Đổi cũ lấy mới

Gửi Gunner,

Sự kiện Tạm Biệt 2016 - Chào Mừng Năm mới 2017 với nhiều phần quà hấp dẫn:

  • Đăng nhập nhận thưởng.

  • Đổi vật phẩm cũ lấy vật phẩm mới.

  • Viễn Chinh nhân đôi phần thưởng.

  • Cơ hội sở hữu hiều mảnh PET Quý Hiếm

Chúc Gunner có một năm mới sức khỏe và nhiều thành công.

Thời gian: 00:05 31.12 đến 23:59 03.01.2017

Phần thưởng:

Điểu Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Đổi 200 Loa Nhỏ Đá Cường Hóa 3
Bùa Ma Thuật 3
Bình Tu Luyện Lv1 3
Tinh Thần 30
Đổi 50 Bùa Ma Thuật Bình Tu Luyện Lv1 15
Đá Cường Hóa 10
Đá Thánh Thánh Thú Lv3 15
Tinh Thần 50
Đổi 50 Đá Cường Hóa Bình Tu Luyện Lv2 5
Búa Ma 2
Lương Thực 20
Tinh Thần 50
Đổi 10 Ngọc Tím Mảnh Ngọc Cam 2
Trứng Khủng Long 1
Vàng 9999
Búa Ma 1
Đổi 3 WoW-Lu Gạch Mảnh Súng Nước 5
Mảnh Xe Hơi  5
Mảnh Photocopy 5
Mảnh Bazooka 5