Nhiệm Vụ Năm Mới

Gửi Gunner,

Sự kiện Tạm Biệt 2016 - Chào Mừng Năm mới 2017 với nhiều phần quà hấp dẫn:

  • Đăng nhập nhận thưởng.

  • Đổi vật phẩm cũ lấy vật phẩm mới.

  • Viễn Chinh nhân đôi phần thưởng.

  • Cơ hội sở hữu hiều mảnh PET Quý Hiếm

Chúc Gunner có một năm mới sức khỏe và nhiều thành công.

Thời gian: 00:05 01.01 đến 23:59 03.01.2017

Phần thưởng:

Điểu Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Nạp tích lũy 2017 Xu Mừng Năm Mới 1
Mảnh Rồng Tinh 2
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 2
Mảnh Rắn Tinh 2
Đạt 2017 điểm cống hiến Loa Liên Server 3
Túi Vip-Ares 1
Mảnh VIP-Thượng Cổ (Cao) 8
Mảnh Khiên Barov (Cao) 8
Sử dụng 2017 Lương Thực VIP Năm Mới 1
Mảnh Rồng Tinh 1
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 1
Mảnh Rắn Tinh 1
Chiến thắng 99 Trận  Vàng 99999
Đá Cường Hóa 9
Bình Tu Luyện Lv2 9
Lương Thực 9
Càn quét mê cung 200 Lần Bùa Ma Thuật 9
Đá Thánh Thú Lv4 9
Nước Hoạt Bát-Lớn 9
Tiền VIP 9
Cầu Phúc Xu 99 Lần Mảnh Ngọc Tím 9
Đá Cường Hóa 9
Bình Tu Luyện Lv2 9
Lương Thực 9