Xổ Số Đầu Năm

Gửi Gunner,

Sự kiện Tạm Biệt 2016 - Chào Mừng Năm mới 2017 với nhiều phần quà hấp dẫn:

  • Đăng nhập nhận thưởng.

  • Đổi vật phẩm cũ lấy vật phẩm mới.

  • Viễn Chinh nhân đôi phần thưởng.

  • Cơ hội sở hữu hiều mảnh PET Quý Hiếm

Chúc Gunner có một năm mới sức khỏe và nhiều thành công.

Thời gian: 00:05 01.01 đến 23:59 03.01.2017

Phần thưởng:

Điểu Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Tiêu 200 Xu Búa Ma 1
Mảnh VIP-Búa Minotaure (Cao) 1
Mảnh Rắn Tinh 1
Lì Xì Tết 1
Tiêu 1000 Xu Búa Ma 5
Mảnh VIP-Búa Minotaure (Cao) 3
Mảnh Rồng Tinh 3
Lì Xì Tết 5
Tiêu 2000 Xu Búa Ma 10
Mảnh VIP-Búa Minotaure (Cao) 5
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 1
Lì Xì Tết 10
Tiêu 5000 Xu Búa Ma 25
Mảnh VIP-Búa Minotaure (Cao) 7
Mảnh Nai GB 3
Lì Xì Tết 25
Tiêu 10000 Xu Mảnh Nai GB 5
Búa Ma 50
Mảnh VIP-Búa Minotaure (Cao) 9
Lương Thực 50