Tạm Biệt 2016

Gửi Gunner,

Sự kiện Tạm Biệt 2016 - Chào Mừng Năm mới 2017 với nhiều phần quà hấp dẫn:

  • Đăng nhập nhận thưởng.

  • Đổi vật phẩm cũ lấy vật phẩm mới.

  • Viễn Chinh nhân đôi phần thưởng.

  • Cơ hội sở hữu hiều mảnh PET Quý Hiếm

Chúc Gunner có một năm mới sức khỏe và nhiều thành công.

Thời gian: 00:05 31.12 đến 23:59 31.12.2016

Phần thưởng:

Điểu Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Đăng nhập nhận thưởng Điểm Huấn Luyện 199
Điểm Anh Hùng  199
Tinh Hoa Kỹ Năng 9
Đá Thánh Thú Lv2 99
Đá Cường Hóa 9
Bùa Ma Thuật 9
Bình Tu Luyện Lv1 9
Tiền VIP 9