật phẩm tăng nhanh lực chiến.
Sự kiện Reset qua ngày
-- Gà Vàng --
Đánh bại 1 người trong chiến đấu Hoa Thược Dược 5 Forever
Đá Cường Hóa 3 Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv5 3 Forever
Đánh bại 10 người trong chiến đấu Đá Cường Hóa 10 Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv5 15 Forever
Hoa Thược Dược 5 Forever
Đánh bại 20 người trong chiến đấu Đá Cường Hóa 15 Forever
Hoa Thược Dược 5 Forever
Lương Thực 30 Forever
Tinh Thần 200 Forever
PVE
Reset
09.07 - 15.07
Tham gia PvE nhận nhiều phần quà hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Phó bản Đại Chiến Rồng anh hùng  Đá cường hóa 10 Forever
Hoa Thược Dược 5 Forever
Bình tu luyện lv1 25 Forever
Đá thánh thú lv3 5 Forever
Phó bản Đấu trường anh hùng Đá cường hóa 10 Forever
Hoa Thược Dược 5 Forever
Bình tu luyện lv1 25 Forever
Đá thánh thú lv3 30 Forever
Phó bản Vòng Xoáy Thời Gian Anh hùng Đá cường hóa 10 Forever
Hoa Thược Dược 5 Forever
Bình tu luyện lv1 25 Forever
Đá thánh thú lv4 20 Forever
Phó bản Dũng Sĩ anh hùng Đá cường hóa 10 Forever
Hoa Thược Dược 5 Forever
Bình tu luyện lv1 50 Forever
Đá thánh thú lv5 10 Forever


 Chúc Gunner có những phút giây vui vẻ cùng Gà Vàng nhé!